Klimaatcriminelen (1): inleiding

Serie: Dossier:

Wie zijn de klimaatcriminelen? Een korte serie over overheden, bedrijven en individuen.

Klimaatcriminelen komen in soorten en maten. We kunnen, zoals Joost hier laatst schreef, klimaatontkenners beter klimaatcriminelen noemen. En er zijn klimaatcriminelen die klimaatverandering niet ontkennen en ook niet per se de menselijke rol daarin, maar willens en wetens de gevolgen ervan niet serieus nemen en doorgaan met activiteiten waardoor de aarde verder opwarmt. Deze laatste categorie is groot: we weten al sinds 1979 dat de aarde opwarmt door broeikasgassen en dat dit zal uitmonden in enorme schade voor mens, natuur en planeet.

Klimaat en criminaliteit

De term ‘klimaatcriminelen’ horen we vooral van klimaatactivisten en kritische journalisten, maar we vinden de koppeling van klimaat en criminaliteit ook terug bij criminologen. Binnen de stroming ‘groene criminologie’ houden criminologen zich steeds meer bezig met klimaatverandering. In 2012 stelde groene criminoloog Rob White het boek Climate Change from a Criminological Perspective samen en recent schreef hij een boek getiteld Climate Change Criminology (2018) waarin hij de term ‘carbon criminals’ gebruikt.

Andersom gebruiken ook klimaatwetenschappers soms criminologische termen om de problematiek te duiden. In 2014 zei klimaatwetenschapper David Suzuki:

Onze politici moeten in de bak gegooid worden voor opzettelijke blindheid. Ik denk dat we opzettelijk blind zijn voor de consequenties voor onze kinderen en kleinkinderen. Dit is een intergenerationele misdaad.

Klimaatwetenschappers Peter Carter en Elizabeth Woodworth schrijven in hun boek Unprecedented Crime: Climate Science Denial and Game Changers for Survival (2018) dat overheden en bedrijven die welbekende oplossingen niet inzetten zich schuldig maken aan ‘wilful crimes against life and humanity’.

Schadebeginsel

Veel van de activiteiten die leiden tot opwarming en klimaatverandering zijn ‘lawful but awful’: ontzettend schadelijk, maar niet verboden. Of je deze schadelijke activiteiten kunt bestempelen als criminaliteit hangt af van je definitie van het begrip. Een strikt juridisch perspectief definieert enkel dat wat bij wet verboden is als criminaliteit. Sommige criminologen, vooral binnen de groene criminologie, hanteren echter een ruimer begrip gebaseerd op het ‘schadebeginsel’: criminaliteit omvat alle activiteiten – ook nalaten iets te doen – die grote schade aanrichten aan mens, milieu en planeet ongeacht of deze activiteiten bij wet verboden zijn.

Vertrekken vanuit het schadebeginsel is belangrijk, omdat het bij klimaatcriminaliteit vaak gaat om vormen van schade aan mens, milieu en planeet die mede door overheden wordt aangericht. In het geval dat bedrijven klimaatcriminaliteit plegen dan wordt dit vaak door overheden gefaciliteerd doordat zij schadelijk gedrag niet bij wet verbiedt of zelfs bevordert onder het mom van economische winst en groei. Denk hierbij aan Schiphol, en het beleid van de Braziliaanse president Bolsonaro die ontbossing van de Amazone stimuleert.

Ecocide

Overigens worden er sinds de jaren ‘70 wel pogingen gedaan om opwarming van de aarde en de schade die daaruit volgt in juridische zin te criminaliseren als ‘ecocide’. In 2010 stelde de onlangs overleden milieu-advocaat Polly Higgins voor om ecocide strafbaar te stellen als vijfde ‘misdaad tegen de vrede’, naast bijvoorbeeld genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Higgins definieert ecocide als ‘de grootschalige beschadiging, vernietiging of verlies van ecosystemen’.

Wanneer menselijk handelen de oorzaak is zouden we kunnen spreken van criminaliteit. Voorstanders van dit voorstel denken dat hiermee ook klimaatontkenners kunnen worden vervolgd. Vooralsnog hebben de Verenigde Naties ecocide niet als internationaal misdrijf erkend. In de tien landen waar ecocide bij wet verboden is, is de wetgeving een dode letter.

Criminaliseren

Het definiëren van criminaliteit op basis van schade – los van de huidige wet – is nodig als je wil dat de samenleving anders gaat reageren op schadelijke activiteiten. Dat was ook Higgins’ doel: de wetgeving veranderen. Als je enkel bij wet verboden activiteiten als criminaliteit ziet dan zou je bijvoorbeeld nooit de onderdrukkende en gewelddadige activiteiten van overheden kunnen aanwijzen als crimineel (denk aan de Holocaust of slavernij).

En omdat de overheid zowel de wetten maakt als medeplichtig is aan schadelijke activiteiten, is ze geen objectieve partij in het proces van criminalisering. Publieke opinie, wetenschap en protest moeten dus evengoed een rol hebben in het criminaliseren van schadelijke activiteiten om te proberen de staat en andere klimaatcriminelen te bewegen voorbij hun eigen (economische) belangen te kijken. Het denken over klimaatverandering in termen van ‘klimaatcriminaliteit’ kan daarbij helpen.

In de volgende aflevering van deze korte serie bespreek ik de klimaatcriminaliteit gepleegd door overheden.

De volgende delen verschenen in deze serie:
Deel 1: Inleiding,
Deel 2: Overheden,
Deel 3: Bedrijven,
Deel 4: Individuen en conclusie

Reacties (71)

#1 KJH

‘Doorgaan met activiteiten waardoor de aarde verder opwarmt’? Maar dan is dit toch ook een klimaat-criminele website? Of loopt ‘ie op groene stroom?

Want die hele toevoeging ‘willens en wetens de gevolgen ervan niet serieus nemen’ is natuurlijk een wassen neus – daar koopt de aarde niks voor.

 • Volgende discussie
#2 JSK

@1: hehe. Do like I say, not like I do.

Maareh, we hebben toch milieuwetgeving en milieucriminaliteit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Le Redoutable

Wij als bevolking kiezen de overheid en die overheid maakt daarop wetten, niet de bedrijven die hebben geen stemrecht. Overtreed je die wet dan ben je crimineel bezig en anders niet simpel genoeg. De ene maakt zich zorgen of het 0.0003 graden gaat opwarmen de ander of hij morgen de rekeningen nog wel kan betalen, ieder heeft zo zijn eigen motivatie voor zijn stemkeuze, bevalt het je niet dan moet je volgende keer maar wat anders stemmen.

Klimaatcriminelen versus klimaatmaffiosi, beide kampen maken elkaar voor van alles en nog wat uit om maar vooral niet naar de argumenten van de ander te hoeven luisteren. Intussen worden steeds meer mensen immuun voor dat soort verwijten. Ik zie niet in hoe dat de discussie gaat helpen, beide kampen graven zichzelf alleen maar verder in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

“De ene maakt zich zorgen of het 0.0003 graden gaat opwarmen”
Kijk dit is dus klimaatcrimineel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

For fucks sake @1, @2, @3

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Cheradenine Zakalwe

Ik maakte in het vorige draadje een kritische opmerking over politici die zelf niet deden wat ze verkondigden, en werd daarop gelijk weggezet als klimaat-crimineel. Ik stem potdomme PvdD, heb geen auto, nooit vliegvakanties, scheidt netjes afval, doe bewust boodschappen en heb maar 1 kind. Als je *zo* dogmatisch bezig bent, door enkel goed en kwaad te erkennen, ga je de strijd nooit winnen.

