Afrika had de genocide in Rwanda kunnen voorkomen. De VN verhinderden dat.

VERSLAG - Tijdens de drie openingsspeeches van de VN-top in New York openbaarde zich een onthutsende kloof. De hoopvolle woorden van secretaris generaal Ban Ki-Moon en de paus staan in schril contrast met de harde woorden van de Oegandese president Museveni.

Met stip de belangrijkste sprekers bij de opening van de VN-conferentie waren paus Franciscus, secretaris-generaal Ban Ki-moon, en de Oegandese president Museveni – tevens co-voorzitter van de top in New York. Terwijl de de paus vooral sprak over onderwijs en bedreiging daarvan door allerlei vormen van geweld, legde VN-chef Ban Ki-Moon de nadruk op de kans om nog deze generatie een einde te maken aan honger. Vervolgens tapte Museveni uit een heel ander vaatje. Volgens de Afrikaanse leider moet de VN volledig op de schop. De uiteenlopende visies, met name die van de voorzitter Ban Ki-moon en co-voorzitter Museveni, stemmen niet optimistisch.

Als íemand met de eer mag strijken van deze enorme topontmoeting in New York, dan is het wel VN-chef Ban Ki-moon. Hij organiseerde het enorme proces waarbinnen de Sustainable Development Goals (SDG’)s tot stand kwamen en riep de wereldleiders op persoonlijke titel bijeen om het pakket vandaag te ondertekenen. Vanzelfsprekend staat Ban Ki-moon achter alle duurzame doelen, maar in zijn toespraakje bij de opening van de conferentie kon hij niet anders dan zich beperken tot een, twee of hoogstens drie van deze doelen. Uiteindelijk beperkte hij zich tot één: de strijd tegen honger.

‘U bevindt zich in het hart van de volgende grote stap voorwaarts’, zo sprak hij de wereldleiders toe, ‘en dat is het afschaffen van honger in onze generatie’. In het arme deel van de wereld kan dit doel onder meer worden bereikt door veel meer aandacht te geven aan kleine boeren, en dan vooral vrouwen die hun productiviteit en inkomen dienen te verdubbelen. In het rijke deel van de wereld moet het onder meer gaan om het sterk terugdringen van voedselverspilling. We moeten veel verantwoordelijker met ons eten omgaan, aldus Ban Ki-moon, die zich daarmee niet zozeer richt op SDG 1 – ‘een einde maken aan extreme armoede’, maar op SDG 2 – ‘een einde maken aan honger’.

Vervolgens sprak paus Franciscus tot de Algemene Vergadering. Hij nam een uur de tijd en begon met de constatering dat de Verenigde Naties ooit zijn opgericht om ‘de macht’ aan banden te leggen. Politieke en economische machten hebben immers de neiging om alles wat zwak is, uit te sluiten en vandaag zijn dat niet alleen grote groepen mensen, maar ook het milieu. En die term ‘milieu’ moeten we vooral niet te beperkt opvatten, meent de paus. Milieu is het alomvattende, door God geschapene, waarvan de mens deel uitmaakt. Verheffing van de mens en vermindering van de schade die we toebrengen aan het milieu, bevinden zich dan ook in elkaars verlengde.

Het is dan ook toe te juichen, aldus de paus, dat de VN vandaag opnieuw probeert de macht te muilkorven om daarmee zowel het milieu als de zwaksten tot hun recht te laten komen.
 Het gevaar bestaat echter dat we nu plechtig verklaren dat we die uitsluiting zullen aanpakken, maar vervolgens verzanden in ‘verklaringenisme’. Dat geeft ons weliswaar een goed gevoel, maar zet geen zoden aan de dijk. Wat dus te doen?

Op dit punt, halverwege zijn speech, neemt het pauselijke betoog een interessante wending. Plots lijken milieu of ecologie vrijwel geen rol meer te spelen. Plots draait alles om mensen. En dan vooral jonge mensen. ‘Wie mensen de kans wil geven om te ontsnappen aan hun armoede, moet hen eerst zien als ‘waardige dragers van hun eigen levenslot’, zegt de Paus. En onderwijs speelt een belangrijke rol om mensen daarin te steunen. Onderwijs, in tal van varianten, staat aan de basis van de hele onderneming waarover vandaag wordt gesproken.

De grootste bedreiging van de mens als ‘waardige drager van zijn eigen lot’ is daarentegen oorlog en geweld. Oorlog tussen en binnen landen, drugsgerelateerd geweld, geweld tegen kinderen, geweld door mensenhandelaren en geweld door extremistische religieuze bewegingen. Het is via het internationale recht dat de VN aan al deze vormen van geweld een einde moet proberen te maken.

