VVD wil met een racistische partij regeren

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

VVD-lijsttrekker Mark Rutte heeft de voorkeur uitgesproken voor een coalitie van zijn partij, D66, CDA en nieuwkomer JA21, meldt het NRC. JA21 presenteert zichzelf graag als het redelijke alternatief voor PVV en FVD, maar laten we niet vergeten dat JA21 zich afsplitste van het FvD vanwege antisemitische uitspraken maar niet vanwege andere racistische standpunten, vooral haat jegens islam en moslims, wat natuurlijk niet verwonderlijk is gezien de racistische standpunten van Eerdmans’ vorige partij Leefbaar Rotterdam.

Uit het verkiezingsprogramma: JA21 vindt het een probleem dat steeds meer Nederlanders een migratie-achtergrond hebben, wil Islamitisch onderwijs ontmoedigen, informeel islamitisch “bestrijden” en formeel islamitisch onderwijs mag niet verder uitbreiden, wil het boerkaverbod naar alle openbare plekken uitbreiden, dus ook op de straat, en wil geen excuses aanbieden voor het slavernijverleden want slavernij werd “in de context van de toenmalige tijd als normaal gezien”.

Reacties (33)

#1 Joop

Dat is een truc om d66 uit de stoel te krijgen. Rutte gaat voor stabiliteit, krijg je niet met ja21.

#2 Test

Onderdeel van de strategie van Rutte om partijen tegen elkaar uit te spelen als het hem uitkomt.

#3 KO

Lijkt mij ook onderhandelinstrategie – maar om dat succesvol te laten zijn moet je er ook wel echt voor gaan. Wat weer gevaarlijk is …

#4 Cheradenine Zakalwe

Da’s makkelijk counteren voor D66; de VVD heeft al een natuurlijke partner als keuze voor de coalitie, CDA. Nu wil rupsjenooitgenoeg er nog een bij hebben? Nu mag D66 kiezen.

#5 Bookie

Ik lees in de hierboven genoemde standpunten geen haat jegens de islam, of moslims.

#6 okto

Hmm, haat jegens islam is niet racisme. Het is op z’n hoogst religisme – en zelfs dat niet. Haat jegens islam is an sich niet religistisch – haat jegens moslims is religistisch. Dat is echt wat anders. Zelf heb ik b.v. een schurfthekel aan alle religies: christendom, islam, etc., omdat ik vind dat ze een vloek voor de mensheid zijn en meer kwaad dan goed doen. Maar dan heb ik het over religies als set van tradities en overtuigingen. Ik heb het niet over mensen. Ik heb namelijk geen hekel aan belijders van die religies, omdat ik ook wel inzie dat je niet alle belijders over een kam kan scheren en iedereen z’n eigen interpretatie heeft.

Ook islamitisch onderwijs tegen willen gaan is op zichzelf niet racistisch of religistisch. Dat wil ik ook. Ik wil namelijk ALLE religieuze onderwijsvormen afschaffen (dus ook islamitisch, ook christelijk, ook vrije school), en pleit voor het strikt scheiden van religie en onderwijs – in die zin dat voorlichting over religies mag, maar dat onderwijs niet gebaseerd mag zijn op een of andere religie.

Iets is religisme als je bepaalde maatregelen wel op sommige religies wil toepassen, maar niet op andere. Dus b.v. wel vrijheid van onderwijs voor Christenen, maar niet voor moslims.

Mijn reactie is niet bedoeld als muggenzifterij. Ik vind namelijk dat je erg slordig geformuleerd hebt en te makkelijk iets in het -isme-hokje plaatst – of dat op z’n minst slordig benoemt. Ik denk dat je je beschuldigingen echt zuiver moet houden. Iets racisme noemen dat geen racisme is verzwakt namelijk je pleidooi en geeft wel heel erg makkelijke handvaten aan je tegenstanders.

Er lijken mij genoeg echte -ismes te benoemen bij die partijen. Het feit dat b.v. Wilders basale grondrechten wil afnemen van mensen met dubbele nationaliteit terwijl die mensen zelf geen enkele mogelijkheid hebben daar iets aan te veranderen, dat zou ik b.v. wel echt racistisch, en zelfs fascistisch noemen.

#6.1 beugwant - Reactie op #6

” Ik heb namelijk geen hekel aan beleiders van die religies”
Ik wel aan de beroepsbelijders, vooral als ze bovenin hun organisatie zitten.

