Verhagen overspeelt zijn hand

Politieke steun voor voortzetting van de missie in Uruzgan bestond allang niet meer bij Kamer, Kabinet en bevolking. Toch zet Verhagen zijn strategie stug door, en breekt zo indirect het Kabinet. Een hypothetische reconstructie van de machinaties van Verhagen, de enige echte sleutelfiguur in dit dossier.

Maxime Verhagen (Wikimedia Commons)

Begin 2007 wordt Maxime Verhagen Minister van Buitenlandse Zaken in Kabinet Balkenende IV. Kleine geste van Balkenende voor zijn trouwste adjudant. Carrièrejager Verhagen is eindelijk waar hij wil zijn: in het midden van de internationale politiek. Wellicht zit er ook nog een tussenstation als leider van het CDA in het verschiet, want de glans van Balkenende is al tanende. Met die ervaring op zak is een hoge post bij bijvoorbeeld de NAVO niet ondenkbaar. Klein probleem: om de Amerikanen te vriend te houden zal Nederland wel troepen moeten leveren in Afghanistan.

Nederland, als een van de eerste landen grootschalig actief in Afghanistan, zit namelijk niet te wachten op een eeuwige oorlog. De steun van de bevolking daalt gestaag sinds 2006. En niet alleen de PvdA, maar ook bijvoorbeeld de VVD gaat alleen akkoord met de eerste verlenging als het dan toch echt afgelopen is. Verhagen lijkt daar in 2007 nog omonwonden aan tegemoet te komen. Read my lips: in 2010 komt onze taskforce naar huis. Balkenende laat zich in gelijksoortige bewoordingen uit. Maar onderwijl praat Verhagen op Balkenende in. Als wij ooit nog op ontbijt willen worden uitgenodigd in het Witte Huis moeten we toch echt troepen leveren.

Verhagen weet bovendien dat een voor de hand liggende uitweg van de tegenstanders – een vervanger voor Nederland – in eerdere missies nooit geregeld werd en dat een land dan langer blijft zitten. Dat zal nu inderdaad ook het geval blijken. De NAVO verzuimt een vervanger te vinden.

Dan nu het politieke proces beïnvloeden. Eerste techniek is zo snel mogelijk beginnen een voorzichtig tegengeluid te laten horen. In een en hetzelfde document waarin de beperkte verlenging wordt aangekondigd zegt hij dat “Nu de strijd opgeven betekent dat we de Afghaanse bevolking uitleveren aan de Taliban”. Een makkelijk te herhalen argument, en aldus geschiedde.

Ook vasthouden aan de procedures is een probaat middel. Balkenende zegt in 2008 ineens dat er moet sprake zijn van “een nieuw weegmoment“. Het Kabinet moet bovendien eerst intern tot een besluit komen voordat er inhoudelijk over wordt gesproken in de media en de Tweede Kamer. Daarbij weet men het in de media zo te draaien dat het niet Balkenende en Verhagen zijn die voor de beurt spreken, maar Bos. Inmiddels zit Van Middelkoop ook in het complot, en zinspeelt in de media op een vervolg in Uruzgan. Op de momenten dat er commotie ontstaat over wel of niet weggaan, dan gewoon keihard ontkennen dat je wil blijven.Dan komt de volgende, cruciale techniek: het rafelen aan de randjes van het bestaande besluit. In 2009 zegt Balkenende nog steeds dat Nederland weg gaat uit Uruzgan, maar dat wil natuurlijk niks zeggen over de rest van Afghanistan. Bovendien moet Nederland “geen buitenbeentje” worden binnen de NAVO. Verhagen merkt datzelfde jaar op tijdens een bezoek aan de Verenigde Naties dat het “de vraag is of we alles op anderen moeten afschuiven”. Het contrasterende feit dat er al veel andere landen actief geworden zijn en hun aanwezigheid hebben vergroot sinds 2006 komt gelukkig niet aan de orde. Een goede discussie over hoeveel troepen er nu eigenlijk nodig zijn en hoe die verdeeld kan worden over alle NAVO-landen komt nooit op gang.

