Het Europees Parlement vertoont Fitna niet

Het fameuze Brusselse filmhuis 'Het Europees Parlement' heeft vandaag geweigerd de cultmovie Fitna van regisseur Geert Wilders te vertonen. De excentrieke cineast reageerde teleurgesteld: "Dit toont opnieuw het failliet van het leiderschap van het Europees Parlement. De beslissingen van het Europees Parlement zijn niet anders dan die in Saudi-Arabië en Mekka" (Telegraaf). Filmhuis 'Het Europees Parlement' dat ooit werd opgericht om een tegenwicht te bieden aan massaproducties als Triumph des Willens, Der ewige Jude en Oorlogswinter was niet bereikbaar voor commentaar. Waarom 'Het Europees Parlement' de kleinschalige cultmovie niet wilde vertonen blijft dus vooralsnog onduidelijk. De weigering zat de getergde regisseur blijkbaar zo hoog dat hij gelijk ook zijn persconferentie én de dvd-signeersessie schrapte.

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Ter Horst: Fitna heeft terreurdreiging vergroot

Geert Wilders (Foto: Wikimedia Commons/Groep Wilders)

Minister Guusje ter Horst heeft de Kamer laten weten dat Wilders’ film Fitna de terreurdreiging in Nederland heeft vergroot. Nu heb ik niets met Wilders’ crappy haatfilm, maar ik vind dit een vrij schokkende uitspraak. Ik weet niet wat voor informatie de geheime diensten uitbraken, dus ik kan geen oordeel vormen over of het al dan niet waar is. Maar de regering zou haar mond moeten houden over wat wel of niet een grotere terreurdreiging veroorzaakt. Als blijkt dat de politieke steun aan de oorlog in Irak, of onze troepen in Afghanistan de terreurdreiging vergroten, zou de regering het dan nog zo expliciet zeggen?

Op deze manier kan terreurdreiging een politiek wapen worden. Als morgen Pechtold zegt dat de manier waarop onze bondgenoot Saudi-Arabie vrouwen behandelt schandelijk is, kan het kabinet zeggen dat het de terreurdreiging heft vergroot. Als Femke Halsema morgen stelt dat religieuze fundamentalisten een gevaar vormen voor onze democratie (geen overbodige opmerking met deze regering) kan het kabinet stellen dat de terreurdreiging is vergroot. En omdat niemand zicht heeft op wat de terreurdreiging echt vergroot, valt er geen verweer op te maken.

Het belangrijkste: je helpt er natuurlijk alleen de terroristen mee. Want als zij denken dat een hoop kabaal maken in de hele Arabische wereld als een malotige politicus weer een film of een cartoon in de openbaarheid gooit werkt, dan is dat een extra aanmoediging om een hoop kabaal te veroorzaken. Laat het kabinet de terreurdreiging noemen, en zwijgen over de oorzaken. De oorzaken zijn een stel fundamentalistische idioten, en niks anders. Elke andere boodschap riekt naar politieke spelletjes.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Paranoïde politiek

Aluhoedje voor gevorderden (Foto: Flickr/RobW)

In november 1964 publiceerde Harper’s Magazine het essay The Paranoid Style in American Politics van Richard Hofstadter. Inmiddels is het een klassieker. Hofstadters analyse uit de tijd van McCarthy en Goldwater blijkt ook in de Nederlandse politiek anno 2008 onverkort toepasbaar.

Probeer maar eens niet aan Fitna te denken bij dit citaat:

A final characteristic of the paranoid style is related to the quality of its pedantry. One of the impressive things about paranoid literature is the contrast between its fantasied conclusions and the almost touching concern with factuality it invariably shows. It produces heroic strivings for evidence to prove that the unbelievable is the only thing that can be believed.

Of course, there are highbrow, lowbrow, and middlebrow paranoids, as there are likely to be in any political tendency. But respectable paranoid literature not only starts from certain moral commitments that can indeed be justified but also carefully and all but obsessively accumulates ?evidence?. The difference between this ?evidence? and that commonly employed by others is that it seems less a means of entering into normal political controversy than a means of warding off the profane intrusion of the secular political world. The paranoid seems to have little expectation of actually convincing a hostile world, but he can accumulate evidence in order to protect his cherished convictions from it.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Wilders gaat niet in debat in Goudse moskeeën

Moskee (Foto: Flickr/Fulco)

Nieuws van het Fitna-debatfront! Wilders zal in mei in debat gaan met moslims, maar de eerste poging tot organisatie van zo’n debat lopen spaak, en wel op de eisen van de moskeeën. Dit keer is het dus niet Wilders die roet in het eten gooit met eisen zoals een film ongezien uitzenden of met onrealistische (maar misschien wel noodzakelijke) beveiligingseisen, maar ligt de schuld 100% bij het moskeebestuur, dat de onzinnige eis stelde dat een onafhankelijk voorzitter het debat zou voorzitten die beide partijen even veel spreektijd zou geven en de agenda strak in de gaten zou houden.

