Decentralisatie taken van Rijk naar gemeenten: dat wordt straks een parlementaire enquête!

Follow the Money:

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de decentralisatie van taken van het rijk naar gemeentes. De grootste operatie van het kabinet Rutte is zeer slecht voorbereid, maar Plasterk zet door. […]

De lijst van criticasters is ellenlang. Het Centraal Planbureau, de Raad van State, de Kinderombudsman, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de OESO; allemaal waarschuwen zij voor het te hoge tempo waarmee minister Ronald Plasterk de decentralisatie wil doorvoeren, die een bezuiniging zal moeten opleveren van 1,5 miljard euro voor het Rijk. De minister van Binnenlandse Zaken slaat echter alle kritieken in de wind en lijkt maar een doel voor ogen te hebben: de eindstreep van 1 januari 2015 halen.

Aan deze lange lijst werd vorige week nog de kritiek van De Algemene Rekenkamer toegevoegd. […] Het advies van de Algemene Rekenkamer om in oktober nog eens te evalueren of de zogenoemde decentralisatie van zorg en werk wel ‘haalbaar en verantwoord’ is, werd door de minister niet ter harte genomen. ‘Ik voel daar niets voor’, antwoordde minister Plasterk in een reactie zonder opgaaf van redenen.

En dan krijg je dus dit:

Verschillende Kamerleden worden dan ook geconfronteerd met flashbacks. En wel aan de jaren negentig toen er een groot aantal onderwijsvernieuwingen werden doorgevoerd. Omdat deze vernieuwingen, op z’n zachts gezegd, niet helemaal gingen zoals beoogd, werd er in 2008 een parlementaire commissie ingesteld om te onderzoeken wat er fout ging. De conclusies? Er werden te grote risico’s genomen met kwetsbare groepen van mensen, de bewindslieden zouden teveel last hebben gehad van tunnelvisie en de politiek drukten de vernieuwingen door zonder te luisteren naar de signalen uit de omgeving.

Maar ach, gewoon kop in het zand!

Open waanlink

  1. 1

    De overheid vat nadenken letterlijk op. Iets wat je doet na dat je beleid een fisaco is gebleken. Dat regeren vooruit zien is lijkt zich te beperken tot het voorzien van een parlementaire enquete. Onvoorstelbaar hoeveel waarschuwingen in de wind geslagen worden. Dat was al zo met de jeudgwet. Advies van alle partijen , een kwart (!) van alle nederlandse hoogleraren en van de KNAW in de wind slaan, want wij weten het beter. Arrogantie van de macht ten top. Zie ook http://medischcontact.artsennet.nl/opinie/blogs/blog-1/144662/vooraf-nadenken-menno-oosterhoff.htm

  2. 2

    @1

    Er zijn altijd waarschuwingen die in de wind worden geslagen omdat er altijd tegenstrijdige waarschuwingen zijn, al is het alleen maar van de belangengroepen. De ernst van de waarschuwingen is hier het grootste probleem: de OSEO en het CPB zijn onpartijdig en enigszins deskundig, die moet je niet negeren (al is waarschuwen dat het te snel gaat niet hetzelfde als waarschuwen dat het helemaal niet moet gebeuren).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren