Leve het Waterschap!

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

waterpeilAls je als toekomstige bestuurspartij een beetje indruk wilt maken, moet je vooral stoere taal gebruiken. Het woord afschaffen is zo’n voorbeeld van stoere taal. Op partijcongressen willen politici vooral veel afschaffen: de files, het gedoogbeleid, ontwikkelingshulp, Europa, de Eerste Kamer. Een beetje partij schaft af.
Ook Groenlinks wil zich profileren, dus zei Femke Halsema afgelopen weekend op de landsdag van haar partij het volgende: “We pakken de bestuurlijke vetzucht aan. We gaan snoeien in overbodige bestuurslagen, zoals de waterschappen.”

Halsema verkondigt hier een standpunt dat tegenwoordig in de mode is. We snappen die waterschappen niet zo goed, dus we kunnen ze maar beter afschaffen. Maar volgens mij zit achter die bestuurlijke daadkracht een andere agenda. Ook, of misschien vooral, bij GroenLinks.

Waterschappen zijn vooral het slachtoffer van een slechte profilering. Als burger hoor je ze een keer per jaar, als je de zuiveringstoeslag moet betalen. Wat dat doen waterschappen vooral: het schoonmaken van de rotzooi die jij en ik in het riool kieperen. Daarnaast zorgen ze, in de gebieden die te laag liggen om van nature droog te blijven, dat we geen natte voeten krijgen door te pompen. Een derde taak is de bewaking van de waterkwaliteit.

Eenmaal in de vier jaar mogen we stemmen voor de leden van het waterschapsbestuur. Die kiezen dan een aantal (hoog)heemraden, de wethouders van een waterschap. De dijkgraaf wordt, net als een burgemeester, door de kroon benoemd.

Het zijn net kleine gemeentes dus, die waterschappen. Ze zijn bovendien de oudste besturen van ons land. Ver voor de Raad van State, het parlement, provincies en gemeenten, bestond het waterschap al.

Maar wat ze vooral niet zijn, is een typisch overheidsorgaan. Een heemraadsfunctie is een deeltijdbaan, en kent geen auto met chauffeur, zoals een gedeputeerde. Voor het geld dat wij ze jaarlijks betalen, werken waterschappen vooral. Ze houden geen leger van beleidsambtenaren in stand, ze hebben geen uitgebreide communicatieafdelingen, en ze beleggen hun geld niet in schimmige off-shore rekeningen. Een waterschap bouwt, onderhoudt, zuivert en pompt voor uw geld.

Dus waarom zou je het best werkende bestuursorgaan van Nederland dan willen afschaffen? Heel simpel: voor lokale en provinciale bestuurders zijn waterschappen nogal eens een pain in the ass. Door hun onafhankelijke opstelling beoordelen ze leuke plannetjes op hun merites voor de waterkwaliteit. Dat betekent dat provinciebestuurders die een leuk maar zinloos natuurgebiedje willen aanleggen nul op het rekest krijgen van een waterschap, wat daaraan mee moet werken. En geloof me, provincies en gemeenten zijn gek op zogenaamd “schaamgroen”.

Ten tweede kiest een waterschap nogal eens de kant van ondernemingen die veel te maken hebben met de waterhuishouding. Vaak zijn dat agrariers, die in veel waterschappen ook een grotere stem hebben dan gewone stads- of dorpsbewoners. En als boeren iets niet oke vinden, dan is het de opoffering van landbouwgrond voor natuurgebieden.

Kortom, voor een rechtgeaarde groene bestuurspartij is de eliminatie van deze bestuurslaag logisch: geen dwarsliggers meer voor leuke groene plannetjes.

Maar waar komen de taken van de waterschappen dan te liggen? Simpel: bij de provincie. En voor uw geld krijgt u dan achterstallig onderhoud van vaarwegen en zuiveringsinstallaties omdat de partijen in Provinciale Staten met elkaar overhoop liggen, of omdat het geld bij Icesave is geparkeerd. En krijgen we een nieuw blik ambtenaren, die het werk gaan doen dat nu deels door vrijwilligers wordt gedaan, zoals het controleren van de dijken.

Oja, en er gaat beleid gemaakt worden. Dat vooral. Zijn ze gek op, bij de provincie!

Reacties (45)

#1 Jack Random

Maar wat doen de waterschappen dan, wat Rijkswaterstaat niet zou kunnen doen? Lijkt mij een prima dienst, ook met kennis van zaken. En waarschijnlijk ook efficiënter, het beheer door één dienst laten uitvoeren. Scheelt weer een stapel dijkgraven, die met schaal 18 BBRA toch bijna 120.000 euri per jaar kosten.

En als we provincies óók afschaffen, vermijden we de politieke spelletjes die de auteur noemt. Nederland is klein genoeg voor twee bestuurslagen, Rijk en gemeente.

Ik zeg: doen.

 • Volgende discussie
#2 Baron E

Toch vind ik het onzin dat ik tussen gemeentelijk en landelijk niveau tweemaal mijn ongeïnformeerde stem moet uitbrengen.

Wat vindt de auteur dan van het afschaffen van provincies, en de belangrijke taken zoals het in de gaten houden van de regiofuncties van steden en beheer provinciale wegen bij het waterschap neerleggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Huub

Het mooie van het waterschap is inderdaad heel simel de zuivere taakstelling. Er worden wel afwegingen gemaakt, maar er zal nooit geld worden onttrokken aan “water” in de bredere zit van het woord.

Op dit moment zijn er ambtelijke werkgroepen de rijksbegrotingen aan het uitpluizen om te kijken waar er nog geld te halen is. Als de taken van de waterschappen onder het rijk komen te vallen, zouden die ook meegenomen worden. Funest voor het onderhoud van vaarwegen, de waterkeringen en de kwaliteit van het water.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 anderS

Wat doen die provincies dan, dat waterschappen niet zouden kunnen doen?

Wat mij betreft delen we de provincie op in nog 3 of 4 schappen; vervoersschap, energieschap, onderwijsschap

Lekker scherpe taakstelling, weinig ruimte voor politicering.
Geen kruissubsidies tussen publieke taken onderling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

“Het zijn net kleine gemeentes dus, die waterschappen. Ze zijn bovendien de oudste besturen van ons land. Ver voor de Raad van State, het parlement, provincies en gemeenten, bestond het waterschap al.”

Kleine gemeentes? In mijn provincie zijn er precies 2 waterschappen. Die kunnen prima samen en bij de bestuurslaag provincie gevoegd worden. Verder is het vooral een banenmachine voor CDA-politici, die mooi in de besturen kunnen plaatsnemen om hun loon als gemeenteraadslid aan te vullen. Bovendien zijn in Limburg de gemeentes (voor zover niet geherindeeld) veel ouder dan de regionale waterschappen.

“Vaak zijn dat agrariërs, die in veel waterschappen ook een grotere stem hebben dan gewone stads- of dorpsbewoners”

En daarmee wordt het argument “traditionele democratie” als bestaansrecht ook meteen onderuitgehaald. Een waterschap heeft niet zo veel op met democratie. Het bestaat (in mijn provincie) vooral uit ondernemers- en boerenbond (en dat zijn toch al CDA-belangengroepen). Je zou kunnen stellen dat het voortbestaan van de waterschappen een soort CDA-agenda is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 KJ

Als we de waterschappen afschaffen, en de provincies ook, dan wordt de taak waarschijnlijk overgeheveld naar Rijkswaterstaat, die dat vervolgens waarschijnlijk weer in “regio’s” onderbrengt. Lokale expertise tenslotte en mensen moeten ergens wonen. Net zoals de brandweer en de KLPD. En dan heb je je provincies/waterschappen weer terug, maar dan in de vorm van ongekozen ambtenaren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 BP

In Noord-Holland beheren de Waterschappen een groot deel van de wegen en de natuur in de polders. Ook binnen de bebouwde kom. In kleine dorpen wordt zelfs de straatverlichting beheerd door het Waterschap. Onzin natuurlijk. De Waterschappen kunnen wat mij betreft worden opgeheven en hun taken worden verdeeld over 4 organisaties: de gemeenten, de provincie, Rijkswaterstaat en de Provinciale landschappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Michiel Maas

@1: Onderbrengen bij RWS is een slecht idee. Dan is pompen en zuiveren ineens afhankelijk van de wil en onwil van de landelijke politiek. Niet dat ze het niet zouden kunnen, maar de huidige situatie is beter.

