COLUMN - Gisteren ging de Rijksoverheidscampagne voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van start.

Bemoeienis van het Rijk met regionale politiek? Nee, het is de inmiddels rituele bewustwordingscampagne ‘Elke stem telt’, die er toe moet bijdragen dat zoveel mogelijk stemgerechtigden daadwerkelijk gaan stemmen. En dat de kiezers zich kunnen informeren over wat nu eigenlijk Provinciale Staten en waterschappen zijn.

Wie zich ergert aan het verschijnsel dat wat eigenlijk regionale verkiezingen zijn, het vehikel wordt van landelijke politiek, gaat voorbij aan het feit dat de Provinciale verkiezingen tot een nieuwe Eerste Kamer moeten leiden. En dus gaat Rutte de boer op, zogenaamd om zijn provinciale collega’s te promoten, in werkelijkheid om zieltjes voor het kabinetsbeleid te winnen.

Ook de bewindslieden en partijleiders van alle andere landelijke partijen gaan op campagne, in de hoop straks een sterkere fractie in de Eerste Kamer te hebben. De Provinciale democratie zal tot 20 maart gegijzeld worden door landelijke verkiezingscampagnes.

Het zou verboden moeten worden. Maar daar doen we niet aan in een vrije democratie. Eigenlijk zou die koppeling tussen Provinciale Staten en Eerste Kamer eens op de schop moeten. Zolang er een Eerste Kamer in leven blijft, zouden de leden middels directe verkiezingen gekozen moeten worden.

Nu is dat nog lang niet het geval, dus is er maar één manier om van enigszins vrije Provinciale Statenverkiezingen te kunnen spreken: de verkiezingscampagnes worden alleen door de provinciale politici gevoerd en zij spreken ook alleen over provinciale kwesties.

Zodra Rutte en zijn vrinden in Den Haag, zich met nog met maar één woord bemoeien met de komende verkiezingen, zouden ze door de VN ter verantwoording moeten worden geroepen wegens het verstoren en beïnvloeden van vrije verkiezingen.

Reacties (6)

#1 Jos van Dijk

Provinciale onderwerpen zijn moeilijk los te koppelen van landelijk beleid. Idem met de politici. Nog los van de link met de EK. Het zullen altijd landelijke verkiezingen blijven. Alleen komen in dit geval de gekozen politici niet verder dan hun provinciehoofdstad.

  • Volgende discussie
#2 beugwant

@1: Statenlid Van Rey pendelde iedere dinsdag toch ook even naar Den Haag; hij zal niet de enige zijn geweest.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Cerridwen

Je kan natuurlijk de eerste kamer rechtstreeks laten kiezen (of afschaffen), en als je die verkiezingen op hetzelfde moment blijft houden als de provenciale verkiezingen en waterschapsverkiezingen, dan kan je de stemmen loskoppelen en blijft de opkomst ook nog enigszins op peil.

Maar dat zal natuurlijk niet voorkomen dat de verkiezingen vooral over landelijke thema’s zullen gaan.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 lmgikke

Het kromme aan de indirecte verkiezing van de eerste kamer is het feit dat de provinciale staten een ander doel heeft dan de eerste kamer.

Ik kan voor de provinciale staten fundamenteel anders kiezen dan voor de tweede kamer. Dit omdat de provincie over andere zaken gaat.

Echter doordat de eerste kamer door de provinciale staten gekozen wordt heeft dat een negatief effect.

bijvoorbeeld: landelijk kan ik het oneens zijn met de koers van de VVD. In de provincie kan de VVD wel degelijk een goed voorstel hebben waardoor ik voor de provincie op de VVD wil stemmen. Als ik dat echter doe, steun ik Rutte en het kabinet, omdat de provinciale staten leden van de VVD natuurlijk voor de eerste kamer leden van de VVD zullen stemmen.

Maakt alles er niet makkelijker op.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Reinaert

@4: Alhoewel de VVD inderdaad op provinciaal niveau een goed voorstel kan hebben en je de landelijke VVD om hun voorstellen daar niet ziet zitten is het dilemma wat je schetst minder groot of naar mijn idee niet bestaand als je bedenkt dat de principes van waaruit de VVD leden hun stem uitbrengen dezelfde zijn. Kort door de bocht opteert de VVD voor: ieder voor zich. Daar ben je voor of tegen. Ik tegen, dus stem ik bij voorbaat niet op hen. Het schema is even simpel als waar. En als je dan een provinciaal voorstel van de VVD dermate oké vindt dat het je stem verdient dan zal er vast wel een ander clubje zijn waar je je net zo goed bij thuis voelt. Los daarvan de meesten onder ons weten niet eens wat er in het gemeentehuis speelt, laat staan een voordeur verder. Men stemt op een frame zoals op D’66 dat een onderwijspartij zou zijn, wat onzin is.
Jammer is wel dat idealen helaas bij de meeste partijen als “vies” worden beschouwd terwijl ik een partij waar ik mij bij thuis zou voelen vanwege idealen graag mijn stem zou geven.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 JANC

@5: Zowiezo gok ik dat veel mensen niet stemmen vanwege een verkiezingsprogramma, maar hoe men over een partij denkt. Ik ken veel mensen die PvdA stemmen omdat ze zich arbeider voelen en denken dat de PvdA hun belangen het best behartigd. Ik zie dat anders. Ik ken ook veel die VVD stemmen omdat dat bij hun ambitie past (of zo lijkt)

  • Vorige discussie