Hoax van de week van de NOS: meer Nederlanders weg vanwege de crisis

Een vette kop boven een artikel van van gisteren: Meer NL’ers weg vanwege crisis, waarmee de NOS vooruitloopt op de nieuwe cijfers waarmee het CBS donderdag komt. De NOS:

Steeds meer Nederlanders emigreren. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in de eerste vijf maanden van dit jaar ruim 52.000 mensen naar het buitenland verhuisden. Dat zijn er 344 per dag.
In diezelfde periode vorig jaar vertrokken er zo’n 47.000 Nederlanders. Morgen komt het CBS met cijfers over de maand juni. Daaruit blijkt dat in die maand opnieuw meer Nederland zijn geëmigreerd.’

Ik heb al heel vaak geschreven dat er geen journalist is in Nederland die iets van de migratie snapt; behalve dan pseudo-journalisten die de zaak misleiden. Alles wordt door elkaar geklutst: inwoners van Nederland (wie staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie [= bevolkingsregister]) worden verward met Nederlanders / buitenlanders (hetgeen betrekking heeft op nationaliteit); en die tegenstelling wordt vervolgens weer verward met allochtonen /autochtonen (dat gaat over herkomstgroep- en geboorteland).

Als je kijkt naar de NOS-tekst dan is de laatste regel inderdaad juist: ‘Daaruit blijkt dat in die maand opnieuw meer Nederland zijn geëmigreerd.’ Dat gaat dus over inwoners van Nederland, want dit zijn die cijfers van het CBS over de eerste 5 maanden: totaal 47.023 emigranten in 2011 en – volgens de voorlopige cijfers 52.382 in 2012. Dat is een vette stijging van 5.000 in één jaar tijd.

Het punt is echter dat de cijfers van het CBS gaan over geboorteland en niet over nationaliteit of herkomstgroep.

Kijk je naar het aantal mensen dat geboren is in Nederland, en die emigreren, dan waren dat er in 2011 – volgens de voorlopige cijfers – 16.175 en in 2012 16.065. Dus er is geen enkele verandering in de cijfers van mensen die in Nederland zijn geboren! Het zijn de mensen die in het buitenland zijn geboren die ons land verlaten!!!

Van de mensen die geboren zijn in Nederland is ook een derde allochtoon zo blijkt uit de cijfers van de afgelopen jaren.

De NOS zit dus volkomen fout met de illustratieve voorbeeldjes onderin hun artikel. Ze hadden voorbeelden moeten geven van mensen geboren in het buitenland. Autochtoon of allochtoon, Nederlander of niet Nederlander.

Hoe komt de NOS er echter bij? Het verhaal komt van Just Dalhuisen die zichzelf tot emigratie-expert heeft benoemd. Handig gebruik maken van cijfertjes die al aanwezig zijn en van het feit dat er dus geen journalist is die verstand heeft van migratie. Dalhuizen weet dus ofwel niets van migratie of is ideologisch geïnspireerd of is betaald voor zijn onzin.

Het NOS-journaal heeft het over 350 mensen per dag die Nederland voorgoed verlaten. Dan toch maar even ook de immigratie erbij: Oeps! Er zijn ook 6.000 immigranten die oorspronkelijk in Nederland zijn geboren. NETTO zijn er dus de eerste 5 maanden van dit jaar 3.500 mensen afgevloeid die zijn geboren in Nederland. Total peanuts op de totale bevolking: dat zijn er namelijk 23 per dag.

Conclusie: typisch stukje PVV/VVD propaganda. Zie bijvoorbeeld dit artikel: Sietse Fritsma stelt goede vragen.

Een aantal mensen in Nederland zal het fantastisch vinden dat er zoveel mensen weggaan die zijn geboren in het buitenland. Dit is echter een zeer slecht teken want het betekent dat het slecht gaat met onze economie.

Als je een echte analyse wil zien kijk dan op cbs.nl donderdagochtend na 09:30 uur. Ook ik zal later op de dag zelf een analyse produceren over de cijfers t/m juli op mijn website.

Een uitvoerig artikel over de verschillen tussen de verschillende tellingen van de migratie vind je hier: Hoe zit ‘t nu echt met de immigratie?

Let op: Dit artikel is in de loop van de dag iets geredigeerd op spelling, stijl en zinsbouw

 1. 1

  Inhoudelijk wel een zinnig stuk, maar werkelijk belabberd geschreven. Kromme zinnen, taal- en spelfouten. Jammer.

  En ik snap niet waarom immigratie erbij wordt gehaald. Ik snap best dat er per saldo dus nauwelijks minder mensen in Nederland zijn hierdoor (de berekening van 6.000 en 3.500 snap ik trouwens niet), maar dat betekent niet dat de tekst dat meer mensen Nederland hebben verlaten incorrect is. Ja, het zou goed zijn geweest als dit in een nuancerend zinnetje benoemd was in het NOS-artikel, maar an sich is het niet fout.

  Ook snap ik niet waarom een artikel met de strekking ‘Mensen emigreren door de crisis’ PVV/VVD propaganda is, maar helaas wordt dat niet beargumenteerd.

 2. 2

  Maar de strekking van het bericht was (zie ook vervolgreportages op radio1) dat “traditionele” nederlanders massaal het land ontvluchten om elders hun heil te zoeken. Maar op dat punt is er dus geen trendbreuk.

 3. 3

  Leuk dat je het uitzoekt (ik ga ervan uit dat je cijfers kloppen).

  Maar wat een zure analyse over het waarom.
  Dit schrijf je toch niet op? “ideologisch geïnspireerd of is betaald voor zijn onzin.”
  Of dit: “Conclusie: typisch stukje PVV/VVD propaganda.”

 4. 7

  Wel grappig dat als je in Nederland woont en werkt en de Nederlandse nationaliteit hebt je wordt geacht ‘mee te doen’ en je ‘nederlands te gedragen’ danwel ‘aan te passen’, maar du moment dat je vertrekt je hier door de schrijver opeens als ‘buitenlander’ wordt aangemerkt.

  Het feit blijft staan dat er ieder jaar ruim 100,000 mensen uit Nederland emigreren en dit al minstens 10 jaar zo is. Dat zijn dus meer dan 1 miljoen mensen.

  In de tussentijd zijn er ook ruim een miljoen mensen geimmigreerd.

  Wat is er dus daadwerkelijk aan de hand?

  Zo kun je autochtoon zijn omdat je beide ouders in Nederland geboren zijn, zelfs alsjezelf in het buitenland geboren bent.

