Thema Data

Welk land in Europa nam de afgelopen jaren de meeste asielzoekers op?

DATA - Door het overlijden van wederom honderden bootvluchtelingen afgelopen week is er vandaag een speciale EU top over deze problematiek. Het zal vooral gaan over het indammen van de stroom. Maar ook over hoeveel wel op te nemen en de verdeling over de landen.
Mijn alterego @datagraver heeft voor De Stand diverse overzichten geproduceerd van de asielstromen naar Europa en via de Middelandse Zee. Deze kunnen helpen bij de maatschappelijke discussie.

Te beginnen met het met het meest pijnlijke overzicht. Het aantal mensen dat overleed bij de overtocht van de Middelandse zee de afgelopen jaren. Bijgewerkt tot en met 22 april dit jaar.
dood_v3_475

Afscheid van de CD en LP

DATA - De revival van de LP mag dan af en toe in het nieuws komen, eigenlijk loopt het tijdperk van de fysieke geluidsdragers simpelweg ten einde. Het bliepje van de LP’s kan de trend niet breken.
Naar aanleiding van de teleurstellende omzetcijfers van de Nederlandse muziekindustrie hebben ee de cijfers vanaf 1975 bij elkaar gesprokkeld en de geluidsdragers netjes gestapeld. LP’s onderop, dan de cassette’s, de CD’s en ten slotte de singels (digitaal en analoog op 1 hoop).
geluidsdragers_475

De benzineprijs is zeker 10 cent te hoog momenteel

DATA - Na enige jaren alhier keer op keer aangetoond te hebben dat de benzine- en olieprijs elkaar netjes volgen, is er nu sprake van een stevige trendbreuk. De benzineprijs aan de pomp stijgt veel sneller dan op basis van de ontwikkeling op de oliemarkt verondersteld mag worden.
Als we het zouden omrekenen naar de normale pompprijs, zou de benzine de afgelopen weken eigenlijk tussen de 8 en 15 cent goedkoper moeten zijn. Pas nu begint de olieprijs weer wat in te halen.

Het is des te opvallender omdat de afgelopen 3 jaar de benzineprijs (genormeerd) steeds een beetje onder de olieprijs bleef.
Een verklaring hebben we nog niet gevonden.
oliebenzine_2015w16_475

De neergang van de Nederlandse muziekindustrie

DATA - Eergisteren werden de jaarcijfers van het NVPI gepresenteerd. Onderdeel daarvan zijn de cijfers over de Nederlandse muziekindustrie. En die waren opnieuw slechter dan het jaar ervoor.
Als we het verloop vanaf 1991 in kaart brengen, is duidelijk dat er sprake is van een niet te stuiten neergang.

Eerst even de cijfers op een rij:
muziek_v3_475

50 jaar autokleuren

DATA - Een tijd terug presenteerden we u het verloop van de kleur die de nieuw aangeschafte auto’s door de tijd heen. Daar RTLNieuws vandaag met een soortgelijk item kwam, leek het me wel aardig de grafiek van een update te voorzien.
Dit alles wederom op basis van de Open Data van het RDW.
Hier het overzicht voor de laatste 50 jaar:
autokleur_50jaar_475

Doorgeschoten fraudebestrijding UWV in beeld

DATA - Deze week bleek uit het jaarverslag van het UWV dat er maar liefst 40% meer overtredingen waren van de inlichtingenplicht in 2014 ten opzichte van 2013. Strengere regels waren de oorzaak.
De Nationale Ombudsman constateerde eind vorig jaar al dat het grootste deel van de overtredingen niets met bewuste fraude te maken heeft en dat de mensen dus eigenlijk vrij breed onterecht als kwaadwillende criminelen werden behandeld.

Naast de groei in overtredingen van de inlichtingenplicht, groeide ook nog eens het aantal maatregelen genomen bij het verzuim van de inspanningsplicht (voorheen sollicitatieplicht) met ruim 10%.
Hier de groei van beide zaken (in de kolommen) in beeld, met daarbij het aantal uitkeringen waarover het UWV gaat. De cijfers komen uit eerdere jaarverslagen en het CBS:
uwv2_475

Wereldtemperatuur | Update februari 2015

DATA - Door de Britten wederom een verlate update van onze maandelijkse wereldtemperatuurgrafiek. Dit keer met een stevige verandering.
Al enige tijd voeren we in de reacties een discussie over de kwaliteit van de gebruikte meetreeksen van RSS en UAH. Eigenlijk wilde ik ze er al uit halen, maar had nog geen doorslaggevende reden. Voor UAH heb ik die nu wel. Die meetreeks is nu echt definitief aantoonbaar onjuist en dus niet bruikbaar. Daarom vanaf nu weggelaten. En dan verspringt ineens de hele grafiek natuurlijk.
wereldtemp_201502_475

Langjarig perspectief bij sterke stijging antisemitische incidenten (CIDI)

DATA - Vandaag presenteerde het CIDI haar jaarlijkse rapportage over de antisemitische incidenten in Nederland.
Ze melden een stijging van 71% van 2013 naar 2014.

We hebben dit voor u, zoals eerder, even in het langjarige perspectief geplaatst. Hierbij zijn ook alleen de cijfers van het CIDI zelf gebruikt.
cidi2014_475