@2: Afschaffen van bestuursorganen is gewoon niet zo mijn ding. De provincie heeft ook een taak, alhoewel het (itt het waterschap) veel te veel ambtelijke structuren kent. Dat kan wel anders…

@3: precies: het gaat om die omlijnde taakstelling. Dat de democratisering niet optimaal is, en de belangstelling van de bevolking laag, is niet zo erg.

@5: Er zijn regio’s waar de waterschappen aanzienlijk minder belangrijk zijn. In de Randstad is de samenstelling van de waterschapsbesturen diverser. Maar de waterschappen in Holland zijn echt ouder dan de Limburgse gemeentes hoor. Het hoogheemraadschap van Rijnland is anno 1255.

Vergeet trouwens niet dat boeren ook veel meer betalen aan het waterschap. Dus dat degenen die er het meeste aan betalen en er het meest van afhankelijk zijn ook meer invloed hebben, is zo gek nog niet. Bij een beperkte taakstelling als het waterschap dan he… Overigens wordt die invloed van agrariers beduidend minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 sikbock
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Stickmeister

@1

Je kunt de gemeente ook wel afschaffen met een dergelijke redenatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 maarten

Waarom niet de waterschappen èn de provincies “afschaffen”?
De taken die ècht gedaan moeten worden dan maar overdragen aan
– het rijk
of
– de gemeenten.
Provincies zijn opgeblazen bestuur (http://www.klaartjepeters.nl/Provincies.html)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Michel

Als waterschapper zeg ik. Zuiveringstaak van de waterschappen privatiseren. Riooltaken van gemeenten gelijk er in meenemen. 1 club die de hele afvalwaterketen beheerd. Beheer van oppervlakte water kan bij Rijskwaterstaat. Maar ja dan blijft de vraag wat gaan we doen met alle mooie kantoorpanden van de waterschappen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Rene

Sinds het nieuws van verkiezingsfraude bij de waterschappen in 2004:

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2004/10/12/R251.htm

heb ik toch het sterke idee dat er wat meer als “werken” aan de knikker blijft hangen als je in zo’n bestuur kunt plaats nemen. Geen idee wat. Op de juiste momenten niet dwars liggen als een bedrijf ergens z’n troep kwijt moet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@8: “Maar de waterschappen in Holland zijn echt ouder dan de Limburgse gemeentes hoor. Het hoogheemraadschap van Rijnland is anno 1255.”
Toen bestonden er al de nodige gemeentes in Limburg. Los daarvan vergelijk je twee totaal verschillende gebieden. In Limburg zijn de waterschappen waarschijnlijk pas veel later ingevoerd (geen van de beide waterschappen heeft een oprichtingsdatum op hun website staan, maar het kan niet anders dan na 1815 zijn).

“Dus dat degenen die er het meeste aan betalen en er het meest van afhankelijk zijn ook meer invloed hebben, is zo gek nog niet.”
Net zoals in een democratie degene die de meeste belasting betaalt ook de meeste stemmen heeft. Oh nee wacht, het censuskiesrecht is bij andere Nederlandse verkiezingen toch al in 1887 afgeschaft.

