Europa 1000x concreter dan Nederland

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

euflag.jpgIn sterk contrast met Nederland qua milieubeleid, zien we dat onze Europese vrienden in Brussel een ware tsunami der energie-efficiëntie aan het ontketenen zijn. Voorheen konden we op dit gebied alleen Hallelujah Europa zeggen wegens de Ecolabels en lage minimum energie efficiëntie eisen.

Nu moet in 2020 t.o.v. 2005 de Europese Unie als geheel 20% minder energie verbruiken. Een plan dat jaarlijks 100 miljard euro op gaat leveren. In 2005 verbruikte de Europese Unie nog 1750 Miljoen ton aan olie equivalenten (mtoe) aan energie per jaar, dat moet omlaag naar 1500 Mtoe tegen 2020. Dat komt neer op een extra jaarlijkse energiebesparing van 1.5%, welke volgens Eurocomissaris Piebalgs technisch en economisch haalbaar is.

Hiermee wordt de discussie over energiebesparing die in Nederland al meer dan een jaar loopt in een klap van de tafel geveegd! Het begon toen ex-Minister Economische Zaken Brinkhorst in juli 2005 met een half procentje meer besparing per jaar aankwam bovenop de 1 procent die we nu al halen in Nederland. Dat was volgens hem het meest realistisch haalbare. Na veel kritiek van kamerleden is er eindelijk gekeken of een procent extra besparing per jaar mogelijk was door Energie Onderzoek Centrum Nederland. Nu alle politieke partijen eindelijk zover zijn dat ze een procent extra besparing hebben vastgelegd in de verkiezingsprogramma’s, is dat ook alweer achterhaald.

De nieuwe energiewetgeving vanuit Brussel betekent in hoofdlijnen het volgende:

Strengere minimum energie efficiëntie eisen voor producten. We kennen de energielabels al voor een aantal producten. Deze worden vanaf 2007 over een periode van 3 jaar voor energieverslindende producten gekoppeld aan de Energy using Product richtlijn welke op 6 juli 2007 ingaat. In het kort betekent deze richtlijn dat bedrijven het energie & materiaalverbruik van de productie, transport, verkoop, verbruik en het verval van de producten moeten gaan meten. Zodoende wordt er inzicht verkregen in de energie en milieu impact van de basisgrondstoffen, de subcomponenten en de hoofdcomponenten van een product. Deze Eco Design richtlijn zal zorgen voor een gigantische transparantie over de gehele levenscyclus van een product. Wat betere labelling betekent naast minimum energie efficiëncy eisen die aan een reeks van energie intensieve producten zal worden gekoppeld. Voldoet het product niet aan de minimumeisen, dan komt het niet op de markt. In het begin gaat de richtlijn zich vooral richten op boilers, kopieermachines, consumentenelektronica, televisies, standby mode, opladers, verlichting, elektrische motoren & wasmachines.

Wijdverspreide bouw van huizen zonder of met zeer laag energieverbruik in 2015. Vanaf begin dit jaar is de Energy Performance of Buildings (EPBD) richtlijn ingegaan. Deze zorgt voor een algemene methodiek voor het berekenen van de energieprestatie, toepassing van minimum eisen voor de energie efficiëntie en de energiecertificering. In Nederland is deze richtlijn nog niet ingevoerd, met goedkeuring van de Europese commissie. Deze wordt voor Nederland pas in 2009 van kracht, omdat we de EPBD willen integreren met onze eigen regelgeving op dit gebied, die nog niet klaar is. Erg laks van Nederlandse kant, aangezien de EPBD al in 2002 is vastgesteld. De Europese Commissie wil voortbouwen op de EPBD regeling, vanaf 2009 moet er regelgeving komen voor huizen zonder of met zeer laag energieverbruik. Vanaf 2015 zouden dit soort huizen de nieuwe standaard moeten worden voor de bouwsector.

Het verminderen van het energieverlies in de opwekking en distributie van stroom. Er komen minimum efficiëntie eisen voor centrales die minder dan 20 megawatt aan stroom opwekken. Wanneer nodig ook voor grotere centrales. Tevens moet er volgens de Europese Commissie veel meer aandacht gaan naar Warmte Kracht koppeling. Veel te veel warmte gaat verloren bij de opwekking van elektriciteit welke goed gebruikt kan worden. In 2007/2008 wordt aan leden van de EU gevraagd om het potentieel aan warmte dat verloren gaat in kaart te brengen. Zodoende dit te oogsten dankzij nieuwe regelgeving vanuit de EU. In Nederland wordt 10 á 15 procent van het aardgas dat we verbruiken verspild doordat we de warmte die gegenereert wordt bij stroomopwekking simpelweg niet gebruiken.

