Afrika had de genocide in Rwanda kunnen voorkomen. De VN verhinderden dat.

Tijdens de drie openingsspeeches van de VN-top in New York openbaarde zich een onthutsende kloof. De hoopvolle woorden van secretaris generaal Ban Ki-Moon en de paus staan in schril contrast met de harde woorden van de Oegandese president Museveni. Met stip de belangrijkste sprekers bij de opening van de VN-conferentie waren paus Franciscus, secretaris-generaal Ban Ki-moon, en de Oegandese president Museveni – tevens co-voorzitter van de top in New York. Terwijl de de paus vooral sprak over onderwijs en bedreiging daarvan door allerlei vormen van geweld, legde VN-chef Ban Ki-Moon de nadruk op de kans om nog deze generatie een einde te maken aan honger. Vervolgens tapte Museveni uit een heel ander vaatje. Volgens de Afrikaanse leider moet de VN volledig op de schop. De uiteenlopende visies, met name die van de voorzitter Ban Ki-moon en co-voorzitter Museveni, stemmen niet optimistisch.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote van de Dag: Alle gevoel voor menselijkheid verloren

[qvdd]

[Assad] must be aware that under international humanitarian law, this is accountable. I believe that he lost all sense of humanity. He must address this issue, listening to the calls of the international community and more importantly, listening to the aspirations and genuine wishes of his people.

De Secretaris-Generaal van de VN, Ban Ki-moon, haalt uit naar de Syrische leider Assad. De Veiligheidsraad is verdeeld over een resolutie omdat andere landen die het niet zo op hebben met mensenrechten bang zijn dat deze gebruikt kan worden voor een militaire interventie.

De internationale gemeenschap, heeft dat bij monde van Frankrijk echter al uitgesloten: “De situaties in Libië en Syrië zijn niet hetzelfde“. Wat er dan niet hetzelfde aan is werd er niet bij vermeld.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Strategie van de angst

Deze bijdrage aan het open podium is van Machosofty (website)

Angst is een slechte raadgever zo heet het. Angst is echter wel een heel belangrijk middel voor politici om macht te verkrijgen. Dramatiseer een probleem en doe net alsof jij de oplossing hebt en de kiezers hangen in volledige afhankelijkheid aan je lippen. De praktijk wijst onomstotelijk uit dat dit werkt maar er zijn ook ondersteunende psychologische verklaringen voor.

Electorale strategieën
Wie in een democratie politiek succesvol wil zijn moet veel aanhangers weten te verkrijgen. Zonder aanhangers is er geen macht, en zonder macht is er geen mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Politieke partijen beseffen dit maar al te goed en lijken minstens zo veel tijd te besteden aan het ontwerpen van electorale strategieën als aan het vertegenwoordigen van het landsbelang. Toch laten veel individuele politici en politieke partijen (fatsoenshalve?) na om optimaal gebruik te maken van de meest effectieve marketingstrategie; het zaaien van angst.

Meer aandacht voor het slechte dan voor het goede
Geert Wilders en zijn PVV laten zien dat het zaaien van angst voor immigratie en angst voor de islam heel veel electoraal gewin geeft. De partij groeide in enkele jaren uit van een marginaal partijtje met enkele zetels naar een zetelaantal van 25, en inmiddels lijkt de PVV virtueel de grootste partij te zijn. De angst die de PVV zaait is weliswaar gebaseerd op een paranoïde mythe, de zogeheten Eurabia hypothese, maar het scoort enorm. Dat heeft heel veel te maken met hoe het menselijke brein functioneert. De menselijke geest heeft meer aandacht voor slechte dingen dan voor goede, zo blijkt uit psychologisch onderzoek.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

‘Slow-motion tsunami’

Zo karakteriseerde secretaris-generaal Ban Ki-moon tijdens een speciale vergadering van de Algemene Vergadering van de VN de situatie in Pakistan, dat kampt met hevige overstromingen:

Help slachtoffers overstroming Pakistan (foto: SHO)

?This is what I saw: Village after village ? washed away. Roads, bridges, homes ? destroyed. Crops and livelihoods ? wiped out.
I met many women and men with very little in the best of times, awash in a sea of suffering. They shared their fears of the next wave ? the next wave of water, the next wave of disease, the next wave of destruction.
The eyes see. The ears hear. Yet, somehow, the mind struggles to grasp the full dimension of this catastrophe.
Almost 20 million people need shelter, food and emergency care. That is more than the entire population hit by the Indian Ocean tsunami, the Kashmir earthquake, Cyclone Nargis and the earthquake in Haiti ? combined.
At least 160,000 square kilometres of land is under water ? an area larger than more than half the countries of the world.
Make no mistake: this is a global disaster, a global challenge. It is one of the greatest tests of global solidarity in our times.?


Tot nu toe kwamen er door de overstromingen bijna 1500 mensen om, er zijn meer dan 2000 gewonden, bijna één miljoen huizen zijn beschadigd of verwoest. Door de ramp zijn twintig miljoen mensen getroffen. 160 vierkante kilometer land staat onder water. Naar schatting 3,2 miljoen hectare van de oogst is verwoest, waarmee het inkomen van zo?n tachtig procent van de getroffenen eveneens wegvalt. De Wereldbank meldde dat alleen al het verlies in de landbouwsector meer dan 1 miljard dollar zal bedragen. Door de omvang van de overstromingen zal er ook niet gezaaid en geplant kunnen worden. De verwachting is dat de landbouwgrond de komende twee jaar onbruikbaar zal zijn. De veestapel is gedecimeerd. En het leed is nog lang niet geleden, want de verwachting is dat er nog veel meer zware moessonregens aan komen gedurende de komende vier weken. Bovendien valt binnenkort de winter in.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.