Closing Time | Getatchew Mekuria

Getatchew Mekuria was een Ethiopische saxofonist die in het eerste decennium van deze eeuw de samenwerking opzocht met het Nederlandse anarchistische ex-punk-gezelschap The Ex. Het resultaat was een bijzonder bruisende mix waarin de freejazz van Mekuria subliem ingebed werd in de strakke ritmiek van The Ex. Mekuria is ten tijde van deze opname al over de 70, maar de muziek heeft desondanks een enorme energie. Ze zouden samen meer dan 100 concerten geven.

Mekuria is begin dit jaar op 81-jarige leeftijd overleden.

 

Het Verhaal | Basje Boer

Voor de podcast Het Verhaal praat Monique Huijdink met schrijvers over hun boek, in deze aflevering met Basje Boer over haar roman Bermuda.

In deze roman gaat Meis op zoek naar zichzelf. Terwijl ze nieuwe identiteiten uitprobeert, wordt Meis ook door de mensen om haar heen in verschillende rollen gedwongen. Maar wie is ze nu echt?

Deze podcast is ook te beluisteren via iTunes, Hebban & Stitcher.

Basje Boer werkt als beeldend kunstenaar en schrijft over film en kunst. Ze schreef in eerste instantie korte verhalen die werden gebundeld in het boek Kiestoon. Haar werk werd gepubliceerd in onder meer De Gids, Hollands Maandblad en Das Magazin.


Monique Huijdink is tekstschrijver. Ze heeft tevens een thriller op haar naam staan over de intriges achter de schermen van de Tour de France.

Kunst op Zondag: Blackface

Nog één nachtje slapen en dan komt de goede Sint met een lading cadeautjes laten zien wie hij ’t allermeest bemint. Met in zijn kielzog zijn knecht, die we geen knecht meer mogen noemen. Want Sint en Piet zijn tegenwoordig gelijkwaardig aan elkaar. Volgend jaar gaan ze wederzijds tutoyeren.

Afijn, het leek mij een mooi moment om deze aflevering van Kunst op Zondag in het teken van blackface te zetten. Want door al dat gedoe over dat je de knecht van Sinterklaas geen knecht meer mag noemen en dat ze elkaar je en jij gaan noemen, zou je bijna vergeten dat er nóg een heikel puntje is dat een smet werpt op dit eens zo populaire kinderfeest: de kleur van Zwarte Piet.

Bij de NPO lopen ze momenteel door elkaar, Zwarte en Gekleurde Pieten, waaronder Pieten die geschminkt zijn in de kleuren van Mondriaan (die ook Piet heette). Toen ik na de eerste afleverging met een Mondriaan Piet vroeg of er nog wat gebeurd was, kreeg ik van alles te horen, maar geen woord over Pieten met rare kleurtjes. They couldn’t care less. Het kan natuurlijk ook dat ze de afgelopen jaren levend de moeder zijn gegaslight

Closing Time | G.E. Smith

George Edward Smith, die nog de eer had Bob Dylan te begeleiden en tien jaar lang de muzikale omlijsting van Saturday Night Live verzorgde, tokkelt hier een aardig partijtje blues weg.

Wanneer een snaar uit de topkam springt, speelt ‘ie gewoon door alsof er niks aan de hand is. Op de vraag wat hij hoopt te bereiken, antwoordt hij:

“Dat een of andere knul over honderd jaar de globale database doorzoekt, een oude foto van ons tegenkomt, en bij zichzelf denkt: dat waren echt coole gasten, toen.”

Verloren Oudheid | De opkomst van het Perzische Rijk – Deel 1

COLUMN - Antieke wereldrijken waren vaak weinig meer dan de privéondernemingen van succesvolle krijgsheren. Zolang een krijgsheer de plaatselijke adel, geestelijkheid en bureaucratie zo ver kon krijgen zijn bevelen op te volgen, kon hij beweren over dat gebied te heersen. Deze krijgsheren waren sterk afhankelijk van de goodwill van de plaatselijke elites en de grillen van het lot. Als we de opkomst en ondergang van oude wereldrijken willen begrijpen, moeten we ons dus eerst afvragen welke factoren deze plaatselijke elites ertoe bewogen zich te onderwerpen aan één leider. Een goed voorbeeld van een antiek wereldrijk dat in een oogwenk tot stand lijkt te zijn gekomen is het Perzische Rijk.

