Thema Data

Elke patiënt heeft zijn eigen verhaal – en zijn eigen data

DATA - “Een burgerplatform voor gezondheidsgegevens geeft interessante spanning. Gegevens uit de zorg komen ineens buiten de zorg terecht. Hoe kun je weten welk platform goed omgaat met jouw data en welke niet? Dat blijkt heel lastig te zijn“, zegt Maartje Niezen, onderzoeker van het Rathenau Instituut. Samen met Rosanne Edelenbosch, onderzoeker van het Rathenau Instituut, nam ze burgerplatforms onder de loep.

Een burgerplatform wordt door burgers opgericht. “Vaak vanuit de goedbedoelde wens om samen de gezondheid van de samenleving te verbeteren en de medische wetenschap een stap verder te brengen. Door elkaar in contact te brengen met lotgenoten“, zegt Maartje Niezen. Als het burgerplatform gebruik maakt van ICT-toepassingen, is het een vorm van e-health. De onderscheidende factor ten opzichte van andere vormen van e-health is dat het een burgerinitiatief is.

Wereldtemperatuur | Update februari 2019

DATA - Er heeft een stevige politieke aardverschuiving plaatsgevonden bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Daarbij is een partij mede enorm gegroeid vanwege hun ontkenning van de klimaatverandering en de noodzaak die aan te pakken. Een makkelijke boodschap waar mensen die met lede ogen toekeken hoe het debat over de klimaatmaatregelen de verkeerde kant op ging (te weten, naar hun geld) zich graag aan vastklampen.
Maar wel een ernstige ontwikkeling.

Het klimaat zelf trekt zich uiteraard niets aan van dit soort lokale schermutselingen in een klein land als Nederland. De opwarming gaat gewoon door. De dip na de enorme El Nino piek heeft een bodem bereikt. Wachten is op de volgende opleving.

Wereldtemperatuur | Update januari 2019

DATA - Een korte update dit keer vanwege wat zaken die me elders bezig houden. Drie dagen op rij met een warmste dag deze week. Terwijl we vorige jaar rond deze tijd nog op het ijs stonden. Het was duidelijk uitzonderlijk. En tegelijk past het in de lokale trend. Daarover straks nog iets.

Maar eerst de actuele trendgrafiek voor januari 2019. In veel reeksen was januari de op twee na warmste januari-maand sinds het begin van die reeksen. En daarmee lijkt wel een nieuw plateau bereikt te zijn. Sinds eind 2014 is de grafiek niet meer onder de 0,5 gekomen.

Wereldtemperatuur | Update december 2018

DATA - Eindelijk zijn alle data voor 2018 binnen. Het mag geen verrassing zijn dat 2018 het op drie na warmste jaar was, vanaf start metingen.

In ons overzicht lijkt het er op dat er een nieuwe ondergrens is. Alsof de wereldtemperatuur iedere 10 jaar een nieuw plateau bereikt.

Het hoogste woord in het klimaatdebat op Twitter

DATA - Klimaat is hot (pun intended). Klimaatakkoorden en klimaatspijbelaars vliegen je om de oren. Ook op social media. Maar klimaatverandering is nou niet bepaald een onderwerp waarover in het publieke debat al consensus is, geheel in tegenstelling tot de wetenschappelijke wereld.

Twitter is niet representatief voor het maatschappelijke debat, maar het is wel een van de weinige plaatsen waar de spelers in het klimaatdebat eenvoudig zichtbaar gemaakt kunnen worden. Investico deed het vorig jaar al een keer op dit onderwerp. Maar omdat het nu nog meer leeft, doen we het gewoon nog een keer dunnetjes over.

Nou ja, dunnetjes, we hebben in ruim een maand tijd 130.000 tweets verzameld. Een iets betere steekproef dus. Door gewicht te hangen aan retweets, reageren en vermeldingen, kunnen we een netwerk maken en analyseren. Uit die 130.000 komen 30.000 tweeps naar voren. Maar slechts een 175 tweeps zijn goed voor 50% van de aandacht. En bij die 175 zit maar een losse klimaatwetenschapper (Jan Rotmans) en een account met een echte klimaatwetenschapper in de groep.

Wereldtemperatuur | Update november 2018

DATA - Terwijl het boterzachte klimaatakkoord in Nederland nog steeds niet definitief is, laat staan breed gedragen wordt, gaat de opwarming rustig door.

Veel aandacht bij de grafieken over de opwarming gaat uit naar de pieken aan de bovenkant. Maar het is leerzaam om te kijken wat de onderkant van de grafiek doet. Het is bijna 5 jaar geleden dat het onder de 0,3 kwam en tien jaar geleden dat het onder de 0,1 kwam.
Ook al zitten we nu lager dan de piek van 2016, het dal zit hoger als zo’n beetje alle 30 jaar voor 2014.

Oh, en de langjarige gemiddelden, behalve die voor 3 jaar, bereikten nieuwe hoogtepunten. Dat is het signaal.

Het Nederlandse gelehesjes-twitter-netwerk

DATA - Ook in Nederland zijn de Gele Hesjes actief. Naar voorbeeld van de Fransen worden ook hier lokaal acties gevoerd. In Frankrijk is het een brede beweging zonder duidelijke leiders. We waren nieuwsgierig of dat in Nederland ook zo is. Gegeven het aantal bezoekers tot nu toe, is de groep nog niet heel groot. Maar dat zegt niets over de achtergrond. En ook niet over het feit of dit een beweging van onderop is, of dat er “grote” spelers zijn.

Nu zijn we niet in staat om al die mensen die actief de straat op gaan te bevragen. Dus zochten we een indirecte manier. Op Twitter is het makkelijk de tweets te identificeren die met gehele hesjes te maken hebben door je juiste hashtags te zoeken. We hebben een botje een week aangezet en ruim 10.000 tweets verzameld. Hiermee kunnen we de actieve mensen vinden en middels een netwerkanalyse zien of er groepen zijn en wie relatief belangrijk wordt geacht.

Het netwerk bleek niet echt divers en er sprongen wel degelijk een paar leiders uit.

Algoritmes leiden niet automatisch tot eerlijkere selectie

DATA - Steeds meer werkgevers zetten algoritmes in voor werving en selectie. Bij Nike en Unilever is het niet meer ongewoon om pas in de derde ronde van de sollicitatieprocedure in gesprek te komen met een menselijke medewerker. Vooroordelen en ongelijkheid kunnen zo meer ruimte krijgen, volgens Annemarie Hiemstra en Isabelle Nevels.

Het aantal aanbieders van geautomatiseerde en digitale selectiemethoden neemt toe. Zo voorspelt het algoritme van het Nederlands-Chinese bedrijf Seedlink op basis van taalgebruik van sollicitanten wie er het meest geschikt is voor een functie en maakt het Amerikaanse HireVue gebruik van video-opnames om tot een automatisch gegenereerde beoordeling te komen.

Dit sluit nauw aan bij het huidige debat. Is het nog wel nodig om klassieke kennis, karaktereigenschappen en competenties, typisch gemeten met psychologische vragenlijsten en assessments, in kaart te brengen? Wellicht dat meer impliciete patronen, die via algoritmes herkend worden op basis van grote volumes data (zoals geschreven tekst, of video’s van sollicitanten), even goede of zelfs betere resultaten kunnen behalen bij het selecteren van de beste kandidaat.

Wereldtemperatuur | Update oktober 2018

DATA - Hier weer de maandelijkse update van de ontwikkeling van de opwarming van de aarde. Oktober laat ineens de eennahoogste waarde zien voor die maand. En de 11- en 30-jarige reeks geven gewoon weer een record. Kortom, de opwarming gaat gewoon door, hoeveel discussie men er ook over voert.

Wereldtemperatuur | Update september 2018

DATA - September 2018 is niet een heel bijzondere maand, globaal bezien, in het licht van de opwarming van de aarde. Het voelt alsof de aarde even haar adem inhoudt. Uit betrouwbare bronnen verneem ik dat oktober mogelijk een surprise in petto heeft.
Niet veel bijzonders te zien in de data dus. Maar het lijkt er wel op dat de ondergrens van de schommelingen nu toch echt weer een stukje hoger ligt dan 10 jaar geleden.