1. 1

  of elke moslim die betrapt wordt mag erop rekenen dat we zijn hand eraf hakken of stenigen van overspeligen oftewel lijfstraffen mogen moslims verwachten.

  Een erg succesvolle wijze om je carrière de nek om t draaien, lijkt mij.

  Al heeft men in NL ook wel eens geopperd dat we bij rechtspraak van immigranten rekening moesten gaan houden met hun achtergrond. Dus zo gek is de overweging niet.

 2. 2

  @1 Goed punt. Mijn eerste reactie was “heilige boeken horen niet in de rechtzaal thuis”, maar mensen mogen ook de eed (op een heilig boek) in plaats van de belofte afleggen. Sterker nog: volgens mij kon je tot voor kort alleen de eed afleggen.

  Daarnaast: in Duitsland moet je ook je geloof opgeven als je je bij de gemeente inschrijft. Blijkbaar is het geloof daar nog iets meer verweven in de trias politica dan hier.

 3. 3

  Je kunt het bericht ook zo lezen dat de rechter gewoon een oordeel heeft geveld dat overeenkomt met de wetten, en vervolgens de koran heeft gebruikt om de vrouw het oordeel extra uit te leggen.

  Evenwel ben ik “blij” met dit voorval. Het kan de laatste tijd niet duidelijk genoeg gemaakt worden dat wetten prevaleren boven godsdienst.

  De echte vraag die dit opwerpt is: Hoever moet je gaan met het gebruiken van iemands “achtergrond” in rechtspraak?

 4. 4

  @1: Precies. Als je alleen de ene kant op redeneert (minder streng straffen wegens godsdienst) bevoordeel je gelovigen weer boven niet-gelovigen.

  @3: Maar voor zover ik het lees heeft de rechter weldegelijk een milder oordeel gegeven OMDAT in de Koran staat dat een man zijn vrouw in bepaalde gevallen mag slaan.

  En hoe ver mag je gaan? In ieder geval niet zover als hier. Straks krijgt een kannibaal minder straf omdat het eten van mensen bij zijn levensovertuiging/godsdienst hoort.

 5. 5

  @3 ik ben zelf niet gelovig maar één ding wat me altijd heeft bevreemd is de vraag of een gelovige de wet kan laten prevaleren over het heilige schrift.

  Volgens mij kan dat per definitie niet. Heilig overtreft wet, denk ik. Wat wel een erg moeilijke, zo niet onmogelijke situatie zou scheppen voor de samenleving dus er is wel enige nuance maar hoe dat te verklaren is…..

 6. 6

  Maar wat is geloof? De bijbel is op vele plekken strijdig met de Nederlandse wet. Dat wijst erop dat dat geloof zo is aangepast dat het past binnen het Nederlandse staatsbestel. Of is het andersom?

 7. 7

  @6? bedoel je dat t strijdig is en DUS moet het geloof zijn aangepast om dat te bereiken?

  Als ik ervan maak dat: “het hedendaags geloof is een interpretatie van de strijdige bijbel opdat ’t overeenkomt met onze ideeën van hoe het staatsbestel zou moeten zijn”. Klopt dat?

  Dat zou ik wel een beetje t paard achter de wagen vinden. Aangezien geloof/bijbel er was vóór de vorming vh staatsbestel. En dus zou je mogen verwachten dat het bestel gevormd is naar de bijbel wat toch weer de discrepanties tussen beiden niet verklaard. En nog altijd aanleiding geeft om de bijbel vóór de wet te laten gaan. Al moet ik zeggen dat mij vraag breder bedoeld is dan alleen de bijbel. Ik bedoel alle vormen van “geloof” van hindoeïsme tot scientology en alles dat ertussen ligt.

 8. 8

  Een bijbel als voorbeeld van een geschrift of een wetboek. Eigenlijk verschillen ze weinig van elkaar.

  Beide zijn geschreven door mensen om een kader te stellen waarbinnen men zich dient te gedragen. Inclusief richtlijnen voor consequenties die dan weer door aangewezen personen (priesters e.d. of rechters) worden geinterpreteerd naar de dan spelende situatie. Het wetboek is de in nederland geldende laatste versie van richtlijnen waar men zich binnen de samenleving aan zou moeten houden.

  Welk kader volg je. Als rechter zou je je natuurlijk moeten houden aan een wetboek. Je bent in dienst als handhaver van het rechtssysteem en niet van een geloof. Het duitse voorbeeld lijkt dan ook een gevalletje onkunde. Ik geloof dat ze al is gewraakt.

  Moet een gelovige de bijbel of welk ander geschrift voor de wet laten gaan? Nee, dat is zijn eigen keuze. We maken zelf onze beslissingen, zo ook om te kiezen welke richtlijnen we volgen.

  Zou je dus binnen een rechtstaat rekening moeten houden met iemands achtergrond? Alleen zolang het binnen het rechtssysteem past en dus niet op andere zaken die niet zijn meegenomen. Persoonlijk denk ik dat we al veel te ver gaan in het meewegen van de achtergrond van een dader. Een zwak punt in ons rechtsysteem.

 9. 9

  “Nee, dat is zijn eigen keuze.”

  Dat is het niet, hij heeft geen keuze. Hij moet het wetboek als hoogste aardse gezag erkennen en daar ook naar handelen.

  In je laatste paragraaf zeg je dat ook denk ik. Tegenspraak?

 10. 10

  Nee, niet helemaal. Iedereen mag wat mij betreft zelf beslissen of men wel of niet de geldende regels volgt. De motivatie maakt me weinig uit. Kijk alleen niet gek op als je dus ook aangepakt wordt op het overtreden van de regels.