Ik doe als burger (bijna) alles wat ik kan, maar het is de politiek die echt de grote maatregelen moet faciliteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Raymond Horstman

Het moet niet veel gekker worden in dit land. Wat is de volgende stap. Ontkenners de gevangenis in gooien of verbannen? Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Net als vrijheid in het algemeen. Dus in zijn algemeen en principieel: Vrijheid boven alles ook het klimaat!
Laten we wel zijn. Volgens de cijfers van het IPCC serie 4 kan maar 34% van de opwarming toegeschreven worden door gestegen CO2-gehalte van de atmosfeer. Dat is heel wat minder dan zeggen”The science is settled.” Dat is het helemaal niet. Om het oppervlakte van de Aarde met 1 graad Celsius te verhogen heb je 5 W/m^2 nodig. De benodigde energie moet wel ergens vandaan komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 JSK

@5: wut? oh je bent de wereld aan het redden omdat je het woord “klimaatcrimineel” hebt bedacht. excuus!

@6:
Ik stem potdomme PvdD, heb geen auto, nooit vliegvakanties, scheidt netjes afval, doe bewust boodschappen en heb maar 1 kind. Als je *zo* dogmatisch bezig bent, door enkel goed en kwaad te erkennen, ga je de strijd nooit winnen.

agreed.

daaraan toevoegend. in Nederland weet de (politieke) meerderheid nu wel dat er iets gedaan moet worden. de laatste klimaatontkenner willen overtuigen/bestraffen is verspilde moeite.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 P.J. Cokema

@5: Tja, je hebt lieden die in alles een rode lap zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 P.J. Cokema

@7: Pff, en dan moet het hoofdstukje ovetr ‘individuen’ nog komen, dit is nog maar de inleiding….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 JSK

Probleem wordt enorm versimpeld om de vervuilers/uitstoters als criminelen weg te zetten. Alsof de moeder theresa’s van sargasso (fun fact: zij was ook hypocriet) nooit de verwarming hoger zetten, de auto pakken ipv de fiets (of: thuisblijven) en het vliegtuig ipv de trein.

We willen, nee eisen*, allemaal de materiele welvaart van de geindustrialiseerde maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 kneistonie

Hoe dan ook, dit stuk, in de NRC nota bene, is ook een beetje mijn benadering. Maar ik ben tegen roofbouw, en daarom dus geen crimineel meer, right ?

https://www.nrc.nl/nieuws/1995/07/06/co2-ideologie-7273577-a866073

#CO2 #ideologie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 JSK

@12: ehm.. dit is uit 1995. de feiten zijn toch veranderd de laatste jaren…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 kneistonie

@13: “de feiten zijn veranderd”

Moeilijk, moeilijk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Sikbock

@12: goed artikel. Wel vloeken in de klimaatkerk natuurlijk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 kneistonie

@16: sprak de gelovige vroom

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 P.J. Cokema

@17: sprak de gelovige
Nou niet de rollen omdraaien, he?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hans Custers

@12

Iemand die beweert dat het aardoppervlak opwarmt door “een kolossale warmtepomp” die nu net warmte van het oppervlak naar grote hoogte transporteert. En jij laat je dat op je mouw spelden. Dat verhaal was in 1995 al regelrechte wartaal en dat is het nog steeds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 kneistonie

@18: Sorry dominee, het zal niet meer gebeuren.

@19: Jij pikt eruit wat je niet aanstaat. Ik doe het omgekeerde. Niks mis mee. Het echte veel ingewikkelder verhaal kennen we toch niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@17: Dat heeft toch iets meer onderbouwing nodig. Ik zie eerder mensen die vast blijven houden aan al lang weerlegde stellingen als gelovigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Hans Custers

@20

Jij pikt eruit wat je niet aanstaat

Nee, hoor. Ik zie een stuk van iemand die heel stellig iets beweert en dat onderbouwt met pure wartaal. Zo iemand vind ik niet bijster geloofwaardig.

Het echte veel ingewikkelder verhaal kennen we toch niet.

Dat geldt voor jou, dat is wel duidelijk. Ik heb me al de nodige jaren in het onderwerp verdiept (en ook wel wat natuurwetenschappelijke kennis), dus ik laat me niet meer zo veel wijsmaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 kneistonie

@21: leve de gelovigen. Maar hoe noem je jezelf dan ? Een weter ? Een realist ? Reality influenced ?

@22: misschien dat onze tolerantiemarges wat verschillen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 joosdev

Mensen die een afkeer hebben van overheidsingrijpen slaan heftig aan op dit woord. Het confronteert ze met ontwikkelingen waar ze van begin af aan grote moeite mee hebben.

Het besef van de invloed van de mens op klimaat heeft onder de bevolking een bepaalde massa bereikt. Een dergelijke maatschappelijke verschuiving in het wereldbeeld leidt tot nieuwe normen en waarden. Hierdoor veranderd ons gedrag en onze opvattingen over wat we wel en niet accepteren.

De ontkenners zijn bang voor deze collectieve verschuiving en de overheidsmaatregelen die een aanpassing betekenen in de persoonlijke levensstijl. Ze ontkennen en bagataliseren daarom de steeds verder toenemende milieuproblemen.

Een van hun laatste strohalmen is een oproep om vooral individueel in actie te komen. Te beginnen met publieke figuren die vooral het goede voorbeeld moeten geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bismarck

@23: Ik heb niet echt de behoefte om mezelf iets te noemen, anderen noemen me dingen. Maar ik denk dat de term waar je naar op zoek bent “evidence based” is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Hans Custers

@23

misschien dat onze tolerantiemarges wat verschillen

Dat zou kunnen. Als iemand iets beweert dat in strijd is met basale natuurwetenschappelijk logica, is die persoon in mijn ogen niet in staat om een zinnig oordeel te vellen over klimaatwetenschap. Mijn tolerantiegrens voor onwetenschappelijke bullshit is dan dus overschreden. Het staat jou natuurlijk vrij om dat soort bullshit wel te accepteren.

Misschien wil je dan ook wel geloven dat je heel rijk en gelukkig wordt van een enorme geldpomp die regelmatig flinke bedragen van jouw bankrekening naar die van mij transporteert?

(Ik moest ineens denken aan een verhaal dat ik enkele jaren geleden las over de opkomst van right wing media in de VS. Die zou mede te danken zijn aan adverteerders die juist daar goedgelovige kopers vonden voor hun onzin-producten. Wondermedicijnen, of beleggingsformules waarmee ze razendsnel rijk zouden worden, bijvoorbeeld.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 kneistonie

@24: dus, zeg maar, een omgekeerde Al Gore, met zijn zwembad. Dan kom ik op Gretta, die niet vliegt maar vaart. Bedoel je dat ?

@26:

Misschien wil je dan ook wel geloven dat je heel rijk en gelukkig wordt van een enorme geldpomp die regelmatig flinke bedragen van jouw bankrekening naar die van mij transporteert?

Dit tart alle natuurwetenschappelijke wetten. Daar word ik rijk van ?

Zou het overigens betreuren als iemand mij in de rethorische hoek van Herman Finkers zou willen zetten. Wat die doet, dat tart pas logica.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Hans Custers

Dit tart alle natuurwetenschappelijke wetten.

Inderdaad. En het is precies dezelfde “logica” als dat warmtepomp-verhaal van Priem. Dat jij voor zoete koek slikt. Dus ik dacht dat je mijn geldpomp-verhaal dan misschien ook wel wilde geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 joostdev

@27 Ik heb geen idee wat je krijgt als je Al Gore met zijn zwembad omdraait. Gretta heeft er ook niets mee te maken.

Ik lees de artikelen over klimaatcriminelen en de soms felle reacties daarop en ik bedoel in @24 wat er staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Joost

@2: Don’t do as I do? Ik ben er erg voor dat mensen websites zoals Sargasso starten om te ageren tegen klimaatverandering en xenofobie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 P.J. Cokema

@27: Ah! Die open deur wil ik wel door….
Ja, dat zou alle logica tarten. Je komt niet eens in de buurt van de humour van Finkers en voor je die hebt overstegen zul je echt wel even wat moeten oefenen. Dus als ik er even van uit mag gaan dat jij je zelfkennis serieus neemt: misschien even terugtrekken, flink oefenen en dan nog eens goed nadenken voor je terugkomt om met jouw humor hier discussies te ontregelen.
Hoeveel heb je daar voor nodig? Een dag, twee dagen, paar minuten? Ik ben benieuwd….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 kneistonie

@25: die link is in elkaar gefabriekt door bijzonder wanhopige mensen. Ieuw.

@31: sorry, dominee, ik wist niet dat u kwaad werd

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 P.J. Cokema

@32: 6 minuten! En ik nog denken (toegegeven: niet mijn sterkste fort), die zien we een dag of twee niet terug, want nou gaat-ie na zitten denken over waar-ie eigenlijk mee bezig is….

En nee, ik ben niet kwaad, echt niet…. Zo moe, zo verdrietig…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Janos

@30 hear hear…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 JSK

@24: Mensen die een afkeer hebben van overheidsingrijpen slaan heftig aan op dit woord. Het confronteert ze met ontwikkelingen waar ze van begin af aan grote moeite mee hebben.

Kan. Ik val over iets anders: de categorie “lawful but criminal” (ik parafraseer). Dat is onzin: we zijn een land van wetten en regels.

@30: Het ageren zoals bovenstaande levert in het beste geval niks op en in het slechtste geval leidt tot verwarring en weerstand (zie ook #6). Het is absurd om van alle uitstoters (klimaat)criminelen te maken: dat zou betekenen dat wij allemaal criminelen zijn.

Natuurlijk, ik begrijp dat het niet zo bedoeld wordt. In het volgende artikel zal Gwen vast een onderscheid maken tussen niet-criminele uitstoot en criminele uitstoot. Waarbij de eigen open haard niet-crimineel is maar de luidruchtige motorfiets van de buurman wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Bookie

@6
Als je vind dat de hoofdoorzaak de groei van de wereldbevolking de laatste honderd jaar met 6 miljard mensen is ben je een klimaatcrimineel, want je moet terrasverwarmers willen verbieden bleek uit een vorig topic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Folkward

@kneistonie
Ik vind het (nog) te ver gaan om van criminaliteit te spreken als gedrag immoreel is (volgens mij ethiek) en niet verboden, maar jouw standpunt hier is echt van de pot gerukt. Een beetje wetenschapper weet dat als hij een (en slechts één) artikel aanhaalt van 25 jaar geleden, dat dat óf een heel beroemd artikel is, en hijzelf een genie, of dat hij een schlemiel is. Raad eens wat jij bent.

Jij pikt eruit wat je niet aanstaat. Ik doe het omgekeerde. Niks mis mee.

Dat is toch wel de meest domme en onwetenschappelijke reactie hier. Verificatie van (wetenschappelijke) theorieën is één van de eerste en makkelijkste stappen. Falsifieerbaarheid (en dat kunnen weerstaan) is een stuk hogere drempel. Bij iets wat wetenschappelijk vast staat is het niet alleen zo dat het waar is, maar dat het -met de juiste bewijzen- weerlegd kan worden, maar dat dat niet gebeurt. Jouw reactie op bewijzen die het tegendeel bewijzen: ‘maakt niet uit, er is niks mis mee om tegenspraak te negeren’. Inderdaad, voor een ideoloog is dat niet erg. Ben je naar antwoorden op zoek, dan wel. Dat zo’n (in klimaatontkennend Nederland rondgetetterd) stuk jouw ‘benadering’ is, zegt veel over jouw wetenschappelijke en ideologische benadering.

@rest
Kijk, weer een draadje gekaapt door (reacties op) trollen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Joost

Kan. Ik val over iets anders: de categorie “lawful but criminal” (ik parafraseer). Dat is onzin: we zijn een land van wetten en regels.

Je parafraseert fout. Lawful but awful kan, jouw parafrase niet. Je valt dus je eigen parafrase aan, niet @0’s. Een traditionele stropop. Het uitgangspunt is dat er duidelijk schade wordt berokkend waar geen consequentie aan wordt verbonden. Awful dus. Het punt van de term is juist dat het niet crimineel is. Het is ook vrij arrogant de criminologische term rücksichtlos aan de kant te zetten. Wetten worden doorlopend aangepast, dus ook dit alles zou het strafrecht in getrokken kunnen worden. Hierover discussiëren lijkt me dan ook vrij normaal.

Mooi maar extreem voorbeeld van lawful but awful: de holocaust. Of wil je ontkennen dat Nazi-Duitsland geen land van wetten en regels was?

En leuk hoor, dat je een karikatuur van Gwens stuk maakt. Je ziet zelf ook wel in dat je niet haar aanvalt maar dat wat je er zelf van hebt gemaakt en dekt je alvast in door de volgende stropop op te zetten: dat ze vervuiling met geluidsoverlast vast wél crimineel zal vinden. Spoiler: dat vindt ze niet. Dus waar baseer je dat op? Treurig dat je dit nodig hebt in een discussie. Op z’n minst kan je wachten op de rest van de serie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Joost

@bookie:

Als je vind dat de hoofdoorzaak de groei van de wereldbevolking de laatste honderd jaar met 6 miljard mensen is ben je een klimaatcrimineel, want je moet terrasverwarmers willen verbieden bleek uit een vorig topic.

Ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik ben tegen het verbieden van terrasverwarmers omdat het 1. symboolwetgeving is en 2. het draagkracht voor échte maatregelen ondermijnt.

Zelf zal ik niet onder zo’n ding gaan zitten, overigens en ik zie ze liever verdwijnen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Hans Verbeek

In de volgende aflevering van deze korte serie bespreek ik de klimaatcriminaliteit gepleegd door overheden.

Ik ben benieuwd.
Zolang de overheid streeft naar een stijgend BNP, een groeiende economie, streeft zij naar een stijgend energieverbruik. Een stijgend energieverbruik houdt automatisch in een stijgende CO2-uitstoot.

Tuurlijk: de CO2-uitstoot in NL kunnen we laten dalen, door de CO2-uitstoot, die gepaard gaat met productie, te verplaatsen naar het buitenland: handen wassen in onschuld.
Ik hoop dat de overheid nu eindelijk eens gaat streven naar economische krimp en de daarbij horende echte daling van de CO2-uitstoot.
Dat vinden sommige mensen pas echt eng: een krimpende economie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 JSK

@38: Je parafraseert fout. Lawful but awful kan, jouw parafrase niet.

he he daar “parafraseer” he. Ik lees dat het citaat “lawful but awful” is, maar de teneur is dat er een categorie gedragingen zijn die “legaal maar crimineel” zijn. dat gaat er bij mij moelijk ik.

Zie bijvoorbeeld:
Veel van de activiteiten die leiden tot opwarming en klimaatverandering zijn ‘lawful but awful’: ontzettend schadelijk, maar niet verboden. Of je deze schadelijke activiteiten kunt bestempelen als criminaliteit hangt af van je definitie van het begrip. Een strikt juridisch perspectief definieert enkel dat wat bij wet verboden is als criminaliteit. Sommige criminologen, vooral binnen de groene criminologie, hanteren echter een ruimer begrip gebaseerd op het ‘schadebeginsel’: criminaliteit omvat alle activiteiten – ook nalaten iets te doen – die grote schade aanrichten aan mens, milieu en planeet ongeacht of deze activiteiten bij wet verboden zijn.

Dus vanuit de “groene criminologie” is (alle) milieuschade crimineel. Dat vind ik absurd. Als je dit perspectief serieus neemt zouden we al onze steden moeten afbreken en onze dijken moeten doorsteken.

Toegepast op klimaatverandering is het ook niet werkbaar. Het maakt, zoals ik eerder zei, van ons allen criminelen. Vrijwel al onze activeiteiten leiden tot uitstoot. We hebben het recht juist om een afweging te maken tussen de baten voor de een en de schade bij een ander. Probleem is dat in de huidige “vergelijking” toekomstige generaties vrijwel geen rechten hebben. Misschien zou daar de wet op moeten aangepast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 kneistonie

@37: prima als je dat allemaal vindt. Troll ? Be my guest.

Maar de skepticus en cherrypicker die ik nu ben is voor 90% gevormd door de tientallen jaren lange brave inname van honderden waarheden in de pers, in de krant, waar al niet, die ik later weer moest uitkotsen, want het was toch niet waar en alle daders lagen op het kerkhof èn leefden vrolijk verder.

Als ik iemand onder de gevoelige huid zit, jammer dan, maar dat boeit me weinig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 JSK

@41: En leuk hoor, dat je een karikatuur van Gwens stuk maakt. Je ziet zelf ook wel in dat je niet haar aanvalt maar dat wat je er zelf van hebt gemaakt en dekt je alvast in door de volgende stropop op te zetten: dat ze vervuiling met geluidsoverlast vast wél crimineel zal vinden.

Ik bedoelde het niet zo serieus. Je hoeft je niet aangevallen te voelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 JSK

@40: Zolang de overheid streeft naar een stijgend BNP, een groeiende economie, streeft zij naar een stijgend energieverbruik. Een stijgend energieverbruik houdt automatisch in een stijgende CO2-uitstoot.

Niet waar….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Joost

@jsk

“he he daar “parafraseer” he. Ik lees dat het citaat “lawful but awful” is, maar de teneur is dat er een categorie gedragingen zijn die “legaal maar crimineel” zijn. dat gaat er bij mij moeilijk in

Nee, dat er een categorie is die legaal is, maar misschien illegaal zou moeten zijn. Dat is het discussiepunt. Je kan wel zeggen dat het principe er bij jou moeilijk in gaat, maar dat beperkt de mogelijkheden van de criminologie wel flink, als ze alleen maar uitspraken mag doen over wat wettelijk verboden is. Het is een feit dat er overal allerlei gedragingen zijn die crimineel zouden moeten zijn die nu legaal zijn, en andersom. Nogmaals mijn godwin: de holocaust. Daar houdt de criminologie zich mee bezig, en dat lijkt me vrij conventioneel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Folkward

@42

Als ik iemand onder de gevoelige huid zit, jammer dan, maar dat boeit me weinig.

Mij niet. Maar #37 was bedoeld om maar even heel precies de notie de grond in te helpen dat jouw mening iets anders is dan waardeloos: wetenschappelijk onverantwoord en fout, waarbij je je vastklampt aan 25-jaar oude strohalmen.

Maar de skepticus en cherrypicker die ik nu ben is voor 90% gevormd door de tientallen jaren lange brave inname van honderden waarheden in de pers, in de krant, waar al niet, die ik later weer moest uitkotsen, want het was toch niet waar en alle daders lagen op het kerkhof èn leefden vrolijk verder.

Het zal vernederend voor je moeten zijn geweest om erachter te komen dat je jarenlang onwaarheden hebt geloofd. Het is de filosofie van een dwaas om dan maar leugens te gaan geloven en dan te verwachten dat het waarheden worden. PROEST! Let me know how that works out.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Folkward

@38

Het uitgangspunt is dat er duidelijk schade wordt berokkend waar geen consequentie aan wordt verbonden. Awful dus. Het punt van de term is juist dat het niet crimineel is.

Nee, het is niet illegaal. #0’s punt lijkt juist te zijn dat de enge, juridische zin van ‘criminaliteit’ niet afdoende is, maar dat naar de bredere, wetenschappelijke zin van criminaliteit moet worden gekeken:

Het definiëren van criminaliteit op basis van schade – los van de huidige wet – is nodig als je wil dat de samenleving anders gaat reageren op schadelijke activiteiten.

Ik heb ernstige problemen met dit stuk (en jouw vorige stuk), alhoewel het doel goed is, en de passie gepast. Een definitie gebruiken van criminaliteit die de juridische betekenis als kanttekening hanteert vind ik schadelijk. Noem het een slippery-slope drogargument, maar ik zie wel de mogelijkheid tot die slippery slope. Tal van conservatieve argumenten op hoe een samenleving eruit hoort te zien, grijpen terug op traditie en collectivisme: er is individueel leed, zodat de samenleving er als geheel beter op is. (Of de argumenten terecht zijn, is een andere vraag, maar dat zijn wel de argumenten die gebruikt worden.) Het onderdrukken van homo’s en vrouwen zorgt voor een duidelijke samenleving, waar man man is, en vrouw vrouw, en waarbij niemand zich zorgen hoeft te maken over hoe hij zich voelt (identiteit), zolang die maar meedoet. De rechtsstaat zoals wij die kennen is een liberaal, individualistisch verzet tegen die notie van maatschappelijke normen (gewoonterecht) als wet. Alleen wetten die wetten zijn wet, niet ‘omdat het nou eenmaal zo hoort’. Door een vaag gebruik van het schadeprincipe doe je die liberale verworvenheid van de liberale rechtsstaat tekort.