Aldus paus Franciscus, die opmerkelijke genoeg, termen als ‘Sustainable Development Goals’ of SDG’s niet in de mond nam. Zonder veel moeite zou je zijn betoog echter terug kunnen voeren tot een steunbetuiging aan SDG 4 – ‘Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen’ en SDG 16 – ‘Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen’.

Hoe anders, hoe fundamenteel anders, was de toespraak van Yoweri Museveni, sinds 1986 president van Uganda. Aanvankelijk wijdt hij geen woord aan de verheven inzet van deze bijeenkomst. Museveni richt zich zonder omhaal tot, of beter nog, tégen het instituut waar hij vandaag te gast is.
Hoezeer de wereld ook veranderde in de 70 jaar die de VN nu oud zijn, de VN zelf veranderde maar amper mee, opent Museveni. In 1945 waren er nog maar twee onafhankelijke landen in Afrika, Ethiopië en Liberia. Vandaag zijn dat er 54. En toch maakt niet één Afrikaans land deel uit van de Veiligheidsraad, het selecte clubje Westerse landen dat vaak beslist over leven en dood, ook in Afrika. ‘Veel beslissingen van de Veiligheidsraad brachten grote schade toe aan Afrika’, zegt Museveni. ‘Denk aan de bombardementen op Libië, waarbij de VN de waarschuwingen van Afrikaanse landen volstrekt negeerde. Voor Afrikanen was het Libië van Ghadaffi een land om te gaan werken. Door de aanvallen van de VN op Ghadaffi verloren al deze mensen hun boterham en, wat erger is, door die bombardementen breidden de gewelddadigheden zich uit tot landen als Nigeria en Mali. En tot de Middellandse zee waar mensen uit en via Libië nu massaal richting Europa proberen te vluchten.

De VN vertegenwoordigt 7 miljard mensen, de Veiligheidsraad amper 1,9 miljard – en die komen allemaal uit de noordelijke helft van de wereld. Wil de VN werkelijk een Vereniging van alle Naties zijn, dan moet de instelling volledig op de schop, anders wordt het ook niets met de ambitieuze agenda die vandaag op tafel ligt.

Ontwikkelingslanden moeten volgens Museveni op tal van manier betrokken worden bij de VN, zeker wanneer het gaat om het oplossen van conflicten. Zware sancties die door de VN worden opgelegd, zonder dat ze echt blijkt te begrijpen wat er gebeurt, werken averechts en gaan ten koste van kwetsbare mensen in de regio’s waar de VN ingrijpt. De keren daarentegen dat de VN samenwerkten met Afrikaanse landen, zoals rond conflicten in Somalië en Burundi, ging het volgens de Oegandese president allemaal een stuk beter.
Wanneer er grote problemen zijn, kunnen die, kortom, beter worden opgelost door Afrikaanse landen dan door de VN. ‘We hadden allang iets kunnen ondernemen in Zuid-Sudan, wanneer de VN ons die kans had gegeven. En Afrikaanse landen hadden de genocide in Rwanda in 1994 kunnen voorkomen, maar dat werd ons door de Verenigde Naties onmogelijk gemaakt.’ Het is een zin als een kanonslag, die door Museveni verder niet wordt toegelicht en de zaal in verwarring achter laat.

Als er een ‘drie-eenheid’ bestaat van probleemoplossingen, vervolgt Museveni, dan komen de VN simpelweg op de laatste plaats. Op twee komen de omliggende Afrikaanse landen. Op een staat het land waarin het geweld plaatsvindt zelf.

En wanneer het Westen zich toch met Afrika wil bemoeien, bijvoorbeeld via ontwikkelingssamenwerking, dan doet het er goed aan zich te beperken tot zaken als handel, investeringen en infrastructuur. Waarmee Museveni nog het meeste lijkt te zien in SDG 9 – ‘Het vestigen van een infrastructuur voor duurzame industrialisatie.’

Drie inleidingen openden de VN-top. En het zijn, op zijn zachts gezegd, drie verhalen die in weinig op elkaar lijken. Voor paus Franciscus is de VN de instantie bij uitstek om macht en geweld te beteugelen. Hij gebruikt de Algemene Vergadering vooral om thema’s aan de orde te stellen die voor hem meer aandacht nodig hebben, of die nu passen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelen of niet. Voor Ban Ki-moon, die volgend jaar afscheid neemt van de VN, vormen de SDG’s de afronding van zijn levenswerk als onvermoeid ijveraar voor mensenrechten. Voor hem is VN de instelling die de mensenrechten ook wereldwijd kan bevorderen en veiligstellen.

