Rutte jokte over toename rentelasten staatsschuld

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Rutte:

Zelfs bij de lage rentes die Nederland nu op de kapitaalmarkt betaalt, is de bijbehorende rentelast opgelopen naar 11 miljard per jaar.

Realiteit:

De staatsschuld is inderdaad gestegen, maar de rente op de Nederlandse obligaties is zoveel meer gedaald dat de overheid nu minder uitgeeft aan rente op de staatsschuld dan in 2008, voordat de crisis begon. Sterker de overheidsuitgaven aan rente staan op het laagste niveau (in procenten van het bbp) in 43 jaar tijd. […]

In 2008 gaf de overheid nog 13,5 mld euro uit aan rente, in 2012 was dat gedaald naar 12,4 mld, zie ook het CBS. In 2013 zitten we op de door Rutte genoemde 11,0 mld […].

Want feiten mogen natuurlijk nooit een mooi verhaal in de weg staan.

Open artikel

Reacties (12)

#1 Mangler

Rutte jokte.

Is daarmee niet doeltreffend de stijl die de beste minister-president sinds WO2 hanteert samengevat?

#2 Ernest

Ik kijk er niet van op. Het past helemaal in de VVD communicatie, waarin alles het tegenovergestelde blijkt te zijn van wat die partij zegt. Minder belastingen = meer belastingen. Meer … = minder …

#3 Lampe

@2: Goed fout dus.

#4 Letaupe

(1) De rentelasten zijn sinds de Maastrichtnormen substantieel gedaald. In het topjaar 1995 bedroeg de interestlast € 17,9 mld. (5,9% bbp). In 2012 was de rentelast volgens het CBS € 12,4 mld. (2,1 % bbp). De rentelast daalde dus met € 5,5 mld. zonder inflatiecorrectie. Op basis van 5,9% bbp_2012 zou de rentelast in 2012 € 35,1 mld. hebben bedragen. Dat is 2,8 keer het werkelijke cijfer voor 2012 (€ 12,4 mld.) Als we de relatieve last in 1995 konden dragen, dan is die rentelast in 2012 echt klein bier.

Vandaar dat die 3% EU begrotingstekort norm en die 60% EMU-schuld norm uit 1992 ook zo logisch is.

(2) 89% van de overheidsschuld wordt belegd in de pensioenreserves, waarop de overheid nog een claim heeft van zo’n 35%. Gemiddeld maakten de pensioenfondsen in de periode 2000-2010 een rendement van 4,3% zodat de staat door de lagere rente die hij betaalt jaarlijks een winst van ruim 4 miljard maakt op zijn “schuld”. We verdienen dus voorlopig flink aan onze overheidsschuld.

Doe we overigens deze discussie om de paar dagen opnieuw? We hoeven toch niet elke leugen van Rutte te weerleggen? Dan heb je dag en nacht werk.
https://sargasso.nl/wvdd/nederlandse-staatsschuld-rente-historisch-perspectief-nog-steeds-laag/

#6 Joost

Wanneer wordt jokken liegen en hebben dit soort dingen consequenties? Als pasen en pinksteren op één dag vallen?

#7 Jeroen Laemers

@6:

Zolang je onzin verkoopt die aansluit bij wat iedereen al gelooft, zijn er nooit consequenties. Denk bijvoorbeeld ook aan het al lang ontkrachte verhaal dat linkse regeringen slecht zijn voor de overheidsfinanciën. Dit soort ‘wetenswaardigheden’ kun je eindeloos herhalen en iedereen knikt met je mee.

#8 Sander_1583

blijkbaar boeit het niemand? verder schreef hier niemand over volgens mij. goed werk dus. Consequentie zou kunnen zijn een verkiezingsnederlaag die uiteindelijk leidt tot een europese topfunctie…..jeweetttoggg

Overigens is het in de comments genoemde allemaal geen VVD beleid, maar dat snappen jullie toch wel he.

Klein kritisch nooitje….Wat Jeroen Laemers zegt is trouwens een onzinverhaal van halfwetenschappelijk prietpraat. Hoeft toch niet opnieuw te ontkracht te worden?

#9 Ernest

@8: ????

#10 pedro

Rutte jokt. Is dat geen tautologie?

#11 L.Brusselman

Jokken,de waarheid geweld aandoen,waarom altijd die eufemismen als het om hoogwaardigheidsbekleders gaat?
In mijn wereld heet zoiets gewoon liegen.

#12 Henk van S tot S

@10:
Het zou eigenlijk als een soort van “repeterende tautologie” uitgedrukt moet worden: het kan niet duidelijk genoeg gezegd worden.
N.B.
Ik heb me laten vertellen dat er in een kast van “Het Torentje” een tempeltje van Apate voor hem is ingericht, waar hij regelmatig om grotere bedrevenheid bidt voor zijn “club voor Volksverlakkerij en Demonische Demolitie ;-)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*