Zuinigere auto’s worden verplicht, vliegverkeer meegenomen in de emissiehandel. Vanaf 2012 mag een auto niet meer dan 120 gram aan koolstofdioxide per kilometer uitstoten. De auto-industrie is voorlopig vrijwillig akkoord gegaan met een limiet van 140 gram aan koolstofdioxide per kilometer tegen 2008/2009. Mochten de autofabrikanten hun afspraken niet nakomen dan zal de Europese Unie met strengere regelgeving komen, al dan niet gedwongen. Vooralsnog lijkt het maar de helft van de autofabrikanten te lukken om aan de eisen te voldoen. Daarnaast komen er minimum eisen voor het energieverbruik van airconditioning in de auto en regelgeving voor het meten en labelen van de druk in autobanden. De Europese commissie wil daarnaast dat vliegverkeer op zeer korte termijn wel meegenomen gaat worden in de emissiehandel onder het kyoto protocol.

Het vergemakkelijken van de financiëring van energie efficiënte maatregelen. Naast het wegnemen van diverse barriéres voor investeringen wil de Europese Commissie ook diverse investeringsinstrumenten ontwikkelen samen met de EBPD, EIB, Structural and Cohesion funds en privé banken. Men denkt o.a. aan lokale revolving funds, Publiek-Private partnerschappen en groene investeringsfondsen. Daarnaast wil de Europese Commissie belastingvoordelen voor energie efficiënte producten.

Een omschakeling van energieverspillend naar energiezuinig gedrag. De Europese Unie zal het voortouw nemen als het gaat om het energieverbruik in haar eigen gebouwen, transport, kantoorartikelen en andere apparaten. Tegen 2009 moeten alle 65 gebouwen van de commissie EMAS gecertificeerd zijn. In de scholing moet standaard een component over energiebesparing opgenomen worden. Tussen 2007 en 2012 moeten er verschillende lesinstrumenten ontwikkeld worden voor scholing, die als standaard gaan dienen in alle Europese landen. De Europese Unie zal in iedere lidstaat een wedstrijd instellen voor de meest energie efficiënte school, met waarschijnlijk een prijs die Europa breed zal vallen. Ieder land moet vanaf 2007 een nationaal energie efficiëntie plan instellen, waarover ze ieder jaar rapporteert aan de Europese Commissie. Deze rapportages worden in een periode van zes maanden bekeken en geëvalueerd.

Naast het beleid wat gericht is op de Europese Unie zelf, wordt er ook beleid ontwikkeld om op internationaal vlak meer samen te werken op het gebied van energiebesparing. Een groot gedeelte van het beleid moet nog nader uitgewerkt worden, begin 2007 komt de Europese Commissie met haar complete beleidsplan voor energiebesparing.

Reacties (31)

#1 Snaporaz

Voilà.

 • Volgende discussie
#2 InvertedPantsMan

En dat alles zonder europesche grodwet! Hoe is het mogelijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Snaporaz

Whoops, daar gaan we weer…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 larie

Kijk ’s schoon en schoner daar ben ik voor. Zelf deze week alle lampen vervangen door spaarlampen, je ziet ’t ding bij je meter nu een slakkegang lopen. Maar doe nu niet alsof Nederland binnen de “europesche unie” van tafel wordt geveegd vind ik van de dolle en domme. Know your facts.

http://www.ecn.nl/docs/library/report/2005/c05089.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Rembrandt

@Larie

Als het gaat om het vormen van energie efficiëntie beleid lopen we in Nederland hopeloos achter op onze buurstaten en nu ook Brussel. Daar doet een referentie raming rapport van ECN waar je naar linkt niets aan af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 larie moppert

Tja weet je mijn reactie klinkt wat negatief, ik ben voor een aangenamer leven voor mens en dier maar, ook hier weer, die verdomde negatieve navelstaarderij. Waarom niet gelijk effe tegen Jeepie zijken, is de cirkel weer rond

Kijk eens in andere landen van deze unie met name de nieuwkomers en wat ziet u dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Snapofilerator

Dat Nederland z’n gloeilampenfabrieken ontmantele ! En de geheime gasverslinders aangeve bij de VN !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Rembrandt

Het vergelijken van Nederland met nieuwkomers in de EU is het vergelijken van appels met peren. Het vergelijken van Nederland met Duitsland is veel treffender.

Jeepie zijken heeft weinig nut, beter is het om constructief te lobbyen bij ambtenaren van VROM en EZ.

Tevens was het gewoon een objectieve vergelijking van het energiebeleid van Europa tegen die van Nederland, gevat in subjectieve bewoordingen, dat noem ik geen navelstaarderij. Het had ook in objectieve bewoordingen opgeschreven kunnen worden, maar dat maakt het lezen een stuk minder aangenaam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Snapopaganda

Het is een sterk stuk, prima en zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Rembrandt

@Larie

Tevens geeft het gebrek aan waarin in Nederland geanticipeerd wordt op Europese regelgeving. De discussie die we hier voeren, met NL belastinggeld is nutteloos, aangezien die op veel hoger Europees niveau al wordt gevoerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Snaporaming

Hm, en wij Belgen maar denken dat wij altijd de laatsten zijn om de Europese regelgeving om te zetten. Bon, ’t belangrijkste is dat het beweegt, daar in de EU, want ook in België is de houding “we gaan qua milieu niet langer méér doen dan wat Europa vraagt, we gaan niet strenger zijn dan het gemiddelde, of we hebben de boeren tegen en de ondernemers, en alle anderen die zuchten dat de regelgeving te zwaar en te ingewikkeld is… (Wat vaak ook waar is, wat betreft de bureaucratie rondom milieuvergunningen.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 larie moppert

Ik heb een ander idee van objectief, de “1000 maal etc” staat me gewoon niet aan. Ben nog steeds van mening dat Nederland het in vergelijking van de ander leden van de eu in wording mind you (!) het goed doet. Kan altijd beter dat vind ik ook maar tegen andere leden afgezet bepaald nie sleg.

@Rembrandt, U kunt snel lezen 193 pagina’s in drie minuten. Waar heeft U dat geleerd, wil ik ook;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Snaporpot

Knor, knor, rhâââ…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 larie moppert

Sukkel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 larie moppert

Zo onderhand bekruipt me het gevoel dat er een trend is anders(vrij)denkenden met, zo hier, varkens te vergelijken of kippen beter gezegd..pikken;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 jb

Ook zo iets: ik heb een moderne notebook, die zeer energiezuinig is, deze technologie zou men zonder problemen ook in desktops kunnen gebruiken. Echter dat doet men niet, met als gevolg dat die dingen vele malen meer stroom verbruiken dan nodig zou zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Kalief

1. De maatregelen richten zich vooral op consumenten en opwekking. De bedrijven blijven buiten schot.

2. Nu Europa de energieeisen aanscherpt verliest GroenLinks voor deze verkiezingen haar relevantie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Rembrandt

@kalief

Ik citeer mezelf ” in hoofdlijnen het volgende:”

Er staat ook nog een kort stukje over energieconsumptie in diverse sectoren, maar dat is zo summier dat ik het weggelaten heb. Tevens worden de autofabrikanten keihard aan de kaak gesteld. Goed punt maar niet geheel waar in mijn ogen

@ Larie

Klopt 1000 maal is nogal overdreven, maar er staan wel duizendmaal meer woorden in het integrale beleidsplan van de EU dan in die van NL, aangezien NL geen integraal energiebesparings beleidsplan heeft :).

Je vergelijking t.o.v. andere lidstaten vind ik dan weer navelstaren, navelstaren naar je eigen “succes” wat geen succes is.

“Rembrandt, U kunt snel lezen 193 pagina’s in drie minuten. Waar heeft U dat geleerd, wil ik ook;)”

Cursus speedreading, hogeschool Utrecht, syllabus /nr.101102, kosten 2 euro en 10 eurocent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Netsotov

@17.2 Groenlinks is de enige partij die links met liberaal weet te combineren en dat geluid is momenteel erg relevant, zeker in nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Rembrandt

@Netsotov

Waarom is dat geluid relevant?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Netsotov

Omdat het niet bol staat van politiek opportunisme. Geeft de burger moed dat er blijkbaar ook mensen in de politiek zitten die hun overtuiging niet af laten hangen van de onderbuik van de massa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Franz

producenten blijven idd buiten schot, maar dat is logisch. Die verbruiken dusdanige hoeveelheden, dat ze al extreem zuinig met energie omgaan. het scheelt meteen miljoenen, nl.

Er valt niet zoveel te halen bij de industrie, dus.. Jammer genoeg, natuurlijk, want dat is wel 60 procent van het totale energieverbruik in Nederland…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Rembrandt

@Franz,

integendeel, de energie kan in veel gevallen 30% van haar energieverbruik verminderen. Zij gaat in geen geval extreem zuinig om met energie wegens andere prioriteiten en belangen en te lange terugverdien tijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 InvertedPantsMan

Ja ga me nu niet vertellen dat de manier waarop de verpakkingsindustrie bijvoorbeeld omgaat met energie en grondstoffen zo vooruitstrevend is. Er valt nog een enorme slag te maken in het bedrijfsleven. Consumenten dienen trouwens wel hun afkeer te laten blijken van verkwistende produkten. Ik denk dat een beter millieu zelfs eerder begint bij de kassa dan in een stemhokje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 larie moppert

Dat lijkt me nu juist geen best voorbeeld @IPM. Glas en papier (verpakking) zijn nu juist een treffend voorbeeld van geslaagde recycling en dan heb ik het nog niet over de snelle vlucht die polymeren hebben gemaakt. Van eeuwig to tbio-afbreekbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 ReinoutS

Het verschil dat GroenLinks in deze maakt is of we de uitvoering van deze richtlijnen gaan traineren of met vaart gaan uitvoeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Sukkoraz

@#15 intertekstuele humor, niets van aantrekken, L !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Snaporat

Maar hoe dan ook : liever dat je oppert dan m…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 perry

als ze stoppen met vergaderen iederen maand in straatsburg (op en neer reizen)dat spaart ook energie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 BINGONERO

Geweldig antwoord op mijn vraag in het vorige topic Rembrandt, dank dit verdiend verdieping (gaat snel lezen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 larie moppert

EU yeeeeah..24/7 reclame’s..fijn dat we europeanen zijn.

 • Vorige discussie