Gebruik dat schadeprincipe binnen de huidige rechtsstaat, wees duidelijk wie de huidige praktijk schaadt of baat, formuleer een wet, waarbij duidelijk is wat je beoogt, overtuig mensen van je gelijk (in het parlement), en dan pas kun je die wet gebruiken en het daadwerkelijk hebben over misdrijf en overtredingen (en criminaliteit in de enge zin). Nu spring je er een beetje middenin door mensen te proberen te overtuigen. De inzet is lovenswaardig, maar aan de voor- en achterkant vind ik dat er nog het een en ander mankeert. Desalniettemin: ga door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Hans Verbeek

@44: er is een lineair verband tussen het mondiale BNP en het mondiale energieverbruik.
https://ourfiniteworld.com/2017/10/18/the-approaching-us-energy-economic-crisis/2-energy-consumption-and-gdp-highly-correlated/

Stijgend BNP betekent automatisch een stijgend energieverbruik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 JSK

@45: Nee, dat er een categorie is die legaal is, maar misschien illegaal zou moeten zijn. Dat is het discussiepunt.

Zo heb ik hem niet begrepen en dat staat er volgens mij ook niet.
Dan hadden we namelijk een andere discussie: hoe realistisch is het om uitstoot sec te illegaliseren (mijn mening: niet).

Of en hoe klimaatverandering binnen het huidige rechtsysteem te trekken wordt niet genoemd, in plaats daarvan wordt er gepleit voor rechten voor het milieu/klimaat an sich. Bijvoorbeeld dit juweeltje:

Overigens worden er sinds de jaren ‘70 wel pogingen gedaan om opwarming van de aarde en de schade die daaruit volgt in juridische zin te criminaliseren als ‘ecocide’. In 2010 stelde de onlangs overleden milieu-advocaat Polly Higgins voor om ecocide strafbaar te stellen als vijfde ‘misdaad tegen de vrede’, naast bijvoorbeeld genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Higgins definieert ecocide als ‘de grootschalige beschadiging, vernietiging of verlies van ecosystemen’.

Tsja. Hoe “operationaliseer” je zoiets. Bijvoorbeeld: het bouwen van de Deltawerken heeft het ecosysteem van Nederland ingrijpend veranderd. Was dat ook ecocide? Zo ja, moet de staat daarvoor met terugwerkende kracht veroordeeld worden? Is er recht op herstelbetaling? Weegt het belang van Zeelanders om droge voeten te houden op tegen deze ecocide? Waarom wel/niet? Voor genocide kan je deze vragen vrij makkelijk beantwoorden (ja,ja,nee,niet). Dat geeft voor mij aan dat ecocide (of: klimaatcriminaliteit) een totaal onwerkbaar begrip is.

Folkward #47 zegt het (veel) beter wat ik bedoel, maar ik denk niet dat het een slippery slope is. Ik vind dat nm de praktische bewaren zo groot zijn als je het idee echt serieus neemt: afbreken van steden, doorsteken van dijken, etc.

Wat betreft de holocaust. In principe geen slecht argument, maar er bestond (bestaat) wetgeving buiten die van Duitsland 1933-1945. Alles van de Tien Geboden tot internationale verdragen (toen de Volkenbond, nu de VN). Geen enkel rechtsysteem erkent “het klimaat” of “toekomstige generaties” (hoewel de uitspraak mbt Urgenda daar verandering in kan brengen) als een actor met wettelijk afdwingbare rechten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 JSK

@48: ging mij om de co2 stap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 kneistonie

@46: Je proest maar, ouwe Folk, proost! Pas je wel op? *rugklopje, wangetje knijpt*

Wie honderden retracties volmaakt onbelangrijk vindt en toch als een bok op de haverkist elke waarheid van vandaag te vuur en te zwaard verdedigt, die … *mijmert*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Joost

@folkward: door deze zin kan ik niet goed volgen waarop je kritiek hebt. Wat is je probleem met #0?

Ik heb ernstige problemen met dit stuk (en jouw vorige stuk), alhoewel het doel goed is, en de passie gepast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 sikbock

Zo lang het uitstoten van C02 niet strafbaar wordt gesteld is het uitstoten van C02 niet crimineel. CO2 uitstoten gaat ook niet strafbaar wórden gesteld omdat het simpelweg niet strafbaar kán worden gesteld, omdat onze samenleving nu eenmaal enorm veel energie verbruikt en er onvoldoende alternatieven zijn om die op een andere manier op te wekken.

Stop de CO2 uitstoot en de meeste mensen in onze samenleving zouden dat niet overleven, wellicht met uitzonderingen zoals Hans Verbeek daargelaten :P

Verder vindt ik die “groene criminologie” een hoog kleren van de keizer gehalte hebben. Door het schadebeginsel erbij te betrekken pogen ze er nog iets van te maken, maar ze vergeten natuurlijk dat de baten van energiegebruik en CO2 uitstoot (voor de gehele wereldbevolking) vele malen hoger zijn dan de nadelen daarvan.

Dat schadebeginsel (net als de rest van die “groene criminologie” (die dus niets met criminologie van doen heeft, maar waarschijnlijk meer met klimaatactivisme), kun je dus rustig vergeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Hans Verbeek

@50: het overgrote deel (>80%) van het mondiale energieproductie is afkomstig uit de verbranding van fossiele brandstoffen.
Stijging van het energieverbruik betekent daarom vrijwel zeker een stijging van het verbruik van fossiele brandstoffen.

Er is een theoretische mogelijkheid dat de duurzame energieproductie zo snel toeneemt dat het mondiale energieverbruik kan blijven groeien zonder dat er meer fossiele brandstof wordt verstookt. Zo ver is het nu nog niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Frank789

@48: [ Stijgend BNP betekent automatisch een stijgend energieverbruik. ]
Jazeker, en hoe meer energie voorhanden hoe beter en welvarender het leven, welzijn en de gezondheid van de mensen.

Maar een stijgend energieverbruik houdt NIET automatisch een stijgende CO2-uitstoot in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Hans Verbeek

@55:

Maar een stijgend energieverbruik houdt NIET automatisch een stijgende CO2-uitstoot in.

Volgens mij negeer je de ontwikkeling van de afgelopen 200 jaar.

Probeer je stelling eens te onderbouwen met data, Frank.
En gebruik dan de mondiale CO2-uitstoot en niet de CO2-uitstoot van individuele landen, die hun productie en CO2-uitstoot naar andere landen verplaatst hebben.

Is er een periode in de menselijke geschiedenis, waarin het mondiale energieverbruik steeg en de mondiale CO2-uitstoot niet steeg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Hermie

Indien de ‘anderen’ de klimaatcriminelen zijn dan kunnen we het Sargasso volk het beste omschrijven als de klimaatdeugers.

Klimaatcriminelen en klimaatdeugers, overtuigd van hun eigen gelijk.