Tegenslag komt als eind 2009 blijkt dat de Tweede Kamer in grote meerderheid tegen verlenging van de missie is. Gelukkig is dat geen breekpunt, want het uitzenden van troepen is een regeringsaangelegenheid. Een uitzending kan gewoon doorgaan zonder een Kamermeerderheid.

Maar hoe toch de PvdA zover te krijgen? Met de situatie in Kabinet en Kamer in het achterhoofd is het immers ondenkbaar dat de PvdA akkoord zal gaan met een verzoek van de NAVO om de missie voort te zetten. Het is gewoonte dat de NAVO alleen een verzoek stuurt als het zeker is dat deze gehonoreerd wordt. Verhagen heeft een laatste meesterzet omdat hij de contacten met de NAVO onderhoudt. Hij weet het zo te regelen dat de NAVO toch een verzoek stuurt. Dat kan immers het interne debat vlot trekken, zal hij aan Rasmussen hebben uitgelegd. En zo kan een nieuw argument in de strijd worden gegooid: het valt internationaal niet uit te leggen dat aan zo’n verzoek niet wordt voldaan. De val klapt dicht, en het internationale ongeloof is inderdaad niet van de lucht als blijkt dat de PvdA de brief van tafel wil.

Maar Verhagen misrekent zich. Bos is hem spuugzat en wil dat de politieke windrichting nu ook naar buiten toe gecommuniceerd wordt: weg uit Uruzgan. Dat dat politiek een stuk onhandiger is dan gewoon wachten tot 1 maart kan Bos niks meer schelen.

Het kabinet valt. Geluk bij een ongeluk wellicht; Verhagen heeft nu de handen vrij om een andere coalitie voor een vervolg in Uruzgan bij elkaar te zoeken. Maar heeft hij zich dan verrekend? Volgens bestaande afspraken zullen de troepen bij de val van het Kabinet automatisch worden teruggetrokken. Bovendien is net bekend geworden dat Balkenende opnieuw zal worden voorgedragen als lijsttrekker van het CDA. Verhagen staat met lege handen. In dit spelletje politieke blufpoker blijkt hij uiteindelijk zijn hand te hebben overspeeld.

 1. 1

  Ik vind het onbestaanbaar dat overal te pas en te onpas Bos de schuld krijgt. Het is inhoudelijk de schuld van Verhagen, zoals hierboven goed gereconstrueerd, en overall een gebrek aan leiderschap van Balkenende. Ongelooflijk trouwens dat die nu naar voren wordt geschoven voor het lijsttrekkerschap. We gaan het toch niet meemaken he, nóg een klungelkabinet met Balkenende…

 2. 2

  Nog maar wat documentatie (via Maxime’s twitterpagina trouwens):

  http://www.minbuza.nl/dsresource?objectid=buzabeheer:140551&type=org

  “Een en ander betekent dat Nederland hoe dan ook zijn leidende militaire verantwoordelijkheid in Uruzgan per 1 augustus 2010 zal beeïndigen. Zowel de last die wij als Navo-lid dan hebben gedragen, als een verantwoorde belasting van de eigen krijgsmacht liggen hieraan ten grondslag. Vanaf 1 augustus 2010 zal de terugtrekking van de TFU zo spoedig mogelijk geschieden, zodat deze per 1 december 2010 is afgerond. De regering benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de Navo is de vigerende behoeftestelling voor ISAF, inclusief Uruzgan, tijdig te vullen.”

  Hoe kan de NAVO dan toch met een verzoek komen?

 3. 3

  Joost heeft nog een uitzending gevonden van 1Vandaag waarin de tegenstrijdige geluiden, het gemorrel aan de afspraken, van Verhagen c.s. worden getoond. Aan het artikel toegevoegd.

 4. 4

  Het zal mij benieuwen wat dit voor de relatie Balkenende-Verhagen betekent. Het ziet er naar uit dat Balkenende de baas blijft: Houdt Verhagen zijn vertrouwen?

 5. 5

  We weten natuurlijk niet hoe sterk Verhagen al naar die positie heeft gehengeld. Het is ook goed mogelijk dat hij zich de kroonprins van Balkenende beschouwt en keurig wacht tot zijn chef klaar is om de opvolging officieel te maken. In dit dossier hebben ze in elk geval redelijk hecht samengewerkt. Hoewel Verhagen soms soleerde was Balkenende het wel eens met het doel.

 6. 9

  Mijn welgemeende complimenten Mark. Over veel mag discussie mogelijk zijn maar voorlopig heb je het haarzuiver neergezet.

  En denk ik Maxim dan denk ik Brutus. Waar uiteindelijk ook niet overdreven veel van terecht is gekomen.

 7. 10

  Dank, Painted.

  Daar ons weblog toch vooral ter discussie bestaat: waar kunnen we nog over discussieren? Ik heb uiteraard een aantal gaten in het verhaal opgevuld met mijn eigen gedachten, maar het beeld spreekt ook wel uit de feiten: Verhagen en Balkenende hebben bewust aan het besluit zitten morrelen om weg te gaan.

  Wat zo jammer is, is dat die discussie zo achterbaks en daardoor weinig inhoudelijk is geworden. Ik zie goede argumenten voor (NAVO is geen knip voor de neus waard als ze dit niet tot een goed einde brengt) en tegen (krijgsmacht overbelast, NAVO moet niet over ons heen lopen door ALWEER geen vervanger te regelen) maar daar is het naar mijn smaak nauwelijks over gegaan.

 8. 11

  Goed stuk, Mark. Waar nog over te discussiëren is, lijkt me de rol van Bos en Koenders voordat de aanvraag van de NAVO kwam. Hebben zij werkelijk van niets geweten, en heeft Verhagen hen via de NAVO voor het blok gezet? Of hebben ze Verhagen een vinger gegeven en heeft hij de hele hand genomen? Misschien komen we er nooit achter (en dan neig ik naar jouw lezing), maar duidelijk is dat niet.

 9. 12

  Discussiepunt zou kunnen zijn of het CDA zich politiek flexibel toont of gewoon keihard gelogen heeft bij de onderhandelingen over de eerste verlenging. Om vervolgens een vies spelletje te spelen door achter de schermen in te zetten op een tweede verlenging en die zelfs impliciet toe te zeggen aan de NAVO.

  Natuurlijk gaat het allang niet meer over de werkelijke argumenten voor onze aanwezigheid in Afghanistan. Mocht het daar ooit over gegaan zijn. ‘Onze jongens’ zijn vanaf het begin ingezet in een onmogelijk te winnen strijd tegen, ja, tegen wie eigenlijk?

 10. 13

  Je hebt volgens mij gelijk Mark, maar of hij zijn hand overspeeld heeft?
  Volgens mij wordt Verhagen over enige maanden onze nieuwe minister-president.
  Als de emotie over een week verdwenen is en het CDA zijn verlies bij de gemeenteraadsverkiezing incasseert, zijn ze bij die partij weer bij zinnen en zal Balkenende als lijsttrekker verleden tijd zijn.
  Niet dat ik het zal toejuichen, maar Verhagen, de straatvechter, als nieuwe sterke man van Nederland, lijkt me haast onvermijdelijk.
  Het doel heiligt de middelen.

 11. 14

  @13 Ik zie het niet gebeuren. Juist een partij die jarenlang een Balkenende heeft gesteund zal niet voor een straatvechter gaan. Voorlopig ga ik nog uit van een Balkenende V, hoewel ik hoop op mijn ongelijk.

 12. 15

  Kijk op de site van Republica, wie nog meer een aandeel in Uruzghan had. Tijdens een thee bezoek aan de first lady kwam als “verrassing” ook Obama aanschuiven, Verhagen wachtend op een bankje in de hal. Doorzichtig is dit als vauit Amerika dan Verhagen eensklaps het kabinet laat weten dat er een verlenging in Uruzghan moet komen, ra,ra.Conclusie is dat de straatvechter Verhagen meer uit is op een mooie post binnen de VN, dan opkomen voor Nederland.

 13. 17

  Gezien de snelheid waarmee zijn kandidatuur werd aangekondigd moet het vertrouwen in JPB nog steeds groot zijn. Een coup is alleen mogelijk als het verlies echt heel groot is. Hebben we de peilingen bij de hand?