  Je kan zelfs autochtoon zijn zelfs als je niet in Nederland woont en niet de Nederlandse nationaliteit hebt, sterker nog, het je wordt geweigerd omdat je na emigratie vergeten bent je paspoort te verlengen.

  En dat terwijl je als je in Nederland geboren bent, maar je beide ouders niet, toch als tweede generatie allochtoon wordt aangemerkt.

  Zomaar een aantal bezopen voorbeelden.

  Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat ik steeds meer mensen zie vetrekken die in Nederland wonen, zich Nederlander voelen en de Nederlandse Nationaliteit hebben, ongeacht waar hun ouders geboren zijn.

  Waar ik pas echt een hekel aan heb is aan de ‘rot maar op’ mentaliteit van sommigen., waarbij emigranten als ‘verraders’ worden aangemerkt, omdat dat aangeeft hoe kortzichtig de eigen blik is.

  Overigens, zonder immigratie sinds 1990 waren er vanwege emigratie nu nog maar ongeveer 12 miljoen mensen in Nederland geweest vanwege de 2,5 miljoen emigranten sinds die tijd. Toch iets om over na te denken.

 5. 8

  Het zal wel weer van een persberichtje van een adviesbureautje komen. Als je prime-time gratis reclame voor je business wilt, hoef je tegenwoordig alleen nog maar een onderzoekje te verzinnen waaruit blijkt dat je heel belangrijk werk doet en dat veel te weinig mensen dat beseffen.

  Vroeger moest je nog 10.000 euro bij Harry Mens onder de tafel door schuiven voor slechts een fractie van de publiciteit. Ondernemen wordt steeds makkelijker.

 6. 9

  @1 De NOS heeft het over voorgoed verlaten. Dat is onzin. 60% van de emigranten geboren in NL komt ook weer terug.
  Dat is dus nog een foutje van de NOS.

  Dat je die 3.500 niet snapt dat klopt want het is een fout van mij: de emigratie was 16.065 en de immigratie 9.235. Dat geeft een negatief saldo van 6.830 en dat zijn er 45 per dag.

 7. 10

  Interessante getallen, maar in de vorm van een totaal onleesbaar artikel. Het punt dat de Flip van Dyke wilde maken is bij mij niet overgekomen en werd pas bij Steeph’s commentaar duidelijk. (#2)

  Iets te snel op ‘post’ gedrukt? In aanvulling op #1

  Alinea 1:
  “Centraal Bureau voor de Statistk”

  Alinea 2 is door alle streepjes nauwelijks te begrijpen, ik moest het 3 keer lezen voor ik begreep wat er bedoeld werd.
  “Ik heb al heel vaak geschreven dat er geen journalist is in Nederland die iets van de migratie snapt –tenzij zgn. journalisten die de zaak misleiden.”
  Wat doet die “tenzij” daar?

  Alinea 3:
  ‘Daaruit blijkt dat in die maand opnieuw meer Nederland zijn geëmigreerd.’
  Meer Nederland?

  Alinea 8:
  Die deskundoloog heet Just van voornaam, zoals ook in het NOS-bericht te lezen is.

  Alinea 9:
  “Het NOS-journaal heeft het over 350 mensen die Nederland verlaten voorgoed verlaten per dag”
  Verlaten of voorgoed verlaten?

  “NETTO zijn er dus 3.500 geboren in NL in de eerste 5 maanden van dit jaar weggegaan.”
  Hier staat ergens een woord dubbel.

  Alinea 10:
  “Eeen aantal …”

 8. 11

  Fucking x duizend euro subsidie en geeneens iemand even 10 minuten beschikbaar om het artikel te verbeteren op deze punten.
  Geen politicus die naar dit onleesbare prutswerk gaat linken terwijl het een inhoudelijk topstuk is dat zomaar door tig politici getweet zou kunnen worden.
  Dit kan gewoon niet.

 9. 14

  Op mijn eigen site heb ik een reactie ontvangen van de NOS:

  Beste Flip,

  Met ‘Nederlanders’ bedoelden wij mensen die woonachtig zijn in Nederland. Maar we snappen dat dit verwarring op kan leveren. We hebben daarom eea aangepast in het artikel. We hebben remigratie niet afzonderlijk genoemd, maar natuurlijk speelt dit – naast bijvoorbeeld klimaat, meer ruimte, minder regeltjes, de economie – ook een rol. Voor de volledigheid hebben we dit ook nog toegevoegd.

  Vriendelijke groet,
  Margriet Brandsma & Marilou Kersemaekers (NOS)

 10. 15

  “Met ‘Nederlanders’ bedoelden wij mensen die woonachtig zijn in Nederland. Maar we snappen dat dit verwarring op kan leveren.”

  Ah dus als je in Nederland woont ben je volgens de NOS Nederlander, maar als je emigreert ben je volgens de NOS dus geen Nederlander meer.

  Dus als je je als Duitser een jaartje in Nederland komt wonen ben je Nederlander, en als je als Nederlander in Duitsland gaat wonen ben je dus geen Nederlander meer.

  Er klopt echt geen hout van.

 11. 16

  Uit de congestie van begrippen over migratie waarop FvD zijn Sargasso-lezers vergast, heb ik opgevist dat een A aantal mensen a. buitenlands geboren, b. daarna hier gekomen, c. tenslotte ons land ook weer ongeveer ten getale van A heeft ontruimd. Touristen of zo?

  Mocht FvD mij ervan betichten dat ik dit onjuist zie, zal ik hem niet tegenspreken, want wat kan ik er aan doen? Wel meer lijken zijn statistische labyrinten gefabriceerd, niét om mensen er te laten uitkomen en ze het licht te doen zien, maar om ze erin gevangen te houden.

  Van dit mogelijke feit dan (zie 1e alinea) vindt FvD dat:
  1 de NOS er verkeerd over heeft bericht en geeft daarvan de schuld aan de PVV/VVD. We herkennen dit gemakkelijk als een verplichte, ideologische riedel;
  2 ‘het een ‘zeer slecht teken’ is; ‘het betekent dat het slecht gaat met onze economie.’
  Dit 2e punt lijkt mij ook al weer een ideologische vooringenomenheid. Als, bijvoorbeeld, slechte, arme mensen ons land zouden verlaten, mogen we dan niet blij zijn?