“Overigens wordt die invloed van agrariërs beduidend minder.”
Bij de laatste verkiezingen niets van gemerkt, daar ging het aantal verkiesbare zetels juist naar beneden (nu nog maar 16, tegen 9 zetels voor belangengroepen). Daarbij bedenkend dat boeren ook nog eens op de verkiesbare zetels konden stemmen (en nu dus een zeer riante meerderheid in het Waterschap hebben).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Michiel Maas

Hou toch eens op over dat Limburg man! Totaal irrelevent om dat ter sprake te brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bismarck

@17: Is goed wat mij betreft, als in Limburg dan de waterschappen opgeheven mogen worden. Of is het dan wel ineens relevant?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Micha

Limburg ligt toch niet aan zee? Hebben ze ook geen waterschap nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Michiel Maas

Oke Bismarck, in Limburg, Oost-Brabant, Drenthe, de achterhoek en Twente mogen ze de waterschappen opheffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Henk van S tot S

@4 [anderS]
Goed idee!!!

En, aan hen die de moeite hebben genomen te gaan stemmen voor het waterschap:
Mocht u tot de weinigen behoren die zich op de hoogte heeft gesteld van wat het waterschap doet en wat de voorkeuren/kwaliteiten van bepaalde bestuurders zijn, aarzel dan vooral niet om anderen aan te moedigen hetzelfde te doen ;-)
Via internet is dat een kleine moeite.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 seven

@5 FYI de boeren betalen ook het meest aan het waterschap. Denk aan 7.000 euro per boer. De boeren hebben die bestuurslaag zelf opgericht, de dijken en afwateringen zelf gegraven. De burger betaalt naar verhouding zeer weinig aan het waterschap (vooral in polders) en lift mee op de het geld en inspanning van veel vrijwillig werkende boeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 seven

Daarbij, het stemrecht is trouwens onlangs veranderd waardoor de burgers juist meer inspraak hebben gekregen dan de boeren. (voorheen ging het meer als oppervlaktes wat weer een maat is voor het bedrag wat betaald moet worden.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 DrBanner

Ik denk dat het belangrijk is dat
– waterschappen regionaal georganiseerd blijven
– ze hun eigen belasting blijven heffen,
en dit niet direct door de landelijke regering (te groot, te politiek) of gemeente (te klein, te politiek) beinvloed kan worden.
– dit kan met of zonder fusie met de provinciale bestuurslaag. Ik denk dat zonder fusie de kerntaken zuiverder uitgevoerd kunnen blijven worden.

De huidige waterschappen ter grootte van halve provincies, zijn ontstaan uit fusies van de kleinere waterschappen zoals die in de Middeleeuwen opgericht waren. Zij zijn van de juiste grootte voor de taken en problemen van vandaag, groot genoeg om wat macht en financiele slagkracht te hebben ook. Verder is de grootte of de historie niet zo belangrijk.

Rijkswaterstaat is een totaal andere organisatie. Er zijn wel onderdelen van rijkswaterstaat die controleren of de waterschappen het onderhoud aan de primaire en secundaire waterkeringen toetsen (=dijken) goed uitvoeren, en onderdelen die eens in de zoveel tijd de te keren waterstanden vaststellen. Er zijn ook projectbureaus die grote herinrichtingsprojecten zoals Ruimte voor de Rivieren coordineren, waarbij nieuwe dijken door het Rijk worden ontworpen en aangelegd, ‘in overleg met’, en daarna voor het onderhoud aan het Waterschap worden doorgegeven)

Er zijn bijna geen uitvoerende onderdelen van Rijkswaterstaat meer op watergebied. Die zijn allemaal weggereorgansiseerd naar semi-overheid onderzoeksinstituten zoals http://www.deltares.nl, en er zijn taken naar de waterschappen geschoven.

Aan de onlangs aangestelde Delta-commissaris (een van de maatregelen van de cie-Veerman), die over regeringen heen het lange termijn veiligheidsbeleid in de delta moet waarborgen, zouden de waterschappen weleens een nieuwe partner kunnen hebben, die hun voortbestaan helpt bewaken.

Vlak voor deze reactie las ik iets over Scientific illiteracy. Bestuurskundige illiteracy is ook erg – zeker omdat bestuur daardoor al te vaak met politiek verward wordt en de politiek daar weer gebruik van maakt als ze plannetjes tot overheidsbezuinigingen aan de man proberen te brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bontenbal

Vergeet niet dat alleen mensen die eigen grond hebben, mogen stemmen voor de waterschappen.

De gemiddelde arbeider heeft geen eigen grond.

En dus is het niet meer dan logisch dat groenlinks gaat zeggen dat de waterschappen afgeschaft kunnen worden. Halsema’s achterban heeft toch geen invloed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 mescaline

@25 zoiets dacht ik net ook al. GL is geen goeiedingenpartij pur sang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 PeterW

Waarom is het argument dat de waterschappen zo oud zijn in godsnaam relevant? Het gaat om het nut NU.
Daarnaast denk ik dat iedereen het eens is dat de functies die de waterschappen uitvoeren nuttig zijn. De vraag is of de manier waarop ze georganiseerd zijn nog past bij de huidige tijd. Met name het kiesstelsel is echt achterhaald. Het is een uitvoeringsclub geen politiek orgaan. Wat mij betreft mogen ze dus omgebouwd worden tot uitvoeringsorgaan, liefst aangestuurd door provincies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Karsa Orlong

If it ain’t broke don’t fix it.

Is er echt een probleem waardoor een ingrijpende maatregel als waterschappen opheffen noodzakelijk is? Als nee, laten zoals het is.

(dit geldt mutatis mutandis ook voor iets wat simpel zou moeten zijn als de ov chipkaart.).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 MMaas

Waarom is het argument dat de waterschappen zo oud zijn in godsnaam relevant?

Zo’n reactie typeert nou precies het kortzichtige functionaliteitsdenken van Nederlanders. Alles moet wijken voor de mogelijkheid ergens nog 1 eurootje voordeel uit te kunnen knijpen. Of het nou om erfgoed gaat of niet, het moet allemaal geen geld kosten. Ik ben dat zat. Politieke partijen maken zich wel druk over een een of ander debiel museum voor Nederlandse geschiedenis, maar staan vooraan als het gaat om de levende geschiedenis de nek om te draaien…
Een groot deel van dit land is gevormd door de waterschappen, het maakt dus deel uit van onze gezamenlijke cultuur en geschiedenis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 mescaline

Zie daar Groen Links.

Wordt het geen tijd om die club publicitair eens ongenadig op zijn falie te geven ? Op dat sargasso, juist dit sargasso ? Niet gewoon omdat het kan. Maar omdat dat moet.

D66 spuugt hetzelfde braaksel uit over de 1e Kamer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Erik van Luxzenburg

Geheel eens met #29 MMaas, het is bijzonder jammer te zien dat Nederlanders graag bezuinigen op de meest bizare zaken maar echte efficiency laten liggen. En nog belachelijker is dat we geen moer geven om onze geschiedenis, maar vervolgens wel van Nieuwe Nederlanders verwachten dat ze respect hebben voor de Nederlandse cultuur en de geschiedenis die dit opgeleverd heeft. We kennen onze eigen geschiedenis niet eens. De Waterschappen staan aan de basis van onze democratie. En nog een perfecte ook lees ik hier: een democratie die een stem geeft naar draagkracht. Beetje lullig voor sloebers die niets betalen dat ze niet mee mogen praten. Maar zie eens wat dat heeft opgeleverd sinds 1919 algemeen kiesrecht werd ingesteld! Domme Nederlanders roepen ineens van alles…. en het landsbestuur rent hard achteruit. Misschien moet het Waterschapssysteem worden overgenomen door de Rijksoverheid? We kiezen dan individuen in plaats van partijen, deskundigen in plaats van leken als uitvoerend bestuur en schaffen de ambtenarij grotendeels af omdat de deskundigen zich laten informeren door academici? Doen die ook eens wat zinnigs voor de poen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Alper Cugun

Is Michiel Maas een ambtenaar? Bij elke roep om een bestuurslaag af te schaffen komen de ambtenaren uit alle hoeken en gaten gekropen om uit eigenbelang de uitdijing van de staat in stand te houden.

