Wereldgebedsdag

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Ditmaal voor P.J. Cokema, die het stuk ons via de mail toezond.

O heer die in de hemel zijt,
Ik weet niet of u mij hoort tussen [url=http://www.wereldgebedsdag.nl/]al die miljoenen gebedjes[/url] die vandaag aan u gericht worden, maar toch waag ik een poging vanaf deze plek. Deze plek kent u wel en behoeft verder geen commentaar. Ik begrijp werkelijk niet wat die jongens hier bezielt mij deze ruimte te geven, want zoveel hebben ze met u nou ook weer niet op. Maar ja, uw wegen zijn ondoorgrondelijk en dat zal alles wel verklaren.

Gebed Zonder End (Foto: Flickr/Andrew B47)

O heer uw naam worde geheiligd,
En daar wilde ik het even met u over hebben. Want, vergeef mijn dwaling, ik heb steeds meer moeite een naam te heiligen, waar eigenlijk niet zoveel aan vast zit. Ik bedoel dat niet persoonlijk, heer, u heeft uw best gedaan. Maar óf de mensen nemen een vreselijk loopje met uw naam, óf u zit zelf de boel een beetje op te fokken.

Want o heer uw koninkrijk kome,
en ik bid u: verlos ons van de onduidelijkheid hierover. Wij bidden nu eeuwen over het naderende koninkrijk. Wordt het niet tijd dat u laat weten wanneer het zover is? Of zitten we al in uw koninkrijk? In dat geval hebben we toch een meningsverschil over wat een koninkrijk moet inhouden.

Ja heer, uw wil geschiede,
maar heer, vergeef mij, ik vind die grappenmakerij een beetje eentonig worden. Grappenmakerij ja, want het is natuurlijk een sterk staaltje om een rivier in bloed te veranderen, zoals u dat destijds in Egypte flikte. Maar U gaf Mozes wel de hoop, dat-ie zijn fel begeerde woestijnreisje kon maken. [url=http://www.voorleesbijbel.nl/bijbel/perikoop.asp?lIntPerikoopId=84]En wat deed u?[/url] U zorgde ervoor dat de farao daar geen moment wakker van lag en verbood Mozes en zijn mensen te vertrekken. Da’s toch een beetje je eigen mensen piepelen, heer.

En al kunnen we daar achteraf de grap misschien van inzien, maar dat u Mozes die poets nog negen keer bakte, dat mag toch bijster onorgineel genoemd worden. Kikkers, irritante muggen, steekvliegen, de pest onder het vee, dat gedoe met fijnstof en hagel was best imposant, maar na de sprinkhanen, de stroomstoringen en de genocide onder eerstgeborenen werd het wel erg saai en vervelend.

Temeer omdat u van geen ophouden weet. U heeft niet alleen Mozes en de farao zo tegen elkaar uitgespeeld dat hun nakomelingen tot op vandaag nog met elkaar in de clinch liggen, u herhaalt nog steeds dezelfde geintjes. Zal ik eens alle rivieren opsommen die in bloed veranderden?

Stormvloeden, tsunami’s, opgezwollen rivieren, modderstromen, wat is nou eigenlijk de lol ervan, heer? En de pest onder het vee? Moeten we jaarlijks met gekke koeien ziektes, blauwtong en varkenspest worden geconfronteerd? Dat u daar de vogelpest aan toegevoegd heeft, getuigt van bittere ideeënarmoe. Als u dat innovatie van uw wilsgeschiedenis noemt, dan bid ik u wat jaartjes in retraite te gaan. Maak uw hoofd leeg, ga lekker buiten fietsen, doe eens een poosje niets. U zult zien, dat doet wonderen.

O heer, u is de kracht,
alhoewel ik me kan voorstellen dat met de jaren de gebreken komen. U bent immers ook al weer wat ouder. Ligt het misschien aan een vergevorderde dementie dat u die tien plagen eindeloos herhaalt? Dat zie je wel vaker op die leeftijd.

En heer, u bent de heerlijkheid tot in eeuwigheid,
Maar u heeft uw lol nu wel gehad, vindt u niet? Zet die zelfgenoegzaamheid voor één keertje opzij en hoor wat er wereldwijd in alle devotie van u wordt gevraagd. De mensen bidden voor vrede en voor verlossing van de nooddruftigen. Ze bidden voor wijsheid voor allen die dat ontberen, voor kracht die alle zieken nodig hebben.

