‘Slow-motion tsunami’

,

Zo karakteriseerde secretaris-generaal Ban Ki-moon tijdens een speciale vergadering van de Algemene Vergadering van de VN de situatie in Pakistan, dat kampt met hevige overstromingen:

Help slachtoffers overstroming Pakistan (foto: SHO)

?This is what I saw: Village after village ? washed away. Roads, bridges, homes ? destroyed. Crops and livelihoods ? wiped out.
I met many women and men with very little in the best of times, awash in a sea of suffering. They shared their fears of the next wave ? the next wave of water, the next wave of disease, the next wave of destruction.
The eyes see. The ears hear. Yet, somehow, the mind struggles to grasp the full dimension of this catastrophe.
Almost 20 million people need shelter, food and emergency care. That is more than the entire population hit by the Indian Ocean tsunami, the Kashmir earthquake, Cyclone Nargis and the earthquake in Haiti ? combined.
At least 160,000 square kilometres of land is under water ? an area larger than more than half the countries of the world.
Make no mistake: this is a global disaster, a global challenge. It is one of the greatest tests of global solidarity in our times.?


Tot nu toe kwamen er door de overstromingen bijna 1500 mensen om, er zijn meer dan 2000 gewonden, bijna één miljoen huizen zijn beschadigd of verwoest. Door de ramp zijn twintig miljoen mensen getroffen. 160 vierkante kilometer land staat onder water. Naar schatting 3,2 miljoen hectare van de oogst is verwoest, waarmee het inkomen van zo?n tachtig procent van de getroffenen eveneens wegvalt. De Wereldbank meldde dat alleen al het verlies in de landbouwsector meer dan 1 miljard dollar zal bedragen. Door de omvang van de overstromingen zal er ook niet gezaaid en geplant kunnen worden. De verwachting is dat de landbouwgrond de komende twee jaar onbruikbaar zal zijn. De veestapel is gedecimeerd. En het leed is nog lang niet geleden, want de verwachting is dat er nog veel meer zware moessonregens aan komen gedurende de komende vier weken. Bovendien valt binnenkort de winter in.

Twintig miljoen mensen hebben geen dak boven hun hoofd, niet te eten, niet te drinken en geen medische zorg. Omdat schoon drinkwater niet voorhanden is drinken mensen besmet water. De eerste choleragevallen zijn al waargenomen. Men is bang voor grotere cholera- en tyfusuitbraken. Uitbraken waardoor het leven van 6 miljoen kinderen gevaar loopt. Er zijn bovendien tienduizenden hoogzwangere vrouwen die in de komende weken moeten bevallen. Schattingen geven aan dat als de situatie niet verbetert, zo?n 25.000 van de pasgeborenen zullen sterven.

We noemen dat eufemistisch ?de overstroming?. Gelet op de berichten tot nu toe is het eerder een Watersnoodramp met Bijbelse proporties. Ban Ki-moon:

??this disaster is far from over. The rains could continue for weeks. And only now are we beginning to understand the true scope of this disaster.
Pakistan is facing a slow-motion tsunami. Its destructive power will accumulate and grow with time.?

Mij als Zeeuwse deed het terugdenken aan de Watersnoodramp. Het was de laatste grote overstroming die Nederland meemaakte die zo diep ingreep. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 was het springtij, en het viel samen met een heel zware noordwesterstorm. De zee nam in één nacht 165.000 hectare land en veranderde die in een rampgebied. Grote delen van Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse Eilanden kwamen onder water te staan. Meer dan 1800 mensen verdronken, veel dieren ook. Honderdduizend mensen verloren alles wat ze hadden. Ik moest terugdenken aan de verhalen van mijn grootouders, van ooms en tantes, die zich zorgen maakten over het welzijn van hun familieleden in de ondergelopen polders. Jaren later kwam ik elders in Nederland mensen tegen die mij vertelden dat ze de berichten over de ramp hoorden, alles uit hun handen lieten vallen om te gaan helpen waar ze konden.

