Hoe lang blijft het Britse koninkrijk nog verenigd?

Veel Britten mochten gisteren naar de stembus. Als de uitslagen vandaag en morgen binnenkomen (er zijn geen exitpolls) zal de aandacht vooral uitgaan naar Schotland, waar de nationalisten op een absolute meerderheid afstevenen. Ook als ze die niet krijgen gaan ze alles op alles zetten om een nieuw referendum voor de onafhankelijkheid te organiseren. Eens moet het er toch van komen. En als het aan de Ieren ligt komt die breuk met het Verenigd Koninkrijk er ook ooit voor hun hele eiland. Nicola Sturgeon (foto), leider van de Schotse nationalisten (SNP), geeft het niet op. In 2014 verloor de partij het referendum over de onafhankelijkheid met 55% tegenstemmen. Dat was volgens Londen een 'once-in-a-generation event' dat na zo korte tijd niet herhaald kan worden. Maar de SNP heeft sterke argumenten. Sinds het vorige referendum is het Verenigd Koninkrijk door de Brexit totaal veranderd. In het referendum van 2016 over de uittreding uit de EU stemden de Schotten in meerderheid tegen. En dat was niets voor niets. Schotland hecht om economische en politieke redenen aan het Europese continent. Onafhankelijkheid, met het uitzicht om weer deel uit te kunnen maken van de EU, is juist nu urgent volgens de SNP. Ook al is de publieke opinie daar nog niet in meerderheid van overtuigd. Hoe dan ook een referendum De SNP zal, met een absolute meerderheid of in coalitie met de Schotse Groenen, Johnson onder druk gaan zetten. Johnson zal alles aangrijpen om tijd te winnen, te beginnen met de coronapandemie. Maar hij loopt het risico dat zijn tegenstand er toe zal leiden dat nog veel meer Schotten dan nu het geval is het onafhankelijkheidsstreven gaan steunen. Sturgeon zal alle juridische mogelijkheden uitbuiten op basis van het principe van gelijkwaardigheid van de verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk. Als Johnson het referendum volgens de eerder in 2014 toegepaste regels niet accepteert kan ze zonder toestemming van Westminster een soort raadgevend referendum organiseren. Dat kan Londen dan wel afwijzen, maar een overduidelijke uitslag pro onafhankelijkheid kan Johnson ook niet zomaar negeren. Maar hoe moet het dan verder? En hoe valt een zelfstandige stap van Schotland in de EU? Sommige lidstaten zouden bezwaren kunnen maken tegen een mogelijke schending van de thans geldende regels in het VK, ook al is dat land geen lid meer van de EU. Zelfs de schijn van sanctionering van de weg die de Catalanen in 2017 kozen zal moeilijk liggen, en niet alleen in Spanje. Drugsgebruik De SNP is sterk in Schotland. De populariteit van Nicola Sturgeon is ongekend hoog, ondanks de coronapandemie, die van Boris Johnson onverminderd laag. De Conservatieven voeren in Schotland campagne met voormalig kopstuk Ruth Davidson, die twee jaar terug uit onvrede met de landelijke leider opstapte, maar nu weer voor haar oude partij op stap is gegaan. Maar bij de SNP heeft Nicola Sturgeon natuurlijk ook niet het eeuwige leven. De partij regeert Schotland sinds 2007 maar is er niet in geslaagd een aantal problemen aan de onderkant van de maatschappij op te lossen. Daaronder op de eerste plaats het drugsgebruik. Het aantal drugsdoden is vijftien maal hoger dan het gemiddelde in Europa. In 2019 stierven meer dan 1.200 Schotten in