Harley Davidson verlaagt productie in VS

Om verlies van marktaandeel te voorkomen als gevolg van Europese tarieven verplaatst Harley Davidson een deel van zijn productie naar buiten de Verenigde Staten. De grootste spijkerfabrikant van de VS is de helft van zijn business in de afgelopen maanden kwijtgeraakt door de Amerikaanse tarieven op goedkoop staal uit Mexico. Het Amerikaanse ministerie van handel heeft 20.000 verzoeken liggen om uitzonderingen op de door Donald Trump ingestelde tarieven. En dan is de handelsoorlog pas net begonnen.

Open waanlink

 1. 1

  Wat is het effect van importtarieven op de binnenlandse prijzen?
  Stel dat import-staal 10% duurder wordt, zullen binnenlandse staalproducenten dan niet simpelweg hun prijzen met zeg 5% verhogen? Met andere woorden, de consument gaat linksom of rechtsom meer betalen ook als het staal voortaan volledig binnenlands geproduceerd wordt?

 2. 2

  @0
  Naar Mexico zijn de VS netto exporteurs van metaal, geen importeurs, dus dat tarief was sowieso al raar. Handelsbarrières zijn doorgaans slecht voor iedereen, alleen voor startende bedrijven in een markt met hoge toetredingsbarrières met slechts een paar partijen valt er voor te pleiten.

  @1
  Eigenlijk Economy 101, dus het is goed dat je het vraagt. Stel dat de internationale prijs voor staal $100 per eenheid is. De VS zeggen in dit geval: we zijn niet competitief genoeg om tegen die prijs te produceren wat we willen. Door een tarief van 10% aan te houden, wordt die internationale prijs nu $110, tegen die prijs kan wel competitief geproduceerd worden in de VS, door meer bedrijven. Binnenlands staal wordt dan ook niet goedkoper, dat was nooit op zich de bedoeling. De bedoeling is meestal om de binnenlandse productie te stimuleren: met een prijs van $110 lukt het meer bedrijven om staal te produceren, dat betekent (grosso modo) meer banen. Als je vervolgens gaat produceren voor de internationale markt heb je dus én meer banen (minder werkloosheid) én inkomen dat uit het buitenland naar je eigen land stroomt. Dát is de wensgedachte.

  De nieuwe ‘evenwichtsprijs’ is niet $100, maar $110. Producenten zullen dan ook die prijs rekenen, niet $105, wat jij schijnt te denken. Binnenlandse producenten zullen namelijk hun prijs zodanig verhogen, totdat het in ‘evenwicht’ is met de internationale prijs. Hoewel prijzen niet vaststaan en eigenlijk -in een vrije markt- de resultante zijn van vraag en aanbod, zal een tarief nooit zorgen voor een afname van de internationale prijs, noch van de nationale prijs. De ‘prijs’ van een goed kan -in een vrije markt- omhoog gaan door een afname van het aanbod, of een toename van de vraag. Door een kunstmatige verhoging van de prijs wordt die situatie geimiteerd, zonder dat vraag of aanbod verandert. Prijs geeft volgens de economische theorie informatie over het aanbod, en de nieuwe, kunstmatig duurdere prijs geeft dan ook deze -foutieve- informatie: ‘het aanbod aan staal is afgenomen’.

  Een toename in de prijs betekent dus ook een netto afname in de (nationale en internationale) vraag (en met een nieuw evenwicht, uiteindelijk ook in aanbod, waardoor er ook weer bedrijven kopje onder gaan). De toename in de binnenlandse prijs (die $110 ipv $100) werkt door in andere consumentengoederen die staal gebruiken: zo betaalt de consument uiteindelijk voor zijn eigen baan, met het risico dat hij het ook weer kwijt raakt door de afnemende vraag. De gankelijke opvatting over handelsbarrières is dan ook dat het niet goed is: consumenten hebben er geen voordeel van, hoogstens alleen de eigen nationale producenten, die -eigenlijk- beloond worden voor een inefficiënte bedrijfsvoering (als ze efficiënt waren, dan hadden ze kunnen concurreren met een prijs van $100). Op wereldschaal betekent elk tarief uiteindelijk ook een toename van de prijs, afname van vraag en aanbod (en dus ook een toename van werkloosheid).

