Post-atheïst | Brief van Khamenei

COLUMN - Een paar dagen geleden publiceerde de hoogste leider van de islamitische republiek Iran, ayatollah Khamenei, een open brief aan ‘de jongeren van Europa en Noord-Amerika’. Hij prijst de eerlijkheid waarmee westerse historici de negatieve kanten van de slavernij, het kolonialisme en de onderdrukking van minderheden onder ogen hebben gezien en daagt de jongeren uit te bedenken waarom zulk revisionisme wél heeft plaatsgevonden als het gaat om het verleden maar niet als het gaat om de hedendaagse islam.

Khamenei vraagt de jongeren te zoeken naar de redenen waarom zijn religie in de westerse media steeds verkeerd wordt voorgesteld en adviseert hen om over de islam kennis op te doen uit de eerste hand, door gesprekken met gelovigen, door de Koran te lezen en door te leren over Mohammed. De ayatollah stelt expliciet dat hij de westerse jeugd niet vraagt om zijn interpretaties van het geloof over te nemen; hij probeert, zo schrijft hij, slechts de dynamiek te doorbreken waarmee terroristen worden gepresenteerd als representatief voor de islam.

Vlamingen zijn vreemder dan Miley Cyrus

COLUMN - “Ah, gedoogbeleid, dat is niets voor Nederlanders,” zei een Vlaamse collega onlangs enigszins smalend tegen mij. “Voor jullie is het altijd alles of niets, hè. Iedereen moet zich altijd aan de regels houden in Nederland. Het is niet zoals bij ons in België, waar officieel geen drugs mogen worden gebruikt, maar ondershands dingen wel worden toegestaan.”

Zo’n smalende toon maakt het moeilijk om tegen iemand in te gaan. Het lijkt dan net alsof je je eigen land wil verdedigen. Maar het is in dit geval echt onzin: zelfs Wikipedia zegt dat het gedoogbeleid juist in Nederland begonnen is.

Het is slechts een voorbeeld van de gebrekkige geïnformeerdheid die de meeste Vlamingen hebben geen benul van Nederland; deze collega had zelfs nog jaren in Utrecht gewoond. Het omgekeerde is net zo goed waar, of misschien in nog wel sterkere mate. Het soort clichés dat de gemiddelde Nederlander aanziet voor kennis over België is stuitend.

Quote du jour | Strijders van de cultuur des doods

SargQdJ09

In plaats van ons over te geven aan oeverloze beschouwingen of de inzet van drones wel of niet strijdig is met het internationale recht, wordt het nu echt tijd om keuzes te maken. De strijders van de cultuur des doods worden gehard in trainingskampen waar zij worden onderwezen in moderne terreurtechnieken.

Europese regeringen, die gehouden zijn om de veiligheid van hun burgers zoveel mogelijk te waarborgen, zullen echt bereid moeten zijn om samen met de Amerikanen die kampen te bestoken.

Arend Jan Boekestijn vindt de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo een mooie gelegenheid om bruine mensen in verre landen te bombarderen. Waar precies maakt niet uit. Jemen, Syrië, Irak: het is allemaal één pot nat. It’s all good, zolang er maar bommen op boze moslims terechtkomen.

Die opvatting, inclusief sneren naar de mitsen en maren van slappe Gutmenschen, zien we de laatste tijd wel vaker.

Het is een trend!

Syriza wint Griekse parlementsverkiezingen

NIEUWS - Syriza heeft de Griekse parlementsverkiezingen overtuigend gewonnen. Inmiddels is de partij erin geslaagd een coalitie te vormen met de rechtse, populistische partij Onafhankelijke Grieken. Beide partijen verzetten zich tegen de drastische bezuinigingen die de EU aan Griekenland heeft opgelegd.

Een bijzondere overwinning

De overwinning van Syriza is bijzonder omdat voor het eerst sinds lange tijd een Europese politieke partij een pluraliteit van de kiezers er van wist te overtuigen de dominante economische orthodoxie af te wijzen.

Bovendien liet men zich niet gijzelen door de gebruikelijke waarschuwingen van centrale banken en andere gezaghebbende economische voorspellers. De hoop op verbetering won het van de angst voor verslechtering die de Grieken als doembeeld werd voorgehouden door de ECB, het IMF en hun eigen conservatieve partijen.