 14. 21

  Opvallend: alleen bij de CU-stemmers zijn er meer mensen die Balkenende als premier zien zitten dan niet. Buiten de christelijk partijen ziet zelfs een daverende meerderheid (ook bij PVV en VVD) hem niet zitten als premier.

 15. 25

  @22: deze quote uit dat artikel past naadloos in het scenario dat ik schets:

  “Heeft mevrouw Clinton dan helemaal geen druk uitgeoefend op Nederland om de missie in Uruzgan te verlengen? ?Geen druk?, zei Verhagen. ?De Amerikanen spreken natuurlijk hun hoop uit op Nederlandse betrokkenheid. Maar tegelijkertijd is duidelijk dat wij onze leidende rol in Uruzgan beëindigen in 2010.? Nederland is ?niet het land dat niet levert?, aldus Verhagen.”

 16. 31

  ‘Gelukkig’ zijn we na het paars van de jaren 90 nu weer overgeleverd aan de traditionele machtspolitiek van het CDA. Naar de interne machtsspelletjes daar kunnen we alleen maar raden, maar dat die invloed hebben op de landelijke politiek is zeker, want er is geen alternatief door regeringen zonder het CDA te vormen. De landelijke politiek wordt dus gewoon weer voor het grootste deel bepaald door de interne strijd binnen het CDA.

  Balkenende weet als geen ander het ‘geen keuze maken’ en ‘het uitstellen van beslissingen’ tot politieke leidraad te maken, en is daarmee en daardoor de onbetwiste politieke leider van het CDA.

 17. 32

  Mijn beeld van de breuk is lichtelijk veranderd, afgaande op wat Rouvoet gisteren op nu.nl en in NOVA zei. Het cruciale punt is hier dat in de besprekingen de optie Uruzgan ook iedere keer op tafel heeft gelegen en de PvdA daarover heeft meegediscussieerd.

  Naar mijn idee heeft de CDA de PvdA vakkundig klem gezet en zijn ze er vanuit gegaan dat de PvdA uiteindelijk wel overstag zou gaan. De PvdA leek dit vrij laat te beseffen en zag deze uitweg als de beste.

  Daarbij moet ik Ab Klink, gisteravond in P&W ook gelijk geven wanneer hij zegt dat de PvdA wel star kan zijn over Uruzgan, maar in hoeverre moet je zo’n beslissing ophangen aan de regio in Afghanistan? De PvdA had consequenter moeten zijn over het hele verhaal van Afghanistan.

  In the end: De PvdA is onhandig geweest en heeft een vinger geboden. Het CDA pakte de hele hand, probeerde iets te forceren met Maxime Verhagen bij de NAVO. De PvdA heeft vervolgens stelling genomen. Het resultaat is bekend.

  Ik kan geen van de partijen vrijpleiten. Het is een collectief falen.

 18. 33

  Ik zag Rouvoet gister in Nova, en verschillende CDA-ers in P&W (Hoezo linkse omroep nodigt alleen Bos uit). Vooral Rouvoet vind ik wel geloofwaardig en noemde dezelfde punten: starheid en alle opties steeds op tafel.

  Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk waarom Bos niet tot 1 maart heeft gewacht, dan had ie het CDA nog een “clean escape” kunnen geven en toch vasthouden aan weg uit Uruzgan.

  Wie ziet er iets in het argument dat Bos het wegens de gemeenteraadsverkiezingen deed?

 19. 34

  @33 Die suggestie lijkt inderdaad aanwezig te zijn, al vind ik het een ongelofelijk trieste afweging, mocht dat kloppen. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat een politieke partij zoiets doet.

  De discussie is nog niet voorbij en ik denk dat de PvdA vandaag/morgen nog wel terugkomt op deze kwestie. Er is nog teveel rook op dit moment om het goed te kunnen beoordelen.

