Europa weer iets minder democratisch

Vlag EU (Foto: Flickr/opendemocracy)

Een van de weinige ietwat democratische organen van de Europese Unie is sinds gisteren weer iets minder democratisch geworden: het Europarlement heeft de minimale grootte van de fracties in het Europarlement verhoogd, van 20 naar 25 zetels.

Dit maakt het uiteraard moeilijker om fracties te vormen. En geen deel uitmaken van een fractie in het Europarlement betekent bijvoorbeeld dat je geen mogelijkheid hebt om amendementen in te dienen in de plenaire vergadering, mag je geen kandidaat voordragen voor het voorzitterschap van het parlement, en krijg je minder kantoorruimte en subsidie.

Uiteraard is dit besloten door de grotere fracties in het parlement, en hebben vooral splintergroeperingen er last van. Bijvoorbeeld, de extreemrechtse fractie ITS was al versplinterd, maar kan het nu helemaal vergeten als fractie.

Ook andere kleine – vaak eurosceptische – fracties komen zo in de verdrukking, zoals die waar de CU en de SGP in zitten.

Niet dat ik persoonlijk om dat verlies treur, maar het is – om de woorden van de SP aan te halen – wel gek dat een democratisch gekozen orgaan met zo’n 750 leden minder fracties telt dan het Nederlandse parlement.

 1. 1

  Voor de volledigheid, de Nederlandse partijen hebben als volgt gestemd:
  Vòòr het voorstel de grens op te rekken naar 25 zetels:
  -PvdA, CDA, GroenLinks (al onthielt GL`er Buitenweg zich later bij de einstemming van het hele rapport)
  Tegen hebben gestemd:
  -VVD, D66, SP, SGP, Christenunie