Co-voorzitter Yoweri Museveni gaat er met gestrekt been in en zet zich expliciet tegen beide opvattingen af. Niet alleen sanctioneert de VN macht en geweld, bovendien is de organisatie een bedreiging voor de rechten van concrete mensen, met name in kwetsbare Afrikaanse landen. Het is een onthutsende kloof die zich hier openbaart, tijdens de opening van de grootste VN-conferentie ooit. Het is een kloof die de uitvoering van de SDG’s nog wel eens lelijk in de weg zou kunnen zitten.

Dit artikel van Ralph Bodelier verscheen eerder op Vice Versa.

Reacties (37)

#1 Grolschje

De dictator van Oeganda (met kindsoldaten aan de macht gekomen) en de dictator van het Vaticaan.
Lijkt me het beste om deze twee idioten compleet te negeren.

 • Volgende discussie
#2 Skyclad

Er zijn maar 5 landen permanent lid, en alle 5 zijn dat landen die economisch en militair sterk zijn. Onder de tijdelijke leden zaten de afgelopen 5 jaar o.a. Gabon, Nigeria, Zuid-Afrika, Marokko, Togo, Ruanda, Tsjaad en Angola. Dus ik neem aan dat hij het heeft over de permanente leden. Dus welke van de Afrikaanse landen is stabiel genoeg en economisch en militair sterk genoeg om zich te kunnen meten met Frankrijk of Engeland (om maar niet te beginnen over China, Rusland of de VS)?

Afrika is zowieso nou niet echt een eenheid. Om te zeggen dat Afrika de problemen in Ruanda of Zuid-Sudan hadden kunnen voorkomen (zonder te zeggen hoe dat had gekund) is vergelijkbaar met zeggen dat Europa WO II had kunnen voorkomen. Ze hadden alleen maar allemaal op tijd samen moeten werken tegen de Joden. Nee, ik bedoel de Kapitalisten. Oh nee, de Communisten. Of waren het nou de Nazis? Hoe dan ook, Europa had vast en zeker overeenstemming bereikt als de VN niet in de weg had gezeten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Folkward

De VN-Veiligheidsraad heeft geen Afrikaans land erin als permanent lid. Het is daarmee ook een afspiegeling van de militair-economische realiteit (of liever die van 1949). Dat mag je gemeen vinden, maar juist de Volkerenbond is mislukt omdat het té democratisch wilde zijn, de machtige landen konden de Volkerenbond desnoods negeren. De VN-Veiligheidsraad zit dan een stuk reëler in elkaar.

Wat mijns inziens wel mogelijk moet zijn is een herziening van het permanent lidmaatschap aan de VN-Veiligheidsraad. Nu zitten er ook landen die tegenwoordig een stuk minder voorstellen sinds zij hun imperium hebben verloren: Frankrijk en de VK. Een zetel voor hen samen is genoeg, en een uitbreiding met een EU-zetel en één voor India.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Ron Halkes

@3:

De VN-Veiligheidsraad zit dan een stuk reëler in elkaar.

Wat zitten er toch een hoop koekenbakkers op deze site. Deze corrupte VN-Veiligheidsraad liet vorig jaar fascistisch Israel genocide plegen in Gaza………reeel genoeg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Grolschje

@4:
Het is een groot joods complot die hele VN.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Prediker

@4 Lekker off-topic weer, Halkes.

Als het ‘fascistische’ Israël ‘genocide’ pleegt met die strafexpedities in de Gazastrook, dan pleegt ‘fascistisch’ Turkije ook al decennialang ‘genocide’ op de Koerden, om maar wat te noemen; en dan pleegt Saoedi-Arabië nu ook ‘genocide’ op de Jemenitische bevolking.

Bizarre nonsens natuurlijk: als Israël werkelijk genocide wilde plegen in de Gazastrook dan zou ze niet lukraak wat gebouwen bombarderen en zo’n tweeduizend slachtoffers maken; maar dan zou ze systematisch te werk gaan en minstens zo’n tweehonderdduizend slachtoffers maken. Minstens. Het is ook niet alsof Israël daar de middelen niet toe heeft.

En nee, dat is geen uitnodiging om daar op door te gaan.

De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad hebben nu eenmaal een vetorecht, dat betekent dat bijv. de VS elke resolutie of sanctie richting Israël kan tegenhouden, en om allerlei (geo)politieke redenen doet het dat ook steeds.

Misschien vind je dat dit vetorecht dysfunctioneert, en dat de rechten van de VN-Veiligheidsraad juridisch hervormd zouden moeten worden zodat de grootmachten hun favoriete satellietstaten niet permanent de hand boven het hoofd kunnen houden; prima, kunnen we het best over hebben.

Dat heeft echter geen zak te maken met de wenselijkheid van vertegenwoordiging van Afrikaanse landen in de Veiligheidsraad, waar bovenstaand stuk het over heeft; noch gaat het in op Folkwards tegenargument dat de oude Volkerenbond weliswaar zeer democratisch was opgezet, maar eenvoudigweg genegeerd werd door de grootmachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Ron Halkes

ik geloof dat ik hier met pubers te maken heb………moet je het abc uitleggen…heb ik geen zin in…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Prediker

@7 Ach, zoals ik al dacht: grote mond, maar nul argumenten.