‘we weten al sinds 1979 dat de aarde opwarmt door broeikasgassen en dat dit zal uitmonden in schade voor mens, natuur en planeet.’ Aldus de tekst. Het woordje enorm heb ik er even tussen uitgehaald want hoe catastrofaal dit in de toekomst zal zijn weten we niet.

En dan nog, of wij hier op dit moment iets mee moeten mag iedereen een mening over hebben. Dat is geheel legitiem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 P.J. Cokema

@57: Ah, jawel, een reactie die er ook nog wel bij kan en van een even ondoordacht, ongenunanceerd en van veel kennis ontberend gehalte als we nu al weer iets te vaak zien langskomen bij dit onderwerp.

Ondoordacht en ongenuanceerd: er wordt helemaal niet geschreven dat de anderen klimaatcriminelen zijn. U suggereert hiermee dat de auteur ieder ander dan zichzelf tot klinmaatcrimineel bestempelt. Dat is dus geheel onjuist.

Kennis ontberend: dat de opwarming nu al catastrofale is gebleken voor bepaalde soorten en gebieden is een feit. Je zoekt het nu maar eens keertje zelf op, ik ben te moe om iemand andermans luiheid in deze te verhelpen.

En dan die laatste zin: het artikel zegt tich nergens dat er geen meningen mogen worden geuit? U impliceert hiermee dat de auteur een tegenstander zou zijn van vrijheid van meningsuiting. Een beschuldiging waar u wel uw excuses voor mag aanbieden.

Het kan natuurlijk ook zijn dat uw reactie, en die van de geachte reageerders JSK, KJH. Redoutable en kneistonie bedoeld zijn om de auteur de pen in de kiem te smoren. Het gaat namelijk om een serie waarvan dit nog maar de inleiding was. Even rustig afwachten en de serie in het geheel lezen is er niet bij, nee, meteen schieten. Wat wil u daar nu eigenlijk mee bereiken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Hermie

@58: We hebben blijkbaar een andere opvatting over de betekenis van catastrofaal. Soorten verdwijnen. Ook door klimaatverandering. Niet iedereen ligt daar wakker van.

Ik suggereer niet dat de auteur ieder ander dan zichzelf tot klimaatcrimineel bestempelt. Je leest in mijn tekst zaken die er niet staan. “De anderen” Het staat niet voor niets tussen quote’s. Je kan natuurlijk alles zo letterlijk nemen als je wilt en daar ruzie over maken. Je kan ook proberen om begrijpend te lezen en de dialoog zoeken. Wat doe je liever?

Ik impliceer niet dat de auteur een tegenstander zou zijn van vrijheid van meningsuiting. Ik wijs er op dat het legitiem is om een andere mening te hebben. Het onderwerp is tenslotte klimaatcriminaliteit, het is dan goed om stil te staan wat daar dan wel onder valt en wat niet.

Je beweert dat ik schiet. Schiet ik? Ik ben mij er niet van bewust. Indien er een serie wordt geschreven over klimaatcriminaliteit dan is dat opvallend. Daar ga ik graag het gesprek over aan en mijn reactie is zeker niet bedoeld om de schrijver in de kiem te smoren. Integendeel.

Tot slot: We verschillen van mening. Ik vind mijn schrijven doordacht en genuanceerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Joost

@jsk:

Ik vind dat nm de praktische bewaren zo groot zijn als je het idee echt serieus neemt: afbreken van steden, doorsteken van dijken, etc.

Je maakt er een karikatuur van. Je kan het concept prima definiëren aan de hand van schade toebrengen aan personen, waarmee je het “dijken doorsteek”-argument opheft. Klimaatverandering is ook grotendeels een probleem voor mensen. Met deze Ad Absurdum schiet je niks op dus.

Wat betreft de holocaust. In principe geen slecht argument, maar er bestond (bestaat) wetgeving buiten die van Duitsland 1933-1945. Alles van de Tien Geboden tot internationale verdragen

Ja? Is het mogelijk dat internationale verdragen of heilige boeken er iets over te zeggen hebben?

Ik vind die notie een beetje in tegenspraak met je eerdere standpunt, want het haakt precies aan op wat in het stuk betoogd wordt. Er was namelijk een tijd dat die internationale verdragen er niet waren en het bijbelse rentmeesterschap is bij klimaatverandering ook prima te gebruiken. Punt is dat het tijd is om hier over na te gaan denken. Het is evident dat er mensen schade lijden en zelfs overlijden als gevolg van klimaatverandering.

Geen enkel rechtsysteem erkent “het klimaat” of “toekomstige generaties”

Dat is onwaar en dat staat ook in het stuk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 JSK

@60: Je maakt er een karikatuur van. Je kan het concept prima definiëren aan de hand van schade toebrengen aan personen, waarmee je het “dijken doorsteek”-argument opheft.

Nee helemaal niet. Dat is juist mijn ongemak bij dit stukje: er worden rechten toegekend aan het milieu/ecosysteem/klimaat. Dat zit in de definitie van “ecocide” zoals omschreven in het stukje.

Zoals er boven staat:
Higgins definieert ecocide als ‘de grootschalige beschadiging, vernietiging of verlies van ecosystemen’.

Achter de link:
Vanaf 2010 besloot ze (Higgins) zich uitsluitend nog te richten op één cliënt die hard hulp nodig had en zichzelf niet kon verdedigen: Moeder Aarde. Alleen boden de bestaande wetboeken daarbij weinig soelaas, want ‘de aarde’ is geen rechtspersoon. (…)
Een overheid heeft een zorgplicht tegenover haar burgers, maar waarom hebben wij geen zorgplicht tegenover de planeet? Er bestaat een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar wie bekommert zich om de rechten van de natuur?

Dus “schade” wordt juist *niet* gedefinieerd als “schade aan personen” maar schade aan “de natuur”. Verder: als je geen extreme voorbeelden wil verdedigen dan moet je geen extreme stellingen innemen. Het is flauw te betogen dat milieubeschading als (zware) criminaliteit beschouwd moet worden maar bij concrete voorbeelden van (nuttige) milieubeschadiging te zeggen “ja, maar niet *die* schade…”.

Ik vind het verder een sympathiek verhaal, maar ik moet zeggen dat ik het belangrijker vind dat iets goed doordacht is (iedereen kan dingen zeggen die sympathiek klinken). Verder hoor ik graag hoe je tegenover de Deltawerken staat: criminele ecocide of niet?

Ik vind die notie een beetje in tegenspraak met je eerdere standpunt, want het haakt precies aan op wat in het stuk betoogd wordt. Er was namelijk een tijd dat die internationale verdragen er niet waren

Ja eens, als in ik besef wel dat het mogelijk is “milieu/klimaat/toekomstige generaties” in het huidige systeem wettelijke rechten te geven, alleen ik betoog dat het tot absurde implicaties heeft. Bijvoorbeeld “het afbreken van steden, etc”.

Geen enkel rechtsysteem erkent “het klimaat” of “toekomstige generaties”

Dat is onwaar en dat staat ook in het stuk.