Dat daargelaten mogen van mij zowel de waterschappen als de provincies als bestuurslaag blijven bestaan, maar worden ze wat mij betreft compleet ge-depolitiseerd. Ik vertik het in ieder geval om erop te stemmen en ik ga dat zeker niet allemaal bijhouden om mijn democratische controle en invloed te laten gelden. Ik heb wel wat beters te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Bas

Overigens heeft het waterschap hier een achterstallig onderhoud aan de waterwegen van 30 jaar (!) . In 2030 – 2035 is kwaliteit van het water dus op niveau wat nu is afgesproken. Werkt inderdaad lekker ja.

Ik ben het wel eens met Alper. Waarom moeten we stemmen op lui die gewoon hun werk moeten doen? Politiek is keuzes maken, water schoon houden is geen keuze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Michiel Maas

@32: Nee hoor, zelfstandig ondernemer zelfs. Ik zou dus eigenlijk moeten zeiken over “onze belastingcenten” en “Wie moet dat betalen?”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Micha

zelfstandig ondernemer zelfs

Heb jij toevallig onlangs een TC1100 verkocht?

:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Guido

Zonder waterschappen zou Nederland al lang niet (meer) bestaan. Juist door een organisatie te hebben die zich alléén met water en veiligheid tegen overstromingen bezig houdt en daar belasting voor heft, zorgen we ervoor dat dit belangrijke onderwerp voldoende aandacht krijgt en dat er ook altijd geld voor is. Als de taken van het waterschap ondergebracht worden bij de provincie of rijkswaterstaat, wordt water meegenomen in heel andere politieke afwegingen, bijvoorbeeld: besteden wij dit jaar ons geld aan het ophogen van een dijk of gebruiken we het toch om een (provinciale) weg te verbreden? Zo komt onze veiligheid in het gedrang.

Het poldermodel en de functionele democratie van de waterschappen vormen een deel van onze nationale identiteit en zijn zelfs een exportproduct: onze waterschappen helpen nu om in Bangladesh bestuurslagen op te zetten die zich bezig houden met overstromingsveiligheid. Dit omdat alleen het aanleggen van dijken niet genoeg bleek te zijn. Zonder waterschap bleken deze dijken snel verdwenen. Vanuit New Orleans komen bestuurders kijken hoe wij hier als inwoners binnen een bepaald gebied samen besturen en betalen om dit gebied vrij van overstromingen te houden.

De roep om afschaffen van waterschappen is dan ook onzinnig. Ik voel meer voor het voorstel van de Unie van Waterschappen om de waterschappen juist de waterbeheertaken van de provincie te laten overnemen en ook een deel van de rioleringstaken van de gemeentes. Daarmee wordt jaarlijks 100 miljoen bespaard en wordt de bestuurlijke drukte minder. Dit overigens zonder de provincie, die weer geheel eigen taken heeft, af te schaffen.

@Bas/ Alper: Overigens lijkt het mij juist wel goed dat wij, als inwoners van een land dat voor zo’n groot deel onder water ligt, mogen stemmen op wie wij de belangrijke taken van de waterschappen laten controleren en wie wij laten kiezen welke zaken binnen het waterbeheer prioriteit moeten krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Bismarck

@36: “Overigens lijkt het mij juist wel goed dat wij, als inwoners van een land dat voor zo’n groot deel onder water ligt, mogen stemmen op wie wij de belangrijke taken van de waterschappen laten controleren en wie wij laten kiezen welke zaken binnen het waterbeheer prioriteit moeten krijgen.”

In dat geval ben ik bijzonder nieuwsgierig hoe jij aankijkt tegen de mening van #31 betreffende het stemrecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Guido

@37 Het is niet zo dat bij de waterschappen degenen die meer betalen een grotere stem hebben. Iedere burger (ingeland) heeft 1 stem.

Alleen zijn er naast de zetels die door de burgers gekozen worden, ook nog zogenaamde geborgde zetels, zetels die sowieso naar bepaalde groepen gaan: bedrijfsgebouwd (gekozen door de Kamers van Koophandel), ongebouwd (gekozen door de LTO) en natuurtereinen (gekozen vanuit het bosschap).
Waarom? Een boer heeft vaak een relatief groot belang bij het waterschap (veel grond in bezit en de waterstand is van invloed op de opbrengst van het land), hij betaalt ook relatief veel waterschapsbelasting. Hij zou echter bij een normaal kiesstelsel maar 1 stem krijgen, net zoals een stedeling in een flatje op de 15e (die een veel kleiner belang heeft). Vandaar dat de boeren, bedrijven en natuurbeheerders vaste zetels toegewezen krijgen. De aantallen geborgde zetels verschillen per waterschap. Bij Delfland bijvoorbeeld, waar Den Haag onder valt, zijn 21 gekozen zetels, 4 zetels voor de bedrijven, 4 zetels voor de boeren en 1 zetel voor de natuurterreinen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Emile

Samenvattend zijn we het er dus overeens dat de taken die het waterschap nu uitvoert overheidstaken zijn en moeten blijven. Is onderbrengen van die taken bij een andere organisatie dan doelmatiger, kwalitatief beter of goedkoper? Daarvan heeft nog niemand mij overtuigd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Alper Cugun

@36: Guido: We stemmen al: Tweede Kamer. Ik ken niemand van mijn leeftijd die te motiveren is om te stemmen op Provincie/Waterschap, dus effectief geven we onze macht over aan de grijze CDA-massa. Ik wil best stemmen om daar een einde aan te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Guido

@40: ik wil best een discussie op inhoud aangaan, maar ik heb geen zin in te gaan op dit soort sentimenten.
Ik ken overigens genoeg mensen die net 18 waren ten tijde van de vorige waterschapsverkiezingen en die wel gestemd hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Witpaard

Wat ik erg mis in deze discussie is het organiseren van waterbeheer op grond van de grenzen die water stelt: stroomgebieden. Ik moet eerlijk zeggen dat een 5-tal waterschappen in NL mij wel handig lijkt: De Maas, De Schelde, De Eems, Rijn-Oost en Rijn-West. Provincies zijn veels te klein / langs de verkeerde grenzen georganiseerd. Dus waterschappen bij provincies onderbrengen lijkt mij vrij onzinnig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Witpaard

Als je naar de landen om ons heen kijkt is het water op veel grotere schaal georganiseerd, ik ken geen echte argumenten om het op deze micro schaal te houden.

Ondanks enige overkoepelende organisatie (Unie van Waterschappen) vinden waterschappen los van elkaar steeds weer het wiel uit. Zoals bij gemeenten is er een wildgroei aan aparte regeltjes die lang niet alleen te maken hebben met de aparte omstandigheden (bijv. polders in het westen) maar veelal met ‘hoe het historisch gegroeid is’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Indigo88_4

Wil je weten wat waterschappen doen? Kijk dan bijvoorvbeeld op http://www.reestenwieden.nl
Waarom is het een slecht idee de waterschappen op te heffen? Omdat ze kleinschalig zijn en veel efficiënter dan het Rijk, provincies of gemeenten het waterbeheer in ons land uitvoeren. Bovendien zitten ze veel dichter op het gebied dat ze besturen en kunnen zo sneller op bijvoorbeeld wateroverlast of andere calamiteiten reageren. Tenslotte is het waterschap een functionele democratie, die zich niet met andere beleidsterreinen bezighoudt. Dat heeft bijvoorbeeld als voordeel, dat er niet op dijkonderhoud bezuinigd wordt (zoals bij Rijkswaterstaat) omdat er meer geld naar onderwijs moet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Baron E

Pechtold zei zojuist op Radio 1 ook weer wat over opnieuw indelen provincies en waterschappen. Zie:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2009/12/pechtold-maximaal-vier-provincies.139262.lynkx

 • Vorige discussie