De koningin, de hoofddoek en de ministeriele verantwoordelijkheid

De contouren van het eerste staatsrechtelijke akkefietje van 2012 zijn inmiddels zichtbaar. De Koningin gaat op staatsbezoek naar een islamitisch land, stekkert daar op blote voeten, maar met hoofddoekdeksel door een gebedsruimte en haalt vervolgens ongemeen fel uit naar de kopvoddenvreters in eigen land. “Echt onzin” schijnt Beatrix de door de PVV georkestreerde commotie te hebben genoemd. Waarna Maxima nog een exposé heeft gehouden over de arbeidsparticipatie van vrouwen in de regio. Nu is het gebruikelijk dat uit dit soort slotgesprekken met de pers na een staatsbezoek niet letterlijk geciteerd wordt. De majesteit hoort niet sprekend uit te worden opgevoerd. Dat dit nu wel gebeurt, zonder dat de Rijksvoorlichtingsdienst uit de Mediacode begint voor te lezen, is opvallend. Dat Maxima zo nadrukkelijk intervenieert ook.

Volgens ons staatsrecht zijn ’de ministers’ verantwoordelijk. Hoewel ik er voorstander van ben om de Oranjes ruimte te geven te zeggen wat ze vinden zonder dat de Minister-President een gelijkluidend standpunt in de Tweede Kamer hoeft te verdedigen, zal die gelukzaligheid pas aanbreken als Kamerleden niet onmiddellijk op de haverkist springen. Die gewoonte is echter hardnekkig, al kan men zich bij Ineke van Gent afvragen of ze ook wel eens van die haverkist afspringt. In ieder geval begonnen GroenLinks en de PvdA enthousiast in de veronderstelde vlek te wrijven. De majesteit zou zich wel in de steek gelaten hebben gevoeld, wat werd er nu eigenlijk bedoeld en vooral: waar was Rutte?

Rutte kon deze week niet anders dan het veronderstelde gaten dichtlopen. Inhoudelijk was dat makkelijk: gewoon er overheen gaan. ‘Onzin’ was nog een slappe variant om de inhoud van Wilders’ reactie te kwalificeren, zo meldde Rutte op de persconferentie na de eerste ministerraad van dit jaar. Maar procedureel is het lastiger bij elkaar te houden. In Buitenhof deed Rutte het zondag voorkomen alsof minister Rosenthal – die de koningin vergezelde – al als kop van jut had opgetreden na het eerste bezoek aan een moskee, en dat het dan overdreven van hem zou zijn om zich er ook nog in te mengen. Dat zou onnodig ‘zendtijd vorderen’ zijn geweest, aldus The Great Communicator.

Een politicus die het bezwaarlijk vindt om zendtijd te benutten komt niet vaak voor. Maar het is ook een staatsrechtelijke verdedigingslinie waar wel wat op valt af te dingen. Hoewel in beginsel inderdaad alle ministers de koninklijke onschendbaarheid afdekken, is er wel degelijk een staatkundige praktijk ontstaan waarbij de minister-president het eerste aanspreekpunt is voor koninklijke kwesties. Dat de Koningin zich laat vergezellen door de relevante ministers maakt dat niet anders. Als ze op werkbezoek gaat in een ziekenhuis neemt ze doorgaans de Minister van Volksgezondheid mee. Die kan Beatrix dan ter plekke uitleggen welke fantastische beleidsresultaten worden bewonderd. En de Koningin kan hem vragend aankijken om de politiek gevoelige vragen van de ziekenhuisdirecteur te beantwoorden.

Dat is iets anders dan dat de Minister van Volksgezondheid naar buiten toe de plek van de minister-president inneemt om elders gerezen commotie de kop in te drukken. En daarom deugt het verhaal van Rutte ook niet helemaal. Rosenthal was mee om eventueel antwoord te geven op de vraag hoe de Nederlandse regering nu precies de status van Jeruzalem ziet. Of om een andere netelige kwestie te verhelderen. Verhagen was mee om meteen een commerciële voet tussen de door Beatrix geopende deuren te zetten. Dat de ministers desgevraagd het handelen van de Koningin ook wel wilden verdedigen is hun staatsrechtelijke plicht. Maar ze zijn niet het aanspreekpunt van dienst, of iets dergelijks. Dat is ook niet logisch. De commotie was hier, en niet in De Golf.

