Quote du Jour | It’s not about trade

SargQdJ09

Free trade isn’t about trade. Free trade is about bureaucrats. And guns. Simple stories about how one country is good at making wine, and should trade with another country that is good at making cloth, explain very little about today’s trade agreements. Instead, agreements are about which bureaucrats make decisions about markets that operate between countries. Who has the power to settle international disputes between massive multinational corporations and the states they do business with? This issue, otherwise known as investor-state dispute settlement, is at the heart of the controversial Trans-Pacific Partnership (TPP) President Obama is seeking to sign with twelve Asia-Pacific region countries.

Mike Konczal van het Roosevelt Institute zet in The Nation uiteen hoe verkooppraatjes over hoe vrijhandelsverdragen als TTIP, TPP en TISA de vrije handel stimuleren de aandacht afleiden van wat deze verdragen daadwerkelijk veranderen.

De beslissingen over hoe bedrijven in de VS internationaal handel drijven, stelt Konczal in een radiogesprek met Sam Seder, zijn in principe al uitgewerkt in de jaren vijftig en zestig. Deze nieuwe verdragen, waar op wordt aangedrongen door het Witte Huis, gaan over wie de bevoegdheid heeft om bedrijven een spaak tussen de wielen te steken.

U wilt zoals Australië via wetgeving de verkoop van tabak aan banden leggen? Dan komt een tabaksfabrikant als Philip Morris u een rekening presenteren. U wilt zoals Duitsland kernenergie via wetgeving en beleid terugdringen? Dan stelt een energieconcern als Vattenfall u aansprakelijk voor het verlies van rendement op investeringen.

Konczal geeft nog meer voorbeelden:

Canada’s drug patent laws are under assault by Eli Lilly, and the country’s efforts to promote local solar and wind energy, require energy research-and-development, and put a moratorium on fracking have been challenged or overturned by US energy interests through the NAFTA bureaucracy.

Wat TTIP, TTP en FISA doen is de juridische afwikkeling van dit soort financiële disputen weghalen bij rechtslichamen die zich baseren op wetgeving die democratisch tot stand komt, en overhevelen naar bedrijfsmatige bureaucratieën, waar geen enkele democratische controle op is.

Ook in de VS zelf maakt men zich overigens zorgen dat internationale bedrijven Amerikaanse overheden straks kunnen aanklagen en leegroven als wetgeving nadelig voor hen uitpakt.

 1. 1

  Dat bedrijven die werkelijke investeringen hebben in een land schade claimen als wetgeving die investeringen bedreigt is één ding. Dat is tot op zekere hoogte wellicht nog te billijken. Goed bestuur betekent immers ook dat je er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat je investeringen ook daadwerkelijk kunnen gaan renderen. Als je als bedrijf miljarden hebt geinvesteerd in een kerncentrale (en daarvoor de benodigde langlopende vergunningen hebt gekregen), dan is het niet zo heel vreemd dat als een land daarna besluit dat ze geen kernenergie meer binnen haar grenzen wil die investeerder daarvoor in redelijke mate wordt gecompenseerd, of dat er een redelijke overgangstermijn is. Tegelijk moet dit ook niet betekenen dat landen te zeer beperkt worden in hun beleidsvrijheid. Er is een balans nodig…

  Maar: ook binnen een land kan op zo’n manier wetgeving tegengehouden worden (denk aan het verbieden van de nertsenfokkerij in Nederland). Ik zie niet in waarom een buitenlands bedrijf daarvoor meer rechtsmiddelen moet hebben dan een binnenlands bedrijf.

  En dat een dergelijke claim ook kan als bedrijven zich alsnog even op papier in bijvoorbeeld Nederland vestigen om zo misbruik te kunnen maken van een dergelijk verdrag terwijl ze eigenlijk uit een land komen waarmee geen verdrag bestaat is bij de wilde konijnen af.

 2. 2

  ”Goed bestuur betekent immers ook dat je er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat je investeringen ook daadwerkelijk kunnen gaan renderen.” Zo redenerend was slavernij ook nooit afgeschaft [/quasi-Godwin]

 3. 3

  Idd. handel wordt hierdoor niet vrijer.
  Doel is de regels te dicteren, en alle knikkers in handen te krijgen. Het is beslist geen (normaal) partnership.

  Het is moderne oorlogsvoering.

  Woorden een andere betekenis geven is hier onderdeel van.

  Democratie = verkapte bezetting
  Vrede = Oorlog
  Ngo = gesubsidieerde lobby club
  Beter uitleggen = harder liegen
  terroristen = huurlingen- proxy legers (eigen stoottroepen)
  Denk-tankers = lobbyisten
  Economisch groei = de middenklasse uitpersen
  Partnership = wurgcontract

  TTIP wordt gelabeld als Partnership.

  Normaliter betekent dat dat beide partijen de voordelen delen, dezelfde doelen nastreven.
  Hier echter, hebben wij niks gevraagd.
  We worden er ineens mee geconfronteerd.
  We hebben het überhaupt niet nodig. Het gaat heel prima zonder die narigheid.

  En, het blijkt geen partnerschap, het blijkt dat wij worden geacht te kruipen voor de globalisten.

  De VS legt de WTO-regels die zijzelf geschreven hebben dwingend op.
  Wij moeten (al) onze normen en waarden vervangen door de dictaten in dat wurgcontract.

  Nog een paar hints:
  Plan Brookings Institute: ‘Free Trade Game Changer’, behelst nastreven TTIP als snelweg naar de 1-Wereld-imperium onder Amerikaanse hegemonie.”, een hoeksteen in WOIII, die begon in 1943. http://dandelionsalad.wordpress.com/2013/05/12/lhttp://henrymakow.com/2014/03/Are-Capitalism-and-Communism-Becoming-One.html

  Zonder overdrijven kan worden gezegd
  Vrij Handel = Capitalisme veranderen in Communisme.'<

  Joan Veon, The United Nations' Global Straightjacket p.87 '< http://thetruthnews.info/Hegelian%20Dialectic%20

  Nog een zeer relevant citaat:
  "Free market capitalism has become a thing of the past.
  In truth free market capitalism has been replaced by something that is truly anti-free market and anti-capitalistic."

  "Monetary Fascism was created and propagated through the Chicago School of Economics Milton Friedman’s collective works constitute the foundation of Monetary Fascism.

  Knowing that the term ‘Fascism’ was universally unpopular; Friedman and the Chicago School of Economics masquerade these works as ‘Capitalism’ and ‘Free Market’ economics.

  Monetary Sovereignty and the Death of Nations Friedman’s model of wealth extraction has been in conflict with the traditional Nation State and the concept of State sovereignty from inception."
  http://www.counterpunch.org/2012/10/24/the-dark-age-of-money/

  We gaan interessante tijden tegemoet!

 4. 4

  @1: Ik zie niet in waarom een buitenlands bedrijf daarvoor meer rechtsmiddelen moet hebben dan een binnenlands bedrijf.

  Daar is maar een verklaring voor: overheersing.
  Maar dan wettelijk geregeld.

  De grote vraag is of er wederkerigheid bestaat in TTIP. Anders gezegd: hebben de NL bedrijven evenveel rechten als de VS bedrijven. En zijn er evenveel grote NL bedrijven als VS bedrijven. Op het moment dat de verhoudingen scheef komen te liggen tussen landen is er sprake van overheersing (en dus de facto slavernij voor de overheerste bevolking.

  Ik kan het niet anders zien voor zo ver ik het op dit moment begrijp. En ik kan daar aan toevoegen dat ik er niet alles van begrijp, hetgeen ongetwijfeld tegen mij gebruikt zal worden: bek houden, je snapt er niets van.

  Jaja… ik snap het wel.