Bericht uit Davos

ACHTERGROND - De afgelopen dagen vond in het Zwitserse Davos de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum plaats.

Meer dan 2.500 staatshoofden, ministers en ‘business leaders‘ gaven acte de presence. Er werd gepraat over ‘The New Global Context’ (wat dat dan ook mag betekenen), maar naar de buitenwereld toe werden voornamelijk stokpaardjes bereden, waarbij the usual suspects hun ogen stijf dichtknepen en de vingers in de oren stopten.

Het bontst werd het gemaakt door de Britse minister van Financiën George Osborne, die bepaald geen vrienden maakte daar in Zwitserland:

Johnny Ramone

RECENSIE - Ik schreef er een tijdje geleden al over, over de Amerikaanse band The Ramones, die in de jaren zeventig de rockmuziek terugvoerde naar haar wortels: geen eindeloze gitaarsolo’s, geen invloeden vanuit de blues, muzikale eenvoud, een rechttoe-rechtaan-presentatie en een volume waarmee je je ouders op de kast kon jagen. Rock ’n’ roll is in laatste instantie gewoon een vorm van alles-of-niets-heid, die in andere tijden Sturm und Drang zou zijn genoemd.

Dat kan beangstigend overkomen. De broer van Joey Ramone, Mickey Leigh, haalt in zijn boek I slept with Joey Ramone herinneringen op aan het leven van de zanger en vertelt hoe in de buurt waar ze opgroeiden, Forest Hills, in de jaren zestig verschillende bands speelden die grote indruk maakten. Eén daarvan heette The Tangerine Puppets en was waanzinnig populair, maar de kinderen werden gewaarschuwd voor een van de leden, Johnny Cummings. Ofwel Johnny Ramone, die in zijn autobiografie Commando zijn eigen visie geeft op – onder andere – die reputatie.

Quote du Jour | Magie en wetenschap

SargQdJ09

Considered in broader historical context, Newton’s mysticism was hardly novel. The Italian Renaissance was inspired in large part by the idea that the universe was a harmonious whole and the heavens emanated continuous influences over all things on earth. These harmonious influences could, moreover, be divined through number and manipulated by math. Those who concerned themselves with such matters were astronomers, astrologists, mystics, and mathematicians, often bound up in the single person of a Magus.

We hebben de neiging om de wetenschappelijke doorbraak in de 16e, 17e en 18e eeuw te zien als de overwinning van de wetenschappelijke rede op bijgeloof en religie, maar zoals antropoloog en filosoof Cris Campbell laat zien, was de wetenschappelijke onderneming vanaf de Renaissance veel meer vervlochten met mysticisme en magie dan ons vandaag de dag lief is.

Pioniers als Giordano Bruno en Pico della Mirandola waren niet enkel wetenschappers en humanisten, het waren ook magiërs. Sterker nog, hun wetenschappelijk ondernemen werd gedreven door een mystieke levensbeschouwing.

Kunst op Zondag | Live

Uw zondagse bezoek aan Sargasso’s virtuele kunstgalerie is natuurlijk bedoeld om u van het computerscherm naar de musea en galeries te krijgen waar de kunst in werkelijke proporties en verschijningsvormen bekeken kan worden.

Eén ding mist u dan: de gedachtenuitwisselingen die hier de reactiekolommen vullen. Dat kan wel bij Kunst op Zondag Live. Een vrijblijvende, ongedwongen ontmoeting met kunstenaars, in bijzijn van uw gedienstige KoZ-redacteur. Als er genoeg belangstelling voor is, organiseren we elk kwartaal een Kunst op Zondag Live.

Zondag 8 februari ga ik de tentoonstelling ‘Lakens, kranten en walvisvet’ bekijken, in Park te Tilburg. Het zou erg mooi zijn als Sargasso-lezers dan ter plekke meekijken. Bij voldoende opkomst zullen in ieder geval twee van de drie exposerende kunstenaars aanwezig zijn, zodat je jouw reacties live tot de kunstenaars kunt richten. Wie Kunst op Zondag Live wil meemaken kan zich aanmelden door te mailen naar kunstopzondag@sargasso.nl

In ‘Lakens, kranten en walvisvet’ zijn drie kunstenaars bij elkaar gebracht: Alexander Korsmit (Lakens), Harry Haarsma (Kranten) en Waldo Bien (Walvisvet).