 12. 20

  Blijkbaar zijn zowel immigratie als emigratie ok zolang er maar van geprofiteerd wordt. Zodra het in het nadeel van NL uitpakt wordt dat linea recta op hele groepen geprojecteerd.

  Mensen die gestudeerd hebben en een hoog inkomen hebben die emigreren zijn landverraders, arme mensen die het graag iets beter zouden willen hebben zijn profiteurs en gelukszoekers.

  Immigranten die gestudeerd hebben zijn Kenniswerkers, jonge mensen met geld zijn internationale studenten, en emigranten met ambitie slaan hun vleugels uit.

  Overigens denkt men dat er inmiddels ruim meer dan 500,000 stemgerechtigden in het buitenland zitten, goed voor 8 zetels in 2010, toch iets om rekening mee te houden:

  http://www.rnw.nl/nederlands/video/politici-verrast-over-aantal-nederlanders-buitenland

  en

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37943ned&D1=3-4,88-169&D2=(l-16)-l&VW=T

 13. 21

  Of studenten die in 2008/9 naar Nederland zijn gekomen om te studeren (omdat in eigen land toen geen werk was en/of bezuinigd werd op onderwijs) en nu afgestudeerd zijn en weer vertrekken. Er wordt beweerd dat dit jaar een tsunami Engelse studenten deze kant op komt vanwege de bezuinigingen in het VK (al zie ik dat maar zeer deels terug in de inschrijvingen aan mijn universiteit). Die zul je over 3-5 jaar ook weer aantreffen in de emigratiecijfers.

 14. 22

  Flip: Uit je verhaal leid ik af dat er best nogal wat remigratie plaats vindt (zowel van als naar Nederland), waarmee ook zo’n NOS-uitspraak als “Nederland voorgoed verlaten” op losse schroeven staat.

  Is het mogelijk om te achterhalen welk deel van de Nederlanders Nederland daadwerkelijk voor goed verlaat en hoeveel er op hangende pootjes terugkomen, omdat libertarische paradijzen toch destopia blijken (of natuurlijk omdat ze weer terug komen van hun expat-baan of studie)?

 15. 23

  “hoeveel er op hangende pootjes terugkomen, omdat libertarische paradijzen toch destopia blijken”

  Vooroordeel. 500,000 stemgerechtigde Nederlanders in het buitenland (2010) en groeiende laat zien dat steeds meer Nederlanders met hun voeten stemmen.

  Dat ‘op hangende pootjes’ is helemaal gelul, wordt er zelfs een beetje misselijk van, want daarmee doe je net also men, ALS men terugkomt, de hand(en) ophoudt, en daar is niets van bekend.

  M.a.w. Je zou blij moeten wezen als mensen terugkeren, omdat ze EN ervaring EN mogelijk een gevulde portemonee meenemen. Bovendien spreken ze de taal.

  De enige hangende pootjes die ik zie zijn de ontelbare nederlanders die wel de mond vol hebben van emigreren maar er of het geld niet voor hebben of het lef niet hebben om stappen te zetten.

  Enne, dat ‘libertarische paradijsen’ zijn steeds vaker ook landen zoals Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland, waar zaken vaak een stuk beter geregeld zijn. Zaken zoals gezondheidszorg, educatie en een degelijk sociaal vangnet.

  Maar dat mag niet hardop gezegd worden natuurlijk.

  Overigens, als nu al gemiddeld 130,000 mensen per jaar emigreren, dan zijndat er in de komende 10 jaar bij ongewijzgde omstandigheden niet minder dan 1,3 miljoen.

  Nogal hautain om dat gegeven te begetalliseren.

 16. 26

  “Dat ‘op hangende pootjes’ is helemaal gelul, wordt er zelfs een beetje misselijk van, want daarmee doe je net also men, ALS men terugkomt, de hand(en) ophoudt, en daar is niets van bekend.”

  Ik zou wel eens informatie willen over leeftijdsverdeling van terugkerende Nederlanders. Ik stel mij zo voor dat er veel mensen in de zon van hun (pre)pensioen e.d. genieten, maar dat als puntje bij paaltje komt en de gezondheid mankementen begint te vertonen, men veelal weer terugkeert naar Nederland – want betere zorg, familie dichterbij en zo voort.
  Dat zou je ook kunnen opvatten als “met hangende, ik bedoel handophoudende, pootjes terugkomen” .

 17. 28

  Ik ben een stuk aan het schrijven met de -zeer interessante- details van de migratie in het eerste half jaar. Leuk denk ik om dan ook een grafiekje bij te doen van de leeftijdsverdeling van in Nederland geborenen en die van het buitenland.
  Vanavond hopelijk af.

 18. 29

  Dat ‘op hangende pootjes’ is helemaal gelul, wordt er zelfs een beetje misselijk van

  Je maakt mijn dag gewoon in één zin goed. Ik ben nu eenmaal benieuwd hoeveel van die “met hun voeten stemmende” lui éénmaal in het buitenland er achter komen dat zo’n belastingparadijs toch niet zo paradijselijk is en dus inderdaad met hangende pootjes terugkeren naar Nederland.

  Je zou blij moeten wezen als mensen terugkeren

  Mensen die zeuren over hoe slecht het gaat in Nederland ben ik liever kwijt dan rijk. Van de andere kant zijn ze natuurlijk weer welkom als ze hun inzichten hebben gewijzigd.

  Enne, dat ‘libertarische paradijsen’ zijn steeds vaker ook landen zoals Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland, waar zaken vaak een stuk beter geregeld zijn.

  Dat zijn nou net niet de landen waar de groep mensen naar toe gaat waar ik het over heb. Ik zal trouwens niet ontkennen dat Nederland aan Scandinavië nog aardig een voorbeeld kan nemen op velerlei gebieden (dat Nederland socialistischer kan, mag je van mij zeker hardop zeggen).

  Overigens, als nu al gemiddeld 130,000 mensen per jaar emigreren, dan zijndat er in de komende 10 jaar bij ongewijzgde omstandigheden niet minder dan 1,3 miljoen.

  Nogal hautain om dat gegeven te begetalliseren.

  Ik ben benieuwd waar je me dat hoort bagatelliseren, maar ik probeer juist aan te geven dat die 1,3 miljoen over tien jaar onzin zijn, omdat:
  a) van die “1,3 miljoen” er de nodigen weer naar Nederland terug keren.
  b) van die “1,3 miljoen” er de nodigen nu nog niet in Nederland wonen, maar ergens in de komende tien jaar tijdelijk naar Nederland toekomen en weer vertrekken.

  Daarom is het veel verstandiger om, zoals Flip meestal doet, naar netto cijfers te kijken.

 19. 30

  “Je maakt mijn dag gewoon in één zin goed. Ik ben nu eenmaal benieuwd hoeveel van die “met hun voeten stemmende” lui éénmaal in het buitenland er achter komen dat zo’n belastingparadijs toch niet zo paradijselijk is en dus inderdaad met hangende pootjes terugkeren naar Nederland.”

  Inderdaad! Mensen komen er in het buitenland vaak achter dat die NLse regels miscchien toch niet zo erg zijn. Of ze zijn in het buitenland erger, of ze zijn er niet en dat zorgt voor nog ergere situaties.
  En ook inderdaad! Die zorg in Nederland is toch wel prettig, want Nederlandstalig en beter en zo…

 20. 31

  “als puntje bij paaltje komt en de gezondheid mankementen begint te vertonen, men veelal weer terugkeert naar Nederland – want betere zorg, familie dichterbij en zo voort.”

  Betere zorg? In Nederland? laat me niet lachen. En van je familie hoeft ook al lang niet iedereen het meer te hebben. Ben dus benieuwd wat die ‘enzovoort’ inhoudt?

  “Je maakt mijn dag gewoon in één zin goed. Ik ben nu eenmaal benieuwd hoeveel van die “met hun voeten stemmende” lui éénmaal in het buitenland er achter komen dat zo’n belastingparadijs toch niet zo paradijselijk is en dus inderdaad met hangende pootjes terugkeren naar Nederland.”

  Tuurlij joh, alle emigranten zijn ‘belastingontduikers’ die naar een ‘belastingparadijs’ vertrekken. Je wil helemaal niet weten hoeveel er wegblijven, je wil weten hoeveel er ‘met hangende pootjes’ terugkeren zodat je kan zeggen: Zie je nou wel!

  Je wilt blijkbaar totaal niet weten hoeveel er wegblijven en blij zijn dat ze keuze gemaakt hebben.

  Alle emigranten worden over 1 kam geschoren, en ook al vertrekken ze naar 150 verschillende landen, het zijn allemaal belastingparadijzen met vreselijk slechte zorg waar rechtse nederlanders net zolang blijven tot hun geld op is of dat ze oud en ziek worden, maar dan komen ze echt heus weer terug.

  Moet jullie helaas teleurstellen. De meeste die ik spreek, en daar zitten ook flink wat senioren tussen, zijn blij als ze weer terug naar huis mogen ALS ze al hier terug op vakantie komen.

  Ik heb persoonlijk meerdere mensen onafhankelijk van elkaar het woord ‘claustrofobisch’ horen noemen, hebben ze toch nog iets van het koninklijk huis meegekregen! LOL

 21. 33

  “Figures released on 24 May revealed that annual net migration to the UK is currently 250,000 – still double the government’s target of fewer than 100,000 people a year.” Aldus in het Verenigd Koninkrijk.

  Er vind gewoon werkelijk in Nederland maar ook in alle andere europese landen een welbewuste volksverhuizing plaats die tot doel heeft de nationale homogeniteit te doen verwateren. Mensen worden LETTERLIJK WEGGEPEST in Nederland.

  Zoals Maxima al zei dat de Nederlander niet bestaat, zoals er ruim 3 miljoen buitenlanders ‘welkom zijn geheten’ in Nederland, zo kun je het moeilijk mensen kwalijk nemen dat ze weigeren daarvoor de poeplap te moeten trekken.

  Nationale cultuur, datgene waar mensen zich mee identificeren, is welbewust om zeep geholpen en straks heb je pas echt de poppen aan het dansen.

  Nu al zie je meer geweld op straat en etnische spannisvelden ontstaan, maar wat doet DE OVERHEID? Die laat rustig nog een paar honderduizend mensen toe, want ze DOEN HET ER NAMELIJK OM.

  Zodra je straks rellen of zelfs een heuse burgeroorlog hebt wordt de europese eurogendfor politie te werk gesteld hier ten lande en heb je Spaanse en Portugese Politie Agenten die in Nederland de autochtonen die protesteren in elkaar mogen meppen.

  Dat is geen kleinschaligheid. Dat is geen land, dat is een provincie. Dat is niet regeren door vooruit te zien, maar door blind te volgen.

  De volkverhuizing van nu zijn de mensen die eieren voor hun geld kiezen, zoveel is mij wel duidelijk in ieder geval.

 22. 34

  “Mensen komen er in het buitenland vaak achter dat die NLse regels miscchien toch niet zo erg zijn. Of ze zijn in het buitenland erger, of ze zijn er niet en dat zorgt voor nog ergere situaties.
  En ook inderdaad! Die zorg in Nederland is toch wel prettig, want Nederlandstalig en beter en zo…”

  Of ze komen erachter dat het grad elders inderdaad groener is. Dat de regels elders eigenlijk fijner zijn, dat men gemoedelijker is of vriendelijker. Of dat de zorg en ziekenhuis zelfs gratis zijn. Kortom dat het elders inderdaad prettiger leven is.

  Maar blijf gerust volhouden, straks heb je nog 500,000 mensen die tegen de tijd dat ze ziek worden vooral in NL geholpen willen worden.

  Nederland heeft zijn zaakjes niet op orde. NL is een eng land geworden. NL is een politiestaat van het ergste soort. Enge mensen, veel geweld op straat, veel criminaliteit, veel onbeschoftheid, veel onvrede, dure zorg, bejaarden die 1x in de week gewassen worden en nu al 100,000 mensen bij de voedselbank en iets van 3 miljoen onzichtbare armen. Gewoon verrot land, niets meer aan te doen. Laat de bulgaren en de roemenen maar komen!

 23. 36

  Even CBS-statistieken over geregistreerde misdrijven en in het bijzonder geweldsmisdrijven opgezocht (klik m’n link). In de afgelopen jaren is een licht dalende tendens waar te nemen. En nee, niet alle overtredingen en misdrijven worden geregistreerd.

  Hopelijk heeft Koloniaal een fijne plek buitenslands gevonden. Zijn Nederlands is er in elk geval niet beter op geworden.

 24. 37

  Nounounou Koloniaal. Allemaal wel erg anekdotisch wat jij zegt, en aan je stijl te zien denk ik dat “de mensen met wie jij praat” toch vooral jou maar gelijk geven, anders moeten ze wel erg veel verbale diarree ontvangen.

  Eerst maar even de cijfers afwachten.

  Anekdotisch uit eigen ervaring dan maar: op de enige echte stukjes koloniaal Nederland is de ervaring dat zodra de Nederlander trekjes begint te vertonen van kanker, parkinson, alzheimer of wat dies meer zij, dat dan het gros ervoor kiest om terug te keren naar het moederland.
  Mijn persoonlijke mening is dat dit te wijten is aan het niveau van de gezondheidszorg (als geheel, niet het niveau van de dokters, mind you) en de nabijheid van familie/vrienden die de zorg er om heen kunnen geven.

 25. 38

  Je wil helemaal niet weten hoeveel er wegblijven, je wil weten hoeveel er ‘met hangende pootjes’ terugkeren

  Dat zei ik inderdaad bij herhaling (#22, #29). Het heeft wat tijd nodig, maar blijkbaar kun je uiteindelijk toch begrijpend lezen.

  Alle emigranten worden over 1 kam geschoren

  Oei, voor mijn beurt gesproken, blijkbaar moet “de groep mensen … waar ik het over heb.” (#29) wel nog doordringen.

  De meeste die ik spreek

  Onverifieerbare argumentatie.

 26. 39

  Je ontpopt je hier toch langzaamaan wel als een pure xenofoob. Ik raak toch wel benieuwd vanwaar dan die nick koloniaal gekozen, als je zo’n angst hebt voor vermeend kolonialisme.

 27. 41

  Dat belerende, paternalistische toontje (nounounou) is tekenend. Vooral niet toegeven dat er hier kortzichtig tegen emigranten wordt aangekeken, maar dat legt ook meteen het verholen racisme uit want apartheid is niet voor niets in Nederland uitgevonden. Het zijn dezelfde mensen die met een grote glimlach op hun gezicht turken en marokanen het vuile werk voor zich laten opknappen, en nu een pool voor zich laten stukadoren. Achterbaks volk.

  Het aantal misdrijven in Nederland gaat al jaren omlaag. Dat komt omdat als je aangifte probeert te doen van een gestolen fiets je gewoon keihard midden in je gezicht word uitgelachen. De volksmentaliteit is om te huilen. Geen mens denkt aan een ander en iedereen denkt aan zichzelf. Een volk van egoisten, die met angst bij elkaar gehouden worden, stelletje schapen.

  Er zijn heel veel mensen van goede wil en goed karakter in Nederland, daar ligt het niet aan. Maar in Nederland heb je net als in India een kaste systeem, waarbinnen ineens van alles mogelijk is, ook buiten de regels om. Elders heet dat corruptie, in Nederland heet dat iets met de mantel der liefde bedekken.

  De enige reden dat de gevangenissen leeg staan is omdat de politie te beroerd is om midrijven op te lossen, dus het overgrote deel van e bevolking leeft letterlijk in voortdurende panische angst. Vergelijk maar eens het oplossingspercentage met Duitsland dan zie je precies hoe incompetent dat hele zootje is.

  Bovendien worden mensen SYSTEMATISCH buitengesloten, aan hun lot overgelaten, en worden vluchtelingenen immigranten in Nederland zelf behandeld als melaatse criminelen. NL zou nog veel harder op de vingers getikt moeten worden voor het schenden van fundamentele mensenrechten.

  En ach ja die zorg. Kanker en ouderdom, daar kun je mensen goed bang mee maken. Vertel ze vooral dat het door het roken komt maar vertel er niet bij dat de Randstad de meest vuile lucht heeft in heel Europa, waar chemische stoffen vrijuit in de lucht worden gelaten, waar de regels van chemisch transport met voeten worden getreden, waar milieuvergunningen onder tafel worden afgegeven in ruil voor een wederdienst, waar illegaal lozen tot kunst is verheven en waar je de gifstoffen te gestel in voelt konmen zodra je uit vliegtuig stapt. Maar wel de mond vol van ‘de natuur’ en ‘het groene hart’. Laat me niet lachen de hele randstad is 1 groot industrie gebied waar de shell, de akzo, de tata vrij spel hebben om zoveel uit te stoten als maar willen want niemand controleert erop, allemaal corrupt. Geen wonder dus dat het antal gevallen van kanker in NL geexplodeerd is. Heb je aan je lieve OVERHEID te danken, die corrupte bende huichelaars die de boel een oor aan naait.

  “dat dan het gros ervoor kiest om terug te keren naar het moederland.”

  Gelul. De gezondheids zorg is elders niet minder hoogstaand dan in Nederland. Er wonen veel en veel meer mensen van Nederlandse afkomst elders op de wereld dan hier wordt geschetst.

  Zuid-Afrika, Suriname en de Antillen ja, alsof DAT het buitenland is.

  Weet je wel niet hoeveel Nederlanders er in de Duitsland, VS Canada, Australie zitten om van de rest van de wereld niet te spreken? Weet je niet he? Dat is omdat ze je niet willen laten weten wat een kutgat dat NL is en omdat het gras inderdaad elders groener is.

  Blijf vooral roepen: ‘Wat hebben we het hier toch goed’ terwijl je de chemische rotzooi in je longen ademt en weer een dagje in de file gaat staan. Nederland is NIET het beste land ter wereld. Vervuild, overvol, een mislukt expirement in social engineering.

  Ik weet dat mijn schrijven hier anekdotisch is en gebaseerd op eigen waarnemingen. Ik hoop dat jullie ‘holland expeirience’ beter is dan de mijne. Maar ik spreek namens letterlijk MILJOENEN nederlanders die in het verleden besloten hebben nederland om hen moverende redenen te verlaten. En weet je wat? Diezijn vaker wel dan niet elders geslaagdin het leven, hebben geen centje spijt ervan dat ze vertrokken zijn en zijn al helemaal niet van plan om terug naar Nederland te keren als ze ouder zijn. Dat zijn de uitzonderingen.

  DAt je hier geen cijfers over ziet heeft hier alles mee te maken. De regering wil niet weten hoe zij het doet invergelijking met andere landen. Zij wil niet kritisch op haar functioneren tegen het licht gehouden worden.

  Nederlanders stemmen, en hebben altijd al gestemd, met hun voeten. Ze draaien zich om, ze vertrekken en ze kijken niet terug., uitzonderingen en onzelfredzamen daargeleaten.

  Dus ik zeg het nog maar een keertje: Er vind al decennia een uittocht plaats. die niet minder of slechts een klein beetje minder is dan de hoeveelheid immigratie. De meesten komen nooit meer terug.

