Nieuwsposter

1.773 Artikelen
Achtergrond: Jay Huang (cc)
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SP: Fraude H+B Thuiszorg: â??Commercie leidt tot maffiapraktijken in thuiszorgâ??

SP: Fraude H+B Thuiszorg: â??Commercie leidt tot maffiapraktijken in thuiszorgâ??

â??Onderaanbestedingen in de thuiszorg en de jacht naar hoge winsten maken de thuiszorg kapot.â?? Dat zegt SP-Kamerlid Renske Leijten in reactie op de grootschalige fraude bij H+B Thuiszorg in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Uit een uitzending van EenVandaag blijkt dat bij H+B Thuiszorg vele miljoenen zijn verdwenen door het wegsluizen van zorggeld, het declareren van hoge bedragen voor niet-geleverde zorg en door de inzet van ongeschoolde medewerkers. Leijten: â??Deze zaak laat zien dat cowboys de thuiszorg aan het overnemen zijn. Overheden maken afspraken met gecertificeerde thuiszorgorganisaties maar beseffen niet dat hier een web van obscure onderaannemers onder hangt. Het onderaanbesteden van thuiszorg, leidt tot maffiapraktijken, dat moeten we snel verbieden.â??

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

PVV: Wilders roept Rutte op zich te gedragen als Thatcher

PVV: Wilders roept Rutte op zich te gedragen als Thatcher

Reactie van Geert Wilders op pagina 4 van Het Financieele Dagblad, “EU-begroting groeit in 2012 met ruim zes miljard euro”, 20 april 2011:

EU-begroting groeit met meer dan 6 miljard. Ik roep Rutte met klem op dit NIET te aanvaarden want het is onacceptabel. En los daarvan moet de Nederlandse bijdrage aan de EU ook fors omlaag. Rutte moet zich als Thatcher gaan gedragen in Europa en met de vuist op tafel slaan en zeggen “No more. And I want my money back!”

Klik hier voor de Twitter-pagina van Geert Wilders

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

PvdA geschokt door de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn

PvdA geschokt door de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn

PvdA-leider Job Cohen: ‘Het is verschrikkelijk en onvoorstelbaar dat mensen
in een winkelcentrum het slachtoffer worden van een schietpartij. Het leed dat
is aangericht is nauwelijks te bevatten. Ik wil mijn medeleven uitspreken met de
nabestaanden en slachtoffers.’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

PVV: Geen levenslange benoeming meer voor rechters

PVV: Geen levenslange benoeming meer voor rechters

Onlangs heeft de PVV het idee geopperd dat rechters niet meer voor het leven benoemd zouden moeten worden, maar voor een bepaalde periode die van rechtswege afloopt, waarna herbenoeming mogelijk kan zijn. Vele reacties volgden, uiteenlopend van een goed idee dat uitwerking vereist tot een bijl aan de wortels van de democratische rechtsstaat, een flagrante aantasting van de grondwettelijke eerbied voor de onafhankelijke rechterlijke macht en het schaden van het vertrouwen in de rechtsstaat.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

PVV: Kamervragen over Nederlands belastinggeld voor moskeeën voor illegalen in Griekenland

PVV: Kamervragen over Nederlands belastinggeld voor moskeeën voor illegalen in Griekenland

Vragen van de leden Bontes, van Klaveren en Wilders (allen PVV) aan de staatssecretaris van Europese Zaken over de bouw van twee moskeeën voor illegalen in Athene onder andere gefinancierd door Nederlandse belastingbetalers.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SP: Politieke leiders in Europa laten zich door de bankiers gijzelen

SP: Politieke leiders in Europa laten zich door de bankiers gijzelen

Het is ineens opvallend stil rondom de euro. Nadat eerst regeringsleiders en ministers van Financiën over elkaar heen tuimelden, houden de meeste politici nu hun mond. Dat komt simpelweg doordat zij hebben afgesproken om collectief te zwijgen over de situatie.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

PvdD: Twee moties Partij voor de Dieren aangenomen

PvdD: Twee moties Partij voor de Dieren aangenomen

Den Haag, 14 december 2010 – De Eerste kamer heeft kamerbreed een motie van Niko Koffeman van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin de regering wordt verzocht de regie bij voor mensen besmettelijke dierziekten, zoals Q-koorts, volledig in handen te leggen van het ministerie van VWS. Ook nam de Eerste Kamer een motie aan die het kabinet verzoekt gemaakte afspraken rond de Ecologische Hoofd…

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SGP: zondag is geen stemdag

SGP: zondag is geen stemdag

De SGP wil geen onderzoek wil naar stemmen op zondag. Het plan van PvdA en D66 om dat wel te willen, moet zo snel mogelijk van tafel. Het zorgt voor meer problemen dan het oplost. Bovendien moeten daarmee allerlei mensen op zondag werken en stemmen.

Volgende