Thema Data

VVD wil kiesdrempel

DATA - Vandaag, op de dag van de Eerste Kamerverkiezing, komt de VVD met het voorstel om in Nederland een kiesdrempel in te voeren.
Het zou nodig zijn voor de toekomstige regeerbaarheid van Nederland. Het verhaal wordt mede ingegeven doordat er nu 17 fracties in de Tweede Kamer zitten.

Het verhaal van de VVD en het artikel bevat wat weinig feitelijke context uit onze parlementaire geschiedenis. We zetten daarom maar even wat zaken op een rijtje.
Ten eerste zitten er geen zeventien maar zestien fracties in de Tweede Kamer op dit moment.
Ten tweede is dat niet de eerste keer dat dit is gebeurd en het loopt ook niet heel erg uit de pas met de situatie uit het verleden:
fragmentatie_475

Eurovision Song Contest 1975-2014: more points for countries close to each other

DATA - This week the 60th Eurovision Song Contest is held in Vienna. An event watched by millions all over the world.
We’ve analyzed the last 40 years, from 1975 to 2014, to see if the proximity of countries has any influence on the voting. Our conclusion: yes, it does.

What we did was calculating the distance between all the capitals of the countries that participated (or voted) in the last 40 years. Why that period? Because in 1975 the current voting system was introduced. So these years can be compared.
Next we calculated how many points a particular country gave to another country and divided that by the times they voted. If they gave no points but could have, a zero was used.
And then we plotted these date in a graph. On the horizontal bar the distance between the capitals. On the vertical bar the average points given (in finals and semi-finals).
scatterv2_none_475

Helft Nederlanders niet meer religieus

DATA - Op basis van de meest recente cijfers van het CBS kunnen we constateren dat de helft van de Nederlanders niet meer religieus is. Hoewel sommigen nog wel geloven, alleen weten ze niet precies in wat.
Het onderzoek naar kerkelijke gezindte toont aan dat inmiddels 49,3% van de Nederlanders geen gezindte aanhangt. En de ontkerkelijking lijkt niet af te nemen.

Hier de metingen vanaf halverwege de 19e eeuw (pas op, geen doorlopende reeks tot 1986).
ontkerk_475

Eindexamen als ijkpunt

DATA - Op de schoolkalender bij ons thuis staat dat deze week de resultaten van de eindtoets bekend zullen worden. Het mag officieel niet meer de Cito-toets heten, en zoals bekend is het schooladvies nu leidend geworden.

Of hetzelfde gaat gebeuren met de centrale eindtoets in het voortgezet onderwijs, is onderwerp van een mooi artikel in de Volkskrant (betaalmuur) vandaag. De meningen verschillen, maar dat selectie aan de poort bij universiteiten steeds belangrijker wordt is wel duidelijk. Gegevens vanuit het voortgezet onderwijs zijn dan voor universiteiten en hogescholen interessant. Omgekeerd overigens ook lijkt me.

Voor het tijdschrift THEMA nr. 2 schreef de dataredactie over een nieuwe ontwikkeling: het uitwisselen van gegevens over leerlingen/ studenten tussen vo-scholen en universiteiten. Drie universiteiten experimenteren daarmee. Ze koppelen eindexamencijfers aan studiesucces en switch-gedrag in het hoger onderwijs.

Geweld tegen overheidspersoneel

DATA - Op Twitter kwam de vraag naar boven of er eigenlijk goede cijfers zijn over het geweld tegen overheidspersoneel. De zoektocht naar het antwoord leverde diverse rapporten en rapportages op. Hier een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

Allereerst over de incidenten rond nieuwjaarsnacht. Dat levert ieder jaar weer publiciteit op. Daarvan zijn sinds enige jaren cijfers beschikbaar. Hier op een rijtje:
geweld_475.
Maar dat is natuurlijk een heel specifieke dag. Wat zijn de algemene trends?

Aantal verkeersdoden bleef in 2014 gelijk | Langjarig perspectief

DATA - In 2014 was het aantal verkeersdoden in Nederland even hoog als in 2013. Wel wat verschuivingen binnen de wijze van deelname aan het verkeer.
Het dodental in het verkeer is al sinds midden jaren zeventig aan het dalen. We hebben eens in kaart gebracht hoe het verloop is sinds 1950. Daartoe hebben we moeten terugvallen op het maar half gedigitaliseerde archief van het CBS.

Allereerst hier het totale verloop van het dodental naar type.
verkeer_ddn_1950_2014_475

Wereldtemperatuur | Update maart 2015

DATA - Terwijl de gebroeders Koch aan het lobbyen zijn bij de Paus om toch vooral de opwarming van de aarde niet serieus te nemen, posten wij hier weer onze maandelijkse update van de staat van het klimaat. Ook deze keer weer voor alle langer lopende gemiddelden records.
wereldtemp_201503v2_475

Welk land in Europa nam de afgelopen jaren de meeste asielzoekers op?

DATA - Door het overlijden van wederom honderden bootvluchtelingen afgelopen week is er vandaag een speciale EU top over deze problematiek. Het zal vooral gaan over het indammen van de stroom. Maar ook over hoeveel wel op te nemen en de verdeling over de landen.
Mijn alterego @datagraver heeft voor De Stand diverse overzichten geproduceerd van de asielstromen naar Europa en via de Middelandse Zee. Deze kunnen helpen bij de maatschappelijke discussie.

Te beginnen met het met het meest pijnlijke overzicht. Het aantal mensen dat overleed bij de overtocht van de Middelandse zee de afgelopen jaren. Bijgewerkt tot en met 22 april dit jaar.
dood_v3_475