Fort Europa versterkt

Het rapport, Expanding the Fortress, onderzoekt de snelle opkomst van vooruitgeschoven grensbewaking.

Uit het persbericht van Stop Wapenhandel:

Met zijn beleid van vooruitgeschoven grenzen ondermijnt de Europese Unie zijn eigen inzet voor mensenrechten, democratie, vrijheid en menselijke waardigheid, aldus een nieuw rapport van Stop Wapenhandel en het Transnational Institute (TNI). De samenwerking van de EU met derde landen om migranten tegen te houden versterkt autoritaire regimes, onttrekt geld aan ontwikkeling en schaadt mensenrechten, terwijl beveiligings- en wapenbedrijven profiteren.

Het stoppen van migraten is een centraal doel geworden van het EU buitenlands beleid, waaronder hulp- en handelsrelaties. De maatregelen behelsen onder meer training van veiligheidstroepen, het gratis ter beschikking stellen van helikopters, patrouillevaartuigen, patrouillevoertuigen en surveillance- en monitoringsmaterieel, alsmede de ontwikkeling van grootschalige biometrische systemen en verdragen voor het accepteren van gedeporteerde mensen.

Het rapport onderzoekt de relatie met 35 landen die voor de EU prioriteit hebben als vooruitgeschoven grensland. Van deze landen: heeft 48% (17) een autoritaire regering, slechts vier kunnen als democratisch beschouwd worden; kent 100% (35) een extreem of hoog risico op mensenrechtenschendingen; heeft 51% (18) een laag niveau van menselijke ontwikkeling.

Open waanlink

  1. 2

    “Transnational Institute (TNI)” Het Transnational Institute (TNI) is een internationale denktank voor progressieve politiek. Het instituut vestigde zich in 1974 in Amsterdam en dient als netwerk voor wetenschappers en activisten.

    Een WC eend organisatie van linkse activisten dus.

  2. 5

    @2 Wauw… Tenzij je spontaan vindt dat Erdogan géén autocraat is, en het geld dat die richting opgaat níét is om migranten buiten te houden heb ik geen idee waarom je tegen bovenstaande stukje ageert, tenzij het gewoon een puur reflexsmatig trekje is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren