1. 1

  Nee, want meer belasting op benzine is veel beter: dat moedigd mileubewust rijden aan en maakt rijden evengoed duurder, terwijl het HEEL VEEL GOEDKOPER in te voeren is.

 2. 2

  En wat het extra betalen in de file betreft als middel om files te verminderen: Alsof iemand voor zijn plezier een uur stil in de auto staat, dat is al alle motivatie die je nodig hebt om op een andere tijd te rijden, echter voor de meeste mensen is een andere tijd eenvoudigweg niet mogelijk. Met regelingen komen die bedrijven aanmoedigen flexibele werktijden te hanteren zou veel effectiever zijn.

 3. 3

  Ik zit zelden om een mening verlegen, maar in dit geval heb ik mijn twijfels. Zoals Freek als zegt, ben je van zaken afhankelijk die je niet zelf bepaalt. Ik werk ver weg, maar Sociale Zaken wil ook dat ik veel ga reizen als dat nodig is om te werken. Het kost me ook zo’n drie uur per dag extra aan reistijd, alleen al in dat opzicht betaal ik flink. Hoe rechtvaardig is het dan nog dat ik extra betaal?

  Dat gebruik meer moet worden belast dan bezit lijkt me sowieso een goede zaak. Maar het financiële plaatje rondkrijgen leidt nogal eens tot extra belasten om meer geld binnen te krijgen. In hoeverre de kosten van bezit daadwerkelijk zullen dalen vraag ik me dan ook af.

  Ik zie meer in betere verkeersgeleiding en het differentiëren naar vervuilingsgraad. En dat betekent niet domweg diesels allemaal duurder maken, maar daadwerkelijk lage emissie belonen en hoge emissie bestraffen.

 4. 4

  Rekeningrijden is niet het milieu maar voor het mogelijk maken dat mensen met een ‘hoog uurtarief’ toch goed kunnen doorrijden en niet samen met mensen met een ‘laag uurtarief’ in de file staan. Mensen met een hoog salaris kunnen het rekeningrijden makkelijk betalen, anderen moeten maar op een ander tijdstip de weg op gaan.

  Nog hogere belastingen op benzine is inderdaad veel eenvoudiger in te voeren.

 5. 5

  in de landen en steden waar ze rekeningrijden hebben ingevoerd, werkt het om het verkeer terug te brengen – met Londen als meest pregnante voorbeeld.

  daarom moesten we het hier ook maar eens doen.

  en inderdaad, betaalrijden werkt ongelijkheid in de hand, en het ligt aan de uitvoering wélke ongelijkheid precies.

 6. 8

  @Freek: Waarom dat samen trekken? Het lijkt me beter als je per kilometer voor weggebruik gaat betalen en per liter voor milieuvervuiling en CO2-uitstoot. Ik zou het persoonlijk namelijk wel leuk vinden als ons wegennet nog betaalbaar was als we allemaal op elektriciteit rijden, om maar wat te noemen. En het lijkt me een beetje onzin om boeren, autosporters, graafmachines etc. te laten betalen voor het onderhoud van ons asfaltnetwerk waar ze niet eens op mogen rijden.

  Eerlijk duurt het langst.

 7. 9

  Waarom zou rekeningrijden op Europese schaal moeten worden ingevoerd? Wat heeft rekeningrijden in Noord-Zweden of andere plekken waar geen files zijn voor een zin?

  Milieuvervuiling is beter via hoge brandstofkosten te bestrijden. De insteek van het rekeningrijden is om files te vermijden, een lokaal probleem, geen Europees probleem.

 8. 10

  @zmc

  Boeren betalen nu al veel minder voor hun diesel (landbouwdiesel). Ik weet niet of er voor graafmachines ook een gereduceerd tarief is.

 9. 11

  Sorry, wat is dit nu weer voor een rare of / of poll. Wat als ik vind dat het vrachtvervoer only moet zijn op Europese schaal en zeker niet op lokaal niveau ? Waarom kan men er geen twee aanklikken ?

