Thema Data

Geert Wilders plotseling 200.000 nepvolgers rijker op Twitter

DATA - Update 29-8 11 uur: De kop was oorspronkelijk “Geert Wilders koopt nepvolgers op Twitter”. Deze uitspraak kunnen we echter onvoldoende hard maken. Daarom nieuwe kop.

Geert Wilders is populair op Twitter. Hij volgt niemand, maar honderdduizenden volgen hem. Echter, de groei in volgers afgelopen maand is verdacht. Van 435.000 naar 635.000 aldus een opmerkzame twitteraar.

Plaatje ter verduidelijking:
gw_mnd_475
Bron: Twopcharts.com

Top 100 bedrijven wereldwijd minder sterk

DATA - Jaarlijks publiceert Fortune de Global 500. Een lijst met de 500 grootste bedrijven ter wereld, gerekend naar omzet. Met de bovenste 100 uit die lijst hebben we in het verleden al gekeken naar hun relatieve gewicht in de wereldeconomie.
Vandaag kwam de nieuwste versie online. Tijd voor een update.
fortune_475

Bijensterfte in Nederland

DATA - Na een relatief goede winter van 2013 naar 2014 ging de bijensterfte afgelopen winter weer omhoog in Nederland. Uit recent onderzoek blijkt opnieuw dat bestrijdingsmiddelen met neonicotinoïden een belangrijke factor zijn in deze sterfte. Het gedeeltelijke moratorium hierop in de EU zal nader beschouwd moeten worden.

Afgelopen week verscheen de nieuwste rapportage van het Nederlands Centrum Bijenonderzoek (NCB) over de wintersterfte over 2013/2014. De sterfte dook voor het eerst sinds deze metingen onder de 10%. De 10% is significant, omdat die gezien wordt als het normale gemiddelde van voor de tijd dat de bijensterfte sterk toenam begin deze eeuw.
Van de onderzoeksleiding van NCB kregen we ook de voorlopige cijfers voor afgelopen winter. Daarin zien we echter weer het hogere niveau van de laatste jaren.

Het verloop vanaf 2005 ziet er dan als volgt uit:

bijensterfte_475

De eurocrisis in getallen, deel 1: stagnatie door de euro

DATA - Op het moment dat ik dit artikel schrijf wordt nog ‘onderhandeld’ met de Grieken. Vernederen is een beter woord. De boodschap is duidelijk: resistance is futile, you will be assimilated. Wie zich niet wil of kan aanpassen wordt gedwongen te vertrekken. In dit en volgende artikelen zal ik op basis van economische gegevens laten zien waarom Griekenland niet de oorzaak van de eurocrisis is, en dat een Grexit geen oplossing is.

Het lijkt de laatste tijd weer wat beter te gaan met de economie in de eurozone, als we de media mogen geloven. Maar hoe blijvend is dat? Is de eurocrisis echt voorbij? De werkloosheid is nog steeds relatief hoog en van volledig herstel van de eurocrisis is nog lang geen sprake.

Desondanks prijzen politici zichzelf omdat de pijnlijke maatregelen van de afgelopen jaren nu vrucht lijken af te werpen. Eindelijk zijn we aangekomen bij het ‘zoet na het zuur’. Maar, zo haasten zij zich toe te voegen, we zijn er nog niet: we moeten nu doorpakken om de Monetaire Unie af te maken. De eurolanden moeten beter voorbereid zijn voor de volgende crisis. Dit moet bereikt worden door meer fiscale en politieke integratie en strenge handhaving van de (begrotings-) regels. Elk land moet tekorten zo snel mogelijk afbouwen om voldoende reserve te hebben om de volgende schok op te kunnen vangen. Ook moeten we werk maken van flexibilisering van de arbeidsmarkt en moet overbodige regelgeving gestroomlijnd worden. Europa moet competitief worden zodat het klaar is voor nieuwe uitdagingen in een snel veranderende wereldeconomie.

Met enige schroom – het ligt nu politiek even niet zo goed – wordt daar aan toegevoegd dat het onvermijdelijk is dat landen soevereiniteit zullen moeten afstaan, zodat betere coördinatie mogelijk is door de Europese instituties.

Explosieve stijging terrorisme wereldwijd

DATA - Het aantal terroristische aanslagen wereldwijd is in twee jaar tijd verdubbeld. Het aantal doden dat daarbij gevallen is, is bijna verdrievoudigd. Dit valt te concluderen uit de cijfers van de recent bijgewerkte Global Terrorism Database.

Nadat vandaag Europol met haar jaarlijkse rapport een lichte stijging van het terrorisme in Europa meldde, kwam de update van GTD er overheen.
Hier het overzicht van het aantal aanslagen vanaf 1970:
gtd1_475

Terrorism in the EU is rising again

DATA - NOTE: This is the English translation of this original article.

The number of terrorism attacks in the EU rose from 152 in 2013 to 201 in 2014. The number of deaths dropped from 7 to 4. All four deaths were by religious inspired terrorism. In all cases by moslims.
The figures were published today in the new yearly Europol report.

We summarized the most important trends since 2002 in a couple of graphs.
First the number of attacks and arrests per year:
ter_europol_1_475

Stijging terrorisme in de Europese Unie

DATA - NB: English translation

Het aantal terroristische aanslagen in de EU steeg van 152 in 2013 naar 201 in 2014 (NB: zie update onderaan). Het aantal dodelijke slachtoffers daalde van 7 naar 4. Die vier vielen allemaal bij religieus geïnspireerd terrorisme. In dit geval islamitisch.
De cijfers komen uit de net verschenen jaarlijkse rapportage van Europol.

We hebben de belangrijkste zaken van de afgelopen jaren weer in een paar grafieken gevat.
Eerste het aantal aanslagen en het aantal arrestanten per jaar:
ter_europol_1_475

Uitkeringsfraude

DATA - Ook bij dit kabinet staat de aanpak van fraude bij uitkeringen hoog in het vaandel. Maar hoe omvangrijk is de uitkeringsfraude nu eigenlijk precies. Duidelijke cijfers daarover, die ook nog eens over meerdere jaren op dezelfde wijze samengesteld werden, waren ons niet bekend.
Tot voor kort. Het blijkt namelijk dat het ministerie van SZW tegenwoordig jaarlijks rapporteert over alle uitkeringen en ook de fraude die ze daarbij geconstateerd hebben.
En dat stelt ons in staat om een overzicht voor u te maken over de laatste vier jaar.
fraude1_475

Wereldtemperatuur | Update mei 2015

DATA - Terwijl Nederland in de ban is van een hittegolf (nee, dat zegt niets over klimaatverandering), hier weer de maandelijkse update van de wereldthermometer. Voor de duidelijkheid, dit gaat nog over de maand mei. De Britten leveren hun maandcijfers pas na een heel zorgvuldige procedure op. Heeft iets te maken met een incident uit het verleden…

Afijn, hier het overzicht:
wereldtemp_201505_475