  Nu ben ik heel benieuwd met welke cijfers jullie mij van het het tegendeel zouden kunnen overtuien, want al is mijn verhaal anekdotisch, het is weldegelijk op eigen onderzoek gebaseerd en met feiten onderbouwd.

 28. 44

  In ieder geval worden emigratieplannen door omstanders zelden positief ontvangen, we hebben het toch goed hier? Dat kan je zelfs hier aan de gemiddelde reactie wel waarnemen.
  Meestal is het een gezonde vorm van jalouzie. De emigranten hebben gewoon meer lef in hun donder dan de achterblijvers. De migranten trouwens nog meer, gezien het enthousiasme waarmee ze in NL ontvangen worden. Emigratie is je zekerheden opgegeven, iedereen zou het eens in z’n leven eens moeten proberen. Het voelt fantastisch kan ik je zeggen.

 29. 47

  Bedankt voor deupdate. Het brengt wel nuance aan maar het isnog steeds een momentopname van 6 maanden. Ik zou wat dat betreft graag iets zien dat de bewegingen over de afgelopen 20-30 jaar weergeeft, omdat jedan pas kan zien wat voor trends er in te vinden zijn op macroeconomisch gebied.

  “Sterke stijging emigratie van mensen geboren buiten Nederland.”

  Nederland blijkbaar niet zo aantrekkelijk meer dus?

  ” immigreerden er 64.957 (-1.597), emigreerden er 64.711 (+6.406)”

  Hier zie je overduidelijk dat zonder immigratie het netto saldo is dat er iedere 5 jaar een stad van 600.000 EMIGREERTen de Nederlandse bevolking dus netto afneemt ten goede van immigranten, van wie er veel na een tijdje het ook wel gezien heeft en ook vertrekt.

  Er is een uitocht gaande die gelijk is aan de immigratie, die nota bene door sommigen een ‘tsunami’ werd genoemd (al dan niet terecht) , maar die niet mag worden benoemd, en waar je heeel weinig over hoort of leest.

  Over een periode van 20 jaar 2,5 miljoen emigranten en even zoveel immigranten, en het dan vreemd vinden dat mensen zich daar druk over maken. Emigranten ‘belastingontduikers’ noemen doet hier te kort aan, er is iets wezenlijks anders aan de hand,ende vraag is wat dat is.

  In Nederland heb je het lang niet zo goed als elders, je staat niet iedere dag twee uur in de file of je besteeedt geen 3 uur per dag aan woon-werk verkeer. Je betaalt geen 80% van je bruto-inkomen aan belastingen, je ademt elders lang niet zoveel giftige stoffen in (misschien in China) en je kunt een hogere leefstandaard verdienen op eigen kracht wat in NL onmogelijk is.

  Verde eens met Solo dat emigranten meer lef in hun donder hebben, waar ze in NL geen kant mee op kunnen. De zekerheden waar men van spreekt zijn pseudo-zekerheden. Ziek zwak en misselijk zijn is blijkbaar de norm in NL.

  Wat ik ook zeer kwalijk vind is dat men in NL de emigranten liever kwijt dan rijk is. Zonder emigratie had je nu ruim 20 miljoen inwoners in Nederland gehad, en ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat er velen letterlijk worden weggepest door het negatieve sociale klimaat dat heerst.

 30. 49

  Wel eens aan gedacht dat mensen gewoon migreren, omdat ze nu eenmaal mobiel zijn? Verhuizen kan om honderden verschillende redenen. En sommige mensen verhuizen binnen hun straat, anderen naar het andere eind van de wereld.

  Emigreren is een persoonlijke keuze en het is belachelijk om daar een afwijzing van het Nederlandse politieke of sociale klimaat achter te zoeken. Er zijn ook mensen die heel graag in Rusland willen wonen. Niet vanwege het heerlijke polietieke klimaat, neem ik aan.

  Statistisch gezien zal migratie naar economisch prettiger gebieden groter zijn dan naar economisch onprettiger gebieden, maar over individuen zegt dat ook weinig. Je verlaat niet huis en haard, alleen omdat de uitkeringen elders 50 euro in de maand hoger zijn of de belastingen 10% lager.

  En migratie is hartstikke nodig voor een samenleving. Juist alle daardoor ontstane dwarsverbanden tussen verschillende samenlevingen zorgen voor vooruitgang. Migratie helpt de mensheid al tienduizenden jaren vooruit en zal dat nog tienduizenden jaren blijven doen (mits de vooruitgang onze natuurlijke bronnen en omgeving niet al te zeer blijft beschadigen, maar dat is een volledig andere discussie).

 31. 51

  “Emigreren is een persoonlijke keuze en het is belachelijk om daar een afwijzing van het Nederlandse politieke of sociale klimaat achter te zoeken.”

  Dat kun je alleen stellen door met bewijzen te komen. Endat kan alleen als er betrwoubare, vergelijkbare cijfers voor handen zijn omvergelijkingenmee te maken. En die cijfers ontbreken!

 32. 52

  Degelijk verhaal Flip. Het is gewoon economie. Dat strookt met de anekdotische verklaringen in mijn eigen omgeving, waar het om (Nederlandse) gastarbeiders gaat die voor een tijdje ergens aan de slag gaan, soms terugkeren (en daarna weer voor een tijdje vertrekken) en soms voor lange tijd blijven hangen in een buitenland. Economie, hooguit een vleugje romantiek en geen doemverhalen.

 33. 53

  “Er is een uitocht gaande die gelijk is aan de immigratie, die nota bene door sommigen een ‘tsunami’ werd genoemd (al dan niet terecht) , maar die niet mag worden benoemd, en waar je heeel weinig over hoort of leest.”

  Op mijn site vind je daar genoeg van. De emigratie is een door rechts verzwegen fenomeen tenzij ze kunnen roepen dat het goedopgeleidde autochtonen zijn. Rechts heeft dan ook het foute/misleidende bericht van de NOS dan ook dankbaar aangegrepen om inderdaad de sugestie te handhaven dat het om mensen met de Nederlandse nationaliteit gaat. Bovendien gebruikt rechts vaak de term Nederlander als ze autochtoon bedoelen.

  Het zijn inderdaad cijfers van de afgelopen 6 maanden, maar op mijn site staan tientallen artikelen die over hele jaren gaan vaak vanaf 1995/1996

 34. 54

  De bewijslast ligt toch echt bij degene die beweert dat emigratie een afwijzing van het Nederlandse politieke of sociale klimaat inhoudt. Bij gebrek aan cijfers is dit niet aan te tonen, zoals je terecht inziet.