  Vandaar ook mijn eerdere commentaar: alleen in een markt met weinig partijen (grote kans op inefficiënte bedrijfsvoering, weinig motieven om bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen) met een hoge toetredingsbarrière (lage kans dat een nieuwe partij plots door betere bedrijfsvoering kan concurreren) is er wat te zeggen voor dit soort staatsingrijpen. Hoewel het ook wel bij dumping (wat van China wordt gezegd) kan, moet er dan wel echt sprake zijn van opzettelijke marktontwrichting (bij China kan dat wel gezegd worden: de staalbedrijven zijn rijkelijk gefinancierd door de staat, die pusht op volume). In dat tweede geval ga je de ene fout, die ontstaan is door staatsingrijpen in de markt, oplossen door ander staatsingrijpen in de markt. In het eerste geval probeer je echter marktfalen op te lossen.

 3. 3

  @1: ik denk dat het verhogen van de binnenlandse productprijzen de bedoeling is: want hogere prijzen is meer omzet is meer inkomen (o.a. loon) is hogere werkgelegenheid. wordt problematisch als het niet zo werkt maar wel als de amerikaanse exportprijzen dalen (want: tarieven in het buitenland)

 4. 4

  @2: [ dat betekent (grosso modo) meer banen. ]
  Met inderdaad de kanttekening dat consumenten meer geld kwijt zijn aan bv spijkers en dat kost dus elders weer banen want ze kunnen een hamburger minder kopen.

  [ De nieuwe ‘evenwichtsprijs’ is niet $100, maar $110. ]
  Je hebt gelijk dat ze niet simpel hun prijzen verhogen, want ze kunnen nu niet leveren tegen 100.
  Maar met 110 kunnen de buitenlanders gewoon doorleveren met gelijkblijvende winst. Je zult er dus iets onder moeten gaan zitten om de buitenlandse concurrentie uit te schakelen, óf de heffing moet hoog genoeg zijn om een aantal lokale producenten die bv op 108 zitten, over de drempel te helpen. Er zullen er ook zijn die op 112 of 115 zitten en die help je niet met 110.

  Uiteraard is het ook niet zo zwart wit dat morgen opeens alle staal in de US zelf gemaakt gaat worden. Je moet ook nog eens de capaciteit hebben of gaan bouwen. En op maatregelen van Trump ga je niet zomaar een fabriek extra bouwen met een levensduur van 20 jaar.

  Het is ook niet zo zwart wit dat een land alleen maar staal importeert, je exporteert ook weer producten met dat staal die dus weer duurder worden, zoals auto’s en motoren.

  [ Als je vervolgens gaat produceren voor de internationale markt ]
  Hoe kun je nu internationaal verkopen voor 110 als de buitenlanders het onderling buiten jouw grenzen nog steeds voor 100 maken en verkopen of zelfs wegens (tijdelijke) overproductie zakken moeten naar 90?

  [ zal een tarief nooit zorgen voor een afname van de internationale prijs, ]
  Dat ligt er maar aan hoeveel marge er was met 100. Als er 20 marge was dan kun je besluiten naar 10 te zakken om de tent voorlopig open te houden en dus voor 90 aan te bieden en dan verandert er op korte termijn niks voor de US producenten behalve dat de US overheid een extra 10% omzetbelasting binnen krijgt. In het slechtste scenario gaat de EU exportsubsidie op staal invoeren.

  Maar we zijn het eens, elk verstandig mens weet dat iedereen er alleen maar op achteruit gaat, er zijn geen winnaars.

 5. 5

  @4

  Je hebt gelijk dat ze niet simpel hun prijzen verhogen, want ze kunnen nu niet leveren tegen 100.

  Nou, een aantal bedrijven wél, alleen wil de VS meer staal binnenlands produceren, voor meer banen, voor ‘veiligheid’.

  Maar met 110 kunnen de buitenlanders gewoon doorleveren met gelijkblijvende winst.

  Gelijkblijvende winst per eenheid. Omdat het binnenlandse aanbod meer vraag verzadigt, is er minder binnenlandse vraag over voor buitenlandse producenten: ze kunnen weliswaar alsnog tegen $110 verkopen (waarvan zij $100) krijgen, maar ze verkopen minder. Dus minder winst.

