Balkenende gerelativeerd

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Balkenende was verbaasd dat een groot deel van de bevraagden in een enquete geen geloof hechtte aan de waarheidsgetrouwheid van het gespreksverslag over Fitna. “Zolang ik premier ben, heb ik niet meegemaakt dat glasheldere documenten van regeringszijde worden gerelativeerd.” Dat ligt dan toch aan Balkenende vrees ik, want het lijkt me sterk dat ik de enige ben die dat niets heeft verbaasd.

Niet dat ik ervan uit ga dat het document geen getrouwe weergave zou bevatten. Zou dat wel zo zijn, dan zouden twee ministers en een topambtenaar een wel heel groot risico genomen hebben. Er zijn immers meer ambtenaren bij betrokken geweest. Niet alleen een notulist, ook diverse ambtenaren in de voorbereiding en de afhandeling van het gesprek. Als er gerommeld zou zijn in het verslag zal dat vroeg of laat naar buiten komen en dan kunnen de premier, de ministers en topambtenaar Tjibbe Joustra verdere publieke functies op hun buik schrijven. Het feit dat Wilders zelf het verslag niet heeft willen ondertekenen wijst er bovendien op dat hij zijn handen vrij wilde houden over wat hij naar buiten zou brengen.

De reden dat Balkenende’s verbazing mij verbaast, is dat hij en tal van andere politici zich de afgelopen jaren uiterst onbetrouwbaar hebben betoond en – erger nog – de besluitvorming structureel hebben versluierd. Iedereen had de mond vol over Nieuwe Politiek, waarbij het gepolder en de achterkamertjes als kenmerken van Oude Politiek werden aangemerkt. Andere politici werden als onbetrouwbaar neergezet door hen simpelweg als Oude Politiek te betitelen.

Maar wat bracht de Nieuwe Politiek? 88 dagen gelazer met een kabinet met de LPF, de VVD die plots nooit iets in te brengen had in acht jaar Paarse kabinetten, D66 dat de genuanceerde houding liet varen en zich plots ontpopte als gretig en plooibaar lid van een conservatief kabinet, 180 graden draaiende opvattingen over bijvoorbeeld het paspoort van Ayaan Hirsi Ali die beiden werden verkocht als “regels zijn regels”. Ook de PvdA is geen toonbeeld van standvastigheid.

En laten we Balkenende zelf niet vergeten: hij houdt elk onderzoek naar de besluitvorming rond de steun aan de inval naar Irak tegen, heeft na een verloren referendum alles gedaan om een tweede referendum tegen te houden en lijkt vooral zo weinig mogelijk inzicht te willen geven in de besluitvorming. Nee, Balkenende is van de normen en waarden en hij is dus betrouwbaar. Maar een “gaat u rustig slapen” past niet bij de mondige burger anno 2008.

Juist de labbekakkerigheid van de politiek sinds 2002 maakt mogelijk dat figuren als Wilders en Verdonk, maar ook de SP, keer op keer kunnen scoren met louter verdachtmakingen. Met hun schijn-duidelijkheid trekken zij kiezers aan die weinig inzicht hebben in de politiek, maar in elk geval wel zien dat vrijwel een complete generatie politici macht steeds weer verkiest boven idealisme en bestuurlijke zuiverheid.

Met als vanzelfsprekend gevolg dat in de soundbites de schijn-duidelijkheid het keer op keer wint. Ook als het aankomt op een gespreksverslag.

Reacties (34)

#1 hjs

Reeds

 • Volgende discussie
#2 prometeus

is dit “balkenende gerelativeerd” of “alle andere politici ten tijden van Balkenende I t/m IV gerelativeerd”?

Mij verbaast het ook dat 1/3 van de Nederlanders denkt dat het kabinet liegt, maar daar, net als Wilders, geen consequenties aan verbindt. Die motie van wantrouwen was een farce: als het kabinet echt heeft gedaan waar Wilders hen van beticht, dan heeft hij de plicht om aangifte van valsheid in geschrifte te doen.