 35. 55

  Bij gebrek aan cijfers vrees ik echter het ergste.

  http://www.verhuis.de/start/sublevel/waarominduitslandwonen.html

  “Hoofdzaak voor onze emigratie was en is nog steeds de gezondheidszorg. In Nederland sterven nog steeds dagelijks mensen terwijl ze op de de wachtlijst staan om geholpen te worden.”

  en

  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/51331-emigratie-wonen-en-werken-in-buitenland.html

  “Er zijn allerlei redenen voor emigratie aan te wijzen, deze zijn te verdelen in redenen Nederland te verlaten en redenen om juist in het land van de toekomst te willen wonen. Besluitvorming is vaak persoonlijk. Bekende redenen zijn een beter belastingklimaat over de grens, een goedkopere woning, economische of pensioen-redenen, lage kosten voor levensonderhoud of minder bureaucratie. Soms heeft iemand een partner in het buitenland gevonden en wil daar samen wonen. Ook kan het gaan om het najagen van een avontuur, het opbouwen van een nieuw leven. Velen zoeken ruimte, meer natuur of minder files. Het jachtige bestaan in Nederland, de stress die overal voelbaar is… levenskwaliteit zit soms simpelweg in een meer relaxte omgeving. En vooral ouderen zoeken een warmer klimaat op; het Nederlandse weertype wordt als te wisselvallig, somber of waterig koud ervaren.

  Soms is het de bemoeizucht van overheid of medeburgers, de verloedering van de openbare ruimte en het model van de consumptiemaatschappij waar men genoeg van heeft. Toename van geweld en misdaad, intolerantie, agressie en onveiligheid in Nederland kan ook meespelen. En ook de omgangsvormen en gedrag van landgenoten, vaak veroorzaakt door het gebrek aan persoonlijke en denkbeeldige ruimte in Nederland, zijn redenen de koffers te pakken. Vertrekkende Nederlanders zijn in alle leeftijdsgroepen en beroepen te vinden. Maar liefst veertig procent van de Nederlanders denkt er regelmatig over het land te verlaten.”

  en

  http://esbonline.sdu.nl/esb/images/278dalen_tcm445-601106.pdf

  “De drijvende krachten achter emigratie worden vaak opge­
  somd in termen van werk en inkomen. Een studie naar de
  motieven en karakteristieken van Nederlandse emigranten
  over de periode 2005–2010 toont aan dat de psycho­
  logische eigenschappen van emigranten en hun onvrede
  over het publieke domein de belangrijkste achterliggende
  redenen zijn om te vertrekken uit Nederland.”

  en

  http://www.buitenlandsepartner.nl/archive/index.php/t-3582.html

  “Maar volgens Nicolaas speelt het ‘veranderde leeefklimaat’ in Nederland ook een belangrijke rol. ‘Je kunt het niet met cijfers hardmaken, maar ik vermoed dat de ontevredenheid over bijvoorbeeld veiligheid meespelen bij de beslissing om te gaan emigreren. ”

  en

  http://www.mejudice.nl/artikel/99/ik-vertrek-maar-waarom-de-emigratie-van-nederlanders

  “Op basis van een onderzoek onder de Nederlandse bevolking en een groep potentiële emigranten blijkt dat de Nederlander die vertrekt vooral op zoek is naar het goede leven: rust, ruimte, natuur en vriendelijke mensen.”

  en

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/allochtonen/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-050-pb.htm

  “De stijging van het aantal emigranten is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan in Nederland geboren personen die vertrekken”

 36. 56

  Hier zie je overduidelijk dat zonder immigratie het netto saldo is dat er iedere 5 jaar een stad van 600.000 EMIGREERTen de Nederlandse bevolking dus netto afneemt ten goede van immigranten

  Lees jij eigenlijk wel? in het artikel hierboven kun je terugvinden dat in het eerste kwartaal van 2011 9.500 in Nederland geboren mensen emigreerden en 6.000 in Nederland geborenen immigreerden. Netto “verloor” Nederland dus 3.500 in Nederland geborenen. Als dat aantal constant blijft heb je het in een periode van vijf jaar over 70.000 mensen, niet over 600.000.

 37. 58

  Een aantal quotes is zo gevonden:

  “Er zijn allerlei redenen voor emigratie aan te wijzen, deze zijn te verdelen in redenen Nederland te verlaten en redenen om juist in het land van de toekomst te willen wonen. Besluitvorming is vaak persoonlijk. Bekende redenen zijn een beter belastingklimaat over de grens, een goedkopere woning, economische of pensioen-redenen, lage kosten voor levensonderhoud of minder bureaucratie. Soms heeft iemand een partner in het buitenland gevonden en wil daar samen wonen. Ook kan het gaan om het najagen van een avontuur, het opbouwen van een nieuw leven. Velen zoeken ruimte, meer natuur of minder files. Het jachtige bestaan in Nederland, de stress die overal voelbaar is… levenskwaliteit zit soms simpelweg in een meer relaxte omgeving. En vooral ouderen zoeken een warmer klimaat op; het Nederlandse weertype wordt als te wisselvallig, somber of waterig koud ervaren.

  Soms is het de bemoeizucht van overheid of medeburgers, de verloedering van de openbare ruimte en het model van de consumptiemaatschappij waar men genoeg van heeft. Toename van geweld en misdaad, intolerantie, agressie en onveiligheid in Nederland kan ook meespelen. En ook de omgangsvormen en gedrag van landgenoten, vaak veroorzaakt door het gebrek aan persoonlijke en denkbeeldige ruimte in Nederland, zijn redenen de koffers te pakken. Vertrekkende Nederlanders zijn in alle leeftijdsgroepen en beroepen te vinden. Maar liefst veertig procent van de Nederlanders denkt er regelmatig over het land te verlaten.”

  en

  “De stijging van het aantal emigranten is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan in Nederland geboren personen die vertrekken”

  en

  “De drijvende krachten achter emigratie worden vaak opge­
  somd in termen van werk en inkomen. Een studie naar de
  motieven en karakteristieken van Nederlandse emigranten
  over de periode 2005–2010 toont aan dat de psycho­
  logische eigenschappen van emigranten en hun onvrede
  over het publieke domein de belangrijkste achterliggende
  redenen zijn om te vertrekken uit Nederland.”