  Maar met 110 kunnen de buitenlanders gewoon doorleveren met gelijkblijvende winst. Je zult er dus iets onder moeten gaan zitten om de buitenlandse concurrentie uit te schakelen, óf de heffing moet hoog genoeg zijn om een aantal lokale producenten die bv op 108 zitten, over de drempel te helpen. Er zullen er ook zijn die op 112 of 115 zitten en die help je niet met 110.

  Wat je moet bedenken is dat er nu ook al Amerikaanse producenten zijn die tegen < $100 kunnen leveren. $100 is niet de prijs waarvoor iedereen staal koopt, het is de prijs waarbij de laatste aanbieder zegt: 'lager ga ik nu niet', en waarbij de laatste vrager zegt: 'hoger ga ik nu niet'. Waarbij in de Amerikaanse markt eerder iedereen moest kunnen leveren op $100, zijn er nu ook producenten mogelijk die tussen $100 en $110 kunnen leveren. Het is Trump om die (potentiele) producenten te doen: die kunnen nu (weer) open gaan en mensen aannemen.

  Hoe kun je nu internationaal verkopen voor 110 als de buitenlanders het onderling buiten jouw grenzen nog steeds voor 100 maken
  Omdat er nog steeds binnenlandse bedrijven zijn die voor minder dan $100 één eenheid staal kunnen produceren. De grenzen gaan niet op slot, en hoewel het om microniveau logischer lijkt om je product met $10 extra winst binnenlands te verkopen, gaat op macroniveau toch een gedeelte van de verkoop naar het buitenland.

  Ik heb een aantal van deze dingen destijds met tekstvoorbeelden moeten leren, maar ik kan dat niet meer op het internet vinden. Wél is er iets beters: filmpjes (https://youtu.be/zhD–UeRiOI) waarin het uitgelegd wordt. Daaruit moet ook duidelijk worden waarom tarieven als slecht worden beschouwd. In dit voorbeeld heb je een initiele (extra) consumer surplus van $11,250. Die surplus (en macht van de consumenten!) wordt omgezet in $3,000 producer surplus (macht van producenten/bedrijven), $5,250 dat bij de overheid terecht komt (je mag hopen daarna dat het bij burgers terecht komt) en $3,000 dat gewoon verdwijnt (deadweight loss). Niet-vooringenomen economen vinden het verlies van $3,000 al genoeg om te zeggen dat tarieven slecht zijn. Iemand die door een marxistische bril kijkt, ziet dat ook de macht van consumenten (werkende klasse; volumeconsumenten, maar ook kapitalisten) vermindert door tarieven, en de relatieve macht van producenten (voornamelijk kapitalisten) toeneemt. (Dat laatste hoeft niet: producenten kunnen theoretisch natuurlijk ook de werkende klasse representeren, door coöperaties en sterke vakbonden, afhankelijk van de krachtverhouding tussen arbeid en kapitaal. Maar het marxistische paradigma is dat ‘productiemiddelen’ voornamelijk in de handen zijn van kapitalisten, en dat de werkende klasse hen die af moet pakken.) En een libertarier zal zich waarschijnlijk (ook) druk maken om de $5,250 die bij de overheid terecht komt.

  Kennis en informatie over hoe tarieven (niet) werken vind ik nogal dungezaaid, juist nu landen met enig plezier die maatregelen uit de kast halen. Ja, je kunt CNN en BBC erop na lezen dat het slecht is, maar niet hoe. Trumpettes kunnen dan ook makkelijk blijven roepen dat het allemaal ‘terecht’ is, ‘omdat iedereen ze nu aan het naaien is’ met ‘slechte deals’. Ze zien ook niet in dat ze zichzelf op meerdere manieren in de vingers snijden: deadweight loss dat gewoon verdwijnt ‘uit de portemonnee van de samenleving’, consumentenmacht die ze moeten inleveren bij de overheid en bedrijven (alsof die twee nog niet genoeg macht hadden volgens Trumpaanhangers met hun deep state), en de lange termijn, waarop binnenlandse tarieven uiteindelijk ook zorgen voor een slechtere wereldeconomie, met alle gevolgen van dien (mogelijk recessie, kleinere afzetmarkt, minder keus uit producten/producenten). Zo’n filmpje van nog geen 7 minuten maakt echter de directe economische gevolgen vrij duidelijk. Helaas, ik zie nog de (Amerikaanse) opmerkingen voor me hoe een ‘border adjustment tax’ voor Mexicaanse producten ervoor zou zorgen dat Mexicanen ‘de muur’ gingen betalen (en niet de Amerikaanse consumenten die meer zouden moeten betalen voor hun producten).

