The west and the rest?

ACHTERGROND - De ideale universiteit bestaat niet en dat is helemaal geen probleem, concludeert Marlies Hanifer.

Op de vraag wat een universiteit is antwoordt Jamil Salmi tijdens een interview: ‘Universities make students dream and deliver tools to make those dreams reality.’

Dat vond ik zelf wel een mooie en rake formulering. Volgens mij is dat inderdaad wat een universiteit zou moeten zijn. Een plek waar studenten zichzelf kunnen ontplooien, kunnen dromen maar ook worden opgeleid tot kritische burgers.

Maar hiervoor is niet één formule, één model. Het werk van Dr. Jamil Salmi in meer dan negentig landen voor onder andere de Wereldbank, laat zien dat universiteiten wereldwijd zeer verschillend zijn ingericht.

Quote du jour | Dumb arguments

SargQdJ09

You know what I admire about bigots? And I’m not referring to the merely prejudiced, mutter-out-of-the-corner-of-their-mouth bigots, but the real wackos, the warped, scary, neo-Nazi, open Klansman, proudly sign-their-name haters.

You know what’s kinda great about them?

At least they’re candid. No pussyfooting around for them. They state their hate boldly, cast their slurs loudly and only then try to back it up with whatever false theories they believe support their irrational hatreds.

For everyone else, it’s the other way around. They timidly roll out their specious argument first, as if that were the important part, the crucial logic that made up their impartial minds, and led to their subsequent negative opinion, an unfortunate by-product.

[...] It’s easy to view hatred as evil, but it’s really a kind of willed ignorance. Since a measure of cowardice is also involved, being bigoted requires you to advocate dumb arguments in an attempt to hide your loathsome beliefs.

Columnist Neil Steinberg van de Chicago Sun-Times heeft het niet zo op mensen die hun haat voor anderen de schijn van respectabiliteit wensen mee te geven.

De economie is mensenwerk

OPINIE - Ik heb me al eens eerder verbaasd over de vreemde manier waarop we naar economie kijken: alsof het een natuurfenomeen is zoals het weer. Hoogstens kun je je goed kleden, maar je kunt er niets aan veranderen. Een artikel in het Financieel Dagblad van 27 augustus: ‘Europese economie groeit zo matig dat recessie sowieso niet ver weg is’, is een mooi verbeeld hiervan.

Twee bankiers mogen hun mening geven over de stand van de economie. Han de Jong, hoofdeconoom van ABN Amro en Hans Stegeman van de Rabobank. ‘Het goede nieuws van de afgelopen achttien maanden,’ aldus Stegeman, ‘was dat de economie van de eurozone weer groeide, de tegenvaller was en blijft dat de groei trager is dan we hadden verwacht.’ Omdat de groei zo gering is, is hij is bang voor een nieuwe recessie. Groei kan zomaar omslaan in krimp, bijvoorbeeld door de crises in Oekraïne en Irak. Han de Jong is niet zo somber. Hij heeft ‘een heel simpele redenering [...] de Europese conjunctuur volgt doorgaans de conjunctuur in de VS. In de VS zet het herstel nog steeds door, dus waarom zou het in Europa niet doorzetten?’

letit ed si tiD

COLUMN - Richelle Boone is uitgekozen tot beste columnist van de cursus wetenschapsfilosofie Creativiteit. Lees hier haar winnende column over experimenteren in kunst en wetenschap.

Het het beGin, dit isssss het begin heT begin is dit begininin dit dit dit begin hhhet begin IS. Opening openingSzin opening aanvanggggg! Jeeee leeSt leest je leeeeest de inleiding dE inleiding inleiiiding.