 20. 35

  Ik sta niet achter de denkbeelden van hem, maar ben overtuigd van de betrouwbaarheid van Rouvoet. Zijn versie kan niet anders dan de juiste zijn.
  Opvallend vond ik ook de kalmte en rust van de CDA ministers en staatsecretaris bij P&W.
  Deze personen mogen vaker uitgenodigd worden. Zelfs in deze moeilijke kwestie, werd er geen persoonlijke aanval door hen gelanceerd. Ik geef de feiten, zei Donner: U moet maar uw conclusie trekken.
  Andere taal dan we bij P&W gewend zijn.
  Dit alles geeft toch te denken.

 21. 36

  Zo denk ik ook over Rouvoet.

  Overigens zat Balkenende ergens anders te verkondigen dat de PvdA het land in de steek laat (oid), en een paar zinnen later “maar ik wil niet zwartepieten”.,

  Bah.

 22. 38

  Wie ziet er iets in het argument dat Bos het wegens de gemeenteraadsverkiezingen deed?

  Huh? Terwijl de PvdA in de peilingen op een historisch dieptepunt staat?

  We kunnen de PvdA verwijten, dat ze in het kabinet te lang mee hebben gepraat om de eenheid in het kabinet te bewaren. Op een gegeven moment is de maat vol.

 23. 39

  @Mark Ook die vraag is lastig te beantwoorden maar ze zullen er heus wel over nagedacht hebben wat zo’n besluit voor de PvdA kan betekenen. Laten we het omdraaien: zou de PvdA dit hebben gedaan wetende dat ze daarvoor in de verkiezingen afgestraft zouden worden? Ik denk het niet, maar ook dit betekent niet dat ze het partijbelang zonder twijfel voorop hebben gezet.

  Ik weet niet hoe de weg leidt naar de pot met goud. Zou de PvdA denken dat ze hem gevonden hebben? Ik weet het niet.

 24. 40

  Beide partijen (CDA en PvdA) hebben hun recht op toekomstige deelname aan een regering verspeeld, omdat in deze moeilijke tijden persoonlijke en partijbelangen prevaleerden.
  De enige oplossing is een zakenkabinet met Verhagen als voorbeeldige minister van doemscenario’s.
  De Nederlanders kennende zal het wel Verhagen als premier en de Vries als minister van Defensie worden.

 25. 42

  Ja dat lijkt mij wel, maar ook dit biedt onvoldoende uitleg waarom deze beslissing op deze manier genomen moest worden.

  Of zouden ze hebben liggen slapen mbt Verhagen en de NAVO? Dat ze op stel en sprong een beslissing moesten forceren om verder afglijden van hun standpunt te voorkomen?

 26. 43

  @40: hoe had je je dat voorgesteld dan, een regering zonder PvdA of CDA? Je lijkt wel een CDAer trouwens ;-) In je eerste zin heeft ook het CDA het ‘recht op toekomstige deelname aan een regering verspeeld’. In je tweede zin kom je met een zakenkabinet olv CDAer Verhagen aan zetten.

  Doet me wat aan Balkenende denken (“ik wil niet aan zwartepieten doen, maar de PvdA is de schuldige”).

 27. 45

  @43
  Ik heb het niet over een zakenkabinet o.l.v. Verhagen. Ik heb het over een zakenkabinet met als minister van doemscenario’s Verhagen. Daar dit ministerie niet bestaat en nooit zal bestaan, wordt het een kwestie van juist lezen en intepreteren.
  Overigens heb ik nog nooit op het CDA gestemd en zal het in de toekomst ook niet doen.
  Hoewel ik christelijk ben opgevoed, staat de C in het CDA me zeer tegen.
  Het niveau van het parlement en de ex-regering zijn te vergelijken met de inbreng van Nederland in het Eurovision songfestival.
  Maar elk jaar gaan we winnen, want we zijn zo goed, vinden we altijd.

 28. 46

  @44 Nou, in het licht van die eis van de tweede kamer zijn de handelingen van de PvdA ministers juist vreemd. Waarom niet toewerken naar die datum en bekijken of je er samen nog uit kan komen? Waarom eerst praten over opties om ze vervolgens van de tafel te vegen ruim voor die datum?

 29. 47

  @45: o, je was sarcastisch?