 6. 6

  @5: Misschien moet je hem nog een keer plaatsen maar dan leesbaar. blauw doet het bij mij niet best.

  Verder heb ik zelf al eerder aangegeven dat het nooit zwart wit 100-110 is dus dat deel had je weg kunnen laten.
  Er zal dus ook al geëxporteerd kunnen worden door bedrijven die al op 95 zitten, maar als je op 100 zit ga je niet beter concurreren/zakken naar 95 omdat buitenlanders zwaarder belast worden.

  Overigens zegt HD dit jaar een deel van de heffingen voor eigen rekening te nemen. Ook verstandig om je marktaandeel en dealernetwerk te beschermen als je verwacht/hoopt dat het tarief geen blijvertje is. En zo ja dan productie verleggen naar buiten de US.

  Ik hoop trouwens dat de era Trump leidt tot een reeks wetgeving die toekomstige presidenten niet meer toestaat zulke ingrijpende (en rancuneuze) maatregelen te nemen zonder instemming van het congres.

 7. 7

  @6
  Ik heb het veranderd. Ik ben geen ster met html, maar volgens mij vindt sargasso het niet zo leuk als ik youtube linkjes link met een < .a href "titel"> post, dus dan fuckt hij alles maar op. Linkje staat er nu apart achter.

  Overigens zegt HD dit jaar een deel van de heffingen voor eigen rekening te nemen. Ook verstandig om je marktaandeel en dealernetwerk te beschermen als je verwacht/hoopt dat het tarief geen blijvertje is.

  Voor marktaandeelbescherming op zich wel verstandig, al betaal je eigenlijk wel de rekening van je klanten. De EU had HD onder andere uitgekozen vanwege diens productie in Trump states, al weet ik niet hoe handig het kiezen van HD was. Mensen die motor rijden kiezen vaak bewust voor een Harley Davidson voor het kenmerkende geluid (of onder invloed van je motorgang), prijs speelt minder een invloed. Er zijn immers ook genoeg goedkopere motoren dan Harley Davidson.

  Ik hoop trouwens dat de era Trump leidt tot een reeks wetgeving die toekomstige presidenten niet meer toestaat zulke ingrijpende (en rancuneuze) maatregelen te nemen zonder instemming van het congres.

  Ik betwijfel het. Op het gebied van tarieven is het beschermen van strategische industrieën behoorlijk belangrijk. In de ogen van Amerikanen, Democraten en Republikeinen, denk ik ook niet dat zij vinden dat dat hoort bij het wetgevende deel (congres), maar toch echt bij het uitvoerende deel (president) van de Republiek. De Republikeinen wilden onder Obama ook de uitvoerende macht van de president indammen, de Democraten waren daar toen op tegen. Nu de Republikeinen. Er is daarvoor (gok ik) een wijziging van de grondwet of een amendement nodig, daarvoor is 2/3 meerderheid nodig in zowel het Huis van Afgevaardigden én de Senaat, en het moet aangenomen worden door 3/4 van de (volksvertegenwoordiging van de) staten. Ik zie dat niet gebeuren. De partijen zijn nu gepolariseerder dan eerder, dus eens worden ze het niet zomaar. Alleen onder extreme druk, of als het voortbestaan van beide partijen op het spel staat, zullen ze concessies doen die hun eigen macht beperkt. Maar voor zover de Amerikanen kiezen, zijn de kiezers stiekem dol op de eeuwigdurende worsteling tussen de Twee Partijen.