Wat die eeuwigheid betreft: trekt u zich nou maar niks aan van Balkenende en Bos, die vinden dat u tot op hoge leeftijd door moet werken. Ik bid u heer, nog voor uw pensioen uw toko te democratiseren. Laat nou onze wil eens geschieden. Da’s meer van deze tijd en u kunt op uw lauweren rusten. Heer, neem al die gebeden vandaag voor één keer serieus. Ik wens u uw rust tot in eeuwigheid.

Amen.

 1. 1

  Een prachtig gebed. Ik ga het haast jammer vinden dat ik niet gelovig ben, want ik zou me er niet alleen bij aan willen sluiten, ik zou zelfs willen pleiten voor een referendum. Zullen we eens zien wiens wil er nou eigenlijk geschieden moet…;o)

 2. 2

  Voor alle duidelijkheid: ik ben geen abonnementhouder van god’s plan. Maar nu zich toch de gelegenheid voordeed van het wredlwijde inspraakuurtje gebruik te maken, kon ik het niet laten.

  Een referendum? Je moet de goden niet verzoeken, Stripman.

 3. 4

  Persoonlijk vond ik het drama van de eerstgeborene wel erg goed. Laten we het alleen geen genocide noemen, voor je het weet zit je met 750 reacties.

 4. 5

  Heren zegen deze spijse,amen.
  En vader sprak:?Eet nu je boord maar leeg, daar heb daar de hele dag voor gewerkt

 5. 7

  Ah, ik begrijp het al: ook de liefde voor het hogere gaat door de maag.
  Onbegrijpelijk dus dat J.C. niet onmiddelijk terug naar aarde wordt gezonden en zijn beroemde brood- en wijnvermenigvuldiging nog eens ten beste geeft.

 6. 8

  Of jouw liefdesverklaring aan de hogere macht gelijk staat aan sterven of je zit er toch naast.

  Om je het licht te laten zien:

  Ook egyptenaren sterven aan schimmelinfecties als je maar genoeg besmet eten geeft.

 7. 9

  @8: Oh? Zou Mozes dan bij de 10e plaag de eerstgeboren egyptenaren beschimmeld manna hebben gevoerd?

  Ik wil toch welk even rechtzetten dat ik geen leifdesverklaring heb afgegeven. Ik refereerde bij #7 alleen maar aan boordvoedel en paddosoep.

 8. 10

  De egyptenaren hadden het gebruik om de eerstgeborene in tijden van nood meer eten te geven dan de rest. Dit met de gedachte om in ieder geval de sterkste kinderen een goede kans te geven. Als je echter bedorven voedsel geeft dan treft dat de eerst geborene dus harder. Leuke paradox. De joden hadden dit gebruik niet dus die bleven bespaard.

  Volgens mij was mozes ook gewoon een realist en geen gelovige. Dat verklaart ten minste een groot gedeelte van zijn gedrag.

 9. 11

  ?Hoe kan je zo zeker zijn dat God niet bestaat? Atheist: ?Je moet toch iets geloven.
  ?Hoe denkt u over hemel en Hel??vroeg iemand aan Jean Cocteau. ?Ik zal het antwoord moeten schuldig blijven.Ik heb vrienden in beide.

 10. 14

  13 micha Ik ben de weg kwijt. Red mij van me zonden.In welk geloof moet nu geloven?
  Kan je me redden dat ik weer op het goede spoor komt ?

 11. 15

  13 michaDit is het, ik heb het spoor gevonden.

  Ten ni imasu watashitachi no chichi yo
  O-na ga agameraremasu yoo ni
  O-kuni ga kimasu yoo ni
  Mikokoro ga ten de okonawareru yoo ni
  Chi de mo okonawaremasu yoo ni
  Watashitachi no higoto no kate o
  kyoo mo o-atae kudasai
  Watashitachi no oime o o-yurushi kudasai
  Watashitachi mo watashitachi ni
  oime no aru hitotachi o yurushimashita
  Watashitachi o kokoromi ni awasenaide,
  aku kara o-sukui kudasai
  Kuni to chikara to sakae wa tokoshie ni
  anata no mono da kara desu
  Aamen.

 12. 18

  17. Micha.Nu had ik gedacht dat ik je kon afleiden in Japans.
  Kan je ook Japans bidden ?
  Maar ja op een leugen betrapt.
  O-no

 13. 19

  @16: Nou had Mozes al een tuintje op zijn buik voordat uri uit de zaadbal van zijn vader kwam. Denk dus eerder andersom dat Mozes het voorbeeld was uri om een publiek te bespelen.