Wel volledig citeren: “als actor”. Als iets dat wettelijke rechten heeft en dus slachtoffer kan zijn van een misdaad. Jij kan mij niet aanklagen in naam van de boom die ik heb omgehakt, wel in naam van eigenaar van de achtertuin waar de boom in stond.

@58: Het kan natuurlijk ook zijn dat uw reactie, en die van de geachte reageerders JSK, KJH. Redoutable en kneistonie bedoeld zijn om de auteur de pen in de kiem te smoren.

Stel je niet aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Hans Custers

Iets als “schade aan de natuur” bestaat alleen in de menselijke perceptie. De natuur zelf kent helemaal geen normen en waarden. En dus ook geen oordelen over wat goed of slecht zou zijn. Als er zoiets als ecocide bestaat dan gaat het per definitie om grootschalige schade aan iets dat mensen (of de mensheid?) waardevol vinden in de natuur.

Volgens mij zijn er wel extreme scenario’s te verzinnen die zo goed als iedereen misdadig zou vinden. Stel bijvoorbeeld dat Poetin zou besluiten om alle bossen in Siberië plat te branden, omdat hij door de opwarming door de extra CO2 die daardoor in de atmosfeer komt sneller bij de olievoorraden in het Noordpoolgebied kan. Of dat de regering van India besluit dat het nu echt te warm is geworden, eigenhandig een geoengineering-project begint en dan meteen maar flink doorpakt en de aarde een nieuwe ijstijd in stuurt. Ik zou me ook nog een of andere James Bond villain voor kunnen stellen die van plan is het hele klimaat in de war te sturen.

Die scenario’s zijn niet heel realistisch (hoop ik), maar ze maken wel duidelijk dat er in elk geval in theorie wel zoiets als ecocide zou kunnen bestaan. Of het wel of niet zou kunnen is dus niet de kwestie. De vraag is waar je de grens zou moeten trekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Hans Verbeek

@62:

De natuur zelf kent helemaal geen normen en waarden. En dus ook geen oordelen over wat goed of slecht zou zijn.

Dat klinkt als de oude Griekse stoïcijnse filosofie.
Dank voor je bijdrage

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 JSK

@62: Als er zoiets als ecocide bestaat dan gaat het per definitie om grootschalige schade aan iets dat mensen (of de mensheid?) waardevol vinden in de natuur.

Zo klinkt ie redelijker maar dat is niet wat er (boven) staat. De definitie hierboven stelt juist niet de mens maar de natuur centraal.

Daarnaast verplaats je alleen het probleem: wat is grootschalig? Wat is waardevol in de natuur? Voor een volgevroten westerling is een leeuw de ontzagwekkende koning van de jungle (waardevol), voor een Keniaanse boer een levensgevaar die je in de nacht opeet (een bedreiging).

Heel concreet: de verwoesting van de Amazone wordt bestempeld als ecocide. Daaruit volgt dat de verwoesters gestrafd moeten worden volgens het recht (anders: waarom de term “ecocide” in het leven roepen). Is de ontbossing en inpoldering van Nederland ook ecocide? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wie moeten ervoor worden gestrafd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Hans Custers

@64

Zo klinkt ie redelijker maar dat is niet wat er (boven) staat.

Begrippen als “schade aan de natuur” of “ecocide” impliceren een menselijke perceptie over wat er waardevol is aan de natuur. Altijd. Ook als dat niet expliciet wordt gezegd. Dat probeerde ik duidelijk te maken.

Daarnaast verplaats je alleen het probleem

Nee, als ik duidelijk maak dat het geen welles-nietes discussie is, maar een kwestie van waar je de grens legt is dat niet alleen het verplaatsen van het probleem. Het lijkt me wel degelijk van belang voor een zinnige discussie hierover.

Overigens pretendeer ik helemaal niet de wijsheid in pacht te hebben over waar die grens dan precies zou moeten liggen. Die heb ik absoluut niet. Maar precies daarom is de discussie hierover interessant. En wie weet helpen de volgende afleveringen van deze serie me wel bij het bepalen van mijn gedachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Joost

@JSK:

Nee helemaal niet. Dat is juist mijn ongemak bij dit stukje: er worden rechten toegekend aan het milieu/ecosysteem/klimaat. Dat zit in de definitie van “ecocide” zoals omschreven in het stukje.

Dat doet het stuk niet. Het geeft slechts aan dat er pogingen waren om klimaatverandering te classificeren als ecocide. En dat dat mislukt is. Dat is een constatering, geen instemming. De schade die Higgins definieert is dus niet per definitie schade zoals in het stuk bedoeld wordt, of een definitie waar de auteur mee instemt. Je doet een aanname op basis van een voorbeeld.

Je blijft daarmee stropoppen opzetten en die aanvallen.

ik betoog dat het tot absurde implicaties heeft. Bijvoorbeeld “het afbreken van steden, etc”.

En ik heb al betoogd dat als je klimaatverandering definieert in termen van schade voor (groepen) mensen, dat helemaal die implicatie niet heeft. Wederom een stropop die gebaseerd is op een aanname van wat de auteur volgens jou vindt, terwijl dat nergens blijkt uit het stuk.

Punt is: Je hebt het oprekken van de definitie van slachtofferschap helemaal niet nodig om het gedrag te criminaliseren. Mensen lijden al voldoende om het binnen de bestaande kaders aan te kunnen pakken, zonder dat je rechten aan natuur oid hoeft toe te kennen.

Overigens is het een valide discussie waar je de grens legt, en daar gaat deze serie óók over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Karin van der Stoop

@62: Nou hè hè, eindelijk iemand die met echte voorbeelden komt en begrijp dat de consequenties voor mensen uiteraard leidend is (de aarde herstelt zich wel, of niet, maar wat kan dat ene reet schelen als er geen nageslacht zou zijn). En het vooral ook internationaal bekijkt.

Ik denk bijvoorbeeld concreter aan zware vervuiling in Afrika. Of zo’n oliepijpleiding en fracking in de VS. Het grootschalig kappen van het Amazonegebied in Zuid Amerika. Allemaal legaal, maar iedere kleuter snapt dat dat voor de mensen in de directe omgeving gevaarlijk is. Zulke acties en het moedwillig faciliteren daarvan zijn wat mij betreft te bestempelen als crimineel.

Zoiets als de deltawerken heeft in eerste instantie wel schade aangericht aan de natuur, maar was een daad van bescherming. Dom voorbeeld dus. En dat ecocide de natuur centraal stelt ipv de mens, is natuurlijk omdat de mens voor een groot deel afhankelijk is van de natuur en het behoud ervan in het belang is van het nageslacht. En tot voor kort (vaak nog steeds) te hebberig en te stom is geweest om dat te beseffen, dus de prioriteiten moeten even gedwongen verzet worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Folkward

@52

Wat is je probleem met #0?

In ieder geval twee dingen: het eerst is in simpele termen: het gebruik van de term ‘crimineel’ of ‘criminaliteit’ voor gedrag dat nu niet verboden is, maar waarvan je vindt dat het strafbaar zou moeten zijn. Nu is het prima om te vinden dat zus of zo strafbaar moet zijn, maar om nu te beweren dat het crimineel is, waarbij er beroep wordt gedaan op een wetenschappelijke, criminologische definitie vind ik voor het woord ‘crimineel’ schadelijk, zeker als je dat in spreektaal, als leek (niet-criminoloog) gebruikt. Het doet afbreuk aan het gewicht van het woord en de term.

