Quote van de Dag: Geloofwaardigheid staat

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Vreemd was echter dat de vraag of het kabinet liegt, is blijven hangen. Twijfel daarover tast de geloofwaardigheid van de staat aan.

Vice-President van de Raad van State, Tjeenk Willink, vindt dat de kamer moet uitzoeken wie gelogen heeft in verband met Fitna-gate. Kamervoorzitter Verbeet vindt dat dat niet nodig is, aangezien de Kamer de motie van wantrouwen die Wilders aan het einde van het debat tegen het kabinet indiende met een overgrote meerderheid verworpen is: “Daarmee is het voor de Kamer afgerond”.

Afgerond voor de Kamer, misschien wel. Maar niet voor een derde van Nederland, dat gelooft dat Wilders de waarheid sprak, en niet het Kabinet.

Reacties (6)

#1 Henk van S tot S

Tja niet zo handig van Verbeet& Co.
Heb je een middel in handen om eens goed vast te stellen waar de Partij van Vluchtige Verzinsels nu echt voor staat, handel je het formeel af.

  • Volgende discussie
#2 pedro

@1: Voor de kamer is dat geen formele afhandeling. Na het verwerpen van de motie van wantrouwen staat voor de kamer vast wie zij vertrouwen. Verdere onderzoeken gaan daar geen nader licht op werpen. Dat dit niet zo in de publieke opinie over is gekomen, moet de pers zich aan rekenen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 emile

Volgens De Hond gelooft eenderde Wilders, maar hoeveel procent hecht geloof aan De Hond?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Willem

Is een gesjeesde studente sociale geografie die haar carrière heeft te danken aan hand- en spandiensten (neem dit vooral letterlijk) die ze verrichtte voor Ad Melkert zelf wel geloofwaardig ?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Kropotkin

Tja, erg handig van Verbeet & Co. De overheid liegt en bedriegt altijd maar dat een onderzoek dit nog eens zou bevestigen is natuurlijk niet de bedoeling.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 pedro

@5: Jouw mening staat al vast. Als een onderzoek zou bevestigen, dat Geert heeft gelogen en ´de overheid´ de waarheid sprak, zou je opnieuw beweren, dat ´de overheid´ liegt. Dat heeft dus geen zin, want als er een onderzoek komt, zal dat alleen maar bevestigen, wat nu al in de bekend gemaakte notities staat. Als er echt een onderzoek moet komen, moet Geert naar de rechter gaan (wegens smaad). Als hij dat niet doet, zullen de meeste mensen blijven concluderen of uiteindelijk tot de conclusie komen, dat niet bewezen kan worden, dat ´de overheid´ in deze zaak heeft gelogen. En iedereen, die ons rechtssysteem onderschrijft (onschuldig totdat de schuld bewezen is), zal tot diezelfde conclusie moeten komen. En wie ons rechtssysteem niet onderschrijft, is niet goed geïntegreerd.

  • Vorige discussie