Nederland doet niet mee

Het VN-kernwapenverbod treedt binnenkort in werking en Nederland doet daar niet aan mee. Dat is toch wel de dominante trend van de laatste jaren: Nederland doet niet mee aan de opvang van vluchtelingen die in zeer hoge nood zitten. Ook niet als het om kinderen gaat. Nederland doet niet mee om klimaatmaatregelen voortvarend toe te passen. Nederland doet niet mee aan EU-coronasteun. Nederland doet niet mee aan VN-missie in Jemen. Nederland doet niet mee om even goed door te pakken om de verspreiding van het coronavirus nu eens goed in te dammen en gooit er nog maar eens een waarschuwing tegenaan. Een betere wereld? Daar doet Nederland niet aan mee. Tjonge, dat staat er toch wel heel tendentieus genoteerd. Dat komt omdat er één woordje onjuist is gebruikt. Waar 'Nederland' staat moet 'kabinet' staan.

Foto: ippnw Deutschland (cc)

Oh ja, die kernwapens….

COLUMN - In het kader van opvallende moties, in het bijzonder de moties waarbij de coalitiepartijen niet eensgezind waren (zie ook de artikelen van 13 juli, 14 juli en 28 juli), vandaag: schiet toch eens op met dat regeerakkoord!

De regeerperiode van Rutte III zit er bijna op en een paar dossiers worden zeker niet afgerond (lees: doelen worden bij lange na niet gehaald). U denkt nu natuurlijk vooral aan de klimaatdoelstellingen, maar er is meer.

Dat ontdekten we toen we tussen de 350 moties die de Tweede Kamer er even doorjoeg, een paar moties tegenkwamen die betrekking hadden op het kernwapenbeleid.

In het regeerakkoord staat dat het kabinet, binnen het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen, zich actief inzet “voor een kernwapenvrije wereld, gezien de grote risico’s van proliferatie van deze wapens”.

Het ligt natuurlijk niet aan het Nederlandse kabinet dat een kernwapenvrije wereld verder lijkt dan ooit, maar er ligt nu een kans het iets dichterbij te brengen.

Amerika gaat haar nucleaire wapens moderniseren en verwacht wordt dat de atoomraketten die op Europees grondgebied zijn gestationeerd ook vervangen zullen worden. Dat was aanleiding voor een paar moties die de regering oproepen tot wat, heel voorzichtige, actie.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Foto: Eric Heupel (cc)

Rebooting the nuclear arms race

DATA - Russia is going to build 40 new intercontinental ballistic missiles. Putin is reacting to the United States’ proposal to ship heavy arms to Eastern Europe.
Once upon a time we used to have an nuclear arms race. It seemed over for some years now. But how will the US react?
The latest count on nuclear arms gives the US a lead of 464. So the Russians need more than those 40 to get in the lead again.

Here’s an overview based on data from the Bulletin of Atomic Scientists.
nuc_2_475

Foto: Roel Wijnants (cc)

Advocaat voor de vrede dreigt monddood gemaakt te worden

ACHTERGROND - Vrijdag 18 november a.s. dient het hoger beroep tegen het ontslag van advocaat Meindert Stelling.

Meindert Stelling, oud luchtmachtofficier en sinds 30 jaar advocaat van de anti-kernwapenbeweging, zal vrijdag waarschijnlijk voor het laatst voor een rechtbank zijn vlammende pleidooien mogen houden. Hij staat nu zelf terecht vanwege belediging van een groot aantal magistraten. Het juridisch gevecht tegen kernwapens is langzaam maar zeker veranderd in een strijd tegen Nederlandse rechters, tegen de Haagse deken van advocaten Martens, de tuchtrechter en de Raad van discipline. Deze Raad besloot Stelling in maart j.l de zwaarste straf te geven voor zijn ‘onbetamelijk gedrag’ als advocaat: hij is van het tableau geschrapt, zoals dat heet, en mag zijn beroep niet meer uitoefenen.

Stellings kruistocht tegen de kernwapens begon in de jaren tachtig in de nasleep van de beweging tegen de kruisraketten. De advocaat verdedigde actievoerders die de vliegbasis Volkel probeerden binnen te dringen om daar aanwezige F16 vliegtuigen, die atoombommen kunnen vervoeren, onklaar te maken. Hij baseert zijn verdediging op het internationale recht waarin het absoluut verboden is om de burgerbevolking tot doelwit van een militaire aanval te maken. Kernwapens maken onvermijdelijk burgerslachtoffers en zouden dus verboden moeten worden. Acties tegen kernwapens behoren dan ook niet bestraft te worden. Tot nu toe is geen enkele Nederlandse rechter met deze redenering meegegaan. Zelfs de Hoge Raad stelde dat niet bij voorbaat kon worden gezegd dat de nucleaire vernietiging van steden altijd onrechtmatig zou zijn.

