Thema Data

Update ontwikkeling salarissen directeuren Goede Doelen

DATA - De beloning van directeuren van Goede Doelen verhit regelmatig de gemoederen. De ontwikkeling van die salarissen blijft de laatste zeven jaar echter min of meer gelijke tred houden met de inflatie. Dit blijkt uit de update van het onderzoek naar de beloning bij 30 grote Goede Doelen in Nederland.

Twee jaar geleden presenteerden we voor het eerst de studie naar de salarisontwikkeling. Toen leek er een sterke afvlakking te zijn van de ontwikkeling. De laatste twee jaar geeft weer een lichte stijging te zien. Die wijkt echter nauwelijks af van de inflatie.
goededoelensalaris_475

Wereldtemperatuur | Update oktober 2015

DATA - 1998 was steeds het jaar dat in discussies over het klimaat terug kwam. Dat was immers het jaar dat het pas echt warm was. Sindsdien zou er sprake zijn van een pauze. We hebben het er hier al vaak over gehad.

Maar nu kan die discussie stoppen. 2015 breekt alle records, ook die van 1998.
Voor het eerst in de bijna zes jaar dat we u de maandelijkse updates brengen, zijn alle records in de grafiek gebroken. De maand zelf, de afgelopen 12 maanden, de afgelopen 3 jaar, de afgelopen 11 jaar en de afgelopen 30 jaar waren allemaal warmer dan we ooit gemeten hebben.
wereldtemperatuur_201510_475

Sociale huurwoningen in moties

DATA - Welke politieke partijen proberen het hardst de malaise in de sociale huur sector aan te pakken?

Om te beginnen: welke partijen dienden de laatste jaren meeste moties met betrekking tot dit onderwerp?

SP 12
PvdA 5
GL 3
CDA 2
PVV 2
v.Vliet 2
50Plus 1
VVD 1

Geïnventariseerd zijn 28 moties, die in de laatste jaren (2013 – heden) zijn ingediend. In dit exceldocument staan ze op een rij, met links naar de stemmingsuitslagen in de Tweede Kamer.

Hoe hebben de partijen op die moties gestemd? (n.v.t. betekent dat fracties toen nog niet in de Tweede Kamer zaten).

Meting bij A2: verhoging snelheid leidt tot meer stikstofdioxide in de omgeving

ANALYSE, DATA - Eind november 2012 ging de maximum snelheid in de avond en nacht op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam omhoog van 100 naar 130 km/u. Op basis van uurmetingen van het RIVM blijkt dat er door deze verhoging zeker 10% meer stikstofdioxide (NO2) in de lucht zit.
Tevens is de dalende trend van de laatste jaren gestopt.

Het Landelijke Meetnet van het RIVM heeft diverse meetstations in Nederland. Eentje daarvan staat langs de A2 bij Breukelen. Ongeveer halverwege het stuk snelweg waarop de 130 km/u tussen 19:00 en 06:00 geldt sinds eind november 2012.

De meetgegevens worden aldaar op uurbasis vastgelegd en per maand gepubliceerd. We hebben voor dat station, nummer NL10641, de gegevens vanaf 2011 opgehaald. Vervolgens hebben we de gegevens in drie tijdsvakken ingedeeld, waarbij voor de zekerheid geen overlap is in de uren. Omdat er ’s nachts veel minder verkeer is, hebben we het stuk van middernacht tot 5 uur apart genomen.

Wanneer we vervolgens vanaf 2011 het lopende jaargemiddelde berekenen, om seizoensinvloeden te voorkomen, kunnen we vanaf eind 2011 het verloop van de metingen van de tijdsvakken naast elkaar leggen.

a2_641_abs_475

In bovenstaande afbeelding wordt dan zichtbaar dat vanaf begin 2013 het deel van de avond begint af te wijken van de andere twee. Omdat het een vol jaar duurt voor het effect van de maatregel in het gemiddelde zit en het ook nog enige tijd duurde voordat men in de gaten had dat men 130 mocht rijden, is pas vanaf halverwege 2014 goed duidelijk wat het effect is.

Wanneer we het gemiddelde van 2011 voor alledrie de tijdsvakken op 1 stellen, kunnen we de trends beter naast elkaar leggen. Onderste afbeelding laat goed zien hoe het drukke avondvak na de maatregel duidelijk hoger komt te liggen. In het laatste jaar gemiddeld 10%.

Het is dan ook te verwachten dat de voorgenomen maatregel om gedurende de hele dag 130 km/u toe te staan een nog grotere impact zal hebben op de NO2 concentraties. Er is dan immers veel meer verkeer die er aan kan bijdragen.

