Thema Data

Verloop uitbraak Ebola in West Afrika 2014

DATA - In vijf landen in Westelijk Afrika en een in Noord Amerika zijn er mensen gestorven aan Ebola dit jaar. Alhier even de basisgegevens over de aantallen sinds april, verzameld en bijgesteld door de auteur.

Deze post zal bij het verschijnen van nieuwe gegevens steeds geactualiseerd worden.
Update (meest actuele gegevens): 29 oktober 2014 (Nieuwe WHO cijfers)
Gevallen: 13714
Doden: 5821 (42,4%)
ebola_wa_141028_475

Update: volgt de benzineprijs de olieprijs?

DATA - Na de snelle daling van de olieprijs hebben we vorige week de grafiek met relatie tussen de olie- en benzineprijs van update voorzien. Omdat we toen aankondigden dat inderdaad wederom de benzineprijs snel zou meegaan in de daling hier nogmaals een update.
Het moge duidelijk zijn dat het punt blijft staan.
olie_vs_benzine_2007w48_2014w43_475

Nieuw record voor lopend jaargemiddelde afwijking temperatuur wereld

DATA - Vandaag praten ze in Europa over nieuwe klimaatdoelstellingen. Wellicht dat het recent gehaalde record de onderhandelaars het belang duidelijk maakt.
Volgens de metingen van NOAA is het lopende jaargemiddelde sinds augustus op recordniveau sinds de metingen begonnen in 1880.
Waar in augustus 1998 nog 0,67 gehaald werd, kwam augustus 2014 er met 0,6725 al boven. En in september 2014 zitten we inmiddels op de 0,68.
Kunnen we ook af van het sprookje over de pauze in de opwarming.
Hier de volledige set maandgegevens plus het lopende jaargemiddelde.
noaa_temp_1880_2014_mnd_475

Update asielverzoeken september 2014

DATA - Daar we u in het verleden ook regelmatig op de hoogte hebben gehouden van het aantal asielverzoeken in Nederland, eerst vooral door de discussie over de vermeende aanzuigende werking generaal pardon, geven we nu graag een update.

asielverzoeken_1980_2014_475

Het gaat hier om het totaal aantal asielverzoeken zoals gerapporteerd door het CBS.

Nu de olieprijs zo hard daalt, gaat de benzineprijs dan mee?

DATA - Jawel, de olieprijs daalt. Laagste niveau sinds eind 2010! En gelijk komt weer de opmerking: maar de benzineprijs daalt vast niet zo snel.

Dus moeten we toch maar weer eens een oud onderzoek nieuw leven in blazen.

Gelijk maar beginnen met de grafiek die we hebben bijgewerkt tot aan deze week.

olie_vs_benzine_2007w48_2014w42b_475

KORT | Wens te kopen bereikt nieuw dieptepunt

DATA - Uit de cijfers van de Eigen Huis marktindicator blijkt dat op dit moment slechts een op de drie personen de voorkeur heeft voor een koopwoning. Dit is minder dan de helft van het aantal mensen dat in februari 2008 aangaf de voorkeur te geven aan een eigen woning boven een huurwoning. Hiermee is een voorlopig dieptepunt bereikt in de geneigdheid om te kopen.

De voorkeur voor huren bereikt overigens geen hoogtepunt, omdat het aantal mensen dat ‘het even niet weet’ is toegenomen. Zowel het niveau van de huren als de rechten van huurders zijn afgelopen jaren verslechterd in de hoop mensen terug te bewegen richting een koopwoning. Dit lijkt dus beperkt effect te sorteren.

Via Woningmarktcijfers.

Ebola in perspectief Malaria en HIV/Aids

DATA - Wanneer er weer cijfers over de Ebola-uitbraak in Westelijk Afrika gepubliceerd worden, komen er steevast opmerkingen over het relatieve aantal ten opzichte van zaken als Malaria. Echter, zonder met duidelijke getallen te komen.
Toen deze week in een infographic van The Economist verscheen, werd het wel duidelijker. Echter, met wat stevige kanttekeningen.

Daar we de grafieken van The Economist niet kunnen overnemen, reproduceren we hier een deel van de essentiële grafiek:
doden_wa_verg_nig_475

Data halverwege de normale periode van de Tweede Kamer

DATA - We zitten halverwege de zitting van deze Tweede Kamer. Tenzij het kabinet valt natuurlijk. Goed moment om weer eens te kijken naar wat data over de Tweede Kamer.

Er was ook nog een andere aanleiding voor, namelijk het recent opstappen van een aantal ervaren kamerleden zoals Mariëtte Hamer. Dat riep de vraag op of er nu, dit jaar of de laatste jaren, meer kamerleden wisselen dan voorheen.

Laten we eerst die vraag beantwoorden op basis van de data die we hebben ontvangen van het Parlementair Documentatie Centrum.

2ekamer_wisselingen_475

Militarisering van de politie in de VS

ANIMATIE, DATA - In juni publiceerde de New York Times een artikel over de verkoop van overtollig militair materiaal aan politiekorpsen in de VS. De beschikbare data hebben ze ook gevisualiseerd naar type materiaal. Universitair docent Andrew Cooper heeft met dezelfde data inzichtelijk gemaakt hoe de militarisering van de politiekorpsen zich de afgelopen acht jaar heeft ontwikkeld.

Zou het toeval zijn dat er weer een zwarte jongen is doodgeschoten? Het lijkt erop dat de militarisering en agressievere methoden hand in hand gaan. Militarisering zorgt ervoor dat agenten meer en meer een soldatenmentaliteit ontwikkelen en daardoor burgers meer en meer als hun vijanden zien.

Na de ACLU en de pers, beginnen nu ook senatoren hun bedenkingen te ventileren. Het wordt tijd, want de lijst met onschuldige slachtoffers groeit.