Democratische controle inzake atoombommen lijkt nihil

ACHTERGROND - Na een reeks schandalen kondigden de VS deze maand betere beveiliging aan van hun atoombommen. Zo’n twintig daarvan liggen in ons land. Elk in potentie viermaal zo sterk als de bom op Hiroshima (circa 90.000 doden). De VS hebben hun bommen uit drie landen teruggehaald, maar niet uit Nederland. De Tweede Kamer wil dit wel, maar de regering trekt heimelijk haar eigen plan.

“Die tactische kernwapens zijn net zo nuttig als de tepels op een mannetjesvarken. Ze kunnen gewoon weg uit Europa. De Amerikanen kunnen ze meenemen. Onze veiligheid zal daardoor toenemen en er zal geen onveiligheid door ontstaan.” Aldus toenmalig Tweede Kamerlid Frans Timmermans in 2010. Drie jaar later, als minister, wilde hij niet bevestigen dat er bommen liggen.

Eén van zijn voorgangers, Maxime Verhagen, had als minister aangedrongen op meer openheid: “Waarom zouden we het publieke geheim niet gewoon met het publiek delen?” Vervolgens werd de discussie aangezwengeld door loslippigheid van twee ex-premiers. Ruud Lubbers bleek vorig jaar verbaasd dat “die malle dingen daar nog steeds zijn.” En Dries van Agt bevestigde: “Ze liggen daar.”

De twee oud-premiers gaven Kamerlid Timmermans dus gelijk: er liggen kernbommen in ons land. Ze gaven Kamerlid Timmermans ook gelijk dat ze “geen enkel doel meer” dienen: Van Agt vond het “van de zotte dat ze er nog altijd liggen” en Lubbers noemde het “volstrekt zinloos.” Het zou gaan om B61-bommen, 51 jaar geleden ontworpen. Ooit waren ze wellicht nuttig; nu zijn ze vooral oud.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

China waardeert intercontinentaal kernwapenarsenaal op

NIEUWS - China is bezig zijn intercontinentale kernraketten te voorzien van meerdere kernkoppen, meldt The New York Times op basis van het jaarlijkse Pentagon-rapport over China’s militaire capaciteiten.

Met de technologie (MIRV) is het mogelijk om met zo weinig mogelijk raketten zoveel mogelijk schade aan te richten:

The term for the technical advance — multiple independently targetable re-entry vehicle, or MIRV — became one of the Cold War’s most dreaded fixtures. It embodied the horrors of overkill and unthinkable slaughter. Each re-entry vehicle was a miniaturized hydrogen bomb. Each, by definition, was many times more destructive than the crude atomic weapon that leveled Hiroshima.

‘Westen meet met twee maten’

Aldus Sico van der Meer, proliferatie- en Irandeskundige van Instituut Clingendael:

‘Israël blaast al heel lang hoog van de toren dat Iran probeert kernwapens te maken. Terwijl het zélf, als enige in de regio, beschikt over atoomwapens. Jeruzalem weigert zich ook aan te sluiten bij het Non-Proliferatie Verdrag (NPV), dat inspecties van nucleaire installaties mogelijk maakt en de verspreiding van kernwapens moet tegengaan. Iets wat Iran wél heeft gedaan. Het zou verstandig zijn als Israël een toontje lager zou zingen.’

Israël behoort anno 2015 tot de drie landen in de wereld die het NPV-verdrag niet heeft ondertekend. Ook bij een ander belangrijk verdrag tegen massavernietigingswapens, het chemische wapenverdrag, is Jeruzalem geen partij. In tegenstelling tot vrijwel alle landen. Zelfs aartsvijand Syrië heeft dit verdrag nu geratificeerd.

Nucleaire explosies 1945 – 1998

ANIMATIE - De Japanse kunstenaar Isao Hashimoto heeft (wel al weer even geleden) een animatie gemaakt van de 2053 bekende nucleaire explosies tussen 1945 en 1998. De eerste drie explosies zijn het Manhattan Project en de twee bommen die Japan in de 2e Wereldoorlog tot capitulatie dwongen. Het geheel geeft een beeld van de nucleaire wapenwedloop uit de Koude Oorlog.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Volgende