 10. 12

  @zmc, ik zie niet in waarom het wegennet zelfvoorzienend zou moeten zijn? Is onderdeel van de infrastructuur die heel Nederland nodig heeft, ook als je er zelf niet op rijdt, dus kan het gewoon uit de belastingpot betaald worden volgens zelfs de meest liberale denkers.

  Die belastingen zijn alleen bedoeld om wat problemen op te lossen: overbelasting en mileuvervuiling.

 11. 14

  Misschien komt er ook een tijd dat we gaan rekeningfietsen en rekeninglopen voor fietsers en wandelaars. Zo’n stoep of fietspad aanleggen kost ook een paar duiten.

 12. 15

  Als het maar niet Europees is. Dit weekend net de gruwelverhalen gelezen over het standaard Europese spoorbeveiligingssysteem EPQRST ofzo…

  …en de geldterugregeling van de spoorwegen bij wanprestaties moet ook worden ingevoerd op de weg. Meer dan 15 minuten filevertraging: gehele belastingbedrag retour; meer dan 30 minuten filevertraging: retourbedrag verhoogd met wanprestatietoeslag.

 13. 16

  @Cole

  Moet iemand die een ongeluk veroorzaakt en daardoor tevens een file veroorzaakt ook de kosten van die geldterugregeling betalen aan zijn medeweggebruikers?

 14. 17

  @Freek: Ik zeg ook niet dat het hele wegennet daaruit betaald moet worden; ik vind echter wel dat er betaald mag worden naar rato van gebruik en dat lukt niet als je twee totaal verschillende soorten problemen probeert te sturen met een enkele belasting. Dat is een recept voor een eeuwigdurende stroom van nieuwe regelingen en eindeloos gezanik over de bestaande regeling.

  Los daarvan ben ik het gewoon niet met het liberale standpunt eens; het maakt financieel inderdaad niet zoveel uit of je nou via de inkomstenbelasting of via de wegenbelasting betaalt voor milieuvervuiling van transport, maar een gevolg van de oplossing die jij voorstelt, is wel dat de echte vervuiling van bijvoorbeeld het transport van een Caesar-salade gewoon niet in de prijs van die salade terugkomt. Dat is jammer en nergens voor nodig. Op deze manier ontneem je initiatieven om lokaal voedsel te proberen een hele belangrijke stimulans.

  @Theedoek: Kortom, twee verschillende problemen proberen te sturen middels een en dezelfde belasting leidt tot een wildgroei aan regels en regelingen en bijbehorende fraude. Hoeveel landbouwdiesel zou in personenautos belanden? Wat zou de landbouwdiesel administratie kosten? Is er een graafmachine regeling? Hoe wordt die gecontroleerd? En voor offroad autos die nooit een weg zien? Wat gooi ik in mijn aggregaat? Hoe regelen we belasting voor elektrische auto’s? Hoeveel extra opslagtanks zijn nodig voor al die brandstoffen met alternatieve belastingregels? Hoeveel tijd is de FIOD-ECD kwijt om al die verschillende regels te controleren?

  Als we gewoon 1 oplossing per probleem hanteren, komen we misschien ooit eens op een toekomstvaste oplossing in plaats van het nu al tientallen jaren durende gezanik dat feitelijk uitsluitend veroorzaakt wordt door krampachtige belastingsystemen die allerlei bij-effecten hebben die vervolgens weer middels andere regelingen moeten worden opgelost.

 15. 18

  Freek zegt in #1: …terwijl het HEEL VEEL GOEDKOPER in te voeren is.

  Dat is waar maar rekening rijden houdt bij waar u geweest bent, op welk tijdstip en in welke richting u ging. Nu mag u zeggen wat de overheid belangrijker vindt: het geld of de informatie.

 16. 19

  @zmc

  Ja maar hoeveel problemen zijn er? 2 of 3?

  1. milieuvervuiling?
  2. kosten aanleg wegen?
  3. files op bepaalde plekken?

  Ik denk niet dat je automobilisten helemaal kan laten opdraaien voor de kosten van het wegennet want fietsers gebruiken ook bepaalde wegen. Ik gebruik stoepen veel meer dan anderen want ik heb geen auto en zou dus meer moeten betalen aan het onderhoud van stoepen. Maar het is niet te meten hoeveel gebruik iemand van stoepen maakt.

