Kolossaal decentraal

Het kabinet wil vaart maken met een onderwerp waarvan iedereen dacht dat er geen haast mee gemaakt zou worden. De ministerraad van vrijdag 14 december gaf de aftrap voor de schaalvergroting van provincies en gemeenten. In het regeerakkoord spraken VVD en PvdA af er de tijd voor te nemen. 'Voor de lange termijn hebben wij het perspectief van vijf landsdelen (…) en gemeenten van tenminste honderdduizend inwoners voor ogen.' Nu blijkt dat de eerste samenvoeging van provincies (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) in maart 2015 een feit moet zijn. De bestuursparagraaf van het regeerakkoord schetst een kleinere overheid, die uit grotere provincies en gemeenten moet bestaan. Ook het aantal waterschappen moet kleiner en zullen uiteindelijk opgaan in landsdelen, het nieuwe woord voor provincies. De provincies  zijn de enigen die zonder al te veel kanttekeningen voor deze ontwikkeling zijn. Gemeenten (pdf) en waterschappen zijn op een diplomatieke manier kritisch. Ze erkennen dat samenwerking voordelen kan hebben, maar zijn wantrouwend over de koers die het Rijk wil varen. Burgers en media lijken ongeïnteresseerd. Terwijl deze plannen betekenen dat de burgers straks een kolos van een lokale overheid tegenover zich hebben staan. Bestuurlijke gebieden waar meer inwoners met minder volksvertegenwoordigers en bestuurders te maken krijgen. En niet omdat men er zelf voor kiest, maar omdat het Rijk het afdwingt.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Uitslag verkiezingen Provinciale Staten 2011

DATA - Hier treft u alle uitslagen van de Provinciale Staten verkiezingen, landelijke en per provincie. Let op, zetelverdelingen zijn onder voorbehoud. Calculatie zetels Eerste Kamer is van eigen hand en restzetels kunnen per Provincie soms nog wijzigen op het laatste moment.

Laatste update 26 juli 2011, 16:00 uur.

Uitslagen elders:
NOS
RTL
Novum uitslagencentrum
Volkskrant
NuIn

Landelijk beeld (virtuele zetels Eerste Kamer)
Laatste update: 13:20 uur
Percentage geteld: 100%

2007 2011 Zetels Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil VVD 14 18,09% 16 19,60% 2 PvdA 14 17,93% 14 17,30% 0 PVV 0 0,00% 10 12,40% 10 CDA 21 24,98% 11 14,20% -10 SP 12 14,82% 7 10,20% -5 D66 2 2,56% 6 8,30% 4 GroenLinks 4 6,15% 5 6,30% 1 ChristenUnie 4 5,47% 2 3,60% -2 SGP 2 2,39% 2 2,40% 0 PvdD 1 2,55% 1 1,90% 0 50Plus 0 0,00% 1 2,40% 1 Overigen 1 5,06% 0 1,40% -1

 
 
Landelijk totaal zetels Statenleden per partij
Laatste update: 12:30 uur
Percentage geteld: 100%

2007 2011 Zetels Partij Zetels Aandeel zetels Zetels Aandeel zetels verschil VVD 101 17,91% 113 19,96% 12 PvdA 114 20,21% 108 19,08% -6 PVV 0 0,00% 69 12,19% 69 CDA 151 26,77% 86 15,19% -65 SP 83 14,72% 57 10,07% -26 D66 9 1,60% 42 7,42% 33 GroenLinks 32 5,67% 33 5,83% 1 ChristenUnie 38 6,74% 23 4,06% -15 SGP 14 2,48% 12 2,12% -2 PvdD 9 1,60% 6 1,06% -3 50Plus 0 0,00% 9 1,59% 9 Overigen 13 2,30% 8 1,41% -5

 
Per provincie (alfabetische volgorde)
 
Drenthe
Laatste update: 09:20 uur
Percentage geteld: 100%

2007 2011 Zetels Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil VVD 8 16,75% 9 18,90% 1 PvdA 13 27,20% 12 26,40% -1 PVV 0 0,00% 4 9,80% 4 CDA 10 21,22% 6 14,70% -4 SP 5 12,27% 4 9,70% -1 D66 0 1,91% 2 6,20% 2 GroenLinks 2 4,72% 2 5,30% 0 ChristenUnie 3 7,56% 2 5,50% -1 SGP 0 0,35% 0 0,50% 0 PvdD 0 1,88% 0 0,00% 0 50Plus 0 0,00% 0 1,80% 0 Overigen 0 6,14% 0 1,20% 0

 
 
Flevoland
Laatste update: 09:40 uur
Percentage geteld: 100%

2007 2011 Zetels Partij Zetels Percentage Zetels Percentage verschil VVD 9 22,75% 9 22,92% 0 PvdA 7 17,00% 6 15,94% -1 PVV 0 0,00% 6 14,96% 6 CDA 8 18,95% 4 10,60% -4 SP 6 14,02% 3 8,69% -3 D66 0 2,14% 3 6,57% 3 GroenLinks 2 5,54% 2 5,70% 0 ChristenUnie 5 11,15% 3 5,89% -2 SGP 1 3,53% 1 3,28% 0 PvdD 1 3,23% 1 2,29% 0 50Plus 0 0,00% 1 2,54% 1 Overigen 0 1,70% 0 0,62% 0