Het verbaast mij dat zovelen daar intrappen, of Balkie nu een zwalkende, slappe, religieus fundamentalistische, neoconservatieve lam-schwanz is of niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Eric

Prometeus: het tweede, vrees ik, maar de aanleiding was Balkenende’s uitspraak. De manier waarop niet alleen Wilders, Verdonk en SP, maar in meer of mindere mate ook bijna alle andere partijen zich hebben bezondigd aan plat populisme is mede oorzaak geweest van de verkleutering van het politieke debat. Daarmee werken ze indirect mee aan de opkomst van de echte populisten.

Wilders heeft geen enkel belang bij een rechtszaak. Het risico dat hij verliest is groot, terwijl hij nu kan blijven gillen dat hij belazerd is. Dat hij dat zonder consequenties in de Kamer mag zeggen is overigens een teken aan de wand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 David Rietveld

WEllicht een aardige in dit verband:
http://www.ombudsman.nl/rapporten/grote_onderzoeken/2007ambtsberichten/index.asp

Maar dat betrof een ander ministerie natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Tim

Ik begin me er grondig aan te ergeren dat zo vaak Wilders, Verdonk en de SP in 1 zin worden genoemd….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Kaj

1. Het is ridicuul van Wilders om zich zo op te stellen. Typisch van hem, ook; hij laat zich nérgens op vastpinnnen, wil zich aan geen enkel punt committeren als hij daarop later aantoonbaar op afgerekend kan worden.

Een gespreksverslag ondertekenen doet hij dan ook niet. Inderdaad, omdat hij daarop afgerekend kan worden. Hij tekent niets, verklaart niets officieel en onttrekt zich aan debatten c.q. publieke discussies – als een groot deel van zijn potentiële kiezers daar kennis van zou kunnen nemen. Het zou namelijk wel eens kunnen dat hij op z’n bek gaat tijdens een interview of debat, en dan doe je dat liever op een buitenlandse zender, waarvan je weet dat 0,2% van de bevolking (die toch niet in je doelgroep zit) die zender wel eens kijkt.

Lees ook maar het artikel in HP/De Tijd van deze week. Kamerleden van de PVV houden zich muisstil tot de laatste minuten in de tweede termijn van een Kamerdebat, om dan snel wat te roepen en fluks de kamer uit te rennen, opdat ze geen verantwoording hoeven af te leggen voor hetgeen zij geroepen hebben.

Het staat natuurlijk wel op tape en harde schijf van de media, en leden van andere partijen zoeken dan verontwaardigd de eerste de beste journalist op om beklag te doen over het vluchtgedrag van het zoveelste PVV-lid – en wordt meewarig aangekeken door de journo, die er dan ook niks mee doet. Die moet Wilders immers te vriend houden en wil niet getroffen worden door de gevreesde Wilders-boycot…

2. “Met hun schijn-duidelijkheid trekken zij kiezers aan die weinig inzicht hebben in de politiek, maar in elk geval wel zien dat vrijwel een complete generatie politici macht steeds weer verkiest boven idealisme en bestuurlijke zuiverheid”, schreef Eric.

Leuk, maar wat bedoelt Eric hier nu eigenlijk? Dat Wilders en Verdonk de kiezers laten zien dat Balkenende, Bos, Rutte, Marijnissen et al alleen maar uit zijn op macht, en niet idealisme en zuiverheid?

Verdonk wil 80% van haar programma laten vaststellen door opiniepeilingen. Waar, zo vraag ik u, zijn het ‘idealisme’ en de ‘zuiverheid’ in deze?

Wilders’ partij benoemt, maar komt niet met oplossingen. Waar zij dat wel doet, onderbreekt de (financiële) onderbouwing. Waar, zo vraag ik u, zijn hier het ‘idealisme’ en de ‘zuiverheid’?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Eric

Kaj: beweer ik dat Wilders en Verdonk idealistisch en zuiver zijn? Integendeel, ze presenteren een schijn-duidelijkheid, zeg ik. Ze doen alsof het heel simpel is, terwijl ze in de problemen zouden komen als ze met een oplossing zouden moeten komen. Natuurlijk is het makkelijk om te roepen dat de helft van de ambtenaren ontslagen moet worden, maar hoe je a/ de boel dan draaiend houdt en b/ de sociale consequenties (werkloosheid) opvangt valt dan niet uit te leggen.

Tim: de SP heeft heel wat populistische trekjes. De manier waarop Marijnissen dapper roept dat in een kabinet met de SP allerlei maatregelen niet genomen zouden worden kan hij alleen maar waarmaken als hij daadwerkelijk buiten zo’n kabinet blijft. Daarnaast is er een flink deel van de kiezers dat van LPF, naar SP, naar Wilders/Verdonk zweeft. Ik vermoed dat minstens de helft van de SP-stemmen puur proteststem is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Wil Zelf

“Daarnaast is er een flink deel van de kiezers dat van LPF, naar SP, naar Wilders/Verdonk zweeft. Ik vermoed dat minstens de helft van de SP-stemmen puur proteststem is.”

Hier ga je dus door de mand, dat je de SP erbij veegt is dus op niets meer gebaseerd dan natte vinger werk. Alle kiezersonderzoek van de afgelopen jaren toont immers aan dat er heel weinig overloop was van LPF naar SP. De SP trok de afgelopen verkiezingen bijvoorbeeld meer ex-CDA’ers dan ex-LPF’ers.

Het verloop tussen SP en Wilders/Verdonk is ook marginaal, nog geen 10% van de mensen die vorige keer SP stemden, zegt nu PVV of TON te gaan stemmen.

Waar dat vermoeden op gebaseerd is dat de SP veel proteststemmers trekt, is mij een raadsel. Ook omdat de SP tot nu toe 80% van haar kiezers vast weet te houden bij volgende verkiezingen (het hoogste percentage van alle partijen, hoger zelf dan de SGP!) terwijl proteststemmers toch vooral partijhoppen.

Bovendien is er een fundamenteel verschil tussen SP en LPF/TON/PVV: achter de standpunten van de SP ligt gedegen onderzoek. Sterker nog: geen enkele partij biedt op haar website meer inhoudelijke onderbouwing van haar standpunten dan de SP. Kijk alleen al naar de rapporten van het wetenschappelijk bureau, bijvoorbeeld over de liberaliseringen in de publieke sector van de afgelopen jaren. Daar heeft de SP meer onderzoek naar gedaan dan de neoliberale partijen die verantwoordelijk zijn voor de ellende die het heeft opgeleverd voor bijvoorbeeld de energiesector, het OV, de taxibranche en de arbeidsreintegratie.

Daarom concludeer ik dat jij, Eric, populistisch bezig bent door de SP populistisch te noemen. Je roept immers maar wat zonder eerst onderzoek te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 mark

Beste beoordeling las ik in De Pers:
Hirsch Ballin had veel twijfel kunnen wegnemen door expliciet te zeggen dat Wilders zelf over de inhoud van de slotpassage had verteld. Maar dat deed hij niet, ook niet toen SP-leider Marijnissen en SGP-voorman Van der Vlies daarnaar vroegen.

Over de nota van Joustra zegt hij: ‘Ik heb u duidelijk gemaakt dat dit bericht (…) gebaseerd is op de mondelinge informatie door de heer Wilders, aan de nationaal coördinator gegeven.’ Maar volgens Joustra zelf is dat gesprek niet noodzakelijkerwijs de enige bron. Over het tweede document zegt Hirsch Ballin dat het ‘een precies verslag’ is, maar dus alleen van de uitlatingen van de bewindslieden en niet van Wilders.
http://www.depers.nl/binnenland/188826/Bewijs-dat-Wilders-de-Koran-zou-verscheuren-is-niet-waterdicht.html

Als Wilders het kabinet niet over de inhoud heeft geïnformeerd, hoe komt het kabinet dan aan hun wetenschap? Als het door afluisteren zou zijn, dan zou Wilders dat zeker hebben geïnsinueerd/aangegrepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 TheRule

@ artikeltje:

Helemaal mee eens. Balkenende heeft zichzelf keer op keer uiterst onkies gedragen waarbij zeker ook het referendum-gesjoemel om ‘Europa’ er met grof geweld door te drukken niet vergeten mag worden.