Logisch dat Wilders niet komt, want met zulke eisen komt er natuurlijk niets van het debat de mogelijkheid van Wilders om zijn visie ongestoord uit te kunnen dragen.

Of ben ik nu te cynisch?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Vuil spel van Verhagen

De Nederlandse ambassade in Kabul is ontruimd vanwege een terrorisme dreiging. Over de exacte aard van de dreiging worden geen mededelingen gedaan. Maar in een bijzin zegt minister van Buitenlandse Zaken Verhagen (CDA) wel het volgende (03:10):
Niet uitgesloten kan worden dat de dreiging ook verband kan houden met de film van Wilders.

Nee nou wordt hij fraai! Je kan net zo goed zeggen “Niet uitgesloten kan worden dat dit door mijn slechte adem komt.
Er is dus geen enkel bewijs. Maar politiek gezien heeft CDA nu eenmaal zijn zinnen gezet op Wilders. Dus maak je hem bij iedere gelegenheid een beetje zwarter. Net als met die notulen die nooit openbaar zullen worden van die andere CDA ministers.
Dat CDA speelt voor de zoveelste keer een vuil politiek spel. En Verhagen toont zich hier een meester in. Waar blijven de journalisten die doorvragen op dit punt?
En waarom meldt het NOS journaal niet ook dat de Deense ambassade ook ontruimd is? Lekker makkelijk dit. Bah!

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote van de Dag: Geloofwaardigheid staat

Vreemd was echter dat de vraag of het kabinet liegt, is blijven hangen. Twijfel daarover tast de geloofwaardigheid van de staat aan.

Vice-President van de Raad van State, Tjeenk Willink, vindt dat de kamer moet uitzoeken wie gelogen heeft in verband met Fitna-gate. Kamervoorzitter Verbeet vindt dat dat niet nodig is, aangezien de Kamer de motie van wantrouwen die Wilders aan het einde van het debat tegen het kabinet indiende met een overgrote meerderheid verworpen is: “Daarmee is het voor de Kamer afgerond”.

Afgerond voor de Kamer, misschien wel. Maar niet voor een derde van Nederland, dat gelooft dat Wilders de waarheid sprak, en niet het Kabinet.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Balkenende gerelativeerd

Balkenende was verbaasd dat een groot deel van de bevraagden in een enquete geen geloof hechtte aan de waarheidsgetrouwheid van het gespreksverslag over Fitna. “Zolang ik premier ben, heb ik niet meegemaakt dat glasheldere documenten van regeringszijde worden gerelativeerd.” Dat ligt dan toch aan Balkenende vrees ik, want het lijkt me sterk dat ik de enige ben die dat niets heeft verbaasd.

Niet dat ik ervan uit ga dat het document geen getrouwe weergave zou bevatten. Zou dat wel zo zijn, dan zouden twee ministers en een topambtenaar een wel heel groot risico genomen hebben. Er zijn immers meer ambtenaren bij betrokken geweest. Niet alleen een notulist, ook diverse ambtenaren in de voorbereiding en de afhandeling van het gesprek. Als er gerommeld zou zijn in het verslag zal dat vroeg of laat naar buiten komen en dan kunnen de premier, de ministers en topambtenaar Tjibbe Joustra verdere publieke functies op hun buik schrijven. Het feit dat Wilders zelf het verslag niet heeft willen ondertekenen wijst er bovendien op dat hij zijn handen vrij wilde houden over wat hij naar buiten zou brengen.

De reden dat Balkenende’s verbazing mij verbaast, is dat hij en tal van andere politici zich de afgelopen jaren uiterst onbetrouwbaar hebben betoond en – erger nog – de besluitvorming structureel hebben versluierd. Iedereen had de mond vol over Nieuwe Politiek, waarbij het gepolder en de achterkamertjes als kenmerken van Oude Politiek werden aangemerkt. Andere politici werden als onbetrouwbaar neergezet door hen simpelweg als Oude Politiek te betitelen.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Vorige Volgende