drugsgerelateerde gevallen, een stijging van 6 procent ten opzichte van het aantal in 2018 en meer dan drieënhalf keer dat van het VK als geheel. De sociale ongelijkheid is in Schotland onverminderd groot en zal door de pandemie zeker niet afgenomen zijn. Sturgeon's belofte aan de vooravond van de verkiezingen om samen te werken met Labour moet gezien worden als een poging om critici op haar sociale beleid tegemoet te komen. Een test voor Labour De lokale en regionale Britse verkiezingen van gisteren werden aangekondigd als Super Thursday. Er zijn meer dan vijfduizend zetels te verdelen. Daaronder naast de 129 zetels van het Schotse parlement ook 60 zetels van het parlement in Wales, 25 van de raad van Groot-Londen, 13 burgemeesters (waaronder die van Londen), 39 politiecommissarissen en één parlementslid bij een tussentijdse verkiezing in het district Hartlepool (Oost-Engeland). Die laatste verkiezing wordt naast de verkiezing van een aantal nieuwe burgemeesters gezien als een test voor de nieuwe Labourleider Keir Starmer. De vraag is of hij er in slaagt stemmen terug te winnen in het traditioneel rode midden van het land dat bij de vorige landelijke verkiezingen eind 2019 in groten getale switchte naar Johnson's Conservatieven. In Wales hoopt Labour de macht te behouden. Wellicht in coalitie met Plaid Cymru, een centrum-linkse partij die streeft naar een onafhankelijk Wales. Het nationalisme in Wales is niet zo sterk als in Schotland. Er is zelfs een beweging om het parlement van Wales helemaal op te heffen. De vraag is wie er bij deze verkiezingen als sterkste uit de bus komt. Ierse hereniging In Noord-Ierland zijn geen zetels vacant. Toch zal er aan de andere kant van de Ierse Zee met grote belangstelling naar de uitslag van de verkiezingen worden gekeken, en dan vooral naar de uitslag in Schotland. De Ierse Independent liet een onderzoek doen naar de meningen van de Ieren in de Republiek en in Noord-Ierland over een hereniging van alle Ieren op het eiland en de wenselijkheid van een referendum daarover. In de Republiek is geheel volgens de verwachtingen een grote meerderheid te vinden voor de hereniging, al is niet iedereen bereid om er voor te betalen. In het Noorden is 35% vóór en 44% tegen (en 18% neutraal), grotendeels volgens de lijnen van de bekende verdeling in katholieke republikeinen en de protestantse unionisten. Maar niet helemaal: van degenen die zich rekenen tot de nationalisten/republikeinen is het aantal voorstanders niet hoger dan 76%. In de leeftijdsgroep van 18-24 is precies de helft van de Noord-Ieren voor hereniging (met een flinke groep neutraal). Pas in de oudere leeftijdsklassen zien we een duidelijke meerderheid tégen. Die jongeren verwachten ook dat zij de hereniging nog wel zullen meemaken. Dat zou er op kunnen duiden dat er groei zit in het standpunt voor eenheid met de republiek, als de leeftijdsgroepen tenminste gelijk verdeeld zijn over katholieken en protestanten. Voorlopig zal het idee van de hereniging toch wel een droom blijven. En misschien geldt dat ook voor de Schotse onafhankelijkheidsplannen. Update Een eerste resultaat: Labour verloor zijn zetel in Hartlpool aan de Conservatieven, a historic defeat in its first major test of strength since the 2019 general election schrijft Esther Webber op het live blog van Politico.

