Omstreden plan Wallen stilgelegd

Bijdrage in Sargasso's zoektocht naar het 'Slechtste Idee der Lage Landen Year 2008'. Begin 2009 wordt de SILLY 2008 toegekend en symbolisch uitgereikt. De gemeente Amsterdam is per direct gestopt met het opkopen van panden op de Wallen om de bestemming ervan te wijzigingen. Burgemeester Job Cohen maakte gisteren bekend dat het college van B&W zal wachten totdat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken over de plannen om het aantal prostitutieramen, coffeeshops en souvenirwinkels te verminderen (nu.nl). Hiermee is een voorlopig halt toegeroepen tot wat misschien wel Het Slechtste Idee van de Lage Landen is: de Amsterdamse Wallen omvormen tot een openlucht museum met gesubsidieerde haute couture boetieks en de raamprostituees verdrijven in de illegaliteit. Het levenswerk van PvdA wethouder Lodewijk Asscher (1974) die in zijn boekje Nieuw Amsterdam (2005) al pleitte voor het verdwijnen van de Wallen zal wellicht nu nooit van de grond komen. Er zijn immers veel onderbouwde bezwaren te maken tegen de rücksichtslose aanpak in het Plan 1012, een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad heeft dat nu ook door. In den beginne deinsden betrokkenen en politici nog terug voor de demagogie van de jonge wethouder Asscher. Iedereen die immers kritiek uitte op zijn Plan 1012 was volgens Asscher medeplichtig aan vrouwenhandel, mishandeling en uitbuiting, discussie gesloten. Maar de kritiek zwelt aan en ook de steun onder de buurtbewoners is lager dan de PvdA wil doen geloven (Folia). Sargasso peilde de standpunten van de gemeenteraadsfracties en kwam tot de conclusie dat er nu al een meerderheid (22 vs. 23 zetels) is die het huidige Plan 1012 afkeurt. Waarschijnlijk zullen de bezwaren tegen Plan 1012 van Stichting de Rode Draad: belangenvereniging voor prostituees, het ondernemersplatform 1012 en andere praktijkdeskundigen die wonen en werken op de Wallen PvdA-raadsleden die ontvankelijk zijn voor Ratio & Reden nu ook over de streep trekken om deze democratische meerderheid tégen het Plan 1012 verder te vergroten.

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Schijndemocratie | Stemmen met de droge voeten

Bijdrage in Sargasso’s zoektocht naar het ‘Slechtste Idee der Lage Landen Year 2008’. Begin 2009 wordt de SILLY 2008 toegekend en symbolisch uitgereikt.

Bijna te onbelangrijk om er een heel postje mee te vullen, maar je moet toch wat bij gebrek aan een vrijmibo’tje. Bovendien is de instandhouding van een log en overbodig waterbestuur wél een bijzonder slecht idee. Waterschappen zijn voor de vakkenvuller bij Appie Happie concreet: daar moeten de flessen bronwateren worden neergepleurd. En voor de kassentelers zijn het de plaaggeesten, als ze door een te hoge grondwaterstand hun oogst naar de ratsmodee helpen. De rest van het volk kent ze vrijwel alleen van de factuurtjes met heffingen en omslagen, die men wordt geacht braaf op te hoesten.
Alleen bij de waterschapsverkiezingen worden we er weer aan herinnerd dat dit ook nog een heuse bestuurslaag betreft en dan ook nog democratisch ingericht. Prachtig, maar waarom eigenlijk? Nou gewoon, omdat het moet. Omdat alle pogingen in de loop der geschiedenis, om dit extra belegen instituut te saneren en hun (puur functionele) taken onder te brengen bij de provincies, zijn getorpedeerd. Want de waterschapslobby is machtig. We komen dus maar niet af van deze vierde bestuurslaag, gevuld met dijkgraven, heemraden en hoofdlingelanden.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Ab Klink rookt Roomser dan de paus

Bijdrage in Sargasso’s zoektocht naar het ‘Slechtste Idee der Lage Landen Year 2008’. Begin 2009 wordt de SILLY 2008 toegekend en symbolisch uitgereikt.

Te beginnen met een historical twist. Het vermoedelijk eerste rookverbod in de geschiedenis staat op naam van paus Urbanus VII, die in 1590 het roken in de kerk verbood op straffe van excommunicatie. Maar god strafte onmiddellijk terug: zijn pontificaat duurde maar 12 dagen (de kortste ooit), omdat hij aan malaria overleed. Nu is het de “Enige en Universele Rokerskerk van God”, die met omgekeerde intenties de sigaret weer kroegfähig wil maken. Tot zover de tabaksreligie.
Ab Klink, onze minister van VWS, is weliswaar van protestantse komaf maar desniettemin Roomser dan deze paus. Klink rookt namelijk zelf ook, al wekt hij de indruk de geheelonthouder in optima forma te zijn. Gevraagd naar zijn eigen rookgedrag gaf de bewindsman schoorvoetend toe dat er bij hem in het gezellige Capelle aan den IJssel ook weleens een sigaar wordt opgestoken: “Als het al gebeurt, dan is dat op zondag én in de tuin”. Politiek correct geantwoord, meneer Klink. Maar waarom nou zo halsstarrig vasthouden aan een onevenwichtig anti-rookbeleid in de natte horeca?

