Nederland doet niet mee

COLUMN - Het VN-kernwapenverbod treedt binnenkort in werking en Nederland doet daar niet aan mee. Dat is toch wel de dominante trend van de laatste jaren:

Nederland doet niet mee aan de opvang van vluchtelingen die in zeer hoge nood zitten. Ook niet als het om kinderen gaat.
Nederland doet niet mee om klimaatmaatregelen voortvarend toe te passen.
Nederland doet niet mee aan EU-coronasteun.
Nederland doet niet mee aan VN-missie in Jemen.
Nederland doet niet mee om even goed door te pakken om de verspreiding van het coronavirus nu eens goed in te dammen en gooit er nog maar eens een waarschuwing tegenaan.

Een betere wereld? Daar doet Nederland niet aan mee.

Tjonge, dat staat er toch wel heel tendentieus genoteerd. Dat komt omdat er één woordje onjuist is gebruikt. Waar ‘Nederland’ staat moet ‘kabinet’ staan.

Nederland:
1998: Uit een NIPO opiniepeiling bleek dat 46% voor het verwijderen van kernwapens uit het wapenarsenaal van de NAVO was, 31% was er tegen en 23% had geen mening.
2012: Uit een onderzoek voor het Nederlandse Rode Kruis een opiniepeiling blijkt dat 84,8 % van de bevolking voor een verbod op kernwapens is en dat 78% vindt dat de Nederlandse overheid zich daarvoor moet inzetten.
2018: Uit een internationaal onderzoek blijkt dat 56 % van de Nederlanders wil dat de Amerikaanse kernwapens weg gaan uit het Brabantse Volkel en 66 % wil dat de Nederlandse regering het nieuwe VN-Kernwapenverbod ondertekent.
2020: Na Nijmegen, Rotterdam en Hengelo sluit ook Groningen zich aan bij het ICAN Cities Appeal en roept de regering op het VN-kernwapenverbod te tekenen en te ratificeren. Bij andere gemeenten zijn moties in voorbereiding.

Het kabinet:
2017: In de VN stemden 122 landen (63,21% van de 193 lidstaten) vóór een kernwapenverbod. Nederland stemde tegen en zei bij monde van toenmalige minister Koenders dat hij zich zal blijven inzetten voor een kernwapenvrije wereld.
Een paar maanden later beloofde ook het huidige kabinet in haar regeerakkoord zich actief in te zetten  voor een kernwapenvrije wereld (regeerakkoord, paragraaf 4.1). Het hield, net als Koenders, een diplomatieke slag om de arm: de bondgenootschappelijke verplichtingen.

Die bondgenootschappelijke verplichtingen betreffen het faciliteren van de opslag van Amerikaanse kernwapens op vliegbasis Volkel. Een zogenaamd geheim dat vorige week werd onthuld door minister van Defensie Bijleveld. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra zei gisteren dat natuurlijk ‘not done’ te vinden.

Neêrlands actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld zou kunnen beginnen met de Amerikanen op te dragen hun nucleaire speelgoed hier weg te halen. Het gerucht gaat dat ze binnen afzienbare tijd hun oude troep door nieuwe materiaal willen vervangen, dus dat is dan een mooi moment om die nieuwe kernwapens niet meer toe te laten.

De regeringspartijen D66, CDA en CU dachten daar ook zo over en probeerden onlangs met een tweetal moties enige vredesbeweging in het kabinet te krijgen. En hoewel coalitiegenoot VVD tegen bleek, was er in de Tweede Kamer toch een meerderheid voor hun motie om “het moment van modernisering aan te grijpen voor een strategische dialoog tussen de Verenigde Staten en Rusland, binnen de kaders van de bondgenootschappelijke verplichtingen, over het wederzijds, verifieerbaar en onomkeerbaar terugtrekken van kernwapens van het gehele continent Europa”.

Een drietal andere moties haalden het niet: Motie Karabulut (SP) (bij bondgenoten steun vergaren voor plan voor verifieerbare en aantoonbare ontwapening met als inzet dat Europese landen Amerikaanse kernwapens terug naar de Verenigde Staten sturen, en Rusland tegelijkertijd ook overgaat tot kernontwapening, motie Van Oijk (GL) (de V.S. laten weten dat Nederland de afspraken wil herzien, zodat de bevolking geïnformeerd kan worden als er Amerikaanse kernwapens over Nederlands grondgebied vervoerd zullen gaan worden en motie Sjoerdsma (D66) (binnen de kaders van bondgenootschappelijke verplichtingen aandringen op een vertrouwelijke briefing door de Amerikaanse regering aan de Tweede Kamer over de modernisering van hun kernwapens.

Allemaal acties die stukken eenvoudiger zijn dan het coronavirus de wereld uit te helpen.

Reacties (2)

#1 Le Redoutable

“Nederland doet niet mee om klimaatmaatregelen voortvarend toe te passen.” ” Nederland doet niet mee aan EU-coronasteun.” Als al die miljarden die hier door onze overheid aan besteed worden onder “niet meedoen” vallen laten we er dan maar helemaal mee stoppen, die miljarden kunnen we goed gebruiken om eerst eens de Corona schade te repareren.

“Nederland doet niet mee om even goed door te pakken om de verspreiding van het coronavirus nu eens goed in te dammen” Dat goed doorpakken blijkt bij landen die dat wel doen een politiek wassen neus en in de praktijk geen enkel verschil te maken of zelfs negatief te werken. Nederland doet het zo slecht nog niet de bevolkingsdichtheid in aanmerking genomen. Ik voorspel ook dat Nederland er na de crisis net als na de vorige sociaaleconomisch er als 1 van de betere uit gaat komen ook. Overigens heeft deze stelling van de auteur wel een heel hoog Geenstijl gehalte.

“Het VN-kernwapenverbod treedt binnenkort in werking en Nederland doet daar niet aan mee.” Zo lang landen als Rusland, Iran en Noord Korea daar ook niet aan meedoen is dat helaas het enige verstandige besluit. Denken dat het allemaal wel goed komt als wij het goede voorbeeld geven deden we in de jaren ’30 ook en zie wat dat ons toen gekost heeft.

  • Volgende discussie
#2 beugwant

Uitgerekend die Hoekstra, die fascistenfinancierfeestjes faciliteert, kan beter zwijgen in plaats van iets als ‘not done’ te kwalificeren.

Het is niet alleen dat die kernwapens in ‘ons’ Volkel liggen; Ze doen het blijkbaar alleen onder de vleugels van Amerikaanse vliegtuigen zodat het gesoebat over welk toestel Nederland koopt vooral show is, want de uitkomst staat immers al vast – alleen de kostprijs niet.
Frappant is daarbij wel dat Nederland geheel geen zeggenschap over die bommen heeft, we draaien alleen maar voor de stallingskosten op, en waarom zijn er voor een eventueel gebruik dan nog Nederlandse vliegtuigen nodig? Dat kunnen die Amerikanen dan toch ook beter zelf?

  • Vorige discussie