Ten tweede: de vaagheid die bij het gebruik van het schadeprincipe wordt gehanteerd. Veel individueel (en individualistisch) gedrag kan terecht of onterecht uitgelegd worden als ‘schadelijk voor de gemeenschap’. Door al te makkelijk om te springen met dit principe zet je de deur open voor het toelaten van conservatieve, traditionalistische redeneringen. Als progressief gooi je dan je eigen ruiten in: jij kan pleiten voor milieubewuster beleid, omdat de samenleving(/mens/aarde) geschaad wordt als dat niet gebeurt. Het punt waarmee een Baudet -in wezen- zieltjes scoort is door te zeggen dat milieubewuste maatregelen onze samenleving schaadt (omdat het geld kost voor iets wat hij als onnodig beschouwt). Ziedaar dus hetzelfde argument: het schaadt de samenleving als we het (niet) doen.

Om het wat theoretischer en filosofischer te maken: de kracht van progressieven (en vooral het overtuigen van progressieven) zit hem in een liberale, empiristische en reductionistische traditie. Als iets zus of zo is (of zou moeten zijn), dan komt dat door [een lijst met aparte, onafhankelijke argumenten], die elk bijdragen aan de conclusie. De kracht van conservatieven zit in een conservatieve en holistische traditie. Dit of dat is nu eenmaal zo, omdat het nu eenmaal altijd zo geweest is; en het is nu eenmaal zo, omdat dat het evenwicht is. Eén reden waarom de wereld (gebrekkig) is zoals zij is, is niet voldoende: ‘je moet het hele plaatje zien’. (En dat kunnen wij mensen biologisch of theologisch niet: God kan dat wel.) En uit het hele plaatje volgt dat de samenleving gebaat is, zoals het nu gaat -of zoals het altijd is gegaan.

Naar mijn idee is het ontstaan van dat conservatieve holisme een copingmechanisme van de prehistorische, kennisarme mens om enige zin te zien in de loop van dingen, en in het plaatsen van persoonlijk lijden. Dat het niet per se ‘domme’ of ‘achterlijke’ mensen zijn die in deze traditie volgen, blijkt wel uit het gegeven dat ook beroemde wetenschappers het verdedigd hebben. De ‘beste wereld’ van Leibniz is een vrij concrete verdediging van deze traditie: deze wereld kan alleen maar de beste zijn, een betere wereld is dus ook niet mogelijk. Het veranderen van deze wereld is dan ook per definitie het slechter maken van deze wereld: een radicale verdediging dus van de status quo, of van de ‘natuurlijke orde der dingen’. (Het bestaan van God is in Leibniz’s verhaal -volgens Leibniz- essentieel. In ruimere zin is dat voor de conservatief niet waar: een naamloze of willoze kracht die dingen stuurt naar ‘hoe het hoort te zijn’, of naar één of ander ‘evenwicht’, is voldoende, zonder expliciet het mechanisme uit te hoeven leggen hoe er naar dat resultaat gestuurd wordt.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Hermie

Indien we criminaliteit definiëren op basis van schade dan is de door de mens veroorzaakte klimaatverandering per definitie crimineel. Zelfs als we de verwachting van ontkenners volgen dat de opwarming en de gevolgen daarvan beperkt zullen blijven, kan het niet anders dat zelfs dan in de loop der tijd er nog miljoenen mensen gedupeerd zullen worden door klimaatverandering. Bij veranderingen zijn er nu eenmaal niet alleen winnaars maar altijd ook verliezers.

De huidige klimaatpolitiek is gebaseerd op schade acceptatie op basis van berekeningen van klimaateconomen als Stern en Nordhaus. De discussie gaat dan over aannames en welke schade we nog wel, en wat we niet accepteren.

Gaat het helpen om door de mens veroorzaakte klimaatverandering als crimineel te bestempelen? We accepteren nu de 1,5 graden grens voor de toekomst, maar ook vandaag is er schade t.g.v de klimaatverandering die zelfs catastrofaal is volgens sommigen. Accepteren van de 1,5 graden grens is dus crimineel. Het komt er op neer dat eigenlijk iedereen klimaatcrimineel is. De een wat meer dan de ander.

Zou het kunnen helpen om klimaatontkenners te kunnen aanpakken? Vergeet het maar. Klimaatontkenners zijn overtuigd van hun klimaatgeloof. “CO2 is door God, die de hele wereld in zijn hand houdt, geschapen en goed voor de plantjes.” Vrijheid van mening en vrijheid van Godsdienst. Wie wil daar aan tornen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Jumbo

zeg eens: bent U tevreden met uw sterfdag, of wilt u ouder worden? Zou U tevreden zijn als de gemiddelde mens 150 jaar zou worden, of willen de mensen dan nog steeds ouder worden?

NEMEN ( broertje nooit genoeg), dat is het sleutelwoord, de mens neemt. Zie mensenrechten… Maar nu blijkt dat zelfs als we gemiddeld ca 80 jaar worden de wereldbevolking toeneemt. Zo ook de consumptie, iedereen heeft een ecologische voetafdruk. Groei van de mensheid terwijl de aarde overbelast lijkt te worden, beter, de mens pleegt roofbouw op moeder aarde. DE MENS NEEMT… want “mensenrechten”, maar waar is het belang van de flora en de fauna? en het belang van de toekomstige bewoners van deze aarde?

Om economische redenen is de economie de kurk waar alles op drijft. En die economie is op groei gebaseerd. En, zonder uitputtend te zijn, ik stel u de vraag: groeit de aarde mee?, zijn er onbeperkt grondstoffen voorhanden?

We zien symptomatische “oplossingen” voor onder andere het klimaat, laten we het hoge woord maar eens spreken: er zijn en er komen te veel mensen inzake hun behoefte, hun ecologische voetafdruk… Dat is uiteindelijk schadelijk voor Flora, fauna en uiteindelijk de mensheid zelf…. We zouden, als mensheid, moeten minderen, tot het niveau dat flora en fauna van nature kunnen blijven herstellen.
Ik pleit dan ook voor de rechten van Flora en fauna, want de mens heeft al bewezen dat alleen mensenrechten niet volstaat… Het past alleen in het plaatje van NEMERS.. laten we die discussie ook eens starten. E.e.a. los van normale klimaat-cyclussen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Jumbo

Overigens inzake bovenstaande artikel nog navolgende:

We zien dat de klimaatdiscussie gekaapt wordt door met name links en ultra links. Je zou het links populisme kunnen noemen.
Echter het is geen zaak van links, noch een zaak van rechts. Die willen slechts politiek gewin halen. Het is ook geen nationaal probleem en staat geen hek om Nederland om schone lucht binnen te houden en vieze luchten buiten te sluiten. Ik had het al over de wereldbevolking en de economie. Het is een mondiaal probleem, ziet u de mensheid dit nu (en op tijd) oplossen?

 • Vorige discussie