Italiaanse referenda opmaat voor verkiezingen 2018

Zondag mogen de inwoners van Lombardije en Venetië zich uitspreken over een grotere autonomie van hun regio's. De regio's Lombardije (Milaan) en Veneto (Venetië) hebben beide een gouverneur van de partij Lega Nord. Deze partij werd in 1991 opgericht door Umberto Bossi om het rijke noorden van Italië onafhankelijker te maken van het arme zuiden. Bossi is inmiddels van het toneel verdwenen en vervangen door Matteo Salvini. Hij maakte van Lega Nord een bredere, nationale rechtse partij naar het voorbeeld van het Franse Front National: anti-immigratie en anti-EU. Maar nu hebben Roberto Maroni en Luca Zaia, de twee Lega Nord gouverneurs in Noord-Italië het oude sentiment weer nieuw leven ingeroepen met de organisatie van een referendum voor meer autonomie. Legaal en goedgekeurd door Rome, al gingen er wel wat schermutselingen aan vooraf over de formulering van de vraag. Nu wordt instemming gevraagd met 'verdere hervormingen en bijzondere voorwaarden voor autonomie'. Als de Ja-stemmen in de meerderheid zijn geeft dat de regio's een steviger mandaat om met Rome te onderhandelen over grotere vrijheid om eigen inkomsten in de regio zelf te besteden. Het gaat ook hier vooral over de verdeling van het belastinggeld. Anders dan in Catalonië staat een onafhankelijk Padania nog niet direct op de agenda. Sterker nog. Het lijkt er op dat Lega Nord deze referenda organiseert als aanloop naar de Italiaanse parlementsverkiezingen van 2018, schrijft Anna Momigliano op het Europese blog Politico. Met een goed resultaat bij deze verkiezingen is de partij kandidaat voor een rechtse regering in een coalitie met Forza Italia van Berlusconi. Het gaat Salvini uiteindelijk om de macht in Rome. 

Foto: Gini Rometti en Edward Effah. IBM sleept een lucratief contract binnen bij Ghana's Fidelity Bank, dat veilig betalen via smartphones wil uitrollen. (IBMPhoto, 2014) (cc)

Diepere oorzaken van radicalisering, terrorisme en migratie; de rol van ontwikkelingssamenwerking

OPINIE - Ontwikkelingssamenwerking speelt een grote rol in oorzaken van migratie, terrorisme en radicalisering, schrijft Paul Hassing. Sommige staatshoofden suggereerden dat een nieuw Marshallplan voor Afrika nodig is, in plaats van te vervallen in bilaterale projecten.

Nu langzaam maar zeker de damp van de emoties optrekt na de aanslag in Parijs, doet de vraag rijzen welke diepere oorzaken ten grondslag liggen aan de radicalisering. Er bestaat internationaal grote overeenkomst om IS in Irak en Syrië fors aan te pakken om zodoende het ideologische en operationele centrum van de aanslag te elimineren. Indien dat al mogelijk is, zal het de oorzaken van de radicalisering niet wegnemen. Het zal in het beste geval tijdwinst opleveren. Het is niet ondenkbeeldig dat IS – na territoriaal verslagen te zijn, zich daarna transformeert in iets anders. Zoals een deel van Al-Qaida na Afghanistan zich heeft getransformeerd in IS. Tijdswinst die ons de mogelijkheid biedt om de diepere oorzaak van radicalisering aan te pakken, hier in Europa maar ook in ontwikkelingslanden.

Hier in Europa is het nodig introspectie te betrachten hoe we omgaan met grote groepen jongeren in de banlieues, de vraag te stellen waarom zij zich buitengesloten voelen en waarom er zo’n grote afstand bestaat tot politie en maatschappelijke organisatie. Ouders willen niet dat hun opgroeiende kinderen radicaliseren. Ze zien ze liever een plek verwerven in de samenleving, leuk werk vinden en kleinkinderen krijgen. Echter, ze zijn niet in staat om hun zonen en dochters op andere gedachten te brengen. Ze kunnen het niet alleen.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Foto: Buck (cc)

Immigranten in een emigratieland

ANALYSE - van Christie Miedema

Begin juli kwam de Britse krant the Guardian met een confronterend artikel met een weinig verhullende titel: ‘Poles don’t want immigrants. They don’t understand them, don’t like them’. Het artikel schetste een beeld van Polen als een land dat weinig vluchtelingen opneemt en geen interesse had dat te veranderen. Polen zouden bang zijn om terroristen binnen te halen en het liefst cultureel vreemde immigranten weren. De regering zou te weinig doen om de solidariteit terug te betalen die zij in voorgaande decennia van Westerse Europese landen had mogen beleven.