Daarnáást, wonderwel niet besproken, blijft het eigenaardige -en ‘dus’ verdachte?- feit staan dat we in 2008 leven, niet in 1850. Het is van den zotte dat er op dode bomen wordt genotuleerd en niet wordt vastgelegd op wat voor geluidsregistratiemachinatie dan ook. Dat versterkt alleen maar de indruk dat er eventueel mee gerotzooid moet kunnen worden.

Maar goed, onder Balkenende schijnen we sowieso terug te moeten naar de jaren vijftig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Tim

bedankt “wil zelf”, het lukte me niet om het goed te verwoorden. In de NRC worden Wilder Verdonk en de SP ook veel te vaak in één adem genoemd. Dit terwijl de SP zijn standpunten meestal beter beargumenteerd dan andere partijen en vaker bereid is een standpunt te herzien als duidelijk is dat het in praktijk niet werkt of gaat werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 weerbarst

Mee eens, Marijnissen was ook de enige die Wilders fatsoenlijk te woord wist te staan in dat publiek debat van laatst in de 2e kamer.

De rest rommelde maar wat en robeerde op populisme te winnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 George Knight

Tussen liegen en de waarheid spreken ligt een scala aan mogelijkheden. Zo kunnen ware feiten vanuit een andere context binnengesmokkeld worden. De feiten zijn dan weliswaar juist, maar de context is het niet. Of de claim kan weggefrommeld worden. Zo merkt Mark terecht op dat Hirsch Ballin niet expliciet zegt dat Wilders zelf over de slotpassage had gesproken.

Balkenende en de overheidsdiensten maken het er ook niet duidelijker op door de titel van volgend persbericht van 9 maart 2008: “Kabinet niet op de hoogte van inhoud film Wilders”. Dus ook beide ministers waren niet op de hoogte van inhoud film Wilders? Maar in het debat van 1 april 2008 zegt Hirsch Ballin wel op de hoogte te zijn geweets van Fitna. Wie begrijpt het nog? Wat is dit voor een opzichtig gebrek aan regie van het kabinet? Het wordt steeds minder onaantrekkelijk om te geloven dat het kabinet de waarheid liegt.
http://www.minaz.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2008/Maart/Kabinet_niet_op_de_hoogte_van_inhoud_film_Wilders

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 mark

Juist George. Dat persbericht toont aan dat het kabinet/Balkenende gelogen heeft, want:
-ze hadden info over de inhoud: Kabinet heeft in persbericht gelogen.
-ze hadden geen info over de inhoud: Kabinet heeft tegen de kamer gelogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Eric

Wil Zelf, Tim: http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=5666 reportage van NOVA naar aanleiding van een onderzoek van Interview/NSS dat na de VVD de SP de meeste kiezers kwijtraakt aan Verdonk. Dat dat soms gebeurt om onnavolgbare redenen – van SP naar Verdonk gaan omdat de SP ondemocratisch zou zijn is merkwaardig als je bedenkt dat je bij Verdonk alleen maar geld mag geven – zegt ook iets over die kiezers. Die reageren niet op feiten, maar op slogans. En ja, ik vind de SP behoorlijk populistisch. Op een andere manier dan Verdonk en Wilders, maar niettemin populistisch. Ik geef ook een voorbeeld: Marijnissen die direct na het aantreden van het kabinet stoer roept dat allerlei maatregelen er met de SP niet gekomen zouden zijn. Jan op de barricaden voor de arbeider. Maar dat hij met zijn stelligheden nooit in een regering terecht zou komen weet ie zelf, maar vertelt hij er niet bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Eric

Mark, George: strikt gesproken is dat persbericht juist. Ze hadden de film niet gezien en waren slechts op de hoogte van de *voorgenomen* inhoud. Het is semantisch geneuzel, maar toch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 mark

Zie ik niet zo Eric: “‘Onzin’, zei hij over de bewering in de Telegraaf van die ochtend dat hij op de hoogte zou zijn van de inhoud van de film.”

