Thema Data

Nieuw dieptepunt politieke participatie Nederland

DATA - Eergisteren zijn de nieuwe tellingen van het aantal leden van de politieke partijen door het DNPP bekend gemaakt. Met 295.326 leden op 1 januari 2015 is een nieuw dieptepunt bereikt. Met een daling van 4,4% ten opzichte van 2014 is de participatie op 2,2% uitgekomen. In absolute aantallen zaten de jaren 2000 t/m 2002 overigens nog lager.

Grootste verliezers zijn 50Plus, na hun groei in 2013 dus terugval, en VVD, CDA en PvdA.

Hier de totalen:

ledental_pp_1950_2015_475

De stijgende beloning van de bestuurders van ABP/APG

DATA - De beruchte econoom Ewald Engelen maakte zich recent in een column druk over de beloning van een Nederlands pensioenfonds. Maar liefst zeven ton kreeg een bestuurder bij het ABP.

Dat riep de vraag op hoe de ontwikkeling van de beloning bij de bestuurders van ABP, en nu ook APG, de afgelopen jaren ging. Want de focus op één jaar en één bestuurder vertroebelt het zicht op de echte trend.

We zijn gaan spitten in de jaarverslagen. En daarbij hebben we gelijk even de dekkingsgraad erbij gepakt als referentiekader. Zie hier het resultaat:

abp_apg_2005_2013_475

Laagste aantal personenautodiefstallen sinds 1995

DATA - Volgens de meest recente cijfers van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit zijn er sinds 1995 niet zo weinig personenauto’s gestolen als in 2014 te weten 10.712.
Dat geldt dan zowel in absolute zin (aantal) als in relatieve zin (aandeel van het aantal personenauto’s in NL). De kans is tot 0,14% gedaald (zeg maar 1 op 700).
Hier het jaarlijkse overzicht bijgewerkt.
autodiefstal2014_475

Werknemers zijn de dupe

DATA - In twee eerdere stukken (1, 2) hebben we laten zien hoe de welvaartsongelijkheid toeneemt in Nederland. Hierbij waren vermogens- en inkomensgroepen het uitgangspunt. Nu een andere invalshoek: een vergelijking op basis van de belangrijkste bron van inkomsten van de Nederlandse huishoudens.

Hoe hebben de vermogensposities zich de afgelopen jaren ontwikkeld? De onderstaande grafiek laat een vergelijking zien tussen werknemers, ondernemers en gepensioneerden. Een kleine kanttekening vooraf is hierbij op z’n plaats. De CBS cijfers waarop we ons baseren geven het vermogen weer op basis van huishouden. Van elk huishouden is de belangrijkste bron van inkomsten geregistreerd, wat dus niet betekend dat dit de enige bron van inkomsten is.

Hogere winstbelasting is nog niet zo’n gek idee

DATA - Eind januari werd het voorstel van de FNV om de winstbelasting te verhogen afgeschoten door zowel VVD-staatssecretaris Wiebes als door ondernemersclub VNO-NCW. Met als belangrijkste argument dat een lagere winstbelasting voor meer banen zorgt. Toch was dat niet zo’n gek idee.

Het argument van de FNV is dat bedrijven ook een eerlijke bijdrage moeten leveren aan allerlei voorzieningen. Over wat een eerlijke bijdrage is zullen de meningen nogal verschillen, zoals ook de reactie van VNO-NCW laat zien. Al we het woord eerlijk even achterwege laten, dan kunnen we prima kijken naar de bijdrage aan de belastingopbrengsten. Verdeeld over verschillende soorten belastingen, ziet de verdelingen van de belastinginkomsten er als volgt uit:

Human Capital Index

DATA - Het World Economic Forum is net voorbij en ik was benieuwd of er dit jaar iets gezegd is over onderwijs. Onder het kopje “Employment Skills and Human Capital” vindt men een nogal bonte verzameling artikelen. Over “Hoe om te gaan met negatieve feedback?” en “5 redenen om je baan niet op te zeggen”. Niet veel vergezichten over onderwijs dit jaar.

De wat meer strategische stukken over onderwijs zijn vorig jaar verschenen. Zo vond ik een interessante publicatie over de belangrijke trends in onderwijs en opleidingen (Education and Skills 2.0: New Targets and Innovative Approaches). Daarin wordt ook de Human Capital Index genoemd.

Het World Economic Forum, dat vooral bekend is vanwege de Global Competitiveness Index, heeft een aparte indicator voor Human Capital, die weer bestaat uit 51 indicatoren. De laatste publicatie dateert uit 2014 en toont de scores over 2013.

Nederland staat in deze ranking op de vierde plek, achter Zwitserland, Singapore en Finland. De grafiek komt uit het landenrapport van Nederland.

Toename vermogensongelijkheid

DATA - De Volkskrant zoemt bij de analyse van de vermogensongelijkheid met name in op de rijkste 1% van Nederland. Voor een goede inschatting van veranderingen in vermogensongelijkheid geeft een focus op de rijkste 1 procent een (te) beperkte blik op de veranderingen.

Niet geheel verrassend heeft de crisis zijn sporen nagelaten in het totale vermogen van de Nederlandse huishoudens. Waar tot 2008 het totale vermogen nog groeide, is de omvang van het totale vermogen vanaf 2009 gestaag geslonken tot onder het niveau van 2006.

2-totaal-vermogen

Wereldtemperatuur | Update december 2014

DATA - Nu ook de laatste metingen binnen zijn over 2014 kunnen we u weer de maandelijkse update geven.

Volgens de meeste meetreeksen behoorde 2014 tot de warmste vijf jaren sinds eind negentiende eeuw. Volgens een aantal was het zelfs de absolute nummer één.

Bij ons ziet het er als volgt uit:

wereldtemp_201412_475