Het staat in schril contrast tot het heden. Met moeite is door de VN het bedrag opgehaald dat nodig is om in de komende maanden de eerste noodhulp te kunnen bieden. Maar er is veel en veel meer geld nodig om ook in de tijd daarna mensen te kunnen ondersteunen en om het land weer op te bouwen. Ik lees op het internet de reacties onder de berichten. Dat het allemaal de schuld is van de corrupte Pakistaanse overheid. Dat mensen bang zijn dat degenen die ze nu redden zich in de toekomst tot terrorist zullen ontpoppen. Dat de hulporganisaties hun werk niet goed doen en er geld aan de strijkstok zal blijven hangen. Medemenselijkheid lijkt plaatsgemaakt te hebben voor kille overwegingen en hardvochtigheid. Solidariteit, dat is een woord uit het verleden. Mensen zijn rampenmoe, zo lees ik zelfs.

De Watersnoodramp van 1953 zette 165.000 hectare land onder water. In Pakistan hebben de overstromingen tot nu toe 160.000 vierkante kilometer, ofwel 16.000.000 hectare onder water gezet. Het springtij in Zeeland duurde één dag, maar Pakistan zullen ook de komende weken geteisterd worden door moessonregens. Het zal dan ook nog veel en veel erger worden.

Ban Ki-moon deed eerder al een oproep voor 460 miljoen dollar om in de komende 90 dagen noodhulp te kunnen bieden, een bedrag dat inmiddels is toegezegd door staten en andere donoren. Maar dat is slechts het begin, om de eerste drie maanden door te komen.
Als het water zich terugtrekt moet begonnen worden met het herstel en de wederopbouw van huizen, scholen, ziekenhuizen, irrigatiekanalen, communicatieverbindingen en wegen. Wil er volgend jaar geoogst kunnen worden, dan moeten de boeren zaden, meststoffen en gereedschappen krijgen om te kunnen herplanten.

Ban Ki-moon kondigde aan dat de VN overweegt om in september een high-level bijeenkomst over Pakistan te organiseren wanneer de wereldleiders toch al bij elkaar komen voor de top over de millennium ontwikkelingsdoelen. Daarnaast is het de bedoeling in oktober de, zoals Ban Ki-moon dat noemde ?Vrienden van Democratisch Pakistan? bijeen te roepen.

Hij stelde verder dat het tijd wordt om onder ogen te zien dat de klimaatverandering meer incidenten met extreem weer tot gevolg zal hebben, en dat we daarom moeten investeren om het risico op toekomstige rampen te verkleinen.

Ban Ki-moon eindigde met een oproep aan de wereldleiders:

?This disaster is like few the world has ever seen. It requires a response to match. Pakistan needs a flood of support.
Yet in the media, we hear talk of so-called ?fatigue?. There are suggestions that Governments are reluctant to cope with yet another disaster, that they hesitate to contribute more to this part of the world.
But let us remember: if anyone should be fatigued, it is the ordinary people I met in Pakistan ? women, children and small farmers, tired of troubles, conflict and hardship.
Instead of fatigue, however, I saw determination, resilience, the hope and expectation that they will not be alone under the darkest of skies.
When faced with the tsunami, the earthquake in Haiti and other natural disasters, we showed extraordinary humanity. Let us do so again today. Together, let us stand with the people of Pakistan. Let us act so that this natural disaster does not become a man-made catastrophe. Let us give this our all.?

De Samenwerkende Hulp Organisaties hebben Giro 555 opengesteld voor donaties om de slachtoffers van de overstroming in Pakistan te helpen. Volgende week donderdag 26 augustus organiseren de publieke omroep, RTL, SBS en de SHO samen een Actiedag voor Pakistan,onder de noemer Actie 555. Radio 2, Radio538 en 3FM en wellicht nog meer radiostations doen ook aan de actie mee.
In de normale programmering zal zoveel mogelijk aandacht aan Pakistan besteed worden. Op Nederland 2 wordt vanaf 20.50 uur een speciaal themaprogramma uitgezonden. RTL Boulevard zal geheel in het teken van Pakistan staan en SBS besteedt er aandacht aan in Hart van Nederland en Shownieuws.