In dit verband is het dan ook opmerkelijk dat de kamervragen van de PVV dan weer niet namens minister Rosenthal beantwoord werden. En eigenlijk is het ook overdreven om te beweren dat een minister president zendtijd moet ‘vorderen’. Hij hoeft alleen maar even naar buiten te lopen en iets in de eerste de beste microfoon te spugen. Kortom: het procedurele verhaal van Rutte rammelt. Misschien stond hij gewoon een weekje op de ski’s, samen met Jort Kelder. Niets mis mee, maar zeg dat gewoon.

Blijft over de speler van formaat: Beatrix. Het heeft er de schijn van, dat Wilders zich uiteindelijk toch vertilt aan het Koningshuis. Zeker als dat zich in een voorkomend geval tijdens een staatsbezoek verbindt met de Islam. Als Wilders dan aanslaat, miskent hij dat zijn achterban zich ergert aan intimiderende bontkraagjes en niet aan dit soort marginale kwesties. Sterker nog: een koningin op staatsbezoek vervult een groot deel van de natie met een zekere trots. Dat gevoel moet je dan niet gaan krenken.

Wie zich afvroeg of het Koningshuis echt geen tegenactie zou bedenken; ik zou niet verbaasd zijn dat dit hem is. Ik zou eveneens niet verbaasd zijn als het een van de laatste is van Beatrix. En dat we voortaan alleen Maxima horen opkomen voor de vrouwen in de Golf. De contouren van het staatsrechtelijke jaar worden volgens mij ook zichtbaar, als de koningin zich zo openlijk in het debat mengt.

 1. 5

  Tegen de onzinnige standpunten en uitspraken van Wilders en co? Kort door de bocht zou je dus ook tegen Wilders ervan kunnen maken. Echter, gelet op het vermeende weloverwogen karakter van de uitspraak zou je mogen aannemen dat de vorstin dan eerder ’s mans politiek op de korrel neemt dan de man zelf.

 2. 6

  Beste Sjiek, dat bedoel ik ook. Wat voor zin zou het in godsnaam(!) hebben om de man zonder uitspraken (of zonder kapsel) op de korrel te nemen?

  Tegen Wilders dus.

 3. 7

  “ Dat is ook niet logisch. De commotie was hier, en niet in De Golf.

  ——-En eigenlijk is het ook overdreven om te beweren dat een minister president zendtijd moet ‘vorderen’. Hij hoeft alleen maar even naar buiten te lopen en iets in de eerste de beste microfoon te spugen. Kortom: het procedurele verhaal van Rutte rammelt.”

  Goed en vooral duidelijk stuk.
  Naast, mensen kunnnen debateren,van inzicht verschillen over;

  A) de constitutie;en de rol de monarchie in,en buiten ons land vervult.en de formele gevolgen daarvan t/m ceremonieel/als onderdeel vd regering; boven de partijen.En of dat/in welke vorm wenselijk is/functioneel…

  B) Meningen,visies en verschillen van inzicht,over de legitimiteit,doelstellingen,belangen,nut etc,van dit soort missies en reizen. (de voorbeelden van die voet van maxim,tussen de deur,zijn feitelijk realistisch)

  Voegt C) dit,stuk, alsnog dan wat toe, aan deze gehele aangelegenheid,en allen facetjes en comoties,die door elkaar heen lopen.
  Fijn die kluwen,van allerhande,diversen items; Deze gehele soap,blijven vergezellen, weer tot een draad,met begin en end wordt terug gebracht.
  Per bol en kleur…van betreffende ,al of niet geverfde wol.

  – En IDD; de comotie was hier in eigen land; daarbuiten snappen mensen niet eens, waar we in godsnaam allemaal mee bezig zijn en over muggenziften; Of dat nu sinterklaas is; of in deze.
  – Holland meent; dat waar ze zelf zo vol van zijn; en allen aangeleerde wanen, en valse aanames; de rest van de wereld ook alleen maar met ons eigen naveltje bezig is.
  – Met onzinnig gemierenneuk op de vierkanten mm;
  – Het gedachtengoed van madurodam als spil van de grote boze buitenwereld.