Los daarvan zie ik wel een historische parallel. Zonder Pim was de LPF indertijd een stuurloze groep vliegtuigspotters meelopers, verrekte handig om boven de 75 zetels uit te komen. En nu is er weer zo’n clubje zonder grote voorman, dit keer zelfs zonder dat er doden bij hoefden te vallen.
Te mooi om waar te zijn, denkt Mark. Nu kan hij alles dat een normale politicus wel blijft aankleven zowel links als recht van zich af laten glijden.

#7 Cerridwen

Het begrip racisme is wel erg aan inflatie onderhevig zo.

Je mag de toename van migranten best problematiseren, evenals de wenselijkheid van bepaalde typen onderwijs, je zorgen maken over de orthodoxe-islam is ook niet bepaald buiten de orde. En zelfs als je vindt dat excuses voor het slavernijverleden niet nodig zijn ben je nog niet meteen een racist.

In plaats van alles wat je niet aanstaat altijd in de sterkst mogelijke bewoordingen weg te zetten, mag er wat mij betreft wel wat meer vanuit oprechte interesse geschreven worden over politieke tegenstanders. Je gaat de wereld niet beter begrijpen door alles maar racisme te noemen.

#7.1 okto - Reactie op #7

Inderdaad. Ik kan me wel wat voorstellen bij (het belang van) excuses over het slavernijverleden, maar ik vind het anderszijds ook weer onzin. Los van het feit dat ik me afvraag wat de waarde is van excuses over iets wat je niet eens zelf gedaan hebt, vraag ik me ook af waar we blijven als we daarmee beginnen. Excuses van fransen voor Napoleon, van Zweden en Denen voor de Vikingen, van Britten en Fransen over en weer voor de honderdjarige oorlog, van Spanjaarden richting Nederlanders over de tachtigjarige oorlog, van Rome voor de inquisitie, etc etc. We blijven aan de gang met dat zwaar belaste verleden van zo’n beetje elk volk op de wereld. Laten we dan, in plaats van die focus op het verleden, eens excuses aan gaan bieden voor misstanden waar we wel bij betrokken waren als levende mensen: b.v. het feit dat de EU menig Sahel-boer kapot geconcurreerd heeft met miljoenen aan subsidies voor onze eigen landbouw en het op grote schaal dumpen van landbouwoverschotten in Afrika ver onder de kostprijs. Ik zou het veel zinniger vinden om voor zoiets excuses aan te bieden.

Hoe dan ook, er valt veel over te zeggen en te discussieren. Iedereen die niet je standpunt deelt en niet per se voor excuses over de slavernij is meteen wegzetten als racist is nou niet bepaald bevorderlijk voor de politieke dialoog in dit land, om het maar zachtjes uit te drukken.

#7.2 Spam - Reactie op #7.1

Volgens mij beredeneer je dit te veel vanuit het perspectief van de ‘dader’ en niet van het ‘slachtoffer’. Excuses voor ‘ons’ slavernijverleden en schandalig optreden in de Oost zijn niet nodig om schuldigen aan te wijzen maar om te erkennen dat er grote groepen mensen groot onrecht is aangedaan. Onrecht dat met het afschaffen van de slavernij en de onafhankelijkheid van Indonesie niet opeens ongedaan werd gemaakt, maar nog vele generaties heeft doorgewerkt in de sociale en economische achterstand en achterstelling van de families van de directe slachtoffers.

Excuses kunnen een mooi startpunt zijn om die geschiedenis en het aangedane leed te erkennen en het laatste (zeker niet geringe) restje achterstand gezamenlijk weg te werken. Je kan wel zeggen ‘it wasn’t me’ dus ik heb daar niks mee te maken, maar daarmee zeg je eigenlijk ook tegen de nazaten van de slachtoffers ‘stop eens met zeuren, je was zelf toch geen slaaf’.

Je vergelijking met Napoleon, Vikingen en de Spanjaarden is zeer treffend. Daar heb je het duidelijk over misstanden en onderdrukking waar vandaag de dag helemaal niemand meer enige negatieve gevolgen van ondervindt. Dat is geen familiegeschiedenis meer, maar gewoon algemene geschiedenis. Excuses worden dan inderdaad zinloos.

#7.3 Cerridwen - Reactie op #7.2

Laten we in ieder geval over eens zijn dat er discussie mogelijk is over dit punt.

In jouw reactie zie ik dat je onvoldoende meeweegt in hoeverre het verleden door het heden bepaald wordt. Het slavernijverleden is een identiteitsbepalend issue voor Nederlanders met wortels in de voormalige Caraïbische koloniën, en die weten dit met succes op de agenda te plaatsen. Als zodanig verdringt het andere verhalen over misstanden uit het verleden, sommigen van recentere datum. Dat is niet perse erg, maar laten we ons dat wel realiseren.