  Het niveau van het parlement en de ex-regering zijn te vergelijken met de inbreng van Nederland in het Eurovision songfestival

  Kan wel zijn, maar net als bij het songfestival krijgen we de vertegenwoordigers, die we verdienen. Het is een weerspiegeling van ons eigen (collectieve, gebrek aan) niveau. En bij de gemeenteraden is dat nog veel erger….

  Maar elk jaar gaan we winnen, want we zijn zo goed, vinden we altijd

  De geest van Jan Salie, hè. We zijn uitstekende verkopers, maar dat wil niet zeggen, dat onze producten net zo goed zijn als we zeggen.

  @46:

  Waarom niet toewerken naar die datum en bekijken of je er samen nog uit kan komen?

  Dat is toch precies wat sinds oktober is gebeurd? Al deze argumenten zijn slechts een potje PvdA bashen en ze zijn allemaal ook weer omkeerbaar. Als de PvdA nu niet haar rug recht had gehouden, zijn ze besluiteloos en laten ze het CDA over zich heen lopen. Als ze sinds oktober niet over alle opties mee hadden gepraat, zouden ze zich niet aan de eenheid van regeringsbeleid hebben gehouden en de coalitie op het spel gezet hebben.

  Waar 2 vechten hebben 2 schuld, heb ik altijd geleerd. Het probleem is, dat 2 totaal verschillende opvattingen sinds oktober met de mantel der liefde (‘eenheid van regeringsbeleid’) toe zijn gedekt. Het parlement wil op 1 maart een definitieve beslissing. De botsing is enkele maanden uitgesteld, maar moest onvermijdelijk plaats vinden vóór 1 maart. Al het andere wat er over gezegd wordt, is pure partijpolitieke retoriek (imnsvho).

 30. 48

  Bij mij is het altijd sarcasme vermengd met realisme of andersom.
  Daarom moeilijk te volgen.
  Ja Pedro, wij kijken altijd naar de successen in het verleden. Maar successen in het verleden zijn geen garantie voor succes in de toekomst.
  Je moet er altijd hard voor werken en een visie hebben.
  Eigen- en partijbelang behoren niet een rol in het huidige economische en sociale klimaat te spelen.

 31. 49

  @47 PvdA bashen? Sorry, maar we wisselen hier gewoon argumenten uit.

  “Als de PvdA nu niet haar rug recht had gehouden, zijn ze besluiteloos en laten ze het CDA over zich heen lopen.”

  Ze hadden de rug prima recht kunnen houden zonder uit de school te klappen. Waarom doen ze dat dan toch? Je hoeft niet 10 dagen voor 1 maart op deze manier te reageren. Daar zit een specifieke reden achter en het heeft waarschijnlijk te maken met de brief van Verhagen. Maar dat is allemaal giswerk. Hoe dan ook, de PvdA heeft nog niet afdoende aangegeven waarom ze voor deze actie op dit moment hebben gekozen. Ze hadden Balkenende ook een week later voor de camera kunnen laten opdagen met de mededeling dat ze uit elkaar gaan omdat er geen compromis te bereiken is.

  “Als ze sinds oktober niet over alle opties mee hadden gepraat, zouden ze zich niet aan de eenheid van regeringsbeleid hebben gehouden en de coalitie op het spel gezet hebben.”

  Helemaal niet. Ze hadden toentertijd gewoon kunnen beslissen dat dit een no-go was. Misschien stond dan de regering op het spel, maar de eenheid richting het parlement zeker niet in het geding. Als er zo’n argument gemaakt kan worden, dan eerder over het CDA welke gaandeweg aan het opschuiven was richting een ander standpunt. De PvdA heeft hoe dan ook zelf kunnen beslissen over welke opties ze wilden praten.

  Ik blijf voorlopig bij deze visie: Het CDA en de PvdA gingen stoeien. De CDA draaide de arm van de PvdA stevig om en het PvdA vergistte zich in welke situatie het zat. De grote rotzak, het CDA, had beter moeten weten dan de arm zover om te draaien en uit nood riep PvdA ?Help!?. Moeder komt aangesneld en het kwaad is geschiedt. De PvdA had beter moeten weten en het CDA ook. Maar de PvdA had natuurlijk ook gewoon kunnen vragen of de CDA de arm van de PvdA los wilde laten omdat dit te ver gaat.