Mooie experimentele titel en inleiding, hè? Hartstikke vernieuwend en origineel! Echt creatief! Of toch niet? Nee. Hier is geen ‘echte’ creativiteit aan te pas gekomen. Geen mysterieuze ingevingen of dagenlange overwegingen. Geen geschuif en gewissel. Ik deed zomaar wat, binnen twee minuten was het getypt. Nee, ik maakte deze titel en inleiding niet omdat het me zo’n goed, vernieuwend, creatief idee leek, maar puur om experimenteel te zijn. Experimenteren om het experimenteren, deze inleiding is daar niet het enige slachtoffer van.

Begrijp me niet verkeerd, met experimenteren op zich is natuurlijk niets mis. Maar het gaat om de motivatie die erachter zit. Experimenten om een theorie te testen of om iets nieuws proberen te ontdekken zijn prachtig. Maar experimenten om alleen maar te laten zien hoe origineel en creatief je wel niet bent, zijn dat niet.

Post-atheïst | Twaalf apostelen?

COLUMN - Het Griekse woord apostolos betekent zoiets als ‘gezant’ of ‘afgevaardigde’, en zoals u weet had Jezus er een stuk of twaalf van. Dit feitje behoort echter in dezelfde categorie als de brandspiegels van Archimedes, hoorns op Vikinghelmen en het Zweedse wittebrood: algemeen bekend maar onwaar.

Het sociogram van Jezus’ volgelingen zit behoorlijk complex in elkaar, met leerlingen, apostelen en een groep die de Twaalf wordt genoemd. Dat het gaat om verschillende groepen, blijkt zonneklaar uit een van de alleroudste christelijke teksten, de Eerste brief aan de Korintiërs.

In de genoemde passage somt Paulus op wie zoal de opgestane Christus hebben gezien: eerst Petrus, vervolgens de Twaalf, daarna vijfhonderd broeders en zusters, toen zijn broer Jakobus, daarop de apostelen en tot slot Paulus zelf. De apostelen worden hier onderscheiden van de Twaalf en het is ook duidelijk dat Paulus zichzelf rekent tot een aparte categorie. (Mocht u zojuist op de link hebben geklikt en willen tegenwerpen dat er toch ‘twaalf leerlingen’ staat, dan hebt u een vertaalfout ontdekt in de Nieuwe Bijbelvertaling: hier heeft u wat vergelijkingsmateriaal en daar is uitleg van het Grieks.) Dit onderscheid tussen de diverse groepen wordt in vrijwel alle teksten van het Nieuwe Testament gemaakt.

Maar wat waren die groepen?

Anders nog iets? | Hoge cijfers geen garantie voor een gelukkige toekomst

COLUMN - De hedendaagse maatschappij schreeuwt meer dan ooit om mensen met een goed ontwikkeld EQ. Dat het Emotioneel Quotiënt een grote inhaalslag aan het maken is, ten opzichte van het Intelligentie Quotiënt (IQ), is voor veel bedrijven allang bekend. Zo vragen ze bijvoorbeeld bij Google tijdens sollicitatierondes niet meer naar diploma’s en bijbehorende cijferlijsten van de sollicitanten. Ook gecompliceerde ‘breinbrekers’, waar de sollicitanten zich voorheen ter plekke over moesten buigen, worden al een tijdje achterwege gelaten.

Laszlo Bock, een topman bij Google, zei ooit dat ‘een enkel academische wereld, een kunstmatig aangeleerde wereld is.’ Hij vindt het veel interessanter voor zijn bedrijf, wanneer mensen op zoek zijn naar een antwoord dat niet overduidelijk vastligt en als enige waarheid wordt gezien. In deze context is het dan ook geen vreemd gegeven, dat het onderwijs steeds meer zal gaan inspelen op deze ontwikkelingen.

Hoe grijs groen kan zijn: Aboutaleb over Midden-Delfland

ACHTERGROND - Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam sprak zich uit voor het behoud van Midden-Delfland als ‘metropolitaans park.’ Daarmee wil hij voorkomen dat we het landelijk gebied tussen Rotterdam en Den Haag volbouwen zodat er ruimte blijft voor recreatie en ontspanning. Een loffelijk streven van de burgemeester waar Jozias van Aartsen bij aanhaakte en zich vanuit Den Haag achter zijn collega schaarde.

Wie dacht dat beide burgemeesters zich écht hard zouden maken voor het groen van het gebied, komt bedrogen uit. De aanleg van de ‘missing link’ A4 Delft-Schiedam is nog in volle gang (zie foto) en een volgend project is in de maak.

De Blankenburgtunnel moet de A15 met de A20 verbinden. Grote aanjager is de Rotterdamse Haven. Bij monde van voormalig directeur Hans Smits gold het zelfs als een ‘topprioriteit’. Deze tunnel komt boven de grond bij Vlaardingen in – u begrijpt het al – een tamelijk ongerept natuur- en recreatiegebied dat onderdeel uitmaakt van datzelfde groene Midden-Delfland.

Quote du jour | They will reach Europe

SargQdJ09

If we ignore them, I am sure they will reach Europe in a month and America in another month.

Koning Abdoellah van Saoedi-Arabië waarschuwt het Westen dat het zo snel mogelijk actie moet ondernemen tegen IS.

Deze waarschuwing moet, lijkt me, allereerst worden gezien door de lens van de Saoedische belangen. IS is immers een veel grotere en fundamentelere bedreiging voor Saoedi-Arabië dan voor het westerse landen. En niet alleen vanwege de kleinere geografische afstand.

In Saoedi-Arabië wordt de bevolking al decennialang voorgehouden dat de enige ware islam een fundamentalistische islam is. Met als gevolg dat extreme, jihadistische strijdgroepen al sinds jaar en dag op ruimhartige private financiering uit het oliekoninkrijk kunnen rekenen.

En je kunt van IS zeggen wat je wilt, maar they practice what they preach. En dat geldt voor het Saoedische koningshuis toch net wat minder. IS zal zodoende binnen Saoedi-Arabië op behoorlijk wat sympathie kunnen rekenen. En dat is uiteraard levensgevaarlijk voor de Saoedische dynastie.

De kans dat IS Riad bereikt, lijkt me dan ook heel wat groter dan dat ze richting Europa optrekken.

Met andere woorden: het monster dreigt nu de maker te verslinden.

Zie ook hier.

Vijftig dagen vechten in Gaza: de balans

ACHTERGROND - De blokkade van Gaza is na het ingaan van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas verlicht. De druk op de grenszone, inclusief het het gebied waarin kan worden gevist, is verminderd. En ondertussen maakten de leiders van beide kanten de balans op van vijftig dagen van gevechten.

De Israëlische premier Netanyahu zei vorige week woensdag dat Hamas niets heeft bereikt: ‘Hamas werd zwaar getroffen en heeft geen enkele van zijn eisen gerealiseerd,’ aldus Netanyahu op een persconferentie in Jeruzalem. ‘Hamas wilde een haven, de bevrijding van Palestijnse gevangenen, bemiddeling van Qatar en Turkije en de betaling van salarissen van zijn employees. Maar het kreeg niets. Hamas heeft nog nooit sinds zijn opgerichting zo’n nederlaag beleefd. ‘We hebben aanvalstunnels vernield, bijna duizend vijandelijke strijders gedood, onder wie hoge mensen in de beweging, en duizenden raketten en commandoposten vernield.’

Terwijl Netanyahu de overwinning uitriep, werden in Gaza zijn woorden deels gelogenstraft. Palestijnse functionarissen in Gaza vertelden het persbureau Ma’an dat Israël de termen van het akkoord was begonnen na te leven. Boeren waren weer in staat velden te betreden die honderd meter van de grens waren verwijderd. Voorafgaand aan Israëls campagne was een strook van driehonderd meter tot soms wel anderhalve kilometer van de grens taboe. Zo’n 35% van de landbouwgrond in Gaza kon op die manier niet worden gebruikt.