Dossier Fons Jacobs: het einde van Carpe Diem

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
en Dossier:

ONDERZOEK - Het is nooit duidelijk geworden wie achter de bedreiging zat van de Helmondse burgemeester Fons Jacobs. Wel blijkt nu dat hij zelf verdacht werd van corruptie. In het derde deel van een uitgebreide reconstructie zien we hoe het fout gaat en er aanslagen worden gepleegd en bedreigingen worden geuit. En welke rol spelen de motorclubs in dit verhaal? (Deel 1, 2, 3, nieuws)

Op 2 juli 2010 opent Carpe Diem eindelijk zijn deuren. De schade van de aanslag van een maand eerder is hersteld. John Vosmeer en zijn financiers zijn klaar om het grote geld te gaan verdienen. Maar slechts een paar weken later, in de nacht van 29 op 30 juli, leggen beveiligingscamera’s vast hoe een gehelmde motorrijder twee explosieven naar binnen gooit. Vosmeer en zijn vriendin liggen boven de coffeeshop te slapen, maar blijven ongedeerd.

De schade is nog te overzien, maar op 19 augustus besluit Jacobs Carpe Diem tot 1 oktober te sluiten. Dat gebeurt op advies van de Bossche officier van justitie Erna Vrijhoeven, wegens ‘de dreigingsinschatting jegens de heer J. Vosmeer, als vergunninghouder voor Carpe Diem’.

coffeeshop Carpe Diem, ten tijde van de bedreigingen van de burgemeester

Coffeeshop Carpe Diem blijft gesloten. Foto ANP – ROBIN UTRECHT

Jacobs vraagt in september om een nieuwe dreigingsinschatting. Op grond daarvan wordt de sluiting verlengd tot 1 november. Opvallend: volgens de burgemeester is de dreiging inmiddels verschoven van de uitbater (Vosmeer) naar de coffeeshop zelf. ‘Dit maakt de dreiging voor de openbare orde des te groter’, schrijft Jacobs in zijn besluit, ‘omdat bij eventuele herhaling van de eerdere gewelddadige incidenten, bezoekers en directe omgeving ernstig gevaar lopen’.

Op 20 oktober worden een 20- en 33-jarige man uit Helmond van hun bed gelicht op verdenking van het plegen van de aanslagen. Vijf dagen later staan ze weer op straat – de zaak is geseponeerd. Desondanks besluit Jacobs op 27 oktober, in overleg met de lokale veiligheidsdriehoek, dat de rust toch voldoende is weergekeerd. Carpe Diem mag op 1 december weer open.

Stroomversnelling

Op die openingsdag komen de zaken in een stroomversnelling. De gemeente maakt bekend dat burgemeester Jacobs beveiliging krijgt vanwege bedreigingen aan zijn adres en aan het adres van Carpe Diem. De burgemeester duikt onder en verblijft enkele weken in het buitenland. John Vosmeer wordt niet beveiligd. Loco-burgemeester Frans Stienen neemt Jacob’s portefeuille over. Wat de dreiging behelst, wordt niet gemeld.

het huis van fons jacobs wordt beveiligd

Bij het huis van Fons Jacobs verschijnt op 1 december strenge beveiliging. Foto ANP – ROBIN UTRECHT

Carpe Diem moet wederom dicht, tot 1 april 2011. De gemeente meldt in een persbericht dat de vergunning mogelijk definitief wordt ingetrokken. In zijn brief aan Vosmeer hierover schrijft Jacobs dat er een ‘nieuwe concrete en actuele verdergaande bedreiging van de openbare orde bestaat. In casu worden zowel personen als uw object, te weten de coffeeshop, zeer ernstig bedreigd’, aldus de burgemeester. Achteraf blijkt dat de burgemeester door het Openbaar Ministerie in Den Bosch is getipt over mogelijk witwasgevaar in de coffeeshop wegens de financiële betrokkenheid van Yusuf. Het Openbaar Ministerie dringt aan op een nieuw BIBOB-onderzoek. Daarnaast start Jacobs een eigen onderzoek ‘om te achterhalen of ik door u voorafgaand aan de vergunningverlening wel correct geïnformeerd ben. Ik heb daar nu mijn twijfels over.’