Bemoeizucht

Klink is duidelijk geen fervente kroegloper en aldus besloot deze minister de gehele sector zonder aanziens des omvangs geheel en al uit te roken. Niet gehéél overigens, want een jointje met pure weed valt niet onder het tabaksverbod. En de vele kaarsen mogen ook rustig hun vrije radicalen verspreiden in de etablissementen. Ook het fijnstof, dat in binnensteden grote gezondheidsrisico’s verspreidt, is welkom in en buiten iedere pub.
Is het een wonder dat het nuchtere Nederlandse volk in opstand komt bij zulk verregaande bemoeizucht? Geen gepaf in restaurants, okee en als grand café’s groot genoeg zijn om een rookruimte in te richten: niet echt je dát , maar vooruit. Maar dan de bruine kroegjes, die pijpelaatjes waar de kroegbaas en/of z’n vrouw het tentje runnen zonder arbo-personeel…waarom die het leven zuur maken?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Heel Nederland moet aan de deurklopper

Bijdrage in Sargasso’s zoektocht naar het ‘Slechtste Idee der Lage Landen Year 2008’. Begin 2009 wordt de SILLY 2008 toegekend en symbolisch uitgereikt.

De groene omroep met verreweg de meeste vliegkilometers en co2-uitstoot in het programma-aanbod, gaat nu toch iets terugdoen voor het milieu. De Consuminderman doet vanavond zijn intrede in het omroepbestel en wel zonder een liter kerosine verbruikt te hebben. Nederland moet aan de deurklopper, jawel. Het moet maar eens afgelopen zijn met al die energieverslindende deurbellen.
Aanpakken & Wegwezen, Cooking in the Dangerzone, Expedition Unlimited, 3 op Reis, zomaar een greep uit het programma-aanbod, dat de verste uithoeken van de wereld opzoekt en dan niet per fiets. Dat gaat wel langs de weg van ‘bewust reizen’, schijnt het. Afijn, de Consuminderman is Sebastiaan Labrie. Hij en Froukje Jansen gaan vanaf vanavond iedere week ‘groene’ knelpunten aan de kaak stellen. En dan gaat het om majeure kwesties als het ‘sluipverbruik’ van elektrische apparaten en andere eco-ergernissen.
Waarom elektrische deurbellen als het ook anders kan? In de meest modale gemeente van NL, Nieuwegein gaat het zendingswerk van het consuminder-duo vanavond van start. Want heel NL moet aan de deurklopper, het edele handwerk zonder irritante dingdongs en te bedienen met slechts minimaal fysiek energieverbruik. “De elektrische deurbel wordt namelijk 99,99 procent van de tijd niet gebruikt, terwijl hij wel voortdurend energie verbruikt!”. Tja, het is me wat bij LLink…

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Men haaste zich voor de laatste legale paddo’s…

Bijdrage in Sargasso’s zoektocht naar het ‘Slechtste Idee der Lage Landen Year 2008’. Begin 2009 wordt de SILLY 2008 toegekend en symbolisch uitgereikt.

….voordat ze weer ondergronds gaan. Per 1 december kunnen de smartshops hun deuren sluiten. Minister Ab Klink heeft het voor elkaar, dankzij de incidenten-politiek die ook de Tweede Kamer meer en meer infecteert. Met wat rammelende gegevens over het vermeende Grote Gevaar van paddo’s in al dan niet gedroogde vorm, is vanaf 1 december de ban uitgesproken over dit natuurprodukt. Één suïcidale Francaise en 150 min of meer geflipte gebruikers in 2007 (vooral buitenlanders, onbekend met het risico in combinatie met alcohol) waren voldoende om er weer gelegenheidswetgeving door te drukken.
Even recapitulerend. Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring naar nieuwe drugs (CAM, een adviesorgaan van het ministerie van Volksgezondheid zelf) bracht aan Klink advies uit (hier in pdf), waarin onder meer het volgende werd gesteld: ‘Het gebruik van paddo’s levert een dusdanig laag risico op voor de individuele gezondheid en de samenleving dat het verbieden van paddo’s een te zwaar middel is’. Ab Klink negeerde het totaal en de Tweede Kamer volgde hem in meerderheid als een kudde makke schapen.

Los van het feit dat een paar honderd legale smartshop-banen worden verruild voor handel in de informele markt (die toch wel blijft), zullen de risico’s door het verbod alleen maar toenemen. Het CAM: ‘Handhaving van een dergelijk verbod brengt kosten met zich mee. Ook bestaat de kans dat alternatieve middelen gebruikt gaan worden die meer schade aan de volksgezondheid toe kunnen brengen en die aantrekkelijker kunnen zijn vanuit crimineel perspectief waardoor juist meer overlast kan ontstaan’. Waarvan akte.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Valt PRdV in eigen zwaard? | Wie belazert wie?

Bijdrage in Sargasso’s zoektocht naar het ‘Slechtste Idee der Lage Landen Year 2008’. Begin 2009 wordt de SILLY 2008 toegekend en symbolisch uitgereikt.

Vanuit Polen moet ik altijd een dag of wat wachten voordat ik kan zien wat in NL is uitgezonden, maar na de clash Freek-PRdV nam ik me voor eindelijk eens zo’n ellenlange SBS-crime uit te zitten. Het begin viel mee: viertal wetenschappers buigt zich nog eens over de zaak-Holloway en komt eensluidend tot de conclusie dat Joran er meer van moet weten. Verder ook een vriendinnetje van J. die ter uitzending een mogelijk betrokkenheid van pa Van der Sloot aannemelijk maakt. Kan ermee door.

Maar daarna gaat het gierend mis in de ‘scoop’ die onze misdaadverslaggever opdist: Joran als potentiële vrouwenhandelaar. Sleutelrol is er voor ene Arjan, gokmaatje op internet, die Joran ‘verlinkt’ en PrdV opzoekt met wat vage chats over ‘lekkere vrouwtjes’ in het Thaise. Waarna een complete undercover-machinerie wordt gestart, inclusief uitlokking tot criminele handelingen, handel in fake-pimps die Joran zover moeten krijgen en omkoping, Thaise schoolmeisjes die helemaal niet naar NL willen, en nog meer geregisseerde onzin. Plus natuurlijk een reeks privacy-inbreuken die SBS 6 zich tegenwoordig overal meent te kunnen permitteren. Maar goed, los van al deze overwegingen: is dit niet allemaal gewoon pure fake?

Geregisseerd

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De Nationale Goed Nieuws Dag

Bijdrage in Sargasso’s zoektocht naar het ‘Slechtste Idee der Lage Landen Year 2008’. Begin 2009 wordt de SILLY 2008 toegekend en symbolisch uitgereikt.

– Hoi, hoe was het bij de dokter?
– Goed nieuws en slecht nieuws, wat wil je horen?
– Doe eerst maar het slechte nieuws
– Ik heb kanker
– Shit….en wat is dan het goede nieuws?
– Ik heb nog 6 maanden

Nog meer goed nieuws te melden op deze goedendag. Het ging goed fout met de McCain-campagne vanaf het moment dat hij Sarah Palin als runner up presenteerde. Goed nieuws is ook dat de meeste serieuze media de nationale goednieuwsdag aan zich voorbij laten gaan. Goed nieuws is immers geen nieuws, tenzij het goede nieuws uiteraard bestaat uit minder goed nieuws. Voorbeeld: Ik loop door de PC Hooft en kom Jort Kelder tegen. Of ik kijk around Election Night naar de NOS, Nova, Netwerk en Eenvandaag en kom terecht in cafetaria-journalistiek, waar enkele miljoenen publiek omroepgeld in goed drie dagen worden doorgeflushd.

Erg goed nieuws is het feit dat Trouw, Nos Headlines en Vrouwonline van harte instemmen met dit zaligmakend initiatief. Goed nieuws is ook dat bloggend NL schittert door afwezigheid qua support. Nog spectaculairder positief ben ik over het gegeven dat ik zinfo.nl een enorm holistisch idee vind en dat er in mijn omgeving iemand bleek te zijn die Giel te 3fm graag om 06.00 op zijn smoel had willen timmeren, toen hij de goednieuws-aftrap gaf. Goed nieuws is voorts dat betrokkene zich ernstig heeft verslapen.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De barre zoektocht naar het Slechtste Idee der Lage Landen Year 2008


In de onvermijdelijke gang naar de donkere dagen der Kerst gaat Sargasso de barre zoektocht aanvangen naar de grootste missers die het publieke domein dit jaar hebben geteisterd. Alle deelnemende bloggers hier worden uitgerust met een mentale survival-kit, om vervolgens door weer en wind het schraler wordende landschap der Lage Landen te exploreren. Met als gezamenlijke opdracht: zoek uit waar en door wie ergens tussen Brussel en Roodeschool het Slechtste Idee Der Lage Landen geopperd of gerealiseerd is…en wie gaat dus met de oneer strijken van de SILLY-award. To be continued…

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.