Hé, weet je wat: begin je toch gewoon je eigen blog, één waarin je alle ruimte hebt om de mensen uit te leggen hoe de wereld in elkaar steekt.

Ben benieuwd hoeveel lezers je daarmee trekt. Misschien wel een dozijn per week!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Ron Halkes

@8: opgewonden pubergedrag. Het kleine broertje van Peter Breedveld ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Prediker

@9 Breedveld is een van de betere polemisten die Nederland kent. Bij hem heb ik verbaal leren straatvechten. Heerlijk!

Maarre… ga je nog argumenteren of hoe zit dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Ron Halkes

Ik geloof dat Prediker Peter Breedveld zelf is…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Folkward

@Halkes
En jou moet vooral het abc uitgelegd worden. De realiteit is gewoon dat de VS Israël steunt, en dat hommeles met Israël betekent dat je de VS er ook bij haalt. Het veto van de VS inzake sancties van de VN jegens Israël in de VN-Veiligheidsraad volgt die realiteit ook precies. Dat zegt ook niks over of ik het eens ben met die situatie, of hoe Israël handelt.

Het lijkt me echter wel te verkiezen boven de situatie van de Volkerenbond: dat was een stuk democratischer, maar stukken van de aarde waar we niet weten wat we ermee moeten doen geven we gewoon als ‘mandaat’ aan de bestaande grootmachten, die daarin weinig anders zien dan wéér een nieuwe kolonie. Het machtigste (of goede tweede) land van de wereld doet niet mee aan die Volkerenbond (de VS) en het beslissingsmodel van de Volkerenbond erkent niet dat sommige landen een stuk meer kunnen flikken dan andere landen -wat gewoon zo is- en dat een meerderheid van stemmen van lidstaten niets te maken heeft met hoeveel bommen ze kunnen gooien.

Als Nigeria een ICBM met kernkop krijgt, dán praten we verder over permanent lidmaatschap van een Afrikaans land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 pow wow

Tja de VN , is niet meer wat het bedoeld was te zijn:
http://www.mo.be/nieuws/multinationals-krijgen-steeds-meer-invloed-binnen-vn

Heel begrijpelijk ook dat die afrikaanse landen zich nogal paternalistisch behandeld voelen.

Maar mooi dat de paus wees naar het begin van alle oplossingen: onderwijs. Altijd fijn om een invloedrijk persoon te zien met enig verstand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Arjan Fernhout

@11: Nee, Breedveld vindt Prediker een lastig manneke en wenste de overige redactieleden van Sargasso sterkte toe. Althans, zoiets meen ik me te herinneren. Is #4 off-topic? I.i.g. bakt Prediker ze weer bruin. Die 11 plusjes wijzen er helaas op dat weinigen weten hoe genocide gedefinieerd is. Over of Israël genocide pleegt is veel gesteggel, maar deze ‘discussie’ tussen juristen is een aardig begin. Daar heb je meer aan dan de whataboutery in #6 in de gebruikelijke agressieve verpakking. Die discussie komt overigens van het voormalige VK-blog. Er zaten daar destijds een stuk of vijf reageerders uit Israël die de bezetting min of meer verdedigden, maar die kregen er flink van langs. Is het beleid van Israël fascistoïde? In een interview met Jeshajuha Leibowitz in de jaren ’80 geeft hij als weerwoord op “Het gelovige [politieke] blok ziet religieuze betekenis in strijd” het volgende: “Natuurlijk. In dat verband moet ik zeggen dat religieus nationalisme zich verhoudt tot religie als nationaal-socialisme tot socialisme. Is dat duidelijk?” … Interviewer: “Ja, en dat is nogal hard.” … JL: nationaal-socialisme is het tegendeel van socialisme, net als religieus nationalisme het tegendeel is van religie. Deze relaties zijn analoog. http://www.youtube.com/watch?v=buQ1C5RJ2Vk vanaf 29:45. Na deze opmerking veroordeelt hij de oorlogen van Israël als voorloper van de ‘new historians’ en inmiddels Iraëlische militaire strategen, ministers en biografen in ontmanteling van de zionistische historiografie. Dat de oorlog van 1948 ‘objectief’ (Leibowitz) de schuld was van Arabieren klopt niet. Dat kwam pas naar boven na zorgvuldige analyses van Benny Morris e.a.