 
 
Friesland
Laatste update: 09:15 uur
Percentage geteld: 100%

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Tegenlicht duikt de provincie in

VPRO’s Tegenlicht begon vandaag aan het vierluik ‘Nederland op de Tekentafel’, waarin de toekomst van het ommeland wordt verkend. Vanavond werd afgetrapt met deel 1: De Verkenners. Volgende week is er even een pauze en daarna wordt de serie vervolgd met uitzendingen over respectievelijk Limburg, Zeeland en Groningen.

Sargasso sprak alvast met William de Bruijn, researcher voor Tegenlicht en coördinator van de serie. Leverden de opnames nog verrassingen op?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

PVV: geen hoofddoekjes in regiobussen

In de Verenigde Staten mochten negers vroeger niet voorin de bus zitten. Als het aan PVV-er Hero Brinkman ligt mogen vrouwen met hoofddoekjes straks helemaal de bus niet meer in. Althans de regiobussen in Noord-Holland. Want als de PVV in deze provincie na de Statenverkiezingen voldoende macht heeft verzameld gaat hij flink wat repressieve maatregelen treffen tegen de ‘uitwassen van de islam’. Brinkman licht een van die uitwassen toe: “als een moslimvrouw iets van de overheid wil en ze dan met een hoofddoek op naar het stadhuis komt is dat ontoelaatbaar”. Maar ze zijn daar bij de PVV ook de kwaaiste, want zo zegt Brinkman: “als omgekeerdde overheid iets van een moslimvrouw wil dan mag ze wel met een hoofddoek op naar het stadhuis komen”, das logisch..? Wellicht dat het idee van die regiobussen dan ook kan worden afgezwakt? Maak een Noord-Hollandse regel dat gehoofddoekte vrouwen alleen achterin de regiobus mogen zitten? Net als in die goeie ouwe tijd in gidsland Amerika! Mogen ze wel mee, maar toch op hun eigen plek (harde stoeltjes). Discriminatie en repressie, we komen er samen wel uit!

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De Provincie vs. Den Haag

Provinciehuis Groningen //  foto wikimediacommonsDit jaar is wederom een verkiezingsjaar. Op 2 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Zoals de laatste jaren gebruikelijk met om het even welke verkiezing, is ook deze Statenverkiezing goeddeels te beschouwen als een peiling hoe de kiezer denkt over de Haagse politiek. Ook nu zullen ongetwijfeld vooral de zwaargewichten uit de Tweede Kamer in februari de media domineren en wordt 2 maart in essentie een graadmeter van de populariteit van de zittende regeringscoalitie.

Je kan het spijtig vinden, maar normaal gesproken zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten niet iets waar de kiezer warm voor loopt. De laatste keren was het opkomstpercentage nog geen vijftig procent. Als de voortekenen niet bedriegen, is het animo om te gaan stemmen dit jaar beduidend groter. Dat komt niet per se omdat de kiezer zich ineens bovenmatig is gaan interesseren voor provinciale thema’s. De oorzaak moet zoals gezegd voornamelijk in het Haagse worden gezocht. We hebben immers te maken met getrapte verkiezingen, waarbij de zetelverdeling in de Provinciale Staten vrijwel één op één bepaalt welke senatoren plaats nemen in de bankjes van de Eerste Kamer: de Statenleden kiezen namelijk de Eerste Kamerleden.

Vleugellam
Overigens valt er evenmin een hernieuwde waardering van de kiezer voor de Eerste Kamer te noteren. Dit ‘Hogerhuis’ wordt toch vaak als een relict uit oude tijden weggezet. Vooral in PVV-kringen gingen geregeld stemmen op om de Eerste Kamer op te heffen of drastisch te verkleinen. Dat geluid wordt de laatste tijd echter nauwelijks meer vernomen in de entourage van de Grote Blonde Gedoger. Ook de Eerste Kamer is inmiddels een strijdterrein geworden voor de in 2010 in volle hevigheid opgelaaide politieke loopgravenoorlog tussen rechts en links. De PVV lijkt ondertussen ook in de Senaat hoge ogen te kunnen gaan gooien, vooral ten koste van het CDA.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Quote du Jour | Sorry

Sorry Noord-Holland, het is fout gelopen. We hadden beter op moeten letten. We hebben geld verloren, maar geef ons de kans de fouten te herstellen.

Aldus het nieuwe oude bestuur van de provincie Noord Holland. Maar hoe het “fouten herstellen” er dan uit ziet, wordt niet duidelijk. Storten ze soms die tientallen miljoenen persoonlijk in de kas?

Sorry zeggen was nog nooit zo vrijblijvend.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

IceSave: een nietszeggend excuus

“Sorry Noord-Holland, het is fout gelopen. We hadden beter op moeten letten. We hebben geld verloren, maar geef ons de kans de fouten te herstellen.”