Want: de afschaffing van de slavernij is inmiddels behoorlijk lang geleden, er is geen rechtstreekse link meer, we zijn 5 generaties verder.
Daarnaast lopen er wel meer oude breuklijnen door Nederland die nog steeds sociaal en geografisch zichtbaar zijn, sommige ouder dan de slavernij in de koloniën. Een hele bekende is de bestandsgrens tijdens de 80-jarige oorlog, tussen het katholieke zuiden en protestantse noorden, waarbij het zuiden eeuwenlang ook een koloniale status had en katholieken onderdrukt werden.

Kort en goed, ik vind het niet verkeerd dat er aandacht is voor het slavernijverleden en dat we proberen de perspectieven op de Nederlandse geschiedenis uit te breiden. Wel ben ik huiverig dat we geen nieuwe scheidslijnen in de samenleving creëren op basis van oude conflicten. Over de excuses ben ik agnostisch, ik vindt het zelf niet perse nodig, maar ben ook niet tegen.

#7.4 okto - Reactie op #7.3

Voor de goede orde: ik zie ook wel de waarde van de excuses. Ik ben ook niet per se tegen. Dat neemt niet weg dat ik het deels ook maar onzin vind, om genoemde reden. Het lijkt me zinniger iets te doen aan huidige racistische tendenzen, in plaats van te focussen op het verleden.

#7.5 Spam - Reactie op #7.1

Daarnaast is de slavernijverledendiscussie slechts één van de in #0 aangehaalde punten en is er is ook nog een verschil tussen iets niet nodig vinden er falikant tegen zijn. En het staat in een rijtje met andere anti-anderspunten uit een verkiezingsprogramma waarbij natuurlijk is gepoogd om dergelijke standpunten tenminste op papier niet al te onredelijk te doen overkomen. Je wil geen racist genoemd kunnen worden op basis van door jezelf verschaft schriftelijk bewijs.

Wanneer je alleen opkomt voor de belangen van je eigen groep van witte bevoorrechte mensen (en die gekleurden die zich aan jouw standpunten en ideeen willen conformeren), stelstelmatig tegen de belangen en verlangens van je gekleurde medemens pleit en bovendien tot voor kort nog fervent aanhanger was van de tegenwoordig zelfs openlijk racistische Baudet, dan kan je best zelf ook racistisch worden genoemd. Je hebt dan in ieder geval de schijn tegen.

#7.6 okto - Reactie op #7.5

Wanneer je alleen opkomt voor de belangen van je eigen groep van witte bevoorrechte mensen (en die gekleurden die zich aan jouw standpunten en ideeen willen conformeren), stelstelmatig tegen de belangen en verlangens van je gekleurde medemens pleit en bovendien tot voor kort nog fervent aanhanger was van de tegenwoordig zelfs openlijk racistische Baudet, dan kan je best zelf ook racistisch worden genoemd. Je hebt dan in ieder geval de schijn tegen.

Dat ze de schijn tegen hebben is ongetwijfeld waar. Maar dan nog moet je dat racisme aantonen met argumenten. Niet met stemmingmakerij.

#7.7 Frank789 - Reactie op #7.6

Hier een argument: als mensen hun baan verliezen op basis van een 10 jaar oude tweet toen ze 17 jaar oud waren, dan mag je elk ex-FvD-lid puur op lidmaatschap veroordelen.

#7.8 okto - Reactie op #7.7

Hm, jij vindt het dus redelijk dat mensen hun baan verliezen op basis van een 10 jaar oude tweet van toen ze 17 jaar oud waren?

#7.9 Frank789 - Reactie op #7.8

Dus? Niks dus.

#7.10 Cerridwen - Reactie op #7.5

De andere punten zijn van #0 zijn ook niet overtuigend racistisch.

En als er ander bewijs is voor het racisme van Ja21, dan kan je dat toch noemen?

Mijn punt is vooral dat je er weinig mee opschiet om iedereen die een keer kwalitatief onderscheid maakt tussen verschillende groepen als intrinsieke racist weg te zetten.

Het slaat broodnodige discussie dood over wel degelijk belangrijke onderwerpen, waar veel Nederlanders (van welke kleur dan ook – kan dat consequent de belangen van ‘witte’ en ‘gekleurde’ Nederlanders tegenover elkaar zitten ook stoppen?) zorgen over hebben.

#7.11 Hans Custers - Reactie op #7

Moet er nu echt altijd maar weer nieuw bewijs komen dat extreemrechtse partijen extreemrechts zijn? Nee, natuurlijk zijn ze niet openlijk racistisch in hun programma. Zo geslepen zijn ze wel. Maar je moet zo langzamerhand toch echt met je kop drie meter in het zand zitten om nog niet te beseffen dat ze inspelen op racisme en xenofobie.

Maar als je dan toch bewijs wil, wat te denken dit: “eigen identiteit eerst”:

JA21 wil:

Onze taal, cultuur, normen en waarden als basis (..)
Geen identiteitspolitiek (..)

Je maakt mij niet wijs dat je niet snapt hoe dat is bedoeld: je past je maar aan aan de grote witte, meerderheid en verder moet je je bek houden.

#7.12 Cerridwen - Reactie op #7.11

Het is wel handig dat als je beweert dat partij x racistisch is, dat de punten die dit moeten illustreren dat ook inderdaad doen.

Zelfs ‘eigen identiteit eerst’ is niet perse racistisch. Ik vind dat discussies over ‘onze taal, cultuur, normen en waarden’ en over identiteitspolitiek niet buiten de orde geplaatst moeten worden als per definitie racistisch.

#7.13 okto - Reactie op #7.11

Moet er nu echt altijd maar weer nieuw bewijs komen dat extreemrechtse partijen extreemrechts zijn?

Nee en ja.

Nee, dat hoeft niet, dat extreem rechtse partijen extreemrechts zijn geven ze zelf ook toe, met zoveel woorden.

Ja, want waarschijnlijk bedoel je niet “extreemrechts” maar “racistisch”. Daar ging deze discussie namelijk over. Niet over extreem rechts. Hoewel jij ze wel zo gebruikt, zijn deze twee begrippen niet synoniem aan elkaar, en opnieuw wordt hier dus erg slordig geformuleerd.

Als je vraag dus is: “Moet er nu echt altijd maar weer nieuw bewijs komen dat extreemrechtse partijen racistisch zijn”, dan is het antwoord volmondig JA.

In de eerste plaats omdat “racisme” heden ten dage een zware en beladen publieke beschuldiging is. Daar zul je dus niet licht mee om moeten gaat. Het maakt niet uit wie je racist noemt, het resultaat is dat mensen onmiddellijk op de kast zitten. Elkaar grove beschuldigingen voor de voeten werpen heeft een debat nog nooit geholpen. Ik zeg niet dat het niet mag, maar het moet wel ergens op slaan en onderbouwd zijn.

In de tweede plaats omdat racisme als term tegenwoordig behoorlijk aan het schuiven is. Bepaalde grote gevestigde partijen bezigen nu terminologie die 30 jaar geleden voor racistisch doorging. Voor een zinnige discussie zul je dus aan moeten geven wat je verstaat onder racisme. En een zinnige discussie is pas mogelijk als jouw definitie van racisme niet te veel afwijkt van de gangbare definitie van racisme, want anders wordt het ook snel nogal erg verwarrend.

In de derde plaats omdat – wil je ook maar iets bereiken met je discussie – het van belang is dat je ook nog serieus genomen wordt, want anders kun je net zo goed niets zeggen. Als je alles als racisme benoemt, dan neemt niemand je nog langer serieus en verwatert het begrip compleet – en plaats je jezelf buiten de discussie. Met al die gevolgen zul je de anti-racismezaak dan geen dienst bewijzen. Zie b.v. het CIDI: die zitten bij elke kritiek op de politiek van Israel onmiddelijk de antisemitisme-kaart te trekken, waardoor ze niet meer heel serieus genomen worden. Ik neem aan dat je jezelf niet in zo’n positie wil plaatsen.

#7.14 Hans Custers - Reactie op #7.13

@7.11 @7.12

Jullie gaan voorbij aan mijn opmerking dat het glashelder is dat partijen op extreemrechts inspelen op racisme en xenofobie. Daar gaat het me om. Ik heb geen zin om dat te negeren en dus mee te doen aan de nieuwe politieke correctheid: racisme of fascisme dienen onbenoemd te blijven, tenzij ze er in metersdikke lagen bovenop liggen. En zolang dat niet zo is dien je hun retoriek altijd uiterst zorgvuldig en geïnteresseerd te lezen.

Ik heb al helemaal geen zin om daaraan mee te doen omdat degenen die dat racisme ondervinden nu juist zo vaak die zorgvuldige aandacht niet krijgen. Zij zijn woke, of indentiteitsactivisten, en dat labeltje is voldoende om hun meningen en argumenten in een hoek te flikkeren zonder er verder nog naar om te kijken.

Dat is de houding die ik meer en meer terugzie en niet alleen bij extreemrechts. Maar het is wel het gevolg van de extreemrechtse propaganda en de nieuwe politieke correctheid die we ons op laten leggen. Mooi niet, als het aan mij ligt.

#7.15 Cerridwen - Reactie op #7.14

Het is een beetje vreemd dat je halverwege een discussie binnenkomt met een eigen verhaal dat weinig raakvlakken heeft met zowel de originele post als de discussie, en dan eist dat de discussie alleen maar mag gaan over het punt wat jij wilt maken.

Okto legt naar mijn idee prima uit wat het probleem is met het gebruik van ‘racisme’ in de originele post, en als je het daar niet mee eens bent is het wel fijn als je in gaat op de argumenten in plaats van met stropoppen te komen.

Ik heb al helemaal geen zin om daaraan mee te doen omdat degenen die dat racisme ondervinden nu juist zo vaak die zorgvuldige aandacht niet krijgen. Zij zijn woke, of indentiteitsactivisten, en dat labeltje is voldoende om hun meningen en argumenten in een hoek te flikkeren zonder er verder nog naar om te kijken.

Dit is het spiegelbeeld van wat jij en Gwen doen bij Ja21. Two wrongs don’t make a right.

#7.16 Hans Custers - Reactie op #7.15

eist dat de discussie alleen maar mag gaan over het punt wat jij wilt maken

Ik geef gewoon mijn mening. Ik eis helemaal niks. Als je geen zin hebt om op die mening te reageren kun je dat ook gewoon niet doen. Zoals dat ook voor mij geldt. Ik heb gezegd wat ik vind en daar laat ik het bij.

#7.17 Hans Custers - Reactie op #7.16

Nou ja, dit nog, omdat dat nog steeds wordt genegeerd. Er komt een punt waarop je mensen en/of clubjes op hun track record mag beoordelen, in plaats van enkel en alleen op het laatste programmaatje van hun zoveelste partijtje.

#7.18 okto - Reactie op #7.17

Je bedoelt argumenten als
“Wat meneer X zegt deugt niet, want toen-en-toen zie meneer X dat-en-dat, en dat deugde ook niet”.

Volgens mij is dat het schoolvoorbeeld van een drogreden.

#7.19 Hans Custers - Reactie op #7.18

Nee, ik bedoel dat ik niet meer aan een uitgebreide exegese van het programma begin bij iemand die al twintig jaar lang inspeelt op racisme en xenofobie. Iemand beoordelen op diens track record is niet hetzelfde als speuren naar een enkel zinnetje om die persoon op te pakken.

#7.20 Cerridwen - Reactie op #7.19

Prima als je op het hele trackrecord in plaats van het laatste partijprogramma wil afgaan, maar ook in dat geval moet de onderbouwing wel stroken met je conclusie. Gwen van Eijk stelt dat Ja21 een racistische partij is, maar de voorbeelden die ze vervolgens noemt zijn niet noodzakelijkerwijs racistisch.

Standje verontwaardigd levert bij velen wellicht een goed gevoel op, maar de analyse wordt er niet beter op.

#8 Raymond Horstman

De huidige coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dat maakt regeren erg lastig. Als de corona epidemie eenmaal ergens eind van het jaar voorbij is zal er drastisch moeten worden bezuinigd. Dat lukt niet zonder een meerderheid in beide Kamers van de Staten Generaal.

#8.1 Co Stuifbergen - Reactie op #8

JA21 heeft natuurlijk nog geen zetel in de eerste kamer, dus de regering heeft hoe dan ook nog de steun van een andere partij nodig.

#8.2 Frank789 - Reactie op #8.1

De “Fractie Nanninga” heeft 8 zetels.

#8.3 Co Stuifbergen - Reactie op #8.2

Dank, ik had dit over het hoofd gezien.

Dat geeft VVD-CDA-“Nanninga”-D66 samen 36 zetels. Nog geen meerderheid in de eerste kamer.
En ik vermoed dat D66 niet in zo’n coalitie stappen wil.

Ik denk dat, wat ideologie betreft, VVD-CDA-D66-Volt werken kan.
Maar dan moeten ze in de 1e kamer nog 10 mensen erbij krijgen.

#9 Cerridwen

Ja21 heeft 7 zetels in de eerste kamer, daarom is de partij juist aantrekkelijk als partner voor de VVD. VVD, CDA, D66, Ja21 komen overigens nog steeds zetels te kort in de eerste kamer voor een meerderheid, dus zo aantrekkelijk zijn ze ook weer niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*