Bestel je boeken bij Bazarow

Bazarow is een verkopende boekensite, waar je ook recensies, nieuws, een agenda en een digitaal magazine kan vinden. Nog niet alles is af, maar veel boeken zijn al te vinden en er komt de komende maanden steeds meer bij.

Het doel van Bazarow is om een site te vormen die evenveel gemak biedt als de online giganten maar die wél teruggeeft aan de boekensector. Tegen roofkapitalisme, en voor teruggeefkapitalisme, bijvoorbeeld door te zorgen dat een flink deel van de opbrengst terug naar de sector gaat en door boekhandels te steunen.

Foto: Dunk 🐝 (cc)

Brexit: er op of er onder

ELDERS - Het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben nog ruim vijftig dagen om een overeenkomst te bereiken over de toekomstige betrekkingen.

Volgens Michel Barnier, de onderhandelaar namens de EU, zijn de belangrijkste struikelblokken nog steeds het “gelijke speelveld”, het voorkomen van oneerlijke concurrentie op gebieden als overheidssubsidies, visserijbeleid en de controle op welke deal dan ook. De tijd dringt omdat een deal ook nog tijdig goedgekeurd moet worden door verschillende parlementen. 

Engeland startte gisteren met een tweede lock down periode ter bestrijding van het coronavirus. De nieuwe maatregelen, waaronder de sluiting van winkels voor niet-noodzakelijke goederen en van alle openbare gelegenheden, duurt tot 2 december. Ondanks de afwijzing van de maatregelen door een deel van zijn eigen partij zet premier Boris Johnson door. Het aantal COVID-19 doden heeft een piek bereikt en ziekenhuizen waarschuwen dat ze over twee weken geen plek meer hebben voor de stijgende aantallen patiënten. Johnson wil van geen kritiek weten. Hij verliet het parlement toen zijn voorgangster Theresa May vraagtekens zette bij de cijfers waarop de premier zich baseerde.

Schoolmaaltijden

Dat de Britse premier kritiek moeilijk kan verdragen bleek begin deze week ook uit zijn afzegging van een jaarlijkse bijeenkomst van ondernemers waarin hij aanmerkingen op de aanpak van de pandemie en de Brexit kon verwachten. ‘Dat de premier onze jaarvergadering niet komt openen is in de geschiedenis nog maar één keer voorgekomen’, zei een teleurgestelde voorzitter van de conferentie.

Foto: Ninian Reid (cc)

Wat doet Schotland na de Brexit?

ELDERS - Deze week is het vijf jaar geleden dat de Schotten  in meerderheid (55-45%) tegen uittreden uit het Verenigd Koninkrijk stemden. Hoe staat het er nu voor met het onafhankelijkheidsstreven?

Vlak nadat de pas aangetreden Britse premier Johnson in Schotland deze zomer in Edinburgh op bezoek kwam bleek het aantal voorstanders van onafhankelijkheid gestegen tot 52%. De organisatie van de tegenstanders Scotland in Union liet deze week een peiling uitvoeren met een iets andere vraagstelling en daaruit kwam dat 59% van de ondervraagden in het Verenigd Koninkrijk wil blijven. Een leider van de Schotse Nationale Partij (SNP) beschuldigde de organisatie ervan de ondervraagden te verwarren met een vraag die lijkt op het Brexit-referendum waarbij de Schotten in meerderheid voor ‘blijven’ kozen.

De Schotse premier Nicola Sturgeon (SNP) is vastbesloten nog in haar zittingsperiode een nieuw referendum over de onafhankelijkheid van Schotland te organiseren. Eerder dit jaar heeft ze daarvoor een nieuwe referendumwet ingediend die dit najaar zal worden behandeld. Op medewerking van de huidige Britse regering hoeft ze niet te rekenen. Ze hoopt op nieuwe kansen als Johnson eind dit jaar in algemene verkiezingen wordt weggestemd. In de campagne voor die verkiezingen zal zij het recht van de Schotten op onafhankelijkheid centraal stellen. De SNP verwacht een flinke winst te maken.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Closing Time| Boy With The Arab Strap

Wanneer heb ik voor het laatst een blokfluit op een poppodium gezien? Heb ik überhaupt ooit een blokfluit tijdens een popconcert gezien? Ik kan het me niet herinneren, spreek ik Mark Rutte maar na. Maar in mijn geval klopt het. Ik heb nog nooit een blokfluit gezien of gehoord tijdens een concert. Waarschijnlijk omdat het instrument niet erg rock’n’roll en macho is. En omdat het geluid wel erg iel is. De Schotse band Belle & Sebastian zit daar niet zo mee. Staan ze op het Glastonbury Festival, dan wordt er gewoon gefloten op zo’n ding. Ook leuk is dat ze wat fans uitnodigen om tijdens dit nummer op het podium te komen. Maar ja, dan sta je daar en dan blijkt dat het dansen en het hopsen op dit nummer toch lastiger is dan gedacht. Maar maakt niet uit, het is een prachtig nummer, het is mooi weer en iedereen heeft lol.

Foto: © Sargasso logo Goed volk

Goed Volk | Monsters in de Schotse wateren

COLUMN - De eerste foto van het wereldberoemde Monster van Loch Ness dateert van 12 November 1933 (Hugh Gray), terwijl het beest op 22 juli van datzelfde jaar al gespot was door George Spicer en zijn vrouw, nota bene terwijl het over de weg hobbelde richting het meer. Er is ook al een getuigenis van ene D. Mackenzie uit 1871 of 1872. We kunnen dus zo langzamerhand spreken van de ‘sage van het Monster van Loch Ness’.