Woonwagenkamp

Enkele dagen later komt naar buiten dat er al iemand vastzit voor de bedreigingen tegen Jacobs. Om vijf over twee, in de nacht van 27 november 2010 wordt de dan 38-jarige Sleman L. van zijn bed gelicht. Hij woont in een woonwagenkamp in Eindhoven en is een bekende van de politie, een grote jongen. Uit stukken, ingezien door Sargasso, blijkt dat de Criminele Inlichtingen Eenheid een signaal had gekregen dat hij in opdracht van een andere crimineel een moordaanslag voorbereidde op Jacobs. Sleman L. was in het bezit van tekeningen en informatie over de alarminstallatie van Jacobs’ woning. In de woning van L. vindt de politie een kogel.

Uit de processen-verbaal blijkt dat Sleman L. maar mondjesmaat wordt verhoord. De politie stelt nauwelijks vragen en lijkt vooral geïnteresseerd in de bezoekjes van Sleman L. aan België. Op 7 december wordt hij weer vrijgelaten. Bijna een jaar later wordt de zaak tegen hem geseponeerd.

Op 11 juli 2011 wordt nog een 58-jarige man uit Drunen opgepakt op verdenking van de aanslagen op Carpe Diem. Hij zou een voormalige Hells Angel zijn. De advocaat van de man kon de verdenking snel wegnemen: zijn cliënt zat ten tijde van de aanslagen in een Belgische cel.

Welke dreiging?

In de stukken is geen enkele indicatie te vinden over de geplande aanslag op Carpe Diem. Tóch schrijft korpschef Simone Steendijk van de politie Brabant Zuid Oost op 9 augustus 2011, als de beveiliging van Jacobs is afgebouwd, in een bedankbriefje aan het Helmondse college van B&W: ‘Eind november 2010 kwam informatie beschikbaar waarin sprake was van een ernstige bedreiging van de burgemeester van de gemeente Helmond en een mogelijke aanslag op een coffeeshop in deze plaats. Een bepaalde crimineel zou opdracht hebben gekregen om op korte termijn een aanslag te plegen op de burgemeester en genoemde coffeeshop. De groep criminelen die hierbij betrokken zou zijn, staat bekend als gewelddadig en zij schuwen het gebruik van zware vuurwapens niet. Een of meerdere van hen kunnen gelinkt worden aan eerdere aanslagen op een coffeeshop in Helmond.’

fons jacobs

Fons Jacobs meldt zich weer op het gemeentehuis na het onderduiken. Foto ANP – ROBIN UTRECHT

Er zijn meer twijfels over de bedreigingen jegens de burgemeester. Marc van den Boomen, de advocaat van Carpe Diem, zegt in Nieuwsuur dat er volgens hem helemaal geen ‘reële bedreiging was geweest’. Bart Nieuwenhuizen, hoofdofficier van justitie in Den Bosch, reageerde in dezelfde uitzending: ‘Natuurlijk zijn er bedreigingen. We hebben verschillende informatie uit verschillende hoeken, en daar wordt dan een mooie dreigingsanalyse op gemaakt, zowel op het object, de coffeeshop Carpe Diem, als op de persoon, de burgemeester van Helmond, en die laten zien dat ik als hoofdofficier van Justitie dan wel maatregelen heb te treffen.’

Geen concrete informatie

De cruciale dreigingsanalyse van 30 november 2010 is echter nooit op schrift gesteld, maar alleen mondeling aan de burgemeester doorgegeven. ‘Er is geen concrete informatie over de dreiging, maar toch moet Vosmeer zich ertegen verweren. Het is vechten tegen een schim’, concludeert Van den Boomen.

Op 27 januari 2011 zegt Nieuwenhuizen in de Volkskrant: ‘Misschien blijkt na gedegen onderzoek dat het een broodje aap is’. Op 31 maart 2011 verklaart hij in het Eindhovens Dagblad weer dat de bedreiging is gericht tegen de persoon van de burgemeester. ‘Niet tegen Fons Jacobs, maar tegen de burgemeester van Helmond.’ Loco-burgemeester Frans Stienen, die de coffeeshopportefeuille van Jacobs heeft overgenomen, is echter nooit bedreigd geweest. Wie de bedreiger is, is volgens de hoofdofficier dan nog steeds niet duidelijk. Maar ‘als ik er achter kom wie dit heeft geïnitieerd, grijp ik hem in zijn magere kippennek en is hij niet jarig’. En dat gaat gebeuren, verzekert Nieuwenhuizen in de Volkskrant: ‘De bedreiger mag zich zorgen gaan maken’.

Tot op heden is er niemand aangehouden. Naar de bron van de aanslagen en bedreigingen is het daarom gissen. Er zijn al veel scenario’s genoemd en onderzocht. De eigenaar van concurrerende coffeeshop Bonne Ville wilde zelf de vergunning voor een tweede shop en toen hij die niet kreeg, zou hij het werk van Vosmeer hebben willen frustreren. De eigenaar ontkent. De bedreigingen zouden te maken hebben met de zoon van Fons Jacobs. Hij zou banden hebben met het drugsmilieu. De politie heeft dit gerucht onderzocht, nadat het Eindhovens Dagblad erover berichtte, en verwees het al snel naar het rijk der fabelen.

Nóg een corruptieonderzoek

Een meer plausibele verklaring is dat Vosmeer onhandig heeft geopereerd door tussentijds van achterdeur te wisselen. Vast staat dat Yusuf er kort na de opening is uitgewerkt. Begin augustus 2010 was er een bijeenkomst in de coffeeshop tussen Vosmeer en Yusuf om de bedreigingen en aanslagen te bespreken. De sfeer was gespannen. Yufus had een maat van de Hell’s Angels meegenomen, maar Vosmeer leek voorbereid: in zijn huis zat een aantal leden van de Veterans. Yusuf en Vosmeer kwamen er niet uit, maar duidelijk was dat de rol van de Turkse geldschieter was uitgespeeld en dat Carpe Diem voortaan de softdrugs uiteindelijk van een andere leverancier zou afnemen.

Yusuf had een sterk motief, maar voor zover bekend is hij nooit verdacht geweest van de bedreiging van de burgemeester. De autoriteiten hielden op dat moment Yusuf en Nico K. – de andere financier- namelijk al continu in de gaten vanwege hun betrokkenheid bij een ánder corruptieonderzoek. Daarover morgen meer.

Morgen: een aantal personen in het Carpe Diem-dossier duiken op in andere rijksrecherche-onderzoeken.

Hiervoor:

Vergunningen voor niet-bestaande BV’s
Hoe Fons Jacobs goochelt met vergunningen
De Limburgse affaires van Fons Jacobs
Oud-burgemeester Helmond verdacht van corruptie
Oud-burgemeester Helmond mogelijk vervolgd

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt met financiële hulp van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. Een allesomvattend verhaal vindt u ook in Vrij Nederland van deze week.

featured foto ANP – Robin Utrecht

Reacties (5)

#1 Kalief

De links in de ankeiler naar deel 1 en 2 geven een ‘pagina bestaat niet’.

  • Volgende discussie
#2 Dimitri Tokmetzis

opgelost.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Naomi

Dus tegen de burgemeester heeft een onderzoek wegens ambtelijke corruptie gelopen.Precies op de dag van heropening van Carpe Diem wordt hij bedreigt. Vervolgens weet Jacobs niets van een onderzoek en is hij dus ongeveer de enige die weet wat de bedreiging zou inhouden.Volgens mij er is zelfs aangifte van gedaan door Jacobs..De aangifte wordt niet vrijgegeven.
Dan wordt hij voor tonnen Euro’s beveiligd.Wie heeft de opdracht gegeven voor deze beveiliging en wie heeft deze beveiling verzorgt?
Het blijft bizar dat in een zaak met zoveel betrokkenen en die zoveel commotie heeft veroorzaakt er dus nooit enig bewijs boven tafel is gekomen.
Sallaint detail is dat dezelfde Mevr E Vrijhoeven(gebiedsofficier van justitie) nu ook juist degene is de de aangifte van Mieke Betgem tegen Jacobs heeft herschreven de tekst van deze aangifte is zoals bekend gebruikt door de Gemeente secretaris van Helmond om Mieke Betgem te ontslaan.
Dit stinkt,ook de rol van OM roept vraagtekens op.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Noami

Bij deze reactie Roland op zijn laatste verhelderend commentaar op publicatie van gisteren.
U lijkt wel een woordvoerder van de Gemeente Helmond,
-Veel spelfouten
-Nooit ingaan op welke vraag van wie dan ook
-Geen enkele inhoudelijke toevoeging aan deze discusssie
-Het verschuilen achter anderen
-Zeer nieuwsgierig
En vooral vaag, heel vaag!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Basszje

Hulde trouwens voor de diepgang in de stukken. Geeft een mooi beeld van de verborgen wereld der overheidsbeslissingen, het deel dat niet officieel op papier gaat.

  • Vorige discussie