Er werd niet gevraagd of ze de film hadden gezien, maar of ze kennis hadden van de inhoud, daaronder valt natuurlijk ook ‘voorgenomen’ inhoud. Want dat is wat het kabinet nu voorwendt: omdat zij wisten dat Wilders het plan had om te gaan scheuren, hebben zij zo hysterisch (en laf) gereageerd en over crisis gesproken. En door Wilders te wijzen op veiligheid en aanslagen op zijn familie is het ALLEMAAL DANKZIJ het kabinet dat Wilders de angel er heeft uitgehaald.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Kaj

#16: Eric heeft gelijk.

Voorts zouden Balkenende en Hirsch Ballin echt knettergek moeten zijn om over zoiets te liegen.

1. Balkenende kijkt wel uit, dit is zijn laatste kabinet en dat moet een succes worden;
2. Hirsch Ballin heeft al eens meegemaakt hoe het is om niet het achterste van de tong te laten zien en dan ontdekt te worden (IRT-affaire en zijn aftreden).

Wilders is hier degene die als enige het gespreksverslag niet wilde ondertekenen, en nu de inhoud ervan in twijfel trekt. Zoals altijd.

Wat mij betreft is het dus helder wie hier uit zijn nek staat te kletsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Wil Zelf

@ Eric: typerend, die verwijzing naar Nova. Daarin wordt gesuggereerd alsof er forse overloop is. Pas ergens halverwege het item wordt tussen neus en lippen door verteld dat Verdonk 2 (twee!) zetels weghaalt bij de SP.

Minder dan een halve zetel meer dan Verdonk weghaalt bij de PvdA en véél minder dan bij de VVD. En minder dan 8 procent dus van de SP-stemmers. Er zijn momenteel meer SP-stemmers die zeggen om nu D66 of GroenLinks te gaan stemmen.

Verder heeft Marijnissen zich rond de formatie niet heel stellig en stijf opgesteld, maar juist uiterst soepel en flexibel. En er was nog geen enkel inhoudelijk onderwerp ter tafel gekomen toen de informatie brak. Lees het verslag van de informateur Hoekstra er maar op na. Het was Balkenende die niet met PvdA én SP wilde regeren, omdat hij dan een links meerderheid in zijn kabinet had. Bovendien zei hij dat hij niets wilde terugdraaien van de maatregelen uit Balkenende I,II en III. Natuurlijk mag je SP populistisch vinden, maar dan mag je het wel even beter onderbouwen. Anders klinkt het zo, eh… populistisch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Eric

Wil Zelf: mijn opmerking over Marijnissen was kort na de kabinetsformatie. Marijnissen riep toen keer op keer heel makkelijk over allerlei maatregelen dat die er met de SP niet gekomen waren. Marijnissen doet heel graag alsof de SP de enige partij is waar “de arbeider” veilig is, alsof hij zelf nooit concessies zal hoeven doen voor regeringsmacht. Dat is makkelijk en gratuit, ongeacht of hij of Balkenende de breuk forceerde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Eric

Wat betreft die overloop zit de waarheid in het midden, vermoed ik: http://www.synovate.nl/nieuws/20080401001/news.aspx

6% overloop van SP naar Verdonk, maar tegelijkertijd 11% van Verdonk-stemmers die de SP als alternatief zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 D. Rigter

