De willekeur viert hoogtij in gedoogland

Gisteravond was met dank aan het mediagenieke gymnasiummeisje Sahar het debat over Afghaanse meisjes en de vraag of zij al dan niet terug moeten. Leers zei over het door zijn departement ontwikkelde beleid eergisteren het volgende:

“Dan ik wil ik ook kijken of ik op een integere, zuivere manier beleid heb, waar in pincipe elk meisje voor in aanmerking kan komen als dat aan de orde is. Dat beleid heb ik ontwikkeld en dat ga ik morgen in de Kamer verdedigen.”

Dit nieuw ontwikkelde beleid gaat over verwestering en meer specifiek over te verwesterde meisjes uit Afghanistan die ouder zijn dan tien jaar en hier al meer dan acht jaar zijn. Wat dat verwesterd zijn nou precies inhoudt is mij totaal niet duidelijk. Iemand suggesties? Een dikke laag make-up? Een kort rokje? Een Nederlands vriendje? Juichend langs de weg met een oranje hoofddoek op Koninginnedag met pul bier in de hand? Of is dat dan weer niet verwesterd genoeg en een oranje Bavaria-jurkje wel? Wie het weet mag het zeggen.

Zoals verwacht kreeg Leers de handen op elkaar van de gedoogcoalitie en de omgekochte mannenbroeders. Waar Hero Brinkman ruim twee weken geleden verwestering nog een “compleet waanzinnige” manier noemde te bepalen of iemand in Nederland mag blijven, loopt de PVV nu braaf achter de minister aan. Misschien omdat Leers Wilders toch wel een plezierige en betrouwbare vent blijkt te vinden. Of misschien omdat onder deze specifieke voorwaarden maar 40 tot 100 meisjes lijken te vallen. Echt willekeurig wordt het echter als er naar de details wordt gekeken. Klaarblijkelijk kan een meisje met een hoofddoek (ongetwijfeld tot grote vreugde van de PVV) eerder worden teruggestuurd dan een meisje zonder. Of een meisje met grote broers dat misschien wel teruggestuurd wordt, want haar grote broers kunnen haar over straat begeleiden in Afghanistan en een meisje zonder grote broers niet. Bizar is in dit verband een eufemisme. Compleet waanzinnig is het, dus geef ik voor het eerst en naar alle waarschijnlijkheid voor het laatst een keer Brinkman gelijk.

De oppositie heeft terechte kritiek op deze willekeurige én specifieke regel die de minister alleen maar bedacht heeft om de publieke opinie niet verder tegen te krijgen. Waarom naats Afghaanse meisjes trouwens geen jongens, christenen of homo’s? Waarom wel Afghanistan, maar niet Iran, Irak, Somalië? Iran is ook niet echt een vrouwvriendelijke theocratie. Irak is überhaupt op veel plekken niet veilig en in Somalië wacht besnijdenis om maar wat dwarsstraten te noemen.

Als de minister zich echt moreel zou willen revancheren dan moet hij gewoon de motie Anker-Spekman uitvoeren. Hierin wordt een bijzonder helder criterium neergelegd over welke kinderen in Nederland zouden moeten mogen blijven. Voordewind (CU) legt uit: “… als ze 8 jaar onafgebroken in Nederland zijn gebleven, want dat betekent dat we als Nederland in gebreke zijn gebleven om hun ouders uitsluitsel te geven over hun status.” Dat betekent natuurlijk wel weer een soort Generaal Pardon, maar een fatsoenlijke en humane overheid kan niet anders.

Reacties (33)

#1 ReinoutS

+10!