Sage, niet mythe, want hoewel gelet op het vele serieuze onderzoek dat er naar het beest is verricht, de kans praktisch nihil is dat Nessie echt bestaat of bestaan heeft, het blijft gewoon een fysiek wezen dat vooralsnog valt onder de pseudowetenschap der cryptozoölogie, net als de Verschrikkelijke Sneeuwman.

Sint-Columba

Nu is er nog een veel oudere getuigenis die verwijst naar het Monster van Loch Ness. Die dateert uit de zevende eeuw n.Chr. en komt voor in de hagiografie van Sint Columba (521-597) (Vita Columbae), geschreven door onder meer abt Adomnán, een slordige honderd jaar na dato. Volgens Adomnán kwam Columba, terwijl hij in het land der Picten (Schotland) verbleef, een groep dorpelingen tegen die een man aan het begraven was bij de rivier de Ness. De man zou in de rivier door een ‘water beast’ zijn gegrepen en onder water getrokken, hetgeen hij niet had overleefd. Colomba verzocht daarop één van zijn medewerkers, Luigne moccu Min, de rivier over te zwemmen, waarbij het Monster van Loch Ness zich wederom vertoonde maar door Coloumba middels het maken van het kruisteken voorgoed op de vlucht werd gejaagd.

Foto: Giuseppe Milo (cc)

Steun voor Schotse onafhankelijkheid gedaald

ELDERS - Schotland gaat het nog moeilijk krijgen bij de Brexit-onderhandelingen.

Een nieuw referendum over de onafhankelijkheid van Schotland zit er voorlopig niet in. Het aantal voorstanders van afscheiding is volgens een recent opinieonderzoek sinds het referendum van 2014 met één procentpunt gedaald tot 44%. Een meerderheid van 56% blijft liever in het Verenigd Koninkrijk. Dat is een tegenslag voor de Schotse nationalisten die na de voor hen teleurstellende uitslag van het Brexit-referendum speculeerden op een nieuwe poging een meerderheid te verwerven voor onafhankelijkheid. Het onderzoek laat zien dat slechts 31% van de Schotten voorstander is van een nieuw onafhankelijkheidsreferendum binnen twee jaar.

De Schotse premier Nicola Sturgeon (Scottish National Party, SNP) blijft een onafhankelijke positie innemen over de Brexit. Ze was deze week op bezoek in Ierland en pleitte daar voor een ‘Keltische corridor voor vrijhandel tussen Ierland, Noord-Ierland en Schotland’. Ze beloofde het Ierse parlement handhaving van open grenzen. ‘We zoeken naar mogelijkheden om de voordelen van de Europese vrijhandelszone te behouden, niet in plaats van maar bovenop die van vrijhandel binnen het Verenigd Koninkrijk.’ De Britse minister van Financiën Chancellor Philip Hammond liet er gisteren geen twijfel over bestaan dat een aparte regeling voor Schotland over vrijhandel en vrij verkeer van personen bij de Brexit er niet in zit.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Schots parlement stemt voor nieuw onafhankelijkheidsreferendum

NIEUWS - Het was te verwachten:

MSPs have voted to back a Government motion calling for the Scottish Parliament to have the power to hold another independence referendum.

Ze hebben nog wel een ‘hobbeltje’ te nemen voordat het referendum daadwerkelijk plaats kan vinden:

The Scottish Government has proposed that the vote should happen in 2020, but would need to acquire powers from Westminster to hold a referendum – something Prime Minister Boris Johnson has said he will not authorise.

Nicola Sturgeon start procedure voor nieuw onafhankelijkheidsreferendum Schotland

NIEUWS - De Schotse premier Nicola Sturgeon gaat het parlement om toestemming vragen voor een tweede onafhankelijkheidsreferendum.

Theresa May is daar uiteraard niet blij mee:

Instead of playing politics with the future of our country, the Scottish government should focus on delivering good government and public services for the people of Scotland. Politics is not a game.

Dat de Brexit de uitkomst is van een politiek spelletje is natuurlijk geheel terzijde.

Volgende