Allemachtig, meent PvdA-fractievoorzitter Talsma dit echt? Ik mag toch hopen van niet. Had de provincie écht beter op moeten letten? Wat de eigenlijke vraag zou moeten zijn is of er reden was voor de provincie om extra op te letten. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten. Maar vooraf? Ice-save werd goed gewaardeerd, de bank had een A-rating, net als bijvoorbeeld Aegon. De belegging voldeed aan de eisen zoals gesteld door de overheid.

Moeten de provincies en gemeenten dus maar financieel experts in gaan huren om banken vooraf door te lichten, en alle keurmerken die er zijn maar gewoon negeren?

Dat is natuurlijk een compleet ondoenlijke zaak. Dat soort kennis kunnen ze niet opkopen. Daarbij, Landsbanki, de moeder van Icesave, stond ook bekend als betrouwbaar, en de bank gaf weliswaar een hoge rente, maar deze was niet zo belachelijk hoog dat direct achter de oren moest worden gekrabd. Het was geen ponzi scheme zoals die waar enkele grote banken ingetrapt zijn.

Ja, achteraf gezien natuurlijk wel. Maar feit is dat zo goed als niemand dit heeft zien aankomen en dat het dus wel erg makkelijk met het vingertje wijzen is. Dat het rating-systeem van moody’s nergens op gebaseerd bleek en de bank zomaar om kon vallen verwachtte zo goed als niemand. Enkele andere banken zijn slechts op het nippertje gered. Had Talsma ook zijn excuses gemaakt als hij al het geld dat bij ABN-AMRO en Fortis stond kwijt was geweest? Had de provincie dan ook “beter op moeten letten”?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Wie controleert de provincie als de krant dood is?

Stapel oude kranten (Foto: Flickr/Pingu1963)

Provincies zijn enorm saai. De besluitvorming is erg institutioneel en niet direct merkbaar. De gemiddelde Nederlander zal zich ook niet snel met een Commissaris van de Koningin identificeren, laat staan met gedeputeerden of leden van de Provinciale Staten. Tevens is niet altijd duidelijk waar de macht van de provincies ligt.

Een aspect van de onaantrekkelijkheid is het gebrek aan media-aandacht, dat er nu al is. Ik weet niet of het voor de grote reorganisaties in medialand anders was, maar de voornamelijk regionale kranten die de provincies verslaan, komen pas in actie als er vele miljoenen uitgedeeld worden. Of als er miljoenen verloren gaan natuurlijk. Maar stel dat zelfs die laatste barrière wegvalt, de regionale kranten, wie verslaat dan de provincies?

Laat ik voorop stellen; zonder een verandering in de grondwet kunnen we niet om de provinciale bestuurslaag heen. Bovendien gaan er bakken vol met geld in om. Elk jaar krijgen de twaalf Nederlandse provincies meer dan een miljard (1,2 miljard in 2009) om te verdelen en naar eigen inzicht uit te geven. Daarnaast komen er leges, uitkeringen van het rijk, subsidies van de EU en rente binnen. De begroting van alle provincies samen behelst zo’n 4,4 miljard euro aan uitgaven.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Knuffelcommissaris plakt aan het pluche

Wat wil je met zo’n innemende persoonlijkheid, die geen spoor van arrogantie vertoont en die als Groenlinkser zo heerlijk dicht bij het volk staat. Zo’n man zet je niet zomaar op straat, ook al laat hij een spoor van flaters en debacles na. Dan zet je als Provinciale Staten de politieke mores opzij en dan geef je zo’n CdK – met een aangeboren hoog knuffelgehalte – nóg maar een kans.
Goed; dat met die IJsselmeerziekenhuizen (technish failliet als gevolg van wanbeheer) en zijn rol als voorzitter van de raad van bestuur, was kantje boord. En inderdaad, hij had een dikke vinger in de Landsbanki-pap en het miljoenenverlies voor de provincie Noord-Holland. Maar: “Ik was niet slim genoeg. Een beetje dom, zou Máxima zeggen”. Is dat niet schattig, zo’n volwassen man die door het slijk gaat om het pluche te redden? Die vrijwel al zijn bijbaantjes nu opgeeft en bovendien ruimhartig alle politieke portefeuilles als CdK in de aanbieding doet?
Bram Peper noemde het vanochtend op de radio ‘onbegrijpelijk” dat een CdK, “die al zijn gezag heeft verloren en die nu aangeschoten wild is, toch gewoon blijft zitten.” Ach, dat is kinnesinne van een man, die zijn ministerschap op Binnenlandse Zaken moest opgeven vanwege een bonnetjes-affaire van een paar duizend euro. Als er wat mismanagement en een schamele 80 miljoen euro verlies aan je blazoen kleeft, dan is dat bepaald nog geen reden om je koffers te pakken ten provinciehuize. Zo’n knuffelcommissaris hóórt nu eenmaal op het pluche.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Volgende