 • Volgende discussie
#2 KJ

De willekeur viert hoogtij in gedoogland

Ja. Zoals wie je wel of niet laat oppakken door de gedachten-politie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

Jongens zijn niet fotogeniek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sikbock

De bekende salami-methode.. Leers laat 1 afgaans plakje salami toe, dan nog een plakje en nog een plakje.. uiteindelijk krijgt hij de hele (halal) salami van achter in zijn hol geschoven

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

“Dat betekent natuurlijk wel weer een soort Generaal Pardon”

Alleen als je er geen algemene regel van maakt: Duren de procedures te lang (8 jaar lijkt me zeker op een kinderleven heel erg lang), dan kun je minderjarigen niet meer terugsturen, punt. Zolang dat niet een vaste regel is, krijg je inderdaad om de 5 jaar weer een Generaal Pardon, omdat de IND het weer in de soep heeft laten lopen en er dus inderdaad na een veel te lange procedure weer kinderen terug worden gestuurd naar een land waar ze de taal niet van kunnen spreken en dat op zijn best een heel vage herinnering is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 KB

ik dacht dat we na het generaal pardon een streep achter het falende asielbeleid van voorgaande regeringen gezet hadden. Maar nu komen er opeens weer 400 sahars uit de kast vallen die hier al tien jaar zijn. Hoe kan dit? Hoeveel asiellijken zitten er nog in de kast?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bookie

Die motie van Anker-Spekman kan niet. Het probleem bij Sahar was juist dat ze niet onafgebroken in NL had gewoond (even Zweden) anders had ze onder het generaal pardon gevallen.

Juist de omgeving (scholen/verenigingen etc) kan bevestigen of ze verwesterd/opgenomen in de gemeenschap is, of juist vnl omgaat met mensen uit de Afghaans/Pakistaanse gemeenschap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hal Incandenza

@4
En hij kijkt al zo zuur de laatste tijd.

@5
Nog beter.

@6
Kennelijk zijn we nog niet rond, of zijn er nieuwe gevallen? Ik weet het eerlijk gezegd niet zeker, maar volgens mij was het GP voor asielzoekers van voor 1 april 2001. Tegen 2011 kun je hier dus alweer prima 8 jaar zijn zonder uitsluitsel lijkt me.

@7
Daarvoor heeft de minister dan nog eventueel discretionaire bevoegdheid. (Wat Leers “de makkelijke uitweg” noemde…)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Jan van Rongen

Het gelijkheidsbeginsel is in het Nederlands recht vastgelegd, dus er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen verwesterde jongens en verwesterde meisjes. Daarnaast zal de minister heldere criteria voor verwesterd moeten formuleren, en dat lijkt me (vrijwel) onmogelijk. Er zal dus ook weer volop worden geprocedureerd door asiel-advocaten (terecht, want er is een nieuwe regel) over deze punten.

Ook dat 8 jaar in Nederland criterium wordt een onlogisch criterium als het aan verwestering wordt gekoppeld. Ook in Zweden kun je verwesteren.

Van mij mag iedereen blijven hoor, ik vind dat ons land in zijn asielbeleid al ver over de grens van het humane is gegaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Spam

Het is in Afghanistan natuurlijk wel nog lastiger voor Hollandse meisjes dan voor Hollandse jongens. Dat dat onderscheid niet kan vind ik geen sterk argument. En dat je voor kinderen andere criteria aanlegt dan voor 18+ is ook wel te verdedigen.

Neemt niet weg dat het van mij wel wat ruimhartiger mag. Iemand die het grootste en belangrijkste deel van zijn/haar ontwikkeling hier heeft doorgemaakt stuur je niet naar een oorlogsgebied waar je met je Hollandse mentaliteit en gedrag ook nog extra gevaar loopt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Sikbock

in ieder geval weer een mooi incentive om de procedures tot in het oneindige te rekken.. en als je dan uitgeprocedeerd bent dan zeg je gewoon: ik ga niet en staat de overheid weer met een mond vol tanden.. +1 voor onze sociale inborst

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hal Incandenza

@Sik
De overheid heeft gewoon de verantwoordelijkheid om binnen een redelijke termijn dit soort zaken af te handelen.

De eerste aanvraag van bv Sahar duurde 2.5 jaar, het beroep daar bovenop nog 1,5 jaar. Vervolgens duurt de tweede aanvraag in eerste aanleg ook weer drie jaar. Een tweede aanvraag wordt mogelijk bij veranderende omstandigheden, da’s dus het risico van de eerste aanvraag 4 jaar laten duren….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Sikbock

@ Hal: tsja.. ik zou – net als als een hoop economische vluchtelingen – ook profiteren van een krakkemikkig systeem dat eindeloos procederen mogelijk maakt en zou er ook alles aan doen om zand in de raderen te strooien..

En als er maar genoeg asielaanvragen binnenkomen en je maar lang genoeg blijft procederen blaas je het systeem vanzelf op en mag je blijven.. alles voor de goede zaak natuurlijk, en de advocatuur verdient er ook nog een aardig zakcentje mee..

waar klagen we eigenlijk over?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Tjerk

Waarom 8 jaar, en niet 6 jaar of 10 jaar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Hal Incandenza

Gelijk hebben ze ook (economische vluchteling of echte politieke), maar hoe je het ook wendt of keert, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de overheid.

Bovendien zoals ik net aangaf, het is dus geen kwestie van eindeloos procedures aanspannen: 1 keer asielaanvragen + 1 (!) beroep = 4 jaar. Dat is dus geen “profiteren van een krakkemikkig systeem dat eindeloos procederen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Hal Incandenza

@14
Mij persoonlijk lijkt 6 jaar ook rijkelijk ruim. Maar goed dat voorstel ligt er.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@14: 6 jaar lijkt me ook prima. Of 3 jaar. Punt is dat er een regel moet zijn van: Als de IND er te lang over doet om een beslissing te vellen, dan mag de persoon/familie in kwestie blijven. Wat precies te lang is, daar kun je zeker over discussiëren, maar dat is geen beletsel een termijn te kiezen. Vrijwel alle andere termijnen die we in Nederland verzonnen hebben zijn immers ook subjectief gekozen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Sikbock

ja Hal.. over die verantwoordelijkheid kun je twisten.. bijvoorbeeld: als ik een fiets steel, is dan de overheid verantwoordelijk als ik geen straf krijg?

Het is dus maar net hoe hoog je de lat voor de overheid wilt leggen. mi stel je irreele eisen aan de overheid en leg je daar alle verantwoordelijkheid neer.

Maar goed.. ik vind 4 jaar wel een mooi uitgangspunt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hal Incandenza

@Sik
Wel als de rechtszaak zo lang duurt dat de verjaringstermijn verstreken is. Volgens mij hebben we het daarover, toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Reinaert

Zou die Leers nog goed kunnen slapen?
Wat voor soort geweten heeft zo’n man?
Of is het een TBS-er?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Prediker

Het is wel degelijk de verantwoordelijkheid van de overheid dat er binnen een beperkt aantal jaren uitsluitsel komt over de vraag of de beslissing van diezelfde overheid correct genomen is.

Het is namelijk diezelfde overheid die de procedures vaststelt, de overheid die de middelen beschikbaar stelt (het aantal rechters, griffiers, IND-medewerkers) om de procedures te bewandelen, etc. Het is gewoon een geldkwestie. Als je wilt dat er binnen twee jaar uitsluitel is tot de Hoge Raad, dan moet je eenvoudig meer rechters aanstellen om die zaken te behandelen. Maar dat kost geld, en wil de overheid er niet insteken.

Ondertussen hebben we wel jarenlang geld gestoken in de scholing van deze meisjes. Ik zou zeggen: haal dat geld er nou gewoon uit. Laat asielzoekers die hier keihard knokken voor hun opleiding gewoon blijven. Dan worden het brave belasting- en premiebetalende burgers. Een win- winsituatie!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Cracken

Vind het altijd wel grappig om te bedenken dat er ergens diep in de krochten van BZK een groepje van 10 ofzo; hoogstwaarschijnlijk blanke, middelbare mannen en vrouwen bij elkaar zijn gekomen. En tezamen de term ‘te verwesterd’ mierenneukerig tot na de komma in ambtelijk-juridische taal hebben moeten vastleggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Share

Ik vind die Leers maar een sick fuck. Meneer wil zogenaamd integer beleid voeren. De hele hap valt m.i. onder de niemals-wieder-afspraak en dus gaat het niet door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 vandyke

Inmiddels zijn per 1 juli 2010 nieuwe procedures van kracht geworden die het procederen aanzienlijk sneller maken, want daar ligt natuurlijk het probleem.
Ondertussen zijn de procedures veranderd en gaan de procedures een stuk sneller.
Daar ligt het probleem en de oplossing: snelle én rechtvaardige beslissingen.
Wat je niet moet hebben zijn politici die in hun paranoïde, allerlei extra procedures gaan verzinnen om vermeende fraude aan te pakken, want dan lopen we zo weer vast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Lord Flash

@24

” die het procederen aanzienlijk sneller maken, want daar ligt natuurlijk het probleem.”

Helemaal eens.

Ik ben wel eens benieuwd waarom die procedures nou zo ellenlang moeten duren. Er zal natuurlijk van rechts geroepen worden dat asieladvocaten allemaal zand in de machine strooien, maar m.i. kan dat alleen maar als er ook iets te strooien valt; er waarschijnlijk ergens een fout is gemaakt.
Hoeveel sneller zouden procedures gaan als je het aantal fouten terugdringt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Reinaert

Die Leers ziet er trouwens steeds slechter uit.
Zou hij zich ergens zorgen over maken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 cor mol

Wat doen we met Nederlanders die zo verPVVed zijn dat zij niet meer in de Nederlandse samenleving passen? Als dat er 1,5 miljoen zijn, dan is Nederland ineens een stuk minder vol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Share

@26 je vergist je mogelijk met opnames waarin ie anders geschminckt is. Hier staan o.a. z’n brows niet in de schoensmeer.
@27 aan je rekenen heeft het nooit gelegen he? ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Robson

Moreel is het pas te noemen wanneer er helemaal Geen kinderen Nederland uit worden gezet.

Kinderen deporteren is altijd immoreel en barbaars.

Voor die conclusie is noch Brinkman, noch Leers, noch een regering noch een Kamer nodig. Men luistert er gewoon voor naar kinderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 vandyke

@29 Dat vind ik echt onzin. Wat je zegt is dat je gewoon een land binnen kan lopen en als je maar een kind aan je hand hebt dan kan je daar blijven. Of moet je wachten tot het kind volwassen is voordat je het kan uitzetten?

Er is niets op tegen om mensen -ook kinderen- terug te sturen naar het land waar ze vandaan komen als er geen geldige reden is om in ons land te verblijven. Als je echter als regering de bureaucratie steeds groter maakt dan heb je het aan jezelf te wijten dat je de kinderen niet meer terug kan sturen omdat ze zijn ingeburgerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Yevgeny Podorkin

Wat dat verwesterd zijn nou precies inhoudt is mij totaal niet duidelijk. Iemand suggesties?

Ssja, de bekende riedel hè. Kwestie van eeuwen achter elkaar téveel welvaart vergaard over de ruggetjes van sloebers in Afrika en Azië en ze dan veroordelen omdat ze zich in hun stompzinnige armoede in Middeleeuwse religies hebben teruggetrokken. Op de bank voor de buis ondertussen worden Henk & Ingrid handenvol chips vretend opeens heftig geconfronteerd met beelden van afgeranselde burka’s. De elite begint panisch met de werken van Kant en Spinoza te wapperen. 10 platbombardeerde dorpjes later en de collateral damage spoelt als een tsunami onze de-mo-cra-tie aan gort. Passief als de duiven op de dam, het vet druipt van de kinnen, stuurt men er een PV- Verdelger op af…

Criminele Oost-Europeanen verjagen Nederlandse daklozen van straatkrantventplek. “Dit is gewoon broodroof”:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/9656347/__Daklozenkranten_misbruikt__.html

Bij gebrek aan Nederlandse blazen Poolse vrijwilligers de ballonnetjes maar op. “Het zijn heel goede mensen, deze Polen”:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5751/Koninginnedag/article/detail/1882142/2011/04/29/In-Lienden-blazen-de-Polen-voor-Koninginnedag-de-ballonnen-op.dhtml

Voorkomen is altijd beter dan genezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Hal Incandenza

@YP
Dank je, eindelijk een zindelijk antwoord!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Robson

@30 Het is altijd immoreel wanneer men niet gewoon een land binnen kan lopen, met of zonder kind aan de hand.

Het is bovendien altijd immoreel, om mensen een land uit te zetten, met of zonder kind of kinderen.

Het wordt tijd dat dit eens duidelijk wordt gesteld, want Nederland wordt steeds immoreler.

 • Vorige discussie