  De aanleg voor een meetsysteem voor ‘Betalen per gereden kilometer’ lijkt me in Randstad wel haalbaar maar veel te ingewikkeld en kostbaar in afgelegen gebieden.

  Ik ben niet tegen rekeningrijden maar het lijkt mij alleen maar een systeem om de files te verminderen op drukke plekken.
  In de praktijk zal er een veelvoud van regelingen blijven en inderdaad eindeloze discussie. Rekeningrijden is alleen maar een extra regeling. We hebben namelijk ook nog tol voor de aanleg van ‘bijzondere’ wegen en tunnels.

 17. 20

  @HansR, #10: Dat zal niemand leuk vinden, maar ik ben bang dat het daarvoor steeds minder uit zal maken of u nou wel of niet aan het rekeningrijden bent. U wordt nu ook al geregistreerd, alleen niet op het gemiddelde landweggetje, maar op de 2 kilometer die ik van mijn huis naar mijn werk rij, kom ik toch minstens 5 verkeerscamera’s tegen…

  Er zijn allerlei oplossingen te bedenken waarbij je wel betaalt maar toch anoniem blijft; toepassingen als Federative Authentication en Single Sign On, die nu in de Internetwereld al vrij gangbaar zijn, zijn relatief eenvoudig dusdanig aan te passen dat ze toegepast kunnen worden voor anonieme verkeershandhaving en -belasting. Dat geldt zowel voor de huidige situatie met camera’s als voor rekeningrijden. Maarja leg dat maar eens uit aan de gemiddelde politicus…

 18. 21

  @Theedoek: Ik denk dat een mooi uitgangspunt is dat er belasting betaald moet worden voor het gebruik van zaken. Er zijn volgens mij maar 2 soorten gebruik: gebruik van wegen en gebruik van de atmosfeer.

  En het interesseert me eerlijk gezegd geen biet wie nou precies waarvoor betaalt, wie stoepen en fietspaden betaalt, of het duurder is om over een nieuwere weg te rijden (soort tol) of juist duurder om over een oude overlastveroorzakende weg te rijden etc. Er is maar 1 ding dat me wel interesseert, namelijk dat je verschillende problemen met verschillende belastingen moet aanpakken om bij-effecten (zie #17 voor een lijstje) te voorkomen en optimaal en gericht te kunnen reguleren.

  En er is volgens mij trouwens ook geen capaciteitsprobleem of milieuprobleem bij het gebruik van stoepen en fietspaden dus ik zie ook geen enkele reden om dat te reguleren, net als ik geen enkele reden zie om een kilometerheffing in te voeren op een polderweg waar nooit iemand komt. Daar hoeft het weggebruik dan ook niet gereguleerd te worden, enkel het gebruik van de atmosfeer.

 19. 22

  @zmc

  Er is inderdaad maar zelden filevorming op de stoep maar ik denk dat het de meeste mensen wel interesseert wie de aanleg van stoepen en fietspaden betaalt.

  Verder denk ik dat er drie soorten gebruik zijn.
  1. Gebruik van atmosfeer
  2. Gebruik van de weg
  3. Gebruik van de tijd van anderen.

  Als jij net op het tijdstip wil gaan rijden dat velen anderen ook willen gaan rijden dan ben je medeveroorzaker van een file en dan gebruik je dus ook de tijd van anderen. Nu gebruiken die anderen ook jouw tijd dus je kan zeggen dat het netto-gezien dus niet uitmaakt maar het punt is dat voor de ene mens tijd veel kostbaarder is dan voor de andere.

 20. 23

  maar een gevolg van de oplossing die jij voorstelt, is wel dat de echte vervuiling van bijvoorbeeld het transport van een Caesar-salade gewoon niet in de prijs van die salade terugkomt. -> Het dunkt me dat de vervuiling juist perfect wordt meegerekent in de prijs op het moment dat je de benzineaccijnze verder verhoogt, en juist minder als je voor het vervoer moet betalen ongeacht het verbruik van de vrachtwagen ?! Dus volgens mij draag je eerder een argument voor mijn stelling aan dan dat je die ontkracht?

 21. 24

  Betaalrijden lijkt mij hoogstens zinvol om in te voeren als het volgens een gestandariseerde europese norm en regelgeving gebeurt en in heel europa.

  De methode die men hier momenteel voorstaat komt alleen neer op het verder uitpersen van de, hardwerkende, autorijder. Overigens zal betaalrijden geen enkele bijdrage leveren aan de oplossing van welke file dan ook. De effectiviteit van betaalrijden zal, eenmaal ingevoerd, uiterst laag blijken. Het enige dat het oplevert is een nieuwe geldstroom en een ambtelijke organisatie die met de uitvoering belast is.

  Tevens zal er sprake zijn van een nieuwe toevloed van werk in de richting van de, toch al overbelaste, gerechtelijke macht, welke de conflicten die betaalrijden met zich meebrengt voor de heren politici mag oplossen.

  Effectiever, en goedkoper, is het om alle belastingheffingen rond de auto, europa-breed, in de accijns op brandstof te stoppen.

 22. 25

  @esgigt

  In welk opzicht is dat effectiever? Het gaat niet of niet alleen om het milieu maar ook om filebestrijding.

  Als betaalrijden in eerste instantie niet helpt tegen de files dan kun je het tarief nog meer verhogen voor mensen die in de spits rijden en extra verlagen voor mensen die niet in de spits rijden.

  Maar er zal inderdaad nog een extra laagje bureaucratie komen.

 23. 27

  @16 Theedoek,

  Neen hoor, net zoals de spoorspringer, die hoeft de geldterugbetalingen ook niet te vergoeden aan de NS en/of de gedupeerde treinreizigers.

 24. 30

  @Scientist of the Invisible #28: Jij haalt twee voorbeelden aan die uitsluitend steden betreffen. Het betaalrijden zou hier het hele land betreffen. Is dus een andere situatie.

  @Bismarck #29 :… en zo te geraken tot het socialistisch ideaal: iedereen werkloos?

  @Theedoek #25: Met het spitstarief verhogen ga je het niet redden. Het OV zal door de OV-chipcard ook duurder worden en concurentiepositie verliezen. Door prijsverhogingen los je namelijk geen problemen op, dat zijn schijnoplossingen aangeboden door demagogen.

  Maak je toch a.u.b. eens los uit dat mensen-pesten! De overheid hoort mensen juist te helpen door voorwaardenscheppend bezig te zijn en niet door links en rechts alleen maar belastingen te verhogen en verder met hun pik te gaan zitten spelen en te roepen dat ze aan oplossingen werken.

 25. 31

  @esgigt

  Waarom zou het OV gemiddeld duurder worden vanwege de OV-chipcard? Ik zie dat niet in.

  Als jij ideeën weet hoe de overheid (al of niet via een voorwaardenscheppende aanpak?) de files kan verminderen dan graag maar er is al zo veel geprobeerd.

  De overheid kan best een hoog tarief vragen voor rijden in de spits en tegelijkertijd de benzineaccijns met hetzelfde bedrag verminderen. Dan wordt autorijden buiten de spits goedkoper en de mensen waarvoor geldt ‘tijd is geld’ kunnen dan in de spits goed doorrijden.

  Zowel de OV-chipcard als het rekeningrijden kunnen de burger op kosten jagen maar het hoeft niet. Dat hangt er helemaal van af hoe een en ander wordt vormgegeven; kortom aan de besluiten van de Tweede Kamer en de gemeenteraden.

 26. 32

  Nog even een verlate reactie over rekeningrijden: als ik het artikel op geenstijl mag geloven, haalt de staat nu 17.2 miljard euro aan transport-gerelateerde belasting op terwijl er maar 5,8 aan investeringen in het wegennet wordt gedaan. Daarmee vervalt m.i. het bezwaar van Freek (#12); het wegennet zou met gemak zelfvoorzienend kunnen zijn.

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/1062551.html