  Het slaan van een vrouw vanuit je overtuiging lijkt mij trouwens ook niet bepaald een verdediging maar eerder een indicatie dat het vaker kan voorkomen. Van een beetje rechtssysteem mag je dan aannemen dat er bij bewijs van mishandeling een versnelde echtscheiding en een vervolging van de man volgt.

 11. 11

  @10 da’s dus wat mij betreft NIET de bedoeling. Een gelovige mag zijn overtuiging niet gebruiken als vrijbrief en dat moet vooraf duidelijk zijn en daar heeft ie zich aan te houden. Daar dient de wet voor. Niet alleen om een strafmaat achteraf op te stellen.

 12. 12

  Volgens mij zeg ik hetzelfde tenzij je bedoelt dat je er alles aan zou moeten doen om verkeerd gedrag te voorkomen. Dat zie ik niet als iets realistisch en het is in eerste instantie aan een ieder om zich voor zijn eigen gedrag te verantwoorden t.o.v. zijn leefomgeving.

 13. 13

  het is helemaal niet raar dat wetten volgens religeuze wetten zijn gebaseerd. vanaf het begin van nederland tot ongeveer 100 jaar geleden toe was de wet op de bijbel gebaseerd.dus heeft het wet baseren op de bijbel een langere periode gehad dan het momentele niet op bijbel gebaseerd wet.(in nederland)

 14. 14

  @13: Dat is het wel. Want onze wetten zijn niet gebaseerd op religie, maar grotendeels op het rechtvaardigheidsgevoel van mensen. En dat staat 100% los van religieuze gevoelens.

  En hoe kom je aan die 100 jaar? Volgens mij is het langer.

  Maar ook voor die tijd waren onze wetten in veel mindere mate gebaseerd op de bijbel dan je schetst.

  Wij hebben bijvoorbeeld geen sharia, zoals de islam die wel heeft.

 15. 15

  jij denkt echt dat ik dom ben en zulk soort punten niet weet. (vergeet ik een keer iets te melden kom je me gelijk uit leggen met het uitleg dat je aan iemand moet geven die geen verstand van zaken heeft.)

  denk je nou echt dat ik niet wist dat in nederland geen sharia heerst. nog in het verleden. of niet weet waar het wet vandaan kom?(of op baseert dus democratie) ik heb echt wel een keer les geschiedednis gehad op school.

  ps.
  verder vind ik het wel aardig maar soms werkt het op mijn zenuwen.

 16. 16

  @ali: Voel je niet zo snel aangevallen… Ik leg gewoon uit hoe ik het zie na het lezen van jouw comment.

  Lees nou niet alles als een belediging. Dit is een weblog waarop gediscussieerd wordt over alles. Daar hoort bij dat mensen het niet met elkaar eens zijn.
  Zo ook hier. Jij gooit een stelling in de strijd, ik ben het daar niet mee eens en kom met wat argumenten. In plaats van direct in de verdediging te schieten en het op jezelf te betrekken is het misschien een keer een idee te kijken naar mijn reactie en vervolgens te bepalen of en hoe je daar gaten in kan schieten. En geloof me, dat kan altijd.
  Dus, zoek bijvoorbeeld links op die jouw argument kracht bijzetten.

  Je bent niet dom, dat merk ik. Je probeert in ieder geval na te denken over dingen en ze (soms wat te summier) te beargumenteren. Daarmee ben je al een stuk verder dan veel anderen die hier reacties achterlaten.

  Maar je bent ook lichtgeraakt en je niet 100% beheersing van het Nederlands maakt het voor ons af en toe niet makkelijk om je te begrijpen, en zorgt nog wel eens voor wat misverstanden.

  Probeer een stukje eens twee keer te lezen voordat je een reactie plaatst.

 17. 17

  oke is goed.
  Je moet niet op mijn driftigheid letten. het is een karakter van me waar ik lang bezig mee ben om te veranderen. Door mijn gebrek aan Nederlands zet ik me zelf wel eens voorschut. De reden waarom ik meedoe aan deze discussies is echter puur om mijn gebrek aan Nederlands te verbeteren. Door mensen met een perfecte nederlands te communiceren en daarvan te leren. En dit is een ideale manier doordat het virtueel is.

  persoonlijk vind ik me zelf soms arogant doordat ik mee doe met disscusie`s wel eens zwarte plekken op deze site bezorg. Je zult je vast wel iritiren dat ik met een gebrek aan Nederlands toch mee discuseer en op deze manier probeer mijn gebrek nederlands probeer te verbeteren. Maar aan de andere kant ben ik niet de enige die van andermans reacties leert. Maar toch in de gevallen dat ik jou op je zenuwen zet moet je me niet kwalijk nemen.

 18. 18

  @13: Om even bij het voorbeeld van de bijbel te blijven. Er waren al wetten voordat een groepje mensen de bijbel bedacht.

  In het gebied wat nu nederland heet was er al lang een beschaving voor de komst van het christelijke geloof.

  Wat men sommigen tegenwoordig als christelijke normen en waarden proberen te verkopen zijn in feite algemeen geldende normen en waarden. Er zijn meer beperkingen dan vrijheden als je naar puur christelijke regels kijkt, iets waar we als samenleving niet achterstaan. Denk maar eens aan zaken als homohuwelijk, abortus en dergelijke. Nederland is echt niet zo christelijk (joods) als sommige graag zouden willen doen geloven. Kijk maar eens in de supermarkt.

 19. 19

  @ali: zolang je op argumenten discussieert ben je van harte welkom op GC. Dat je je Nederlands probeert te verbeteren is alleen maar lovenswaardig. Zolang je je er van bewust bent dat onze reacties soms ook voortkomen uit niet helemaal begrijpen wat je bedoelt is er niks aan de hand. Scherp discussieren mag en is soms ook zelfs nodig, dat hoort erbij, en is ook niet erg zolang het niet gemeen wordt.