 8. 8

  @7:

  Mensen die motor rijden kiezen vaak bewust voor een Harley Davidson voor het kenmerkende geluid (of onder invloed van je motorgang), prijs speelt minder een invloed.

  Ik durf te stellen dat anno nu de ‘brand’ de enige factor is. En inderdaad, dan is prijs bijna geen factor meer. Behalve dan dat aankopen uitgesteld of zelfs afgezegd zullen worden, in plaats van dat het geld ergens anders besteed zal voor een bike. Dat zou dan alleen na een flinke verhoging zijn, denk ik.

 9. 9

  @7:
  De video is helder, maar gaat uiteraard uit van volledige flexibiliteit en is dus meer lange termijn.
  De binnenlandse productie moet in het videovoorbeeld meer dan verdubbelen. Dat doe je niet zomaar en dus moet er ook een periode met spanningen optreden waarbij nog steeds veel geïmporteerd moet worden.
  HD kan ook niet morgen al productie verplaatsen en gaat dus een deel van de schade (ook al is het maar tijdelijk) zelf lijden en minder winst maken dit jaar.
  Uiteindelijk kan de US consument minder staal kopen tegen een hogere prijs.

  [ ‘border adjustment tax’ ]
  Die is erg leuk ja :-))

  “Sen. Jeff Flake (R-Ariz.) warned Sunday that he’s prepared to oppose President Donald Trump’s judicial nominees unless the Senate votes on legislation curtailing the president’s power to unilaterally impose tariffs on other countries.”
  De rest zal wel te laf zijn om op te treden, maar ja..
  https://www.huffingtonpost.com/entry/jeff-flake-judicial-nominees-tariffs_us_5b2fbadee4b0040e27442188

 10. 10

  @4

  Maar we zijn het eens, elk verstandig mens weet dat iedereen er alleen maar op achteruit gaat, er zijn geen winnaars.

  Jawel, er zijn WEL winnaars: het klimaat. Handelsoorlog is slecht voor alle betrokken economieen, en dus minder uitstoot, en dus goed voor het klimaat.

  Als deze handelsoorlog goed doorzet dan kon Trump wel eens de beste bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van iedereen.

 11. 12

  @10: Ook onder de mensen zijn er wel winnaars hoor. Dat het gaat om een negative sum game, maakt nog niet dat iedereen er schade van heeft, er is altijd wel ergens een kleine minderheid die profiteert (zoals ook bij andere negative sum games, bv. oorlog).

 12. 14

  @10
  Het was te verwachten dat er iemand zo tegenaan zou kijken, hoewel niet onterecht. Nucleaire oorlogen en genocide -op bijvoorbeeld de schaal van Djengis Khan of Timur Lenk- zouden ook ‘goed’ zijn voor de natuur. Raar genoeg is die boodschap niet zo populair.

  @12

  Ook onder de mensen zijn er wel winnaars hoor.

  Klopt, bij tarieven wordt maar een gedeelte van het consumer surplus omgezet in regelrecht verlies. Producer surplus groeit, en onder de producenten vind je ook de winnaars.

 13. 15

  Overigens, uit het volgende* filmpje moet ook duidelijk worden hoe Amerikaanse burgers ‘verliezen’ door vrijhandel. Bij vrijhandel door een producerend land is er een afname in het consumer surplus, maar een grotere toename in producer surplus. Als burgers niet of slecht vertegenwoordigd zijn in het aandeel producenten (wat het geval is in de VS), dan zullen zij meer merken van de afname van het consumer surplus dan van de toename in producer surplus. De oplossing is echter niet nieuw, maar Amerikanen willen er niet aan: meer eisen aan en belastingen op kapitaal, een sterkere positie van arbeid in het productieproces, sterkere vakbonden, minder en lagere bonussen voor top, en hoger salaris onderin
  *https://youtu.be/fe4Nhqbj-xw

 14. 16

  @15 macro-economie 101 inderdaad. En op al deze punten glijdt het land al decennia lang af.

  Warren Buffet mag een cheque kan sturen naar het ministerie van Financieën als hij zonodig meer belasting wilt betalen sneert rechts, en goed ondernemerschap is wat Trump doet, zoveel mogelijk belasting ontwijken en de overheid lobbyen voor gunstige fiscale wetgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren