Godslastering niet langer strafbaar

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Maar:

Tegelijkertijd nam de senaat een motie aan die de regering opdracht geeft om te onderzoeken of de wet zodanig kan worden aangepast dat gelovigen afdoende worden beschermd tegen belediging van hun geloof, zonder dat dit de vrijheid van meningsuiting onnodig beperkt.

Wat moeten we daar nou mee?

Open artikel

Reacties (14)

#1 HansR

Dat werd tijd.

#2 Hieronymus

Wat moeten we daar nou mee?

Helemaal niets !

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP en D66 stemden voor.

GODVERDOMME !!

#3 Bismarck

@2: Nou als je het mij vraagt blijft daardoor toch wel enigszins open of godslastering niet langer strafbaar zal zijn. Misschien komen we er netto zelfs slechter uit, want een geloof beledigen is wel een heel erg ruim begrip (in sommige landen wordt zelfs openlijk een ander of geen geloof aanhangen daaronder gevat en als zodanig strafbaar gesteld).

#4 Hieronymus

In ieder geval krijgt in art 137 godsdienst geen status aparte ten opzichte van andere tekortkomingen. Maar van mij van art 137 ook worden afgeschaft. Waarom zou belediging strafbaar moeten zijn ( in tegenstelling tot discriminatie en haatzaaierij) ?

#5 Bolke

Alsof god bescherming nodig zou hebben.

#6 zmoooc (varianten)

Potjandrie dat werd tijd zeg.

Tegelijkertijd een beetje jammer. Voelt toch een beetje als de vernieling van een monument:p

Verder zou ik naast het door @4 aangedragen Art. 137 ook de artikelen uit de AW”G”B betreffende “positieve” discriminatie plus alle EU-wetgeving die daaraan (inmiddels) ten grondslag ligt willen nomineren voor afschaffing.

#7 Krekel

Dit is toch juist goed nieuws voor gelovigen?

Wikipedia: ”Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar te beschuldigen van zaken waarvan degene die de beschuldiging uit weet of had moeten weten dat deze onwaar zijn.”

God ervan beschuldigen dat Hij bestaat is nu eindelijk legaal.

#8 Bismarck

@4: Dat valt dus maar af te wachten, want de 1e Kamer sommeert de minister om artikel 137 ten gunste van religies aan te passen.

#9 Jos van Dijk

@4: Het beledigingsartikel afschaffen zou inderdaad het beste zijn, liefst voordat het onderzoek waar de PvdA c.s. om vragen is afgerond.

Maar de steun van PvdA en VVD voor deze motie is niet ingegeven door een helder en principieel standpunt over belediging of godslastering. Het is een knieval voor de orthodoxe christenen. Het moet hen gunstig stemmen voor deze regering. Of ooit aan hun wens tegemoet gekomen gaat worden is zeer de vraag. Het is al eerder tevergeefs geprobeerd langs deze weg, zie https://sargasso.nl/nieuwe-poging-godslastering-strafbaar-te-houden/

SP en D66 begrijp ik echt niet.

#10 Bismarck

@9: Dat is dezelfde poging, die nu dus wel degelijk min of meer geslaagd is (tenzij de minister de poot stijf houdt, cq. uit zijn onderzoek blijkt dat aanpassing onwenselijk is).

#11 Jos van Dijk

@10: …of onmogelijk zonder de vrijheid van meningsuiting aan te tasten (wat zal blijken)

#12 Folkward

@Bismarck, @Jeroen Laemers

De Eerste Kamer kan de regering en haar ministers toch niets opdragen (behalve bij een motie van wantrouwen)? Het kan willen dat de wetgeving aangepast wordt, zodat gelovigen beschermd worden, maar kan dit niet eisen of opdragen. De Tweede Kamer, als eigenlijk wetgevend orgaan mét recht van initiatief zou dat moeten doen.

Daarnaast ben ik van mening dat artikel 137 al ruim genoeg is: het ‘beledigend uitlaten over een groep mensen wegens godsdienst’ is al strafbaar volgens dat artikel. En aangezien élke Holocaustontkenning strafbaar is (ook die van de kamerfilosoof), lijkt het me in de praktijk ook rekkelijk genoeg.

#13 Noortje

@12 de ruimte die de eerste kamer neemt of toebedeelt krijg wordt wel steeds groter. Eerste kamer kan niet amenderen, maar wel verwerpen of akoorderen.

http://www.eerstekamer.nl/begrip/taken_en_positie_eerste_kamer

#14 Folkward

@13 Ja, maar dat bedoel ik ook: de Eerste Kamer heeft met betrekking tot bestaande wetsvoorstellen maar twee smaken en één ondertoon: Ja, Nee, en Nee, tenzij… (novelle). Nu weet ik niet of een aangepast wetsvoorstel eerst nog weer door de Tweede Kamer moet, maar dat lijkt me wel ‘functioneel zuiver’.

De Eerste Kamer kan niks van de regering en minister eisen (ja, een motie van wantrouwen is de enige motie met consequentie, en een parlementaire enquête lijkt me nou ook niet echt wetgeving an sich), en het kan ook geen nieuw wetsvoorstel indienen. Het kan dan ook geen opdracht voor zus of zo geven. Als de Eerste Kamer zegt: wij gaan alleen akkoord met het verwerpen van artikel 147 als 137 wordt aangepast, dan is dat ook een afspraak zonder wettelijke consequenties: de regering hoeft zich er niet aan te houden. Die ‘ruil’ lijkt me dan ook erg raar: waarom kloppen de fracties van de EK dan niet aan bij hun collegae in de TK voor dat voorstel, die hebben wél recht van initiatief.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*