De recente toestroom van vluchtelingen naar de EU raakt inderdaad niet alleen de Zuid-Europese landen. Met vertraging merken veel landen in Centraal en Oost-Europa dat lidmaatschap van de EU betekent dat zij zich niet afzijdig kunnen houden van deze problematiek.

Directe gevolgen voelt bijvoorbeeld Hongarije, dat een deel van de vluchtelingenstroom te verstouwen kriijgt. De muur die het land bouwt aan de grens met Servië leidt tot veel ophef. Ook in verder gelegen landen zoals Polen, leidt de stroom aan vluchtelingen echter tot discussies, die relatief nieuw zijn voor een land dat weinig ervaring heeft met immigratie uit Afrika en het Midden-Oosten.

Foto: Tom Raftery (cc)

Migratie 2013: Polen aan kop. Turken sluiten de rij

ANALYSE - Netto was de immigratie van allochtonen (eerste en tweede generatie) 25.505 mensen in 2013. Polen zorgden voor meer dan een derde van dat aantal en Turken zorgden juist voor een verlaging van netto migratiesaldo.

De netto-immigratie uit alleen Polen in 2013 was groter dan die van alle 47 moslimlanden bij elkaar.

Dit artikel geeft inzicht in het netto aantal immigranten, verdeeld naar zowel herkomstgroep als continent. En daarnaast naar eerste en tweede generatie.

In figuur 1 staan de grote herkomstgroepen en de continenten waar deze vandaan komen. De netto-immigratie van autochtonen en de totalen van westerse en niet-westerse tweede generatie-allochtonen heb ik in mijn laatste artikel uitgebreid behandeld.

Netto kwamen er 35.073 allochtonen van de eerste generatie erbij door migratie. Daarvan was ruim een derde (12.912) niet-westers en 22.161 westers. Het is verder logisch dat er meer tweede generatie-allochtonen ons land verlaten dan dat er komen, want die generatie is per definitie in Nederland geboren. Het migratiesaldo van die groep is -9.568 en daaraan heeft voor meer dan twee derde de niet-westerse tweede generatie bijgedragen.

Aan het totale (positieve) saldo van 25.505 allochtonen hebben westerse allochtonen voor driekwart (19.162) bijgedragen.

t_1
 
De netto immigratie van de eerste generatie uit Afrika was 3.901. Ik heb meerdere artikelen geschreven over de migratie uit Afrika en wat enkele prominenten (Scheffer, Bolkestein) en charlatan Niemöller daarover schreven, zodat ik kan volstaan met de constatering dat er nog steeds geen sprake is van een ’tsunami’ en dat de voorlopige cijfers van dit jaar, alhoewel er wel sprake is van een stijging (Eritreeërs), dat ook niet laten zien. Er vertrokken netto 1.869 tweede generatie-allochtonen en dat geeft 2.032 als eindresultaat.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Foto: Michael Bludworth (cc)

Massa-immigratie uit moslimlanden. Update 2013

ANALYSE - De nieuwste cijfers over de ‘massa-immigratie’ van allochtonen afkomstig uit moslimlanden(*) wijzen uit dat er het afgelopen jaar sprake was van een negatief migratiesaldo: er vertrokken er dus meer migranten dan dat er kwamen.

Het blijft in sommige kringen een hot-item die ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden die voor een golf van islamisering in ons land zorgt. Ik heb er al vele stukken aan gewijd. Mijn allereerste blog was getiteld Massa-immigratie uit moslimlanden? De cijfers en is al weer bijna vier jaar oud. Toen ging het over de cijfers tot en met 2008. Ik heb nog een update gemaakt begin vorig jaar met de cijfers tot en met 2010 en nu zijn er dan de cijfers tot en met 2012.

Ik beschrijf in drie paragrafen de migratie van alle allochtonen, de eerste en de tweede generatie. Iedere paragraaf heeft een grafiek van 1996 tot en met 2012 met de immigratie, emigratie en het migratiesaldo. Daarnaast ook nog een mini-tabelletje waarin ik de totale migratie geef vanaf 1996 en uitgesplitst naar ‘voor 2002’ en ‘vanaf 2002’. De nieuwe vreemdelingenwet die werd ingevoerd in 2001 heeft namelijk een zeer grote invloed gehad op de immigratie, zoals uit de cijfers blijkt.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Hoax van de week van de NOS: meer Nederlanders weg vanwege de crisis

Een vette kop boven een artikel van van gisteren: Meer NL’ers weg vanwege crisis, waarmee de NOS vooruitloopt op de nieuwe cijfers waarmee het CBS donderdag komt. De NOS:

Steeds meer Nederlanders emigreren. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in de eerste vijf maanden van dit jaar ruim 52.000 mensen naar het buitenland verhuisden. Dat zijn er 344 per dag.
In diezelfde periode vorig jaar vertrokken er zo’n 47.000 Nederlanders. Morgen komt het CBS met cijfers over de maand juni. Daaruit blijkt dat in die maand opnieuw meer Nederland zijn geëmigreerd.’