De website OneResponse Pakistan biedt veel achtergrondinformatie en dagelijkse updates over de situatie in Pakistan en de hulpverlening ter plekke.

Reacties (19)

#1 sander_1583

Iedere euro voor wederopbouw zal we goed terecht komen. Zo houden ze meer geld over voor politiek druk, wapens aan rebellen, vervolgen van onschuldigenn etc.etc.

mijn euro krijgen ze niet. alsof wederopbouw daar iets kost.

 • Volgende discussie
#2 Bookie

Wat ontbossing en doelbewuste overbevolking niet kunnen aanrichten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

Doelbewuste overbevolking?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bookie

@3
Ja als je leest over de bevolkingstoename de laatste jaren en de verwachting voor de komende jaren. 10 kinderen per vrouw is teveel en dat is hen ook duidelijk gemaakt door hulpverleningsinstanties heb ik begrepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Erik

@1: Wat geef je hier een treffende illustratie bij het artikel, dank daarvoor.
Verder beetje naïef, wel ’s nagedacht hoe Hamas zo populair kon worden dat ze de verkiezingen wonnen?

@2: Ontbossing is helaas wereldwijd een groot probleem en helemaal als er, zoals in Pakistan, geen goed funktionerende overheid is.
Niet zo raar dat de bevolking meer vertrouwen heeft in het leger dan in de regering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 sander_1583

hhaha dat hebben hvi hun wel even duidelijk gemmaakt ja.

vooral je dochters op hun 12de afserveren bij een of andere figuur en daar 20 kinderen mee baren (waarvan er zeker 8/9 overleven) is in al ‘die’ landen normaal.

ontbossing heeft hier veel mee te maken maar zal ook vooral te maken hebben met het feit dat dit ieder jaar overstroomd maar nu wat meer als anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Erik

@6: Daarnaast heeft de illegale houtkap ook veel schade aan bruggen en dergelijke veroorzaakt door boomstammen die met het water meegesleurd werden. Daardoor is de hulpverlening nu ook zo moeilijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bookie

@5
Het door Iran opgerichte Hamas is populair geworden door propaganda van jodenhaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Erik

@8: Dacht je dat ze alleen daarmee de verkiezingen hebben gewonnen?
De palestijnse bevolking was de korrupte Fatah die alleen maar in zelfverrijking geïnteresseerd was zat. Toevallig was er ook nog een klub die scholen en ziekenhuizen bouwde waar de bevolking wel iets aan had.

Denk je echt dat de palestijnse bevolking alleen maar vanwege die propaganda Hamas heeft gestemd en niet omdat Hamas tenminste ook konkreet iets voor ze deed?
Wat een simplisme, ik zou erom lachen als ’t niet zo treurig was.

Ook in Pakistan komt er nu allerlei hulp uit bedenkelijke hoek, maar de bevolking kan nu elke hulp gebruiken en zal vast wel onthouden wie er wel of niet geholpen hebben. Dus als je niet uit solidariteit en medemenselijkheid de pakistanen wilt steunen (zal wel te links zijn), doe het dan uit welbegrepen eigenbelang (ooit had rechts nog wel ’s oog voor dat ‘welbegrepen’, waar is dat verloren gegaan).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Johanna

@6 Volgens de gegevens van het Human Development rapport krijgen de Pakistaanse vrouwen gemiddeld 4,0 kinderen. En dus geen 20 zoals volgens jou ‘in al die landen normaal’ is.
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/, zie blad L van de bijlage met statistische tabellen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bookie

@9
En hoe kwamen ze aan het geld?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Johanna

@6 Kindhuwelijken zijn net als hier in Pakistan bij wet verboden, zoals overigens in de meeste islamitische landen. Mannen mogen op hun 18e trouwen, vrouwen op hun 16e. Handhaving van die wet is wel een probleem. Schattingen van Pakistaanse mensenrechtenorganisaties geven aan dat kindhuwelijken een derde van het totaal aantal huwelijken uitmaken. Anders geformuleerd: tweederde van de huwelijken betreft geen kindhuwelijken.
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/sca/136092.htm

Over de leeftijd waarop die kindhuwelijken plaatsvinden, vermeldt het rapport niks.