In “Gespräche über Gott und die Welt” is Leibowitz nog duidelijker: “Wenn die Nation (in der Sprache der Nazis “die Rasse”) und die nationale Staatsgewalt zu obersten Werten erhoben werden, dann gibt es kein Halten mehr für die Taten der Menschen. Und genau diese Mentalität gibt es auch mitten unter uns. Wir verhalten uns schon so in den von uns besetzten Gebieten, der West-Bank, dem Gazastreifen und im Libanon, wie sich die Nazis in den von ihnen besetzten Gebieten […] verhalten haben” p.104

Om nauwkeurig te zijn: de jure is een inwoner van Israël alleen in het buitenland een Israëliër. In regeringsdocumenten staat men volgens de Halacha, de rabbijnse regelgeving, die een nationale en religieuze definitie geeft van wie als Jood beschouwd kan worden, geadministreerd als jood, Arabier, Rus, etc. Toen schrijver Yoram Kaniuk hier met succes een proces tegen aanspande werd hij niet meer als jood geregistreerd, maar als ‘niet gelovig.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Niels Nijsingh

@10: Peter Breedveld ‘een van de betere polemisten van Nederland’ noemen is net zoiets als Volkert van der Graaf uitroepen tot politicus van het jaar 2002.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Co Stuifbergen

@16: Peter Breedveld verkondigt consequent dat moslims niet zwakzinnig zijn, en dus niet beschermd hoeven te worden tegen kunstwerken of minirokken, laat staan dat er een excuus zou zijn voor de moord op Van Gogh bijv., maar hij wordt nog feller als er laster over moslims verspreid wordt.

Volgens mij reageert hij op veel mensen te fel, maar hij is nooit politiek correct.

Hij draagt bijvoorbeeld het standpunt uit dat de moorden door Breivik voor 100% passen in de ideologie van extreem-rechts (waartoe hij Wilders ook rekent).

Dat is natuurlijk prikkelend maar niet zomaar onzin (want Breivik werd door de rechter toerekeningsvatbaar geacht).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 6822

Verrek Ronnie, dat doe je knap. Tot twee keer toe maar liefst.

Maar meer ontopic:
Niet dat mijn kennis over dit onderwerp verder gaat dan duckduckgoën, maar hoewel Museveni’s betoog steekhoudend klinkt, vertelt wikipedia mij dat Afrika altijd minstens 1 gastlid in de VNVR heeft zitten, met, naar ik mag aannemen, eenzelfde vetorecht als de vaste leden. Betekent niet dat Afrika niet vast vertegenwoordigd zou moeten worden, betekent wel dat Afrikaans deelnemerschap blijkbaar niet het door Museveni gewenste effect heeft van het dwarsbomen van Afrika-schadelijke besluitvorming.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Ron Halkes

@15: Het komt er telkens weer opnieuw op neer dat het geheel aan gruweldaden door Israel gepleegd officieel niet op alle punten ‘voldoet’ aan wat de VN onder genocide verstaat.En dus door de VN niet als zodanig wordt veroordeeld.Maar als je de feiten bekijkt en de context er bij betrekt dan kan je niet anders dan het elke keer weer genocide te noemen……..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Erik B

@18: “met, naar ik mag aannemen, eenzelfde vetorecht als de vaste leden”

De vijf vaste leden van de Veiligheidsraad zijn de enige met een vetorecht, andere leden van de Veiligheidsraad kunnen wel ergens tegenstemmen, maar als ze daarmee in de minderheid blijven, gaat het toch gewoon door. Als één van de vijf permanente leden ergens tegenstemmen, gaat het ook echt niet door, zelfs al is het maar één van die vijf die tegenstemt.

Daarom is wat eerder in dit draadje al werd gezegd over de status van Frankrijk en Groot-Brittannië ook zo’n belangrijk punt. Het vetorecht van die twee landen past echt niet meer bij hun huidige status in de wereld, en zou veel meer passen bij bijvoorbeeld de EU, Brazilië en/of India. En er is ook veel te zeggen voor een Afrikaans land met vetorecht, alleen is het daar wat lastiger dan ook een land te vinden dat voor die status in aanmerking komt.

Lastig is natuurlijk wel dat je voor zo’n aanpassing van de Veiligheidsraad ook die vijf landen mee moet krijgen die er nu een permanente zetel in hebben, want er hoeft er maar eentje z’n veto uit te spreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Ron Halkes

@16: Ik wilde ook zoiets zeggen.
Peter Breedveld is een vulgaire verwende peuter; men moet het met hem eens zijn, anders gaat hij blèren.Hoogstwaarschijnlijk te weinig bijsturing gehad van zijn ouders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 6822

@20: Dank. Toch nog een vraagje. Museveni gebruikt verschillende voorbeelden. Zo noemt hij het bombarderen van Libië en de genocide in Rwanda.
Nou zou een hypothetisch vetorecht van één of meerdere Afrikaanse landen het bombarderen van Libië hebben kunnen tegenhouden, de genocide in Rwanda is natuurlijk een precies andersom situatie, waar elk ander vast lid alsnog een, hypothetisch voorgesteld, had kunnen tegenwerken. Wellicht is dat zelfs gebeurd, dat weet ik niet. Maar sec het pleidooi van Museveni klopt dus niet helemaal. Verwisseling van vetorecht en “instigatierecht”.

??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Ron Halkes

@20: Ik blijf bij het lezen van dit soort reacties een vieze D’66 smaak in mijn mond krijgen…….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Erik B

@22: Tja, weet ik niet. Dat de aangekondigde genocide in Rwanda geen strobreed in de weg is gelegd was een ernstig falen van de VN, maar het lijkt me inderdaad erg onwaarschijnlijk dat het met een Afrikaans land als permanent lid van de Veiligheidsraad heel anders was gelopen.

@23: Hè, waar heb ik dat gescheld aan verdiend?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Ron Halkes

@24: Nou ja ‘gescheld’,…aan het klinisch beschrijven van een orgaan ,dat door en door corrupt is met gruwelijke gevolgen,alsof het een goedwerkende orgaan dat enige aanpassingen vergt…….. Dat smaakt kleinburgerlijk….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Prediker

Het was natuurlijk stom van me er inhoudelijk op in te gaan, want in #15 zie je dat de gebruikelijke Israëlbashers er vervolgens weer op door gaan;

Genocides in Afrika doen er voor dit soort monomane types niet toe – Israël! Israël! Israël!

Daar gaat het op dit blog namelijk nog niet genoeg over, blijkbaar. We moeten het ook bij een keur van andere onderwerpen over het ‘genocidale’ en ‘fascistische’ Israël hebben.

Goed dan. Ik heb de definitie waar Fernhout zich op baseert er maar eens bij gepakt.

Wil de kwalificatie ‘genocide’ van toepassing zijn, dan moet er volgens die definitie de intentie zijn een nationale, etnische, raciale of religieuze bevolkingsgroep te vernietigen.

Is Israëls doel met haar strafexpedities in de Gazastrook om de bevolking daar – geheel of gedeeltelijk – te vernietigen? Nogmaals, als dat de intentie was, zouden we een factor honderd méér aan slachtoffers mogen verwachten.

En ik ben bepaald niet de enige die tot de conclusie komt dat het geen genocide betreft:

Op 24 en 25 september 2014 heeft het Russell Tribunal on Palestine een bijzondere zitting te Brussel gehouden om Operatie ‘Protective Edge’ juridisch door te lichten.

Het Russell Tribunal is een publiek initiatief om oorlogsmisdaden aan te kaarten, te beginnen bij de oorlogsmisdaden van de VS in Vietnam.

We mogen rustig aannemen dat dit volkstribunaal met haar ‘proces’ tegen de Israëlische staat die staat wil aanklagen (in ieder geval in het hof van de publieke opinie) en dat er derhalve geen sympathisanten van het zionisme bij zitten.

Toch oordeelt ze over Operatie ‘Protective Edge’:

Despite these factors, there were legal doubts as to the crime itself. The political and military leaders of Israel never explicitly endorsed the pursuit of genocidal goals, and they purported to seek a ceasefire during the military campaign. The tribunal convincingly documented the government’s goal of intensifying the regime of collective punishment, but there was no clear official expression of intent to commit genocide. The presence of genocidal behavior and language, even if used in government circles, is not by itself sufficient to conclude that Protective Edge, despite its enormity, amounted to the commission of the crime of genocide. (The Nation)

Als zelfs een volkstribunaal met de expliciete intentie Israëls misdaden aan te klagen voor het oog van de wereld tot de conclusie komt dat ‘genocide’ niet hardgemaakt kan worden, zou je jezelf toch achter de oren moeten krabben als je denkt dat jij dat van achter je computertje wel hard kunt maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Ron Halkes

@25 (….goedwerkend orgaan is….)

@26

The tribunal convincingly documented the government’s goal of intensifying the regime of collective punishment, but there was no clear official expression of intent to commit genocide.