 32. 50

  @47: ik vind dat je de PvdA iets te makkelijk off the hook laat. Het is in elk geval een strategische flater om niet tot 1 maart te wachten, zoals je nu ook ziet in de media.

 33. 51

  @48:

  Bij mij is het altijd sarcasme vermengd met realisme of andersom

  OK.

  Eigen- en partijbelang behoren niet een rol in het huidige economische en sociale klimaat te spelen

  Is dit een voorbeeld van veel sarcasme en weinig realisme?

  @49:

  we wisselen hier gewoon argumenten uit

  OK. Maar de laatste posts hebben we het toch vooral over de PvdA, terwijl het artikel juist over het CDA gaat. We doen daarmee mee met het CDA, dat de schuldvraag graag af wil schuiven, terwijl ze net zo schuldig zijn.

  Je hoeft niet 10 dagen voor 1 maart op deze manier te reageren

  Hoeveel dagen of minuten vóór 1 maart dan. Overigens moet die datum bij worden gesteld naar 19 februari, omdat het onderwerp toen voor de ministerraad op het programma stond. En dan kun je zeggen, dat ze best nog 2 dagen hadden kunnen wachten, maar begint dat in mijn ogen toch wat naar spijkers en laag water te ruiken.

  Ze hadden toentertijd gewoon kunnen beslissen dat dit een no-go was

  Ik heb geen idee, of dat kon. De beslissing of de beslissing van 2007 nog gold is in oktober naar 1 maart geschoven en die had nu ook weer opgeschoven kunnen worden, zoals het CDA wilde. Persoonlijk vind ik dat dan ongeloofwaardiger overkomen dan nu eindelijk eens duidelijkheid te scheppen.

  @50: mijn laatste alinea ook gelezen? dat is mijn mening. Er hebben er 2 schuld en het tijdstip waarop de botsing plaats vindt, is door de Tweede Kamer bepaald. Nog weer uitstellen speelt alleen de mensen in de kaart, die roepen dat het kabinet besluiteloos was. Daarom meen ik, dat m.n. de PvdA het in geen enkel geval goed kon doen, zoals nu bewezen wordt. Compromissen en besluiteloosheid horen bij het CDA als water bij de wijn. Zij worden daar nauwelijks op afgerekend en weten dat. Compromissen positioneren hen als middenpartij, maar de PvdA achterban ziet dat op zij best als een noodzakelijk kwaad. Besluiteloosheid betekent, dat alles bij het oude blijft en spreekt de conservatieve achterban van het CDA aan. Het CDA wilde dat spel verder spelen. De PvdA wilde niet meer mee doen.

  Maar ik geef toe, dat ik dit met mijn bril bekijk. Ik vond jaren geleden al, dat de PvdA veel te gemakkelijk in dit kabinet is gestapt en het CDA daarbij te veel heeft geaccommodeerd. Ze hadden JPB eerst eens moeten dwingen een serieus en lang overleg met de SP te voeren. Bij het CDA zullen ze wel opgekeken hebben, dat de PvdA zo gemakkelijk overstag ging, toen JPB na 5 minuten (OK OK, het was wel een uur…) praten concludeerde, dat geen overeenstemming met de SP mogelijk was.

  Het is in elk geval een strategische flater om niet tot 1 maart te wachten, zoals je nu ook ziet in de media

  Ja, die linkse media toch, bolwerken van PvdAers, die elkaar allemaal baantjes toe schuiven…

 34. 52

  @51 Het CDA is zeker niet gevrijwaard van blaam. De enige die een beetje met een schoon blazoen mag aantreden lijkt de CU. Punt is, dat we het al vooral over de CDA hebben gehad (ik onder een ander artikel op GC). En de commentaren van Rouvoet suggereren op zijn minst dat de PvdA twijfelachtig heeft gehandeld in deze affaire. Er worden vandaag geen schoonheidsprijzen uitgereikt.