Ik ben benieuwd naar jouw bronnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Erik

@11: Gaat mij er niet om Hamas te verdedigen, waarom zou ik? Ik noemde het slechts als voorbeeld van wat in Pakistan ook een mogelijke ontwikkeling is. Wat je er tegenin probeert te brengen is echt volkomen besides the point.
Lees maar ’s wat er staat en ga niet meteen in de als-ik-het-woordje-Hamas-hoor-schiet-ik modus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bookie

@13
Inderdaad gewoon een slecht voorbeeld. Beter zijn de voorbeelden van Haiti en Rwanda. Van Rwanda hoorde ik gisteren dat het aantal kerkgemeenschappen in het land voor de genocide 7 bedroeg, na de hulp 53.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Joost

Ah, daar was onze blaataap #sander_1583 weer, met z’n 20 kinderen, waar er 7/8 van overleven. Man, zoek toch eens wat op voordat je iets roeptoetert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Erik

Hoezo slecht voorbeeld? Gaat me er niet om dat mensen religieuzer worden door tegenspoed, gaat erom dat mensen sympathie krijgen voor wie ze op een konkrete manier hulp biedt. En dat ze dan minder kritiek zullen hebben op minder vrolijke kanten van die hulpverleners.

M.a.w. als wij als het Westen geen of weinig hulp geven aan de bevolking van Pakistan en allerlei radikale moslimgroepen wel, we niet verbaasd moeten zijn als die groepen meer steun van die bevolking gaan krijgen.

Ik snap niet hoe je hiervoor Rwanda een beter voorbeeld kunt vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Joost

@8: Hamas is net zo goed schatplichtig aan de Mossad, die de organisatie heeft ondersteund om als tegenwicht te dienen tegen de PLO.

Nou, dat is goed gelukt, hoor!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Ger

Johanna schreef: “Mij als Zeeuwse deed het terugdenken aan de Watersnoodramp. Het was de laatste grote overstroming die Nederland meemaakte die zo diep ingreep. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 was het springtij, en het viel samen met een heel zware noordwesterstorm.”

Wist niet dat je al op zo’n gezegende leeftijd was, Johanna….

Zonder gekheid, dergelijke grote rampen zijn natuurlijk erg moeilijk voorstelbaar. Een gebied ter grootte van 4 x NL. En er zijn meer mensen getroffen dan er wonen in onze drassige moerasdelta.

De slachtoffers treft m.i. sowieso geen enkele blaam. Politiek, armoede, ontbossing? Ik ben ook maar in zeer beperkte mate verantwoordelijk voor het beleid van mijn eigen regering en corrupte ondernemingen, in Pakistan a fortiori.

Verder zou dan iedereen die in een aardbevingsgebied, cycloon- of vulkanisch actief gebied leeft ook verantwoordelijk zijn voor het eigen lot. Absurd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Ger

@Sander_1583 & @Bookie

Alle oneigenlijke argumenten over overbevolking, corruptie, geldverspilling, foute islamieten en dergelijke is gewoon een doorzichtige manier om je oppervlakkigheid en je hedonistische gebrek aan inlevingsvermogen goed te praten. Dat het je geen zak interesseert, prima, maar probeer het niet moreel in te kleden.

Als dit jou, je familie en je geliefden overkwam, zou je waarschijnlijk juist boos worden over zulk keihard cynisme.

 • Vorige discussie