De xenofobe toekomst van Zuid-Azië

‘We want anti-muslim polarisation. Why pretend otherwise?’ Aldus een openhartige bestuurder van de BJP, de Indiase Volkspartij, tegen Prashant Jha, auteur van het boek How the BJP wins. Moslimhaat dreigt een kenmerk te worden van het nieuwe India. Myanmar en Sri Lanka zijn dezelfde weg ingeslagen. Wie protesteert, is een vijand van het volk. De ‘volkspartij’ BJP van Narendra Modi heeft zijn enorme succes te danken aan een uitgekiende strategie. Ten eerste zet ze de lagere kasten van India op tegen de hoogste kasten. Die laatsten worden door de BJP weggezet als de steunpilaren van de oude Congrespartij, die de bevolking eronder hield. De BJP beweert op de komen voor de vergeten lagere kasten. Niet álle lagere kasten, overigens. De partij kan de algemene afkeer van de laagste kaste, de dalits, moeilijk negeren. Voor hen is er dus nog steeds geen plaats in de BJP. Maar de onvrede die de BJP benut en aanwakkert leeft natuurlijk óók onder de dalits en die komen de laatste tijd steeds vaker in actie, onder leiding van Jignesh Mevani. Hij wil de BJP uit de macht stoten, en wil daarvoor een coalitie opbouwen met de Congrespartij en met die andere onderliggende partij: de Indiase moslims. De moslims dreigen de komende jaren hun toch al zwaar aangetaste maatschappelijke positie definitief te verkiezen. De oude Congrespartij, die de Indiase politiek decennialang domineerde, stond nog voor het inclusieve ideaal van Mahatma Gandhi: het subcontinent was groot genoeg voor vele religies. In de praktijk werden de Indiase moslims systematisch gediscrimineerd, maar moslims voelden zich beschermd door het grondwettelijk fundament van de staat. Totdat de BJP aan de macht kwam. Die partij maakte een einde aan dat ideaal. De BJP beschouwt het India van de Congrespartij als een samenzwering van krachten gericht tegen het ‘ware’ Indiase volk. En ze vindt dat de moslims de afgelopen decennia veel te veel rechten hebben verworven. Zij dienen een toontje lager te zingen of beter, ze moesten maar eens vertrekken naar Pakistan.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

The Presurfer | The Ellora Caves

elloria cavesThe Ellora Caves are an impressive complex of Buddhist, Hindu and Jain cave temples near the ancient Indian village of Ellora. The caves have a slightly less dramatic setting than those at Ajanta, but more exquisite sculptures. Ellora is a World Heritage Site and the most visited ancient monument in Maharashtra State.

The 34 Ellora caves – actually structures excavated out of the vertical face of the Charanandri hills – were built between the 6th and the 10th century. The 12 Buddhist, 17 Hindu, and 5 Jain caves, built in proximity, demonstrate the religious harmony prevalent during this period of Indian history.

Meer verstrooiing bij The Presurfer, @presurfer.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Religieuze oorlog in India

Het komt weinig in het nieuws hier in Nederland, maar er woedt een stevige religieuze oorlog in India. Met name in de deelstaat Orissa zijn de Hindoes stevig tekeer gegaan tegen de Christenen aldaar.
Er is al jaren spanning tussen die twee religies. In India mag je iemand niet gedwongen bekeren. En keer op keer beschuldigen de Hindoes de Christenen ervan dat wel te doen.
Op zich is daar weinig bewijs voor en het aandeel Christenen neemt nauwelijks toe. Omdat het hier gaat om juist de laagste groepen in de samenleving van India, steekt het al snel wanneer Hindoes zien dat Christenen naar mooie scholen mogen. Dat op zich wordt al aangevoerd al “druk”. Maar er zijn ook incidenten uit het verleden waardoor Christenen zichzelf in een kwaad daglicht hebben gezet.
Het verhaal wordt nog wat gecompliceerder doordat het er op lijkt dat er een politiek spel achter zit. Er komen verkiezingen aan en dan is het altijd wel handig als je de aandacht kan vestigen op een “foute” groep en zo kiezers aan je weet te binden. Ooggetuigen ter plaatse merken vaak dat de politie niet ingrijpt en soms zelfs meehelpt met de Hindoes om de Christenen uit huizen te verjagen.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Moslims Kasjmir proberen geweldloos verzet

Minaret (Foto: Flickr/Jungle Boy)

In een belangrijk, maar door de Westerse media onderbelicht conflict doet zich de afgelopen weken een verrassende ontwikkeling voor. Kasjmir is een deelstaat van India waar van oudsher meer Moslims dan Hindoes wonen. Bij het compromis waardoor in 1947 India werd opgedeeld was eigenlijk afgesproken dat gebieden met een Moslim-meerderheid bij Pakistan zouden gaan horen. Kasjmir viel echter onder een uitzonderingsregel. Al decennia eisen de Moslims van Kasjmir onafhankelijkheid van India, of zelfs aansluiting bij Pakistan, en al die tijd heeft de Indiase regering dit geweigerd. De status van Kasjmir heeft geleid tot twee oorlogen tussen Pakistan en India, en ook tot geweld binnen Kasjmir, tussen Moslim-fundamentalisten enerzijds, en fanatieke Hindoes en de regering anderzijds. Nu overspoelt een nieuwe golf van protesten van Moslims de staat. Het nieuwe aan dit verzet is dat het doelbewust geweldloos is. Het gaat om vreedzame protestmarsen, en ook extremistische, gewapende groepen houden zich hier vooralsnog tot op zekere hoogte aan.

Het rampzalige op dit moment is dat de Indiase regering hier, uit een soort van reflex, met geweld op reageert. Er is een avondklok ingesteld, en het leger heeft tot nu toe 38 demonstranten doodgeschoten. Onderhandelingen worden tot op dit moment nog niet gevoerd. Het is natuurlijk niet geheel onbegrijpelijk. Moslim-fundamentalisten hebben jarenlang geweld gebruikt in Kasjmir, en sommigen gaan daar ook nu nog mee door. Het is moeilijk het onderscheid te maken.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.