  En over dat zendtijd “vorderen” en verspillen (????)
  Wat een fantast en mega, ONZIN.
  Juist door het uitblijven van het handelen naar zijn werkomschrijving.Er PAS 2 maanden verspilt worden,aan kamervragen,en de kosten,media en pers, vervuilingen.

  Hij had op zijn MINST, onmiddelijk een RE TWEET kunnen sturen;
  Lik op stuk patsboem; 1 seconde later dan, kelderrat gedoogden blaaskaak;imam Geert de grote. Naar eer en geweten

  “ Geert, je ONZIN over onderdrukking ,berust op VALSE gegevens,en neem je terug.”
  Of wat dan ook……

  En deze MP, van allen nederlanders; DUS iid hier zijn bek had moeten opentrekken;zijn taak en plicht.
  Want daar hebben ze wel wat beters te doen,dan zich druk maken,om ;het feit, we in het zwembad; zwemkleding dragen;En geen 3delig pak,en stropdas…

  Of iets van soortgelijken strekking; En de ONZIN,dit binnen de context ook maar iets met vrouwenonderdrukking te maken zou hebben; DE GROTE LEUGEN!
  Te lang in het midden gelaten.

  Ben het overigens eens, met de reflecties, en ook, dat beatrix,er toch wel een endje aan het breien is; haar, “benijdenswaardige” majestieuze rol; over te dragen.
  En daarvoor een geschikt moment zoekt.

  Gezien ze vast en zeker haar eigen zoon,goed kent; Denk ik dat ze weet,achter elk hoog functionarend mannetje, een, intelligent,wijs,stabiel vrouwtje staat. En wordt uiteraard ook Maxima,ingewijdt…in de mores….en lands wijs en eer,des hollands.

  Wat, fundamentalist W betreft en zijn pogingen; rechtspraak,monarchie,grondwetten,vrijheid van meningsuiting,democratie etc om zeep te helpen,en aan te tasten,moedwillig.

  Begaat hij de laatste tijd m.i teveel vergissingen,en heeft hij zelfs zijn eigen achterban; dusdanig onderschat; zo niet grof beledigd.
  Dat hij niet meer weet hoe zich eruit te redden; als allen stuiptrekkingen;dat alleen maar erger maken.

  Gezien hij als zijn achterban; alles wil,en met minder geen genoegen neemt;deze fundamentalistische alleenheerser,en zijn minachting,voor wet recht democratie,en kiezers.Sorry Imam geert,je kan niet alles hebben;en ging te ver. Neem een hypotheek in Hongarijen, en ga je op de rente afrukken;Je past wel in hen klimaat;en wie weet krijg je daar alsnog voet aan de grond.
  HOOGMOEDT,komt voor DE VAL.

  Ik hang de vlag alvast uit;en zing haleluja;
  cda kwijt,pvv,en pvda….op naar nieuwe zingeving,met visie,en hervormingen.Kaarten schudden;newe ronden newe kansen;te weten wat en hoe we willen…..En waar we met zijn allen ..naar toe…bouwen.

  Daarom zwijgt deze laffe zwakhead;als het graf….
  Waar hij elke adem,zucht,en oogknipper,mening,van een ander;
  Onmiddellijk,verbaal doodstenigd/levend begraaft.

  En als er geen fictief vijandsbeeld, meer opgedrongen kan worden;Ons een oorlog in te klungelen;en ons tegen elkaar op te zetten,angst aan te praten,etc; of dat nu, een moslim is,een hoofddoek,of de koningin.

  Helpt alleen nog een grote spiegel voor GEERT,te zien wie de vijand is;ons vrije, vredelievende tolerante, gastvrije westen bedreigd.
  En wie, op oorlog en expansie uit is; lijdend aan dezelfde gestoordheden,en paranoide waanpsychose als Breivik.

  En hierdoor,niet anders kan,dan een oorlogen creëren;door dit moedwillige gehits;van dictators en psychopaten we wereldwijd blijven intrappen.

  Alleen gelooft hij er zelf niet in; Maar, alles wat zich leent; het volk,te mennen; al zou dat een grote groene vuurspuwende draak zijn…
  Ons aan hem te binden….voor zijn projecties,hij een ander verwijt;waar hij zelf aan lijdt. Machtswellust; en het volksmennen op valse gronden.
  Wat duurt zolang wij dat toelaten,en laten voortduren.