Ik heb al heel vaak geschreven dat er geen journalist is in Nederland die iets van de migratie snapt; behalve dan pseudo-journalisten die de zaak misleiden. Alles wordt door elkaar geklutst: inwoners van Nederland (wie staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie [= bevolkingsregister]) worden verward met Nederlanders / buitenlanders (hetgeen betrekking heeft op nationaliteit); en die tegenstelling wordt vervolgens weer verward met allochtonen /autochtonen (dat gaat over herkomstgroep- en geboorteland).

Als je kijkt naar de NOS-tekst dan is de laatste regel inderdaad juist: ‘Daaruit blijkt dat in die maand opnieuw meer Nederland zijn geëmigreerd.’ Dat gaat dus over inwoners van Nederland, want dit zijn die cijfers van het CBS over de eerste 5 maanden: totaal 47.023 emigranten in 2011 en – volgens de voorlopige cijfers 52.382 in 2012. Dat is een vette stijging van 5.000 in één jaar tijd.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Immigratie was nog nooit zo hoog

DATA - In 2011 zijn er 160.000 immigranten ons land binnen gekomen, een recordaantal. Het zijn 6.000 immigranten meer dan in 2010. Dit blijkt uit schattingen die het CBS vandaag naar buiten bracht. De officiële tabellen zijn over twee weken pas beschikbaar.

Sinds 2006 groeit het aantal immigranten jaarlijks. De groei komt voornamelijk door immigranten uit andere EU-landen, zowel de nieuwe als de oude lidstaten zorgen voor aanwas.

Toch is de stijging van het inwonertal van Nederland minder groot dan vorig jaar. Per 1 januari 2012 telt Nederland ruim 16,7 miljoen inwoners. In 2011 kwamen er per saldo 72 duizend inwoners bij. Dat waren er 9 duizend minder dan in 2010. Dit heeft twee redenen: ook de emigratie nam toe en het aantal geboorten nam af.

Er vertrokken 133 duizend personen naar het buitenland in 2011, 12 duizend meer dan in 2010. Na een sterke daling vanaf 2007 steeg het aantal emigranten de afgelopen twee jaar weer.

Foto: copyright ok. Gecheckt 02-03-2022

Hoe zit ’t nu echt met de immigratie?

De PVV is ontstemd. Minister Leers slaagt er volgens Wilders onvoldoende in om de aanwas van immigranten tegen te houden. De minister verslikt zich ondertussen ook continu in de cijfers. Wij constateren dat geen enkele politicus en weinig media er in slagen de cijfers op een juiste manier op een rij te krijgen. Hierbij doen wij een poging.

Eerst de fictie, het frame. De PVV kletst het meest uit zijn nek. Jaarlijks zouden 150.000 immigranten de Nederlandse grenzen passeren, een stad ter grootte van Haarlem. En dat ieder jaar. Dit zijn vooral kansarme, uit moslimlanden afkomstige gelukszoekers. De Henken en Ingrids verzuipen in deze tsunami en vluchten massaal het land uit. Nu nemen we hier de PVV op de hak, maar andere partijen hameren er ook op dat de toevloed van kansarmen bedwongen moet worden, vooral door het tegengaan van gezinsmigratie. En ook bij andere partijen wordt getreurd om het verlies van hoogopgeleide Nederlanders. Volgens VVD-kamerlid Cora van Nieuwenhuizen ‘wordt het migratiesaldo sterk beïnvloed doordat ook een aanzienlijk deel goed opgeleide Nederlanders ons land vaarwel zegt.’

Het is ook ingewikkeld. Om te weten hoe het wel met immigratie, emigratie en het migratiesaldo zit kunnen we naar de nationaliteit van immigranten, het geboorteland en de herkomstgroep kijken. Het is geen eenvoudige kost, maar het loont om door te lezen. Wie nog vragen heeft, of opmerkingen, ik zal de comments in de gaten houden.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Volgende