Thema Data

De race voor het warmste jaar sinds 1901

DATA, VISUALISATIE - Het warmste jaar tot nu toe in Nederland (De Bilt) was 2006. Met een gemiddelde temperatuur over het hele jaar gemeten van 11,235 graden Celsius. Een jaar later lukte het 2007 net niet om een nieuw record te zetten. Dat jaar bleef steken op 11,226 graden. Statistisch gezien verwaarloosbaar verschil, maar toch.
Nu ligt echter sinds begin oktober 2014 in de metingen voor op zowel 2006 als 2007.
Omdat Marcel Crok me attendeerde op een zeer fraaie visualisatie van dezelfde “race” in Engeland, leek het me wel aardig om dit ook voor Nederland te doen.

Hieronder ziet u de race. De zwarte lijn is 2014. De rode 2007, die op het laatste moment ingehaald wordt door de paarse lijn van 2006.
Op de x-as ziet u de dagen van het jaar. Het is dus steeds het gemiddelde vanaf 1 januari tot en met die dag in dat jaar.

Deze update is tot en met 25 november 2014. Met enige regelmaat zal ik nieuwe updates plaatsen.
hot_race_20141125_475

Hogere temperaturen door meer zuidelijke wind? Niet zo snel

DATA - In het beruchte Volkskrant artikel van Frans Dijkstra (geen opwarming in oktober, weerlegd door Steeph) werd een link gelegd naar een sterker dan normale zuidelijke wind als oorzaak van de hogere temperaturen. Reden genoeg om de windgegevens van de KNMI eens nader te bekijken.

Sinds 1951, was afgelopen oktober de op twee na warmste oktobermaand. Alleen 2001 en 2006 waren warmer. In onderstaande figuur is duidelijk te zien dat er afgelopen oktober een sterkere zuidelijke wind was dan normaal in oktober.

okt14

So far, so good. Maar dit is slechts één waarneming, niet echt een solide basis om conclusies op te bouwen. Om een beter beeld te krijgen, de overige negen oktobermaanden uit de top 10:

Fractiefragmentatie – 2014

DATA - Gisteravond werden twee fractieleden uit de PvdA gezet. Ze kondigden aan te blijven zitten en dus een eigen fractie te beginnen. Eerder die dag werd bekend dat dhr Klein een eigen fractie begon.
Met het reeds grote aantal fracties, kwam de vraag op of we dan een record aantal fracties zouden bereiken.

Na eigen analyse van de beschikbare data van het PDC is de conclusie dat dit niet het geval is. Als de twee ex-PvdA-ers inderdaad een fractie vormen, komen we op 15. In 1976 en 1986 hebben we reeds twee maal 16 fracties gehad.
Hier de historie (vanaf moment dat er 150 kamerleden zijn) in een grafiek. 2014 is dus onder voorbehoud.
fractiefragmentatie_2014b_475

Update | Olie onder $70, en de benzine?

DATA - Omdat de spectaculaire daling van de prijs van een vat olie, gerekend in dollars, in het nieuws is, hier weer een update van de grafiek met de relatie tussen de prijs van olie (in euro’s) en de kale benzineprijs (dus zonder dat deel wat de overheid krijgt).
De conclusie blijft hetzelfde, benzineprijs volgt altijd de olieprijs.
olie_vs_benzine_2007w48_2014w46_475

Liegen met grafieken: geen opwarming in de Volkskrant

DATA - Op de opiniepagina’s van de Volkskrant van deze dinsdag ruimte voor scheikundige en statisticus Frans Dijkstra. Hij wil graag aantonen dat de mensen misleid worden door recente warmterecords. Echter, in zijn poging dat te doen, doet hij aan ernstige misleiding en maakt hij ook evident statistische fouten.

In het artikel springt de onderste grafiek het meest in het oog:

grafiek_volkskrant_475
Maar in die grafiek staat bij de zwarte lijn aangegeven dat het om het “20-jarig voortschrijdende gemiddelde” gaat. Dat is sowieso onmogelijk. Om dat te doen moet je namelijk of eerst twintig jaar wachten voor je de lijn kan starten. Of je moet hem doen met de tien jaar ervoor en er achter. In dat geval zouden het begin en einde korter zijn. Aanleiding voor een reconstructie op basis van dezelfde data:

jr_debilt_correct_rev_475

Dimitri Tokmetzis over ‘Jelmergate’

DATA - Gelegenheidsonlineoorlogscorrespondent (sic) voor De Correspondent en oud-hoofdredacteur van Sargasso, Dimitri Tokmetzis, analyseert op basis van niet minder dan 1,2 miljoen verzonden ‘tweets’ het verkeer en verloop van de tot nog toe rommeligste Nederlandse flamewar van 2014: het zogenaamde ‘Jelmergate‘ …

Uiteraard zijn er bredere lessen te trekken, want:

in feite staat de ruzie voor veel meer.

Jelmergate is namelijk slechts één veldslag in een totaal ontspoord polemisch klimaat in een aantal nette kranten, de blogosphere en vooral: op Twitter. De strijd vindt plaats tussen partijen die zich voorvechters van de vrijheid van meningsuiting wanen. Erfgenamen van Theo van Gogh.

Die laatste naam moest vallen, natuurlijk, want wat inderdaad opvalt is dat een aantal spelers, hoofd- en bijrol-, juist het toneel zijn opgeklommen vlak na de moord op Theo van Gogh, soms zelfs uitdrukkelijk als reactie daarop.

Verloop uitbraak Ebola in West Afrika 2014

DATA - In vijf landen in Westelijk Afrika en een in Noord Amerika zijn er mensen gestorven aan Ebola dit jaar. Alhier even de basisgegevens over de aantallen sinds april, verzameld en bijgesteld door de auteur.

Deze post zal bij het verschijnen van nieuwe gegevens steeds geactualiseerd worden.
Update (meest actuele gegevens): 29 oktober 2014 (Nieuwe WHO cijfers)
Gevallen: 13714
Doden: 5821 (42,4%)
ebola_wa_141028_475

Update: volgt de benzineprijs de olieprijs?

DATA - Na de snelle daling van de olieprijs hebben we vorige week de grafiek met relatie tussen de olie- en benzineprijs van update voorzien. Omdat we toen aankondigden dat inderdaad wederom de benzineprijs snel zou meegaan in de daling hier nogmaals een update.
Het moge duidelijk zijn dat het punt blijft staan.
olie_vs_benzine_2007w48_2014w43_475