  Mensen er is geen vuurspuwende draak; maar als we die maar lang genoeg aanvallen,en criminaliseren,en voeden; komt die vanzelf wel vroeg of laat tot leven; ons te geven waar we om vroegen;oorlog, ruzie en strijd. Hoe lang kan je, aan blijven vallen; te realiseren wat je zelf doet? Onder het mom; je daar bang voor bent. En dus preventief elimineerd; Wie trapt daar in? en HOE gevaarlijk is DAT?!
  WAT we willen?

  En rutte? Tsja Rutte; wat een kleurloze inhoudsloze oppervlakkige mega zwamneus en splijtzwam;een slapjanus first class.
  Die zijn volk behandeld alsof het een stel randdebielen zijn;die zijn leeg gezwam,en navelgestaar; voor zoete koek blijven slikken.

  Waarmee hij de hele economie,democratie,en beschaafde rechtsstaat om zeep helpt; inclussief allen absolute basisbeginsellen dat op berust.
  EEn grote, lucht ballon;…die in het niets verdwijnt en leegloopt..

  PVV, in IGG bedankt, voor; het verdwijnen van de CDA.
  En bedankt;de kaarten, kleuren en ballen eindelijk klaar en helder op tafel komen. weten we iig waar aan toe te zijn.

  De rest is ook niet veel soeps; dus ben wel voorstander van robots en intelligente computers in den haag; Die zonder moeite NU al,het werk van heel die bende politiek,instituties, en overheden kunnen overnemen
  ;En wat dat bespaart;alles automatisch doorberekend; elke in voer van beleid….
  En zelfs geen regering;minder schade aanricht,en ons land vernielt;dan met….en iig de komende destructieve wan beleid en incompetentie;ons bespaart kan blijven. Elke,huidige bemoeienis/ingreep,is er 1 teveeel.

  Iig, deze(gedoogden) regering, is onhoudbaar; en zelfs de koningin kan daar niets aan veranderen.Wil de baas van Rutte onze MP spreken.
  En als de koningin niet kan optreden; Is de enige,directe baas nog over; het volk van MP rutte,=tevens zijn enige werkgever.Hij verantwoording,en juiste volledige transparante informatie aan schuldig is.dat geld voor al die poppetjes daar op en om het pluche.
  OOK de zogenaamde oppositie;kan en mag vaker diens bek opentrekken;net als de media en pers; enige kritische,vraagstelling/onderzoek, niet verweten kan worden.

  In deze ben ik voorstander van een soepel ontslag recht;voor ieder die (structureel/regelmatig) incompetent functioneert.
  En inzake albayrac, van de C.O.A heeft de NOS zeer ministieus;juist en correct gewerkt zoals, de journalistieke codes betaamt.
  En zo hoort dat; nu de rest nog; die ons land,instituties,overheden,en markt zo verzieken; WEGWEZEN!
  Deze rotte appels met hen besmettingen….steeds grotere giftigere,
  Bedrijfscultuurtjes en mentaliteit; Onze smaneleving door en door rot maakt.Zolang we dat maar laten.

  lang leve de koning van Noorwegen, belgie EN hen, regeringen.
  En het volk….die, eigen zaken, juist hanteren;tot en met hen economien,welzijn,en kwaliteit,toe…
  In voor en tegenspoed;de rol van het koningshuis….toch,het minst; de problemen te verwijten valt…
  net als bij ons.

  Tijd voor grote schoonmaak en opruiming van tuig,op invloedrijke machtsposities.Vind ik belangrijker;
  Dan de diskussie over de rol van een monarchy. Omdat ; de problemen waar ze liggen,aangepakt, moeten worden.En dat is niet daar.Los van, elke visie op constitutie.
  Hebben we momenteel echt teveel anderen zaken; onze prioriteit /aandacht vragen.

 4. 10

  Nergens in de wet staat dat de Koningin geen politieke uitspraken mag doen, Beatrix heeft dus groot gelijk om van zich af te bijten na dat constante getreiter van Wilders. Voor mijn part doet ze nog vaker politieke uitspraken.