Van hologram naar stopverf

RECENSIE - Dat de moderne natuurkunde woorden tekort komt om zijn eigen theorieën te beschrijven, is maar al te goed bekend. Het probleem is ongeveer een eeuw oud, zo oud als de kwantummechanica, en begon waarschijnlijk met het beeld van het ‘ineenstorten van de golffunctie’, een virtuele catastrofe die zich elke keer voltrekt wanneer we de wereld observeren.

Want zonder waarneming, zonder meting, is het heelal een zee van mogelijkheden, een golf van waarschijnlijkheden. Alles en niks tegelijk.

Een andere taalkundige vondst die bij nadere beschouwing als een worm in het brein blijft steken, is het zwarte gat. Een oneindig klein onzichtbaar object waarin alles dat door zijn zwaartekracht gevangen wordt, in hetzelfde niets verdwijnt. Ook hier doet de natuurkunde een dringend beroep op het menselijk vermogen om na verloop van tijd waanzinnige ideeën normaal te gaan vinden.

Maar we zijn er nog niet. Grotere waanzin staan voor de deur. We mogen dus van geluk spreken dat natuurkundige Erik Verlinde een heel eenvoudige metafoor heeft bedacht voor zijn visie op de kosmos. Stopverf. Zo komt de lezer van ‘Elastisch universum’ toch op zijn pootjes terecht. Nou ja, een beetje.

Verhoging van defensieuitgaven helpt de EU niet zelfstandig te worden

COLUMN - Om militair zelfstandig te worden dienen de EU landen hun defensieuitgaven niet omhoog te brengen, maar hun militaire apparaat centraal te organiseren.

Te weinig geld?

Het is een gedachte die je de afgelopen tijd wel vaker hoort: de Europese landen geven veel te weinig geld uit aan defensie. De NAVO zou voornamelijk op Amerikaanse investeringen draaien, en de Europese staten nemen hun verantwoordelijkheid niet. De cijfers lijken dat te onderstrepen: Gemiddeld geven de Europese lidstaten nog niets eens 1,5 procent aan defensie uit, terwijl de Verenigde Staten 4% van haar begroting aan defensie uitgeeft. Een NAVO-afspraak gaat uit van 2%.

Zo beschouwd lijkt het volkomen logisch te stellen dat de EU-landen meer geld aan defensie zouden moeten gaan besteden. De meeste partijen hebben die mening dan ook. Alle partijen, behalve de SP, GroenLinks en Denk, vinden dat er de komende jaren meer geld naar defensie moet. De opmerking van Trump dat hij een NAVO lidstaat die niet aan zijn investeringsverplichting voldoet niet meer te willen beschermen heeft veel mensen wakker geschud. De EU wil zichzelf kunnen verdedigen.

Steun voor Schotse onafhankelijkheid gedaald

ELDERS - Schotland gaat het nog moeilijk krijgen bij de Brexit-onderhandelingen.

Een nieuw referendum over de onafhankelijkheid van Schotland zit er voorlopig niet in. Het aantal voorstanders van afscheiding is volgens een recent opinieonderzoek sinds het referendum van 2014 met één procentpunt gedaald tot 44%. Een meerderheid van 56% blijft liever in het Verenigd Koninkrijk. Dat is een tegenslag voor de Schotse nationalisten die na de voor hen teleurstellende uitslag van het Brexit-referendum speculeerden op een nieuwe poging een meerderheid te verwerven voor onafhankelijkheid. Het onderzoek laat zien dat slechts 31% van de Schotten voorstander is van een nieuw onafhankelijkheidsreferendum binnen twee jaar.

De Schotse premier Nicola Sturgeon (Scottish National Party, SNP) blijft een onafhankelijke positie innemen over de Brexit. Ze was deze week op bezoek in Ierland en pleitte daar voor een ‘Keltische corridor voor vrijhandel tussen Ierland, Noord-Ierland en Schotland’. Ze beloofde het Ierse parlement handhaving van open grenzen. ‘We zoeken naar mogelijkheden om de voordelen van de Europese vrijhandelszone te behouden, niet in plaats van maar bovenop die van vrijhandel binnen het Verenigd Koninkrijk.’ De Britse minister van Financiën Chancellor Philip Hammond liet er gisteren geen twijfel over bestaan dat een aparte regeling voor Schotland over vrijhandel en vrij verkeer van personen bij de Brexit er niet in zit.