Dossier Fons Jacobs: de onopgehelderde vragen (slot)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
en Dossier:

ONDERZOEK - Het is nooit duidelijk geworden wie achter de bedreiging van de toenmalige Helmondse burgemeester Fons Jacobs zat. Wel blijkt nu dat hij zelf verdacht werd van corruptie. In dit laatste deel: wat wordt er nog toegedekt en welke vragen blijven onbeantwoord? (Deel 1234, 5nieuws)

De Carpe Diem-affaire telt ogenschijnlijk alleen verliezers. Coffeeshop-exploitant John Vosmeer zit volkomen berooid in Spanje en is vervolgd wegens witwassen. Oud-burgemeester Jacobs zit gepensioneerd thuis en heeft, volgens de officiële berichtgeving, geen idee wie het ooit op zijn leven had gemunt. Hasj-leverancier Yusuf claimt drie ton kwijt te zijn aan het Helmondse coffeeshop-avontuur. Een mede-geldschieter die Vosmeer twee ton leende met zijn huis als onderpand, is zijn geld – en misschien dus zijn huis – ook kwijt. Er is veel geld van eigenaar verwisseld, iemand is er beter van geworden, maar de vraag is: wie?

Als de officiële lezing van de autoriteiten klopt, is de rechtsstaat ernstig geweld aangedaan. Immers: het bestuur is gezwicht voor intimidatie, de coffeeshop is gesloten en de daders gaan vrijuit. Terwijl die shop, die een rechtmatige vergunning had, natuurlijk gewoon beschermd had moeten worden.

Ronduit vervelend is dat eigenlijk niemand weet waarom het allemaal zo is gelopen. Veel vragen blijven nog steeds onbeantwoord. En de opstelling van de autoriteiten maakt opheldering ook moeilijk.

Alles overziend lijken de twee belangrijkste vragen:

 1. Waarom en door wie werd burgemeester Jacobs bedreigd?
 2. Was Jacobs corrupt? Riep hij de problemen over zichzelf af, of was hij slachtoffer van zijn verantwoordelijkheid als burgemeester?

Daar vloeien automatisch een heleboel andere onbeantwoorde vragen uit voort.

Rijksrecherche

Waar heeft het rijksrecherche-onderzoek naar Jacobs zich precies op gericht? Ruim een jaar is er onderzoek gedaan naar mogelijk corrupt handelen door de burgemeester, daarna is nog eens een half jaar gewacht met een besluit over vervolging. Uiteindelijk kwam het OM met de conclusie dat het ‘voldoende aannemelijk is’ dat Jacobs ‘onschuldig is aan het feit waarop de verdenking betrekking had’. Maar: wat was de verdenking dan? Waarom is het ‘aannemelijk’ dat de burgemeester onschuldig is? Over welk ‘feit’ hebben we het hier? Wie is er gehoord door de rijksrecherche? Sargasso heeft, ondanks tientallen gesprekken met vrijwel alle hoofdpersonen, niemand kunnen vinden die zegt te zijn ondervraagd.

Spin in het web

Feit is dat de vergunningverlening aan de coffeeshop in Helmond met tal van vraagtekens is omgeven, en telkens zit Jacobs als een spin in het web. Heeft de rijksrecherche plausibele verklaringen gekregen voor de vele ongerijmdheden in het dossier? Om er twee concreet te noemen: Jacobs meldt in december 2009 aan de Helmondse gemeenteraad dat de vergunningaanvraag van Beugelsplein 2 niet meer loopt. Die aanvraag is er nooit geweest – wel eentje van Beugelsplein 5. En in de vergadering van B&W wordt volgens de notulen gesproken over een eventuele verhuizing van coffeeshop Carpe Diem naar Beugelsplein 46 – een niet-bestaand pand. Weet de rijksrecherche hoe dit allemaal zit?

Is het eigenlijk wel aan het OM om te concluderen dat iemand onschuldig is? Is dat niet een taak van de rechter? Het Openbaar Ministerie zal niet een jaar strafrechtelijk onderzoek doen op basis van een wild gerucht – er zijn dus ongetwijfeld harde aanwijzingen geweest dat Jacobs zich inliet met corruptie. Zolang het OM geen verdere openheid van zaken geeft, blijft deze lucht aan Jacobs kleven. Temeer daar dezelfde burgemeester in zijn vorige standplaats Brunssum ook al in soortgelijke problemen was gekomen, en beschuldigingen van corruptie ook de ronde deden. In Brunssum – zo meldt het OM aan Sargasso – is indertijd nooit rijksrecherche-onderzoek gedaan. Waarom eigenlijk niet?

Politie Brabant

Maar er speelt meer. Zoals nu dus bekend is geworden, heeft er een zeer grootschalig rijksrecherche-onderzoek gelopen naar corruptie binnen de politie Brabant. Met als saillant detail dat de (voormalige) hoofdverdachten van het omkopen van agenten dezelfde personen zijn die coffeeshop Carpe Diem in Helmond hebben opgezet: hasj-leverancier Yusuf, pandeigenaar Nico K., beveiliger Robin B.

Nóg opmerkelijker: in het tienduizenden pagina’s tellende dossier van dat tweede rijksrecherche-onderzoek zijn alle verwijzingen naar Helmond, naar coffeeshop Carpe Diem en naar burgemeester Jacobs weggelaten. Terwijl de politie de betrokkenen rond de Helmondse coffeeshop in die periode bijna dag en nacht volgde via telefoontaps en feitelijk schaduwen. Kennelijk moest een nóg groter of gevoeliger onderzoek worden afgeschermd, waardoor niet alles in de vrijgegeven strafdossiers mocht belanden.

Ongekend stilzwijgen

Een groot deel van de openstaande vragen kan worden beantwoord door de autoriteiten, indien ze dat zouden willen. Maar die autoriteiten hullen zich tot dusverre in een stilzwijgen dat voor Nederlandse begrippen ongekend is.

Sargasso diende het afgelopen jaar bij negen verschillende instanties vijftien verschillende Wob-verzoeken in (Wet openbaarheid van bestuur). Vrijwel alle verzoeken werden maandenlang getraineerd en vervolgens integraal afgewezen. Er is overleg geweest tussen de instanties, hebben we geleerd, over wie wat zou verstrekken.

Het Parket Generaal in Den Haag ‘vergat’ aanvankelijk de rijksrecherche te vragen of ze onderzoek hadden gedaan naar Jacobs en keek ‘per abuis’ alleen in de eigen archieven. De gemeente Helmond lakte bijna alles weg uit de stukken wat maar weg te lakken viel. En blijkt de zakelijke agenda van Jacobs tot juli 2009 ‘per abuis’ uit Outlook te hebben gewist. De politie Brabant Zuid-Oost levert aanvankelijk geen enkel document en pas na een reprimande van de bezwaarcommissie honderden volledig zwartgemaakte stukken. De provincie Brabant verstrekt niets. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt geen stukken over Jacobs te hebben, anders dan over zijn salariëring. Over al deze kwesties lopen nog bezwaarprocedures èn rechtszaken – inmiddels vijf aangespannen processen en dat aantal groeit nog.

Ernstig is ook dat de Staat tot dusverre geen enkele uitleg heeft willen geven over de bedreiging van Jacobs. Terwijl de veiligheidsmaatregelen ongekend van omvang zijn geweest – zelfs Defensie is er bij ingeschakeld. De achtergronden van de bedreiging – die opmerkelijk genoeg ook ineens weer was verdwenen, zonder dat de daders ooit zijn gepakt – zijn omgeven met een soort staatsgeheim. Waarom?

De combinatie van alle factoren wekt de stellige indruk dat er zaken worden afgedekt. Uiteindelijk zal de rechter, aan het einde van de langlopende Wob-procedures, wel openheid gelasten, maar dat duurt – vanwege drukte bij de rechtbanken – nog zeker zes tot negen maanden. Het zou beter zijn als de verantwoordelijke autoriteiten eerder met antwoorden komen op de vele, vele vragen in ‘dossier Fons Jacobs’.

Reacties (26)

#1 naomi

Hulde Sargasso,overheid zwijgt de tranparante Burgemeerster Blanksma zwijgt,de gedupeerden blijven berooid achter.Een voorbeeld van politiek falen echter over de hoofden van anderen heen.Het is te walgeijk voor woorden en schaam me in deze Gemeente te (moeten) wonen.

 • Volgende discussie
#2 Joost

Mooie serie, helaas kunnen we niets definitiefs zeggen. Ben benieuwd naar de uitkomst van de wobs…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

“Is het eigenlijk wel aan het OM om te concluderen dat iemand onschuldig is?”

Het is wel aan het OM om te concluderen of er voldoende bewijs (en reden en opportuniteit, zelfs bij voldoende bewijs kan het OM besluiten tot niet vervolgen, zie het nieuws van vandaag) is om over te gaan tot vervolging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Naomi

@3: @3: Mijn overtuiging is dat politiek Helmond ism OM en Politie sommigen het hand boven het hoofd houden.
Vraagt zich nu niemand af waarom juist Jacobs met dergelijk CV hier ooit is kunnen beginnen? Toch niet omdat er niemand te vinden was die geen bedreigingen op zijn naam had staan.Nee Jacobs zou en moest het worden.
En dan Mevr Blanksma,die geheel volgens CDA gebruiken al haar principes nu al vergeten is en moeiteloos het stokje overneemt.
De landelijke poitiek moet ingrijpen,hier in Helmond wil/durft niemand dat te doen.Hoe laf!!!!!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Niet JeZus

Wiens/welke belangen worden hier beschermd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 roland

“.. veel geld van eigenaar verwisseld, iemand is er beter van geworden, maar de vraag is: wie?”
BAVARIA toch, waarom blijft die weer ongenoemd?

= “.. OM .. dat het ‘voldoende aannemelijk is’ dat Jacobs ‘onschuldig is aan het feit waarop de verdenking betrekking had’
Jurisch onzin, is de verdenking onvoldoende hard te maken, dan is een rechtszaak kansloos, rede voor seponeren, waartegen bij het gerechtshof bezwaar te maken is met een vervolgings verzoek.

= “.. autoriteiten hullen zich in een stilzwijgen dat voor Nederlandse begrippen ongekend is”
Toch eens wat meer rondvragen, zo ongekend is dat helaas niet.

= “Ernstig is dat de Staat geen enkele uitleg geeft over de bedreiging”
Geef mij EEN voorbeeld waar dit wel gebeurde.

= “.. Helmond lakte bijna alles weg uit de stukken wat maar weg te lakken viel” – “honderden volledig zwartgemaakte stukken”
Lopen hierover ook WOB rechtszaken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Naomi

Beste Roland,
Je vraag is terecht, waarom wordt Bavaria niet genoemd?
Ik denk dat deze reconstructie genoeg vragen oproept om inderdaad Bavaria aan een grootscheeps fiscaal onderzoek te onderwerpen.Laten we maar gewoon aannemen dat dat ook gedaan wordt. Maar ja, wat moet je met een Brouwerij, die twee jaar terug nog veroordeeld werd door de Europese Commissie voor het terugbetalen van € 20.000.000 wegens kartelvorming. We snappen nu wel hoe ze dit bedrag proberen terug te verdienen. Bavaria is duidelijk op het verkeerde pad.

Nee, nee het gaat erom welke opdracht de rijksrecherche heeft gekregen en wat vervolgens het OM met de uitkomst doet. En natuurijk heb je gelijk de art. 12 procedure staat atijd open. Gelukkig loopt deze procedure nog tegen Jacobs.

Kijk, je kunt er verschillend tegenaan kijken maar het blijft naturijk heel vreemd dat een persoon die zelf onderwerp is van een rijksrecherche onderzoek tegelijkertijd zwaar onder bewaking wordt gesteld. Iets klopt er dan niet en ik denk dat je als overheid dan ook uitleg moet geven. Zou er echt wel een bedreiging zijn geweest of is dit allemaal “fake” geweest. Wat denk jij? Als dat zo is dan heb je dus wel veel mensen gecompromiteerd in je plannen, die daar zo van schrikken dat ze niet meer terug durven.
Het zou me niets verbazen met alles wat ik tot nu toe in deze zaak heb gelezen. En dat is, neem maar van me aan veel, heel veel

De rest van jouw vragen kan ik niet beantwoorden, daar heb ik geen idee van. Dat zal je aan de redateuren van Sargasso moeten vragen.

Wat zou je zeggen van een keer kopje koffie drinken en gedachten te wisselen. Maakt alles misschien een stuk makkelijker. Hoor van je.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Co Stuifbergen

Voor wie niet deel 1 t/m 4 gelezen heeft:

Bavaria bezat een café.
Dat café werd opeens erg veel geld waard, want de gemeente Helmond vond dat er een koffieshop moest komen.

Bavaria verkocht het café.
Bavaria heeft dus geld verdiend aan deze affaire.

De investeerders in de koffie-shop (Vosmeer en ene Nico, vastgoedhandelaar) hebben tonnen verlies geleden, want de koffieshop is kort na de opening gesloten op last van de gemeente, nadat een aanslag op de koffieshop gepleegd was.
Bovendien kwamen er twijfels over de herkomst van het geld van Nico, en over te innige contacten tussen de hash-leverancier en de politie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Inca

Andere vraag dan, wie hadden er voordeel bij het weer sluiten van de boel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 zazkia

Kenners weten: Er is maar één coffeeshop in Helmond. Er heeft er een een tijdje te koop gestaan.
(Dit zag ik toevallig op horeca te koop omdat een Engelse vriend van mij een coffeeshop wilde kopen, toen zag ik dat er 1 in helmond te koop was, dit was in 2010. Helmond, dacht ik toen. Is daar maar 1 coffeeshop? Oh sjissismarreja ik wil mijn ergste vijanden niet een coffeeshop in Helmond aandoen)

Het zoeken op rechtspraak.nl naar helmond coffeeshop levert daarom veel interessants op. (Want er zijn er neit zo veel)
ljn=AR2525
OP basis van het bestemmingsplan mag er ter plaatse maar 1 coffeeshop en is er in 2001 nog tenminste een was die vond dat hij aanspraak maakte op het hebben van een coffeeshop, ondanks dat hij niet een vergunning daarvoor had.

In een andere uitspraak BX7889:

p 9 juni 2010 is een gestolen terreinwagen de pui van de op dat moment nog niet geopende coffeeshop binnengereden. Begin juli 2010 is de coffeeshop geopend. Op
30 juli 2010 zijn twee explosieven bij de coffeeshop naar binnen gegooid. Bij de daaropvolgende explosie is aanzienlijke schade aan de coffeeshop aangericht.

1.2. Verweerder heeft op 19 augustus 2010 een bevel tot sluiting van de coffeeshop gegeven tot 1 oktober 2010. De sluiting was gegrond op de overweging dat, op basis van de dreigingsanalyse van de zijde van de politie, zeker niet is uitgesloten dat het, na heropening van de coffeeshop, op een gegeven moment komt tot een verdere geweldsescalatie, waardoor ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde is ontstaan.

Tegelijk wordt er in
BP4791 weer geoordeeld dat geen sprake was van een serieuze dreiging. De verzoeker (ws iemand die aan de coffeshop gerelateerd is) die stelt daarin het volgende…

Ter zitting heeft verzoeker nog betoogd dat de gebeurtenis op 9 juni 2010, waarbij een terreinwagen de pui van de coffeeshop is binnengereden, niet als incident in de beoordeling had mogen worden meegenomen, omdat niet duidelijk is of het een gerichte aanslag was, of dat een dronken bestuurder de gevel heeft beschadigd.
Verder wordt verzoeker zelf niet bedreigd. De bedreiging van coffeeshop hangt volgens verzoeker samen met de bedreiging van de burgemeester. In het strafdossier van de verdachte daarvan ontbreekt echter ieder bewijs. Desondanks duikt de burgemeester onder, omdat hij zijn ambt niet meer zou kunnen uitoefenen. Overigens is verzoeker niet medegedeeld dat de sluiting verband hield met de bedreiging van de locatie. Dat is later in het sluitingsbevel toegevoegd.

In die laatste uitspraak wordt van alles interessants overwogen over de dreigingsanalyse. Die is dan wel niet aan de verzoeker noch verweerder verstrekt maar

dit betekent niet dat van een concrete persoonlijke bedreiging ten tijde van de sluiting van de coffeeshop geen sprake was. Alleen al de omstandigheid dat een persoon is opgepakt als verdachte van het treffen van voorbereidingshandelingen tot moord op de burgemeester, is daarvan een bevestiging.

Oftewel uit de wekelijkse dreigingsanalyse zou blijken dat er voorbereidingshandelingen voor moord werden getroffen voor de burgemeester.
Nog interessanter wordt het in BO9678:

immers heeft verdachte opzettelijk dreigend tegenover [verbalisant 1] en [verbalisant 2] (politie regio Brabant Zuid-Oost) gezegd: “Weet je, die aanslag op die coffeeshop hier, als ik zo makkelijk aan granaten kon komen bestelde ik er tien en gooide ze gelijk bij de burgemeester naar binnen”, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking, welke dreigende woorden ter kennis zijn gekomen van voornoemde [slachtoffer 2];
3.
op 21 september 2010 te Helmond, opzettelijk beledigend [slachtoffer 3], in dier tegenwoordigheid (via de telefoon) mondeling heeft toegevoegd de woorden “Kutwijf”, “kankerwijf”, “kutsecretaresse” en “vieze kankerhoer”, althans woorden van gelijke beledigende aard en strekking;

en nog meer van zulke strekking. Bavaria zal er echt niet veel mee te maken hebben, of het moet in verdachte zitten.

Oftewel wat iedereen eigenlijk al weet, Helmond is het eigenlijke maaskantje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 P.J. Cokema

@8: Mooi beknop uittreksel. Ik heb, waarschijnlijk in een andere tijd dan jij, op een andere middelbare school gezeten en met mijn herinneringen aan de lessen “uittreksels maken” kom ik tot deze:

Met een ;)
Voor wie niet deel 1 t/m 4 gelezen heeft:
Er was ambtenaar van VROM (alwaar hij één van de architecten van een omstreden woningcorporatie-maatregel was), die burgemeester werd. Waar hij ook in die functie kwam, er ontstond overal stront aan de knikker, waar Justitie telkenmale niet echt de vinger op kon leggen.

Het is geen wonder, zei een ingewijde in 1995 al . ‘Wat denk je nou? De echte sjoemelaars hebben het schriftelijk bewijs, voorzover dat aanwezig was, al lang vernietigd. Deze beerput blijft netjes toe.’
(Citaat uit VK-artikel uit 1995 over één van de affaires waarbij Jacobs was betrokken en ook in het Sargasso-dossier is genoemd).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 R.A.F

Alles overziend lijken de twee belangrijkste vragen:
1.Waarom en door wie werd burgemeester Jacobs bedreigd?
2.Was Jacobs corrupt? Riep hij de problemen over zichzelf af, of was hij slachtoffer van zijn verantwoordelijkheid als burgemeester?

R.A.F:
Sorry maar ik zie hier 4 vragen staan nl
1.Waarom en door wie werd burgemeester Jacobs bedreigd?
2.Was Jacobs corrupt?
3.Riep hij de problemen over zichzelf af
4.was hij slachtoffer van zijn verantwoordelijkheid als burgemeester?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Noami

@12:In de lopende artikel 12 tegen Jacobs zullen veel zaken kunnen worden meegenomen.Trieste feit blijft wel dat een gewone burger die aan de rand van de afgrond is gebracht door de samenwerking van de vorige eigenaar,Bavaria en de Gemeente Helmond dit zelf mag opknappen,terwijl politiek Helmond geen enkel intiatief neemt naar noch Vosmeer alsook de ex eigenaren van Berlaer.Beide panden in eigendom van de Gemeente,beide doorverhuurd aan Bavaria.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 roland

@7: Na 4 in deel 4 heb ik geen behoefte aan een ontmoeting

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Vast Goed

Ik geloof niet zo in allesomvattende complotten, simpelweg omdat de meeste organisaties daar niet goed genoeg voor zijn georganiseerd. Maar als meerdere overheidsorganisaties gecoördineerd informatie weghalen, kan er wel een plan zijn: bijvoorbeeld het blootleggen van drugslijnen. Het zou kunnen dat tijdens deze operatie op onvermoede zaken is gestuit, zoals de corruptie van Jacobs of politieagenten. Door die zaken bloot te leggen wordt de opsporingsoperatie ook bloot gelegd. Dan sta je voor de keuze: welke vis gaan we proberen te vangen? Iemand als Jacobs (staat voor z`n pensioen, dus relatief onschadelijk) kan daar geluk mee hebben. Voor de rijksrecherche een rationeel besluit, maar dat je nooit publiekelijk kunt uitleggen. En voor de burger onbegrijpelijk, want die ziet niet een relatief kleinere vis (boef), maar een onaantastbare corrupte overheidsdienaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 roland

Als resultaat laat dit onderzoeksprojekt veel vragen open en geeft weinig antwoorden.
Wat had beter gekund/gemoeten lijkt niet gesteld. Dat vergroot de kans een volgende keer in dezelfde valkuilen te lopen.

Dat stemt niet vrolijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Inca

@16: op wie doel je met het lopen in dezelfde valkuilen: gemeente/OM of de onderzoekers van Sargasso?
En wat stemt er precies niet vrolijk: de situatie in Helmond, of slechts het onderzoek ernaar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Naomi

@17: Nee,jij bent lekker transparant geweest de afgelopen weken.Geen enkele inhoudelijke toevoeging gegeven behalve het plakken en knippen van een link.Laat eens even weten wat beter had gekund/gemoeten. Of stop gewoon met deze zinloze niets toevoegende commentaren.
Het is zo gemakkelijk een kritische houding aan te nemen,zaken te suggeren zonder met iets concreets te komen.Suggestie over rol Bavaria.? Wat dan?
Wees eens blij dat er tenminste iemand een onderzoek naar malversaties in Helmond doet.
Dus voeg iets conreets toe a.u.b of stop met dit semi kritisch gewouwel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 roland

@17: Valkuilen voor een volgend onderzoeksprojekt.
Jeroen Smit laat zien hoe het ook kan.

“de situatie in Helmond, of slechts het onderzoek ernaar?
Het onderzoeksresultaat had het eerste moeten beantwoorden.
Blijkbaar ligt dat erg gevoelig!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Sjors van Beek

@19: Beste Roland.
Als mede-auteur van de bekritiseerde stukken nu toch even dit: ik word nogal moe van je commentaren. Wat kunnen we er mee? Blijkbaar ben je goed ingevoerd, maar help dan een handje mee als je het allemaal zo goed weet.
Wie ben je eigenlijk? Eerder nodigde ik je uit tot rechtstreeks contact. Kom eens over de brug, je weet me ook via andere kanalen best te vinden.
Denk je, dat wij niet weten dat er nog een heleboel vragen onbeantwoord zijn? Lever een bijdrage aan onze zoektocht, ipv je eindeloze stuurlui-aan-de-wal-visie.

En wat @6 betreft: ja, ook over die door Helmond geweigerde stukken lopen inmiddels processen. Het is wachten op de zittingsdatum/data.

Sjors van Beek

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Naomi

@20: Ik neem aan dat we nu niets meer vernemen van Roland.
Iets inhoudelijks komt er toch niet uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 roland

@20:
Waarom “een nader contact”, je kunt er toch niets mee
Blijkbaar roepen mijn opmerkingen soms botte reakties op; het zij zo. Ieder vogeltje zingt zoals die gebekt is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Naomi

@19: Zoals ik al dacht,niets te melden die Roland,geeft ook eerlijk toe dat men er niets mee kan om contact met hem te hebben.Weet niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Sjors van Beek

@22: Nader contact omdat ik denk of hoop dat je ons verder kan helpen. Ik stoor me niet aan je reacties, integendeel. Het irriteert me slechts dat je kennelijk wel (veel) meer weet maar geen bijdrage wil leveren om de nog openstaande Helmondse mysteries op te lossen. Wil je dat zelf niet ook dan? Je hebt voortdurend kritiek dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd. Toon aan dat je het beter kan dan.
Dat je – niet alleen hier maar ook tegenover ons, de onderzoekende journalisten – anoniem blijft terwijl je voortdurend prominent meedoet in de discussie vind ik overigens niet sterk.
Nog anders gezegd: kritiek hebben op ons onderzoek: prima. Maar dan wel boter bij de vis graag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Inca

@19: wat mij betreft ligt het niet zo ‘gevoelig’ maar je reacties vind ik erg onduidelijk. Het is makkelijk om met nietszeggende kritiek te komen – maar persoonlijk waardeer ik het zeer dat Sargasso de moeite neemt (en als ik het zo lees heel wat moeite) om in elk geval wat boven tafel te krijgen.

Je ontwijkt bovendien mijn tweede vraag, door te antwoorden “Het onderzoeksresultaat had het eerste moeten beantwoorden.”

Maar ik vroeg naar jouw mening hierover. Vind jij de situatie in Helmond een probleem? Wat is jouw perspectief hierop?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Naomi

@25: Ik vind dat Sargasso doet wat eigenlijk een College en Gemeente Raad had moeten doen. Zaken waarvan ze wetenschap hebben aan de kaak te stellen. Zeker als je leest hoeveel tegenwerking Sargasso heeft gekregen (WOB) van een Gemeentebestuur dat juist blij zou moeten zijn met transparantie, dan neem ik diep mijn pet voor de journalisten af.

 • Vorige discussie