……en wanneer je nu de context beter bestudeert dan zie je dat er wel wat meer aan de hand is,dan No clear OFFICIAL expression of intent………….zoals een gruwelijk ‘intent’ van de Israel’s minister van Defensie en diverse hoge ambtenaren en hoge militairen………

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Arjan Fernhout

@26: In terms of the crime of incitement to genocide, the tribunal received evidence ‘demonstrating a vitriolic upswing in racist rhetoric and incitement’ during the summer of 2014. ‘The evidence shows that such incitement manifested across many levels of Israeli society, on both social and traditional media, from football fans, police officers, media commentators, religious leaders, legislators, and government ministers.’
The Tribunal also found evidence of the following war crimes:
* Willful killing
* Extensive destruction of property not justified by military necessity
* Intentionally directing attacks against a civilian population and civilian objects
* Disproportionate use of force
* Attacks against buildings dedicated to religion and education
* The use of Palestinians as human shields
* Employing weapons, projectiles, and material and methods of warfare which are of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering which are inherently indiscriminate
* The use of violence to spread terror among the civilian population
The Tribunal further stated: ‘It is recognised that in a situation where patterns of crimes against humanity are perpetrated with impunity, and where direct and public incitement to genocide is manifest throughout society, it is very conceivable that individuals or the state may choose to exploit the conditions in order to perpetrate the crime of genocide.

– See more at: http://mondoweiss.net/2014/09/incitement-genocide-humanity#sthash.4NiBu3jD.dpuf

Ik zei ‘gesteggel.’ Uiteindelijk is het aan het oordeel van het ICC om te bepalen of er sprake is of was van het plegen van genocide. Met de rest van het leggen van strodraden in mijn redenering en ander gelul veeg ik uiteraard mijn reet af. Jij staat overigens een ‘normale’ discussie over Israël bij Sargasso in de weg. Zo las ik hoe je o.a. Johanna Nouri aanvloog. Je komt met jouw kennis nog niet aan haar enkels qua kennis over het conflict. Etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 6822

@26: Maar reageer dan ook niet op Ronnie.
Als hij een vieze smaak in zijn mond krijgt, komt dat omdat hij poep praat.
’t Ging over VNVR en Afrika.
Maar Ronnieboy haalt er Israël en Peter Breedveld bij.
Huh?
Maar nog grotere HUH?? voor hem z’n aandacht geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Ron Halkes

……..waar eindigt ‘intensifying the regime of enormous collective punishment’ en begint genocide……………..

….zolang je het dus niet van tevoren expliciet ,officieel uitspreekt dat je van plan bent genocide te plegen kan je verder gaan met de steeds weer op een bepaalde groep gerichte gruweldaden………
Elk intelligent mens weet dat dit niet klopt.
Dan heet het ‘collective punishment’ wie zou die internationaal geaccepteerde term hebben bedacht en hoe komt het dat iedereen deze term zo maar accepteert? Hoezo punishment……?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Prediker

@28 Zoals ik in #26 heb laten zien komt ook het Russell Tribunal met al z’n kritiek op Israël uiteindelijk echter tot de conclusie dat operatie ‘Protective Edge’ niet als genocide aangemerkt kan worden.

Die lappen tekst van je zijn verder rookgordijnen.

Je haalt er van alles bij – zelfs aanvaringen met andere reaguurders, ook al ging dat helemaal niet over de Palestijnen – om de aandacht maar af te leiden van het gegeven dat ik je betoog zojuist effectief getorpedeerd heb.

Maar goed, discussiëren over Israël met iemand die serieus meent dat de Midden-Oostenpolitiek van de VS van de afgelopen vijftien jaar is bepaald door een obscuur opstel in een of ander zionistisch blaadje uit 1982 (!) is natuurlijk sowieso zinloos. Toet-toet, boink-boink!

Je onderstreept enkel wat ik hierboven al aanstip: genocides doen er voor typjes zoals jij niet toe – behalve als je denkt ze Israël aan te kunnen smeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Ron Halkes

@31: Dat zeg ik…Prediker,het net zo driftige kleine broertje van Peter Breedveld……die net als hij met al dat geschreeuw de eeuwige jeugd probeert af te dwingen….
wordt er na verloop van tijd alleen maar triester,pathetischer door….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Ron Halkes

@30: de feiten zijn hetzelfde maar zonder intent wordt het geen genocide genoemd.
Als dat niet kafkaësk bureaucratisch is,dan weet ik het niet meer.
En dat is nou precies waar Sargasso’s D’66-burgermannen voor staan……

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Arjan Fernhout

@31 Nee, jij hebt meer aanvaringen met Johanna gehad. Ik heb ook niet gesteld dat genocide al bewezen is en verder zie ik dat je in je genoegzaamheid blijft weigeren om de noodzakelijke boeken te lezen. Anders kom je niet aan met iets uit 1982. Waar jij staat weet ik niet, maar om eerst aan te komen met een youtube over Leibowitz om vervolgens Netanyahu in een verkiezingsboekje te verdedigen (die je niet eens gelezen hebt) en die vervolgens een politiek voert waar Leibowitz al bang voor was, komt knap schizofreen over. Eenmalige waarschuwing: ik voer een discussie met o.a. joodse verwanten over het voortbestaan met Israël. Ik heb je destijds in een opmerking naar mij toe over ‘glibberige joden’ de hand boven het hoofd gehouden. Kan ik niet blijven doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Prediker

@34 Ik heb meerdere aanvaringen met Johanna gehad, maar die gingen bij mijn weten geen van allen over Israël en de Palestijnen, dus je ad hominem-argument:

‘Jij maakt elke normale discussie over Israël onmogelijk, kijk maar want laatst vloog je ook al Johanna in de haren’

slaat nergens op.