Het moet mogelijk zijn om in ieder geval overeenstemming te hebben over hoe een waarheidsclaim, een feit, tot stand komt. Als historicus ga ik uit van feiten als deze gebaseerd zijn op divers, kritisch bronnenonderzoek en ze gepresenteerd worden in een samenhangend en controleerbaar verhaal. Daarbij ben ik me bewust van het fenomeen seriële waarheid. Dit is na open en inhoudelijke debatten tot stand gekomen consensus over wat op een zeker moment waar is met daarbij de verwachting dat deze waarheid door voortschrijdende inzichten aangevuld en gecorrigeerd zal worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 S’z

Vraagje : een paar jaar geleden was er toch zo’n mini-schandaal ivm onbetrouwbare of aangepaste documenten van de overheid ? RVD zelfs even in opspraak, meen ik me te herinneren ? Waar ging dat toen ook weer over aub ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 albert

Wat in deze discussie soms onderbelicht blijft is dat de primaire doelstelling van het kabinet niet was een crisissituatie te voorkomen, maar vooral een einde te maken aan de opkomst van Wilders. Alle waarschuwingen (onze export!, onze jongens in Afghanistan worden in gevaar gebracht!?, enz) waren vooral voor binnenlandse consumptie. Wilders leek zijn hand te hebben overspeeld en kon nu met powerplay ten val worden gebracht. In dit kader moeten we het gedraai van het kabinet ook zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 George Knight

@Eric en Mark
Het ging mij primair om de titel boven een persbericht van 9 maart 2008: ‘Kabinet niet op de hoogte van inhoud film Wilders’. Gezien het debat van 1 april 2008 en verwijzingen van Hirsch Ballin waaruit overduidelijk bleek dat hij al lang op de hoogte was van de inhoud, vind ik deze titel opmerkelijk.
http://www.minaz.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2008/Maart/Kabinet_niet_op_de_hoogte_van_inhoud_film_Wilders

@Kaj
Je gaat uit van een ideale situatie met een goed functionerend kabinet dat de overheidsdiensten adequaat aanstuurt. Maar het is maar helemaal de vraag of de regie vanuit het kabinet zo goed was en of alles op rolletjes liep. Of er bijvoorbeeld geen misverstanden en communicatieproblemen met de inlichtingen diensten waren.

Voorlopig zet ik daarom vraagtekens bij alle losse eindjes. Er zijn te veel ongerijmdheden om uit te gaan van een situatie waarin Balkenende gedurende het hele traject de regie sterk in handen had. Ik ben de komende tijd benieuwd naar onthullingen die het tegendeel aantonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 RennieB

*slijpt riek*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Yevgeny Podorkin

Druk van autoriteiten en media, geplak/ geknip in de film, heen-en-weer overleg tussen medewerkers Wilders: wel of niet verscheuren bladzijden uit koran…dat idee zal best in het proces in vroeg of laat stadium gespeeld hebben.

Wilders zit in een van overheidswege verstrekt strikt beveiligingsroutine/ regime. Die zal toch? op de hoogte zijn van elke stap, gesproken en geschreven woord of intenties van Wilders en diens medewerkers i.c. permanent afgetapt. En alsof een beetje veiligheidsdienst niet het verloop van het maken van/ inhoud Fitna kan monitoren? De locatie, betrokkenen…even een kiekje nemen om de zoveel tijd?

For the record gesprekken met Joustra, Hirsch Ballin en Ter Horst. De Nationale Veiligheid (of in ieder geval die van Ned. in buitenland) is tenslotte in het geding. En die muis gaat (daarna) een flink staartje krijgen, dat is wel duidelijk:

(Joustra, althans…): “Wat zit er nou helemaal allemaal in die film Geert? Want je wou bladzijden uit de Koran gaan scheuren hè snoodaard? Jawel jawel, zeg nou maar gewoon. Zullen we het gelijk ook maar in notulen vastleggen, hahaha, ben je er vanaf. Nou, voor den draad ermee”.
(Wilders): Nee, ik doe geen exacte uitspraken over de inhoud van Fitna of eerdere ideeën daarover en heb geen behoefte aan verslaglegging/ notulen. Want dan hebben jullie me helemáál bij m’n taas.
(J.) “Ah kom op nou Geert, zeg dan dat je géén bladzijden uit de koran wou verscheuren…roep ik vast de notulist erbij goed?”
(W.)Jaja…stelletje ratten.

