Thema Data

Verloop uitbraak Ebola in West Afrika 2014

DATA - In vier landen in Westelijk Afrika zijn er mensen gestorven aan Ebola dit jaar. Alhier even de basisgegevens over de aantallen sinds begin juni.

Deze post zal bij het verschijnen van nieuwe gegevens steeds geactualiseerd worden. Deze update is van 28 augustus 2014.

ebola_wa_140828_475
Waar een datum op de x-as staat zijn het de gerapporteerde gegevens. De tussenliggende waarden zijn zelf bepaald (verschil/dagen).

Extra:
- goede beschrijving lokale situatie Sierra Leone. (4 aug 2014)
- Verspreidingskaartje voor drie landen.
- Meer uitleg over ontstaan van deze Ebola uitbraak. (10 aug 2014)
- Twee artikelen over Ebolabestrijding en de mythes.
- Vijfde land, Kongo, op 24 augustus. Blijkt andere variant te zijn.

Discriminatiemeldingen

DATA - Gemeenten moeten sinds 2010 de mogelijkheid bieden om burgers meldingen te laten doen van discriminatie. De rapportage van 2012 biedt een interessant overzicht van de diverse discriminatiegronden. In het licht van de diverse discussies over racisme en antisemitisme relevante achtergrondinformatie.

We geven hier de totalen voor de discriminatiegronden uit de overzichtstabel, maar dan geordend van meest voorkomend naar minst.

Discriminatiegrond Totaal
ras 3242
leeftijd 814
overige (niet wettelijke) gronden 555
geslacht 525
seksuele gerichtheid 512
handicap-chronische ziekte 462
nationaliteit 429
godsdienst 320
onbekend 75
antisemitisme 69
burgerlijke staat 26
politieke gezindheid 17
levensovertuiging 14
arbeidscontract 11
arbeidsduur 8

Onderwijs in Irak

DATA - Het “Education Policy Data Center” heeft een bijzonder fraaie website met onderwijsdata. Daarbij biedt ze allerlei tools om deze data te visualiseren. Ten opzichte van wat we in Nederland zelf aan data hebben, is de website natuurlijk beperkt. Maar voor veel (ontwikkelings)landen zijn dit soort websites zeer belangrijk.

Ik heb even geprobeerd met de tool zelf mooie grafieken te maken, maar de medewerkers van het EPDC kunnen dat zelf toch beter (al gebruiken ze er zelf een andere tool voor: Tableau). Eén van grafieken gaat over het conflict in Irak.
Onderwijsgrafiek - Primary Completion rates Irak

Woningmarkt: een vergelijking met de crash van 1978 in drie grafieken

DATA - Het aantal woningen op Funda heeft zich sinds 2007 tot een astronomische hoogte ontwikkeld. Wat ik mijzelf altijd wel afvraag bij deze cijfers, is hoe dit zich verhoudt tot bijvoorbeeld de crash in de jaren zeventig. Nu kom ik zo nu en dan wel cijfers van de NVM tegen in de krantenarchieven, maar het is moeilijk te zeggen hoe groot hun marktaandeel in die tijd was.

Vandaag kwam ik eigenlijk bij toeval een mooie grafiek uit 1984 tegen waarin het aantal te koop staande woningen wordt afgezet tegen het aantal verkochte woningen. Dit getal is ongeacht het marktaandeel van de NVM en de omvang van de totale woningvoorraad een mooie maatstaf om te kijken hoe groot het stuwmeer aan te verkopen woningen is.

Aangehouden verdachten sinds 2007 met eenderde afgenomen

DATA - De criminaliteit blijft dalen in Nederland. De meest recente indicatie daarvoor komen uit de cijfers over het aantal verdachten over 2013. Kijken we naar het aantal verdachten per 10.000 inwoners zien we een daling van eenderde sinds 2007. Toen was het 154 en in 2013 is het 103.

De grootste daling doet zich opnieuw voor in de groep 12 tot 18 jarigen.

Ook aan de veelbesproken kant van de allochtonen en in het bijzonder de Marokkanen is de daling te zien. Alleen gaat deze verhoudingsgewijs iets minder snel. Je zou het overigens niet aflezen uit de berichtgeving in de media, maar het aandeel Marokkanen in het totaal van verdachten was vorig jaar 7.5%.

Hier het verloop nog even in kaart:
aangehouden_verdachten_groep_1999_2013_475

Wereldtemperatuur | Update juni 2014

DATA - Hier weer uw maandelijkse update van de thermometer die we in de wereld hebben gestoken. Afgezien van het feit dat juli de veertiende maand op rij dat het in Nederland warmer is dan het gemiddelde van de 20ste eeuw. En juli was de op zeven na warmste maand sinds 1901 in Nederland (op vijf na warmste juli-maand).

wereldtemp_201406_475

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van UAH MSU, RSS MSU, GISS, Hadcrut4, NCDC en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar) , 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.