Wat ook nergens op slaat:

..ik voer een discussie met o.a. joodse verwanten over het voortbestaan met Israël.

Hoe moet ik dit anders lezen dan een variant op: ‘Ik ben geen racist, sommige van mijn beste vrienden zijn zwart’ of ‘Ik ben geen homohater, ik heb regelmatig verhitte discussies over het homohuwelijk met mijn homoseksuele familieleden’?

Iemand die de stelling verdedigt dat het helemaal niet zo’n vreemd idee is dat Israël achter IS zit omdat een of andere likoednik genaamd Oded Yinon in 1982 in een of ander zionistisch krantje schreef dat het wel een goed idee zou zijn om interne tegenstellingen in Arabische staten uit te buiten om die staten te verzwakken zodat Israël geen tegenstanders in de regio meer heeft, en dit niet alleen het Israëlische beleid, maar ook het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid zou bepalen, die houdt er dezelfde mindset op na als Alex Jones en tal van aluhoedjes.

In combinatie met een ongezonde negatieve obsessie met Israël lijkt me dat voldoende indicatie hoe serieus we jou zouden moeten nemen, Fernhout.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Arjan Fernhout

@35: … and the rest is silence …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Tinbergen

@1`Lijkt me het beste om deze twee idioten compleet te negeren.`
nb. zouden die dan ophouden, denkt u?

Verdiept u zich aub. eens achter hoe en door wie Idi Amin destijds aan de macht werd gebracht -en met welke bedoelingen!

´t is ff lezen. Zie hieronder ook de rol van de VN bij de genocide in Congo!

De VN werd opgericht in ´45 met als doel wereldvrede te bevorderen. De werkelijkheid is een heel andere.
De globalisten, die de VN domineren, gebruiken het als instrument voor wereldheerschappij. Nationale legers worden geleidelijk ingebed in de V.N.
De blauwhelmen ´vredestroepen´ zijn verantwoordelijk voor 100.000-en doden over de hele wereld, m.n. in Korea, Congo, Irak, Somalie en Bosnie. De V.N. ….´
http://centurean2.wordpress.com/2011/06/14/war-on-terror-is-elite-mind-control/11/09/2012 – Fox19.

Het plunderen van Afrika en arme landen elders door Prince Philip and z´n WNF is deel van werk in uitvoering. de Europese kolonialisatie van Afrika gebeurde middels organisaties die werden gecharterd door het Britse Koningshuis De aanpak was een kopie van wat de Virginia Company in Amerika had gedaan. http://www.intmensorg.info/queenforces.htm
´Merchants of Death´: Exposing Corporate Financed Holocaust in Africa. Soros´ EITI (Extractive Industries Transparency Initiative – Cartels and the push for global destruction – http://larouchepac.com/node/6584
http://www.whale.to/c/deconstructing.html

Since 1996, Washington has drenched Congo’s eastern provinces in the blood of over six million people.
United Nations Ambassador Susan Rice said, literally,
that the U.S. should “look the other way” –
knowing full well that a people were being annihilated.

Steve Hege, who coordinated the UN Group of Experts whose report Susan Rice tried to suppress,
testified that “Rwanda, in fact, orchestrated the creation of M23,” and that “senior Ugandan officials” were deeply involved in M23’s operations.
http://blackagendareport.com/content/16-years-us-genocide-congo

Gisteren hadden we de AV van de VN. Mooie woorden.
(aantoonbare leugens)
De VN misbruikt zijn macht om ons TTIP op te leggen.
Niet toevallig is farmacie dé grote lobbymacht hiervoor. Depopulatie is gewoon VN-beleid. VN´s ´Agenda 21´:
https://www.youtube.com/watch?v=TzEEgtOFFlM

En de VN trekt steeds meer – antidemocratische – macht naar zich toe. Rockefeller´s ´Global Compact´: 1 wereldregering – van, voor en door de globalisten:
The UN Global Compact, described below, represents another international step in the direction of business self-regulation: http://www.global.ucsb.edu/bellagio/about.html
75 jaar geleden werd dat bij z´n naam genoemd. ´F´.

http://wakeup-world.com/2015/08/20/the-2015-un-summit-collectivism-sustainability-and-the-new-world-order/

Afrika staat nog een hoop ellende, c.q. genocide, te wachten. En de VN beperken zich niet tot Afrika.

 • Vorige discussie