Uit de toegenomen concentratie in de lucht valt niet goed af te leiden hoeveel meer NO2 een auto produceert wanneer hij sneller gaat rijden. Maar daar lang niet iedereen de 130 haalt op dit moment, is het aannemelijk dat het veel hoger ligt dan die 10%. Milieudefensie geeft naar aanleiding van een studie aan dat het wel 46% zou kunnen zijn.

Verder is uit de grafieken af te leiden dat de daling waar al jaren sprake van was, nu tot stilstand is gekomen. En op die locatie ligt het jaargemiddelde nu nog maar net onder de norm van 40 microgram per kubieke meter. De verhoging van de snelheid zou tot een overschrijding van de norm kunnen leiden.

a2_641_rel_475

Oorspronkelijke publicatie.

Wereldtemperatuur | Update september 2015

DATA - Hier weer uw maandelijkse update van de wereldwijde afwijking van de temperatuur. Alle langjarige gemiddelden hebben weer een nieuw record bij ons. Alleen de maandwaarde moet er nog twee voor laten gaan, januari 2007 en februari 1998.

In december zijn de onderhandelingen over maatregelen ter beperking verdere opwarming aarde. Dit keer zijn ze in Parijs. Aan de data zal het niet liggen. Dat was 6 jaar geleden in Kopenhagen nog anders, toen was er net een dipje.

Hopelijk dan ook dit keer meer resultaat.
wereldtemperatuur_201509_475

Uitwisseling bestuurders binnen 50 grootste bedrijven Nederland

DATA - Waar hebben de huidige bestuurders van de 50 grootste bedrijven in Nederland in het verleden gewerkt? Vorige week lieten we zien hoe de 50 grootste bedrijven momenteel bestuurders delen. Maar we hebben ook de data over hun eerdere betrekkingen. Als we hiermee een nieuwe netwerkanalyse maken, ontstaat er een stevige kluwen.
top50_vorigv5_475

De stroom naar Europa

DATA, VISUALISATIE - Vorige week was er een nieuw record aan vluchtelingen dat Europa binnenkomt. Ville Saarinen en Lucify hebben een interactieve kaart gemaakt van de vluchtelingenstroom op basis van de data van de UNHCR. Herkomst en bestemming zijn hierbij aan elkaar gekoppeld wat het mogelijk maakt om e.e.a. per land te bekijken.

(via)

Elders is up-to-date in kaart gebracht hoeveel Syrische vluchtelingen (de grootste groep momenteel) in welke landen zitten.

Trouw heeft moeite met criminaliteitsstatistiek

DATA - Update 4 november 2015: Trouw heeft correctie online gezet.

Duidelijke kop online bij Trouw dit weekend: “Criminaliteit daalt, maar niet onder alle bevolkingsgroepen”.
Daar we al jaren bovenop deze materie zitten, waren we benieuwd wat ze gevonden hadden.
Maar we struikelden al snel in het artikel. Te beginnen bij de bewering dat het CBS bij de recente cijfers over criminaliteit geen gegevens had geleverd over de herkomstgroepen. Die zaten namelijk gewoon in de bijlagen, tabel 4.9.

En toen werd het helemaal warrig. Waar de kop nog spreekt over het niet dalen van de criminaliteit onder bepaalde groepen, gaat het in de tekst ineens over het niet dalen van het aandeel van bepaalde groepen in de totale criminaliteit. Hetgeen duidelijk iets anders is.
En na de eerste grafiek werd het verhaal soft zonder verder concrete onderbouwing. We zijn dus zelf maar even in de getallen gedoken.

Update falend klimaatbeleid Nederland

DATA - Op basis van bronnen meldt NOS dat in de nog niet gepubliceerde Nationale Energieverkenning 2015 staat dat de doelstellingen van het nog geen twee jaar oude Nationale Energieakkoord niet gehaald worden. In plaats van 14% in 2020, zal het aandeel hooguit 12% zijn.

Vorig jaar hebben we inzichtelijk gemaakt hoezeer 25 jaar doelstelling op het vlak van duurzame energie keer op keer niet gehaald worden. Tijd voor een update. Dit keer hebben we ook de lijn toegevoegd zoals die waarschijnlijk in de Energieverkenning zal staan.
doelstellingen_201510_eu_475

Wereldtemperatuur | Update augustus 2015

DATA - Hier weer uw maandelijkse update van het verloop van de opwarming van de aarde. Aan de hand van 5 meetreeksen geven we de gemiddelde trend weer.
Eind dit jaar vinden in Parijs de onderhandelingen plaats over een nieuw klimaatakkoord. Het lijkt er op dat de aarde een extra signaal af wil geven nog voor die conferentie.
wereldtemperatuur_201508_475