Haagse doofpot geeft te denken

Toch vreemd dat de hele Tweede Kamer, het schildersbedrijf, de weduwe van de dode schilder en ons complete opsporingsapparaat misleid zijn door Balkenende c.s. RTL Nieuws onthult dat de landsadvocaat samen met wat topambtenaren belastende informatie achterhield. Terwijl Balkenende aan de voordeur getuigen opriep om met informatie te komen, verdonkermaanden zijn ondergeschikten via de achterdeur de al aanwezige informatie. Dat geeft je te denken, hoeveel wordt er verzwegen? Zijn er wekelijks dit soort cover-ups? Ik kan me namelijk niet voorstellen dat dit alleen voorkomt bij brand in een ambtswoning waarbij - met alle respect - maar één persoon omkomt. Het is verschrikkelijk dat het gebeurt, maar niet zo baanbrekend dat Balkenende zelf daardoor ernstig in diskrediet kan komen.

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Moeten we ambtenaren eenvoudiger kunnen ontslaan?

ambtenaar-lui?Een Kamermeerderheid, met D66 in de persoon van Fatma Koser Kaya voorop, vindt dat ambtenaren eenvoudiger ontslagen zouden moeten kunnen worden. Wonderlijk genoeg wil zij daarbij voor agenten, militairen, rechters en topambtenaren een uitzondering maken. Zijn slecht functionerende agenten, militairen of rechters minder erg dan andere slecht functionerende ambtenaren? En zijn incapabele of politiek gedreven topambtenaren juist niet het grootste probleem?
Ongetwijfeld zal deze boodschap het op dit moment goed doen bij een groot deel van de inwoners van ons land. Op de genoemde groepen agenten en militairen na, zijn ambtenaren tenslotte lui, lastig, spookambtenaar of raamambtenaar, altijd ziek of op vakantie, ongemotiveerd en eigenlijk volstrekt nutteloos. Dus ja, het aanpassen van de wet hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. De bevolking is grotendeels voor, er is best een meerderheid in de kamer te vinden, dus geen probleem zou ik zeggen.

Is  het werkelijk zo eenvoudig? Is het inderdaad zo dat de inderdaad goede ontslagbescherming alleen maar ten voordele van ambtenaren zelf is? En niet ook een voordeel kent voor de samenleving als geheel? Ik denk het wel. Niet dat ik het volledig oneens ben met mevrouw Kaya, maar ik denk dat we erg moeten oppassen met het onszelf rijk te rekenen wanneer het gaat om het overheidspersoneelsbeleid.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Omvallende stapel dossiers eist negen levens

Elke week maakt GeenCommentaar ruimte voor een artikel van de satirische website de Speld! Nieuws zonder de ‘feitish’ van de reguliere media.

Een klein deel van de omgevallen dossiers (Foto: Flickr/tonx)

Bij de Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam heeft een omvallende stapel achterstallige dossiers vanochtend het leven geëist van acht beleidsambtenaren en een koffiejuffrouw. Zij waren allen op slag dood. Meer dan honderd medewerkers werden door de brandweer bevrijd. Vrijwilligers zoeken met behulp van speurhonden naar veertien ambtenaren die vermoedelijk nog onder het papier bedolven liggen.

Het ongeluk is waarschijnlijk het gevolg van een jonge, ambitieuze ambtenaar die de gigantische stapel dossiers probeerde ‘weg te werken’. “Keesmaat richtte zijn aandacht op de 2167 achterstallige WW-uitkeringen die gemeente nog moet voldoen,” aldus Stef Fransen, hoofd van de afdeling uitkeringen, “zonder in te zien dat die stapel het fundament vormde onder de 32.021 uitkeringsaanvragen en de 7231 langlopende projecten voor werkervaringsplekken. Op hun beurt ondersteunden deze stapels de bulk (155.134 stuks) van foutief ingevulde formulieren.” De beslissing van Keesmaat om als eerste het 1134e dossier uit de stapel te trekken bleek fataal voor de structurele integriteit van het ‘dossiergebouw’.

Volgens directeur Visser-Rose is dit voor DWI naast een ‘bureaucratische tragedie’ vooral ook een leerzame gebeurtenis. “Het leert ons eens te meer dat je achterstanden niet onbesuisd moet wegwerken, maar stapje voor stapje en in de juiste volgorde. Bovendien toont het aan dat ambitie en werklust tot levensgevaarlijke situaties kunnen leiden. We zullen daar in de komende maanden nog meer aandacht aan moeten besteden.”

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Werven allochtonen in moskee is onzinnig

moskee (Flickr/Bart)

Naarmate overheidsinstanties een betere afspiegeling vormen van de samenleving waar zij uit bestaan en die zij moeten bedienen, wordt de legitimiteit van die instellingen vergroot. Het is dan ook geen wonder dat het staand beleid is om bijvoorbeeld meer vrouwen in topposities te krijgen of om meer allochtone ambtenaren te werven.

Zo ook in Leeuwarden, waar wethouder Marco Florijn (PvdA) het percentage allochtone ambtenaren wil opkrikken van een schamele 3,5% naar 8,5%, een percentage dat in Friesland al gehaald wordt door commerciële bedrijven met eenzelfde werknemersomvang. Een bijzonder opvallend streven is het dus niet, maar men kan zich afvragen of de maatregelen die getroffen worden om dat doel te bereiken voorafgegaan zijn door een goede analyse, of dat politieke idealen het primaat zijn voor ideeën als het inschakelen van moskeebesturen.

Leeftijdsopbouw
Een groter probleem dan -en mogelijke verklaring voor- de lage hoeveelheid allochtonen in gemeentedienst is de leeftijdsopbouw van de ambtenarij. Voor mannen is de gemiddelde leeftijd 50 jaar (hoogste gemiddelde van de gehele overheid), voor vrouwen 42. Daarbij is ook belangrijk dat slechts 7,5% van het totale gemeentepersoneel jonger dan 30 jaar is. Aangezien de leeftijdsopbouw van allochtonen in Nederland (en zeker van Marokkaanse en Turkse Nederlanders) het zwaartepunt op een veel lagere leeftijd heeft, kan leeftijd een vertekenende factor zijn bij het bepalen van het aantal allochtonen in gemeentedienst. Het is dus de vraag wat het aantal allochtone ambtenaren is, wanneer gecorrigeerd wordt voor dit leeftijdseffect.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Vorige