Toen en nu | De kerststal

Toen: Sargasso 22 december 2007: Oorlog tegen Kerst bereikt Europa. In de Verenigde Staten is een soort proxy oorlog gaande. Een groep conservatieven zien overal spoken opduiken en denken dat men massaal een oorlog tegen Kerst aan het voeren is. (...) Maar kort samengevat komt het er hier op neer. Klimaatveranderinggelovers zeggen dat mensen de oorzaak zijn, dat nieuwe kinderen dus niet gewenst zijn, dat het Kerstfeest over geboorte gaat en dat Kerst dus eigenlijk verboden zou moeten worden

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Foto: Uitsnede wervingsposter discussiebijeenkomst verbod Salafisme copyright ok. Gecheckt 25-10-2022

Extra huiswerk voor de AIVD en NCTV

Terwijl Jan en alleman over elkaar heen buitelt in de vraag of salafisme verboden moet worden, hebben AIVD en NCTV de eigenlijke hamvraag nog niet eens geformuleerd, meent dr. Aart G. Broek. Een verbod op salafisme is naar zijn mening ’tactisch onverstandig’.

COLUMN – Het salafisme in Nederland werd opnieuw onderzocht door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

De islamitisch-religieuze ideologie en haar aanhangers hadden enkele jaren terug ook al verholen aandacht van inlichtingendiensten over zich afgeroepen. Sindsdien bleek de aanhang in westerse landen toegenomen en het salafistische missiewerk geïntensiveerd. Eerdere bevindingen behoefden verder niet wezenlijk bijgesteld, zo maakt het rapport van AIVD en NCTV kenbaar.

Voedingsbodem

Salafisme betekent ook nu nog de verspreiding van “onverdraagzame, isolationistische, antidemocratische en polariserende opvattingen”. Deze dictatoriale idealen zouden, zo formuleert het rapport heel voorzichtig, “voor sommige aanhangers kunnen bijdragen aan radicalisering naar gewelddadig jihadisme.”

In de ogen van onder meer de hoogleraar mr.dr. Afshin Ellian (op de website van Elsevier, 2 december 2015) en van het PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (in de Volkskrant van 18 december 2015) is dit een understatement. Salafisme is naar hun mening de ideologische voedingsbodem bij uitstek voor islamitische terreur.

Foto: Marco Nedermeijer (cc)

Rechter verbiedt vuurwerkverbod Hilversum

OPINIE - Burgemeester Pieter Broertjes is al jaren een warm pleitbezorger van een vuurwerkvrij Hilversum. Vooral ingegeven door de enorme schade en de vele ongelukken die het afsteken van vuurwerk elk jaar weer oplevert. Het Rijk scherpte deze zomer de regels al aan naar aanleiding van problemen met vuurwerk in verschillende grote steden rondom de jaarwisseling 2013-2014.

Zo is de verkoopperiode van vuurwerk met een dag ingekort, mag vuurwerk alleen nog op Oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur worden afgestoken en kunnen gemeenten in bepaalde wijken of straten vuurwerk verbieden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakte er nog een fraaie modelverordening bij, zodat gemeenten die dat wilden direct aan de slag konden met het afkondigen van een dergelijk verbod.

En zo geschiedde. In Hilversum althans, waar het college van burgemeester en wethouders een groot deel van het centrum tot vuurwerkvrije zone bestempelde. Dit tot groot ongenoegen van een aantal vuurwerkhandelaren met winkels aan de rand van de vuurwerkvrije zone, die hierdoor een groot deel van hun omzet vreesde te verliezen. De rechter moest er aan te pas komen en die stelde de handelaren in het gelijk.

De gemeente heeft een procedurefout gemaakt. Niet het college, maar de burgemeester had als exclusief verantwoordelijke voor de openbare orde in de mediastad een dergelijk besluit moeten nemen. Ai, daar heeft een jurist bij de gemeente of de VNG zitten slapen. Die gaat geen fijne feestdagen tegemoet. Burgemeester Broertjes kan alleen nog door het opleggen van een noodverordening het gebruik van vuurwerk aan banden leggen. Maar hij kiest eieren voor zijn geld en doet volgend jaar een nieuwe poging. Dan gaat het vast wel lukken.

Foto: Matthew Barton (cc)

Staatssecretaris Dijksma wil verbod op wilde circusdieren

Staatssecretaris Sharon Dijksma is van plan om wilde dieren in circussen te verbieden. Hiermee speelt zij in op een lang gekoesterde wens van veel gemeenten en burgers, die meer dan voorheen vinden dat het belang van een dier zwaarder weegt dan de belangen van de mens wanneer het doel vermaak is. Let wel, een malse zebrasteak moet nog steeds kunnen. Zolang het beest maar niet en publiek door een brandende hoepel hoeft te springen.

Er is natuurlijk wel iets voor zo’n verbod te zeggen. De omstandigheden in een circus beperken de mogelijkheid van wilde dieren om natuurlijk gedrag te vertonen. De dieren hebben behoefte aan beweging, ruimte om te jagen, voortplanting en interactie met andere dieren. Een circus voorziet hier meestal niet in. De dierenverblijven zijn klein en niet gebouwd voor comfort. Gezien het rondreizende karakter van een circus verblijven de dieren vaak en langdurig in transportverblijven. Soms worden de dieren zelfs vastgeketend en mogen er alleen uit tijdens optredens. Genoeg redenen dus om hier iets aan te doen.

Maar hoe wild is een wild dier nog dat in gevangenschap is geboren en getogen? Een eventueel verbod zullen de meeste beesten met de dood moeten bekopen. Vanwege economisch niet meer rendabel. Waar moet je in godsnaam met een afgedankte circusleeuw of -tijger heen? Geen asiel dat ze wil hebben. En waarom mag een paard wel een koets trekken om toeristen te vermaken, maar niet in een circus optreden? Omdat een paard geen wild dier is natuurlijk. Logisch.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Stemfie niet verboden

De rechter oordeelt dat de eisers terecht aandacht vragen voor de nadelen van de stemfie. De nadelen wegen zwaader van de voordelen. Maar dat wil niet zeggen dat de stemfies verboden worden.

De overheid heeft immers aangekondigd via posters in de stemlokalen bekend te maken dat kiezers niet hun stem bekend hoeven te maken.

Godslastering niet langer strafbaar

Maar:

Tegelijkertijd nam de senaat een motie aan die de regering opdracht geeft om te onderzoeken of de wet zodanig kan worden aangepast dat gelovigen afdoende worden beschermd tegen belediging van hun geloof, zonder dat dit de vrijheid van meningsuiting onnodig beperkt.

Wat moeten we daar nou mee?

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Volgende