Kansloos. Onmogelijke spagaat, compleet in de tang, niet te winnen…

En wat zaten Balkenende en Vogelaar(?) tijdens tirade Wilders,“dit vod”, ontkennend mijn naam is haas te geiten hè?

Of was dat ergens anders om?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Jansen

Helemaal mee eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Jansen

Geen idee waarmee, maar ik neem het zekere voor het onzekere.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Willem

Balkenende vergeet voor het gemak dat direct betrokkene Tjibbe Joustra al eens eerder iemand (De Geus) ‘onjuist heeft geinformeerd’ (dat vreemde politieke eufemisme voor glashard liegen).

In de persoon van Piet Hein Donner die achteraf officiële Kamerverhandelingen liet corrigeren heeft het kabinet onlangs al laten zien niet te schromen voor valsheid in geschrifte.

Oh, oh, wat vreemd dat zoveel mensen de regeringsvisie niet geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Peter

De grootste bloedbaden in de geschiedenis zijn aangericht door Stalin en Mao, communisten. Honderden mijloenen doden hebben zijn op hun geweten. En dan te bedenken dat het communisme een vrij jonge ideologie is. Jan Marijnissen en talloze andere linksmensen waren fervente aanhangers van deze lieden en wisten precies op hoeveel doden de teller stond. Dat jullie linksmensen de Geert Wilders-stemmen – zoals ik – als cryptofascistisch beschouwen is de omgekeerde wereld. Jullie (SP, PvdA, Internationale Socialisten) vertegenwoordigen zeeën van bloed. Shame on you guys…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Peter

De grootste bloedbaden in de geschiedenis zijn aangericht door Stalin en Mao, communisten. Honderden miljoenen doden hebben zij op hun geweten. En dan te bedenken dat het communisme een vrij jonge ideologie is. Jan Marijnissen en talloze andere linksmensen waren fervente aanhangers van deze lieden en wisten precies op hoeveel doden de teller stond. Dat jullie linksmensen de Geert Wilders-stemmers – zoals ik – als cryptofascisten beschouwen is de omgekeerde wereld. Jullie (SP, PvdA, Internationale Socialisten) vertegenwoordigen zeeën van bloed. Shame on you guys…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Joy

@27 Ik vond de uitgesproken lacherige afkeurende blikken van Balkenende en Ter Horst reden genoeg om ze niet te vertrouwen.

Wilders is sowieso helemaal niet te vertrouwen.

Ik vertrouwde eigenlijk alleen Femke in dat debat. En ja van Geel eigenlijk ook. Die had eindelijk een keer dat stoffige imago thuisgelaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Eric

Wat me steeds weer opvalt, ook nu, is dat vanuit een soort “de overheid is fout”-gevoel bij veel toch weldenkenden de neiging bestaat in gevallen als deze het voordeel van de twijfel bij de tegenpartij van de overheid te leggen. In het geval van Wilders lijkt me daar niet zoveel reden toe. Hij heeft al verschillende keren laten zien niet om feiten te malen als dat politek even niet zo uitkomt.

Ik bedoel, ik vind Balkenende een enge gladjakker, maar in dit geval is er voldoende reden om beide partijen te wantrouwen. En om de simpele reden dat een vervalsen van een gespreksverslag a/ door Wilders voorkomen had kunnen worden met een krabbel en b/ door het aantal betrokkenen vroeg of laat naar buiten zou komen lijkt het mij een stuk logischer dat Wilders onwaarheden verkondigt. O nee, dat hij Liegt, mevrouw de voorzitter!

 • Vorige discussie