 38. 60

  Link naar PDF document genaamd “De stille krachten achter emigratie” door Harry van Dalen,
  Hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en onderzoeker bij het NIDI, Kène HenKens
  Hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en onderzoeker bij het NIDI
  en Han Nicolaas Onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de
  Statistiek

  http://bit.ly/MmsteJ

  Opent met:

  “De drijvende krachten achter emigratie worden vaak opge­
  somd in termen van werk en inkomen. Een studie naar de
  motieven en karakteristieken van Nederlandse emigranten
  over de periode 2005–2010 toont aan dat de psycho­
  logische eigenschappen van emigranten en hun onvrede
  over het publieke domein de belangrijkste achterliggende
  redenen zijn om te vertrekken uit Nederland.”

 39. 61

  @Flip

  Jou onderzoek lijkt zich meer specifiek op Turkse en Marokaanse Emigranten te richten..

  Beetje onzin ook dit wat daarin staat over allochtone emigranten:

  “Doorslaggevend voor de autochtone respondenten zijn de fysieke en sociale ruimte als push- en als pullfactor op macroniveau. Op micro/mesoniveau zijn de levensfase en persoonlijkheid van invloed op de emigratie. Op micro en/mesoniveau zijn er geen gelangrijke pullfactoren”

  Dat zegt gewoon dubbel niks als conclusie!

  Maar nee, dan over de Turkse Nederlanders, opeens minder wollig?

  “Voor de Turkse respondenten zijn de groeiende Turkseeconomie en de mogelijkheden op de Turkse arbeidsmarkt de belangrijkste pullfactor en zijn het politieke en in iets mindere mate het sociale klimaat in Nederland de belangrijkste pushfactor.”

  Het lijkt me veel relevanter als er, in het oog nemend 2,5 miljoen emigranten in de afgelopen 20 jaar, veel meer aandacht voor autochtone emigratie zou moeten komen. Het “socialie klimaat”, dat klinkt niet best.

 40. 62

  “Natuurlijk hebben veel technologische en maatschappelijke ontwikkelingen migratie veel gemakkelijker gemaakt dan voorheen. De kosten van migratie zijn lager geworden, communicatie met het thuisfront is vele malen goedkoper en de Nederlander is wat vakanties betreft ook bereisder dan vroeger. Engels is veel meer dan vroeger dé internationale taal geworden in Europa en daarbuiten, diploma’s zijn internationaal makkelijker vergelijkbaar
  en herkenbaar, en ga zo maar door”

  Het is dus ook makkelijker geworden en bovendien goedkoper en dus is het voor veel meer mensen een haalbare kaart geworden. Ongetwijfeld zal ook het internet hier een bescheiden rol bij spelen.

 41. 63

  Achter de link van jou Flip staat als voorbeeld van een grote Nederlandse emigratiegolf tussen 1846 en 1932 zijn 250,000 Nederlanders naar de VS geemigreerd.

  Dat is een periode van niet minder dan 86 jaar!

  In de afgelopen 20 jaar zijn ruim 10 keer zoveel mensen vertrokken. Nederland heeft natuurlijk ook meer inwoners, maar zelfs percentueel gezien ligt dat niveau nu hoger dan toen. Bijvoorbeeld.

 42. 64

  “Leg eens uit in welke landen de gezondheidszorg voor iedereen vergelijkbaar is met die van Nederland.”

  Alle Europese landen behalve Griekenland, Canada, Australie, Amerika als je verzekerd bent, Nieuw Zeeland etc.

  Azie is een ander verhaal, maar Japan, Singapore, Korea, allemaal puik in orde. Misschien dat je de taal niet spreekt dat het lastig is maar als je ergens binnen een paar maanden werk kan vinden vindt je dat soort dingen vanzelf allemaal wel uit. We leven niet mee in de 20e eeuw mensen kom op zeg er zijn zoveel landen waarhet prima geregeld is. Mooi voorbeeld daarvan is dit filmpje:

  http://www.youtube.com/watch?v=7ncoFQdBIvU

 43. 65

  Uit de link van Flip (heel wat pagina’s voor de hiergeborenen trouwens) blijkt duidelijk dat die onvrede mee kan spelen, maar zelden bepalend is.

  Verder blijkt dat die onvrede zowel immigranten als PVV betreft. Meer het gevolg van interne persoonlijke overwegingen en beschouwingen dan van een werkelijke staat van de maatschappij dus.

 44. 66

  “”Conclusie
  Emigratie is een sterk selectief proces. Het zijn niet gemiddelde burgers die vertrekken, maar vaak mensen met een hogere opleiding; het zijn vooral mensen met een meer dan gemiddeld doorzettingsvermogen en smaak voor avontuur of risico; de onvrede over overheid en het publieke domein is ook vaak groter dan bij de thuisblijvers. Voor politici is het vertrek van hoogopgeleiden een zaak van grote treurnis. Emigratie is echter een private aangelegenheid en de treurnis zou juist moeten slaan op de reden waarom men Nederland verlaat.

  De emigratie van vandaag is eerder een signaal naar overheid en samenleving dat er iets mis is met de ordening van het publieke domein en de wijze waarop de overheid de burgers behandelt. Het is niet zozeer
  vanuit materiële motieven dat mensen hun land verlaten, maar juist de immateriële kant van het leven in Nederland waar het misgaat en waarvan men denkt dat dit elders wel te vinden is.

  Het creëren van rust, ruimte en natuur in een van de dichtst bevolkte landen van de wereld is geen eenvoudige taak, maar als mensen de stap nemen om over de grens een nieuw leven te beginnen dan is dit een signaal dat men serieus moet nemen, omdat de achterblijvers vaak geen keus hebben om te vertrekken en de onvrede zich alleen maar kan accumuleren. Kortom, emigratie is vooral een zorg omdat het de spiegel van Hollands ongenoegen is.”

 45. 67

  “Ik weet dat mijn schrijven hier anekdotisch is en gebaseerd op eigen waarnemingen. (…) Maar ik spreek namens letterlijk MILJOENEN nederlanders die in het verleden besloten hebben nederland om hen moverende redenen te verlaten.”

  Hahahahahaha!
  Die is goed.

  “Zuid-Afrika, Suriname en de Antillen ja, alsof DAT het buitenland is.”

  Ja, dat is het (en in het geval van de Antillen: dat was het).

 46. 69

  Wat een onzin. Voor emigranten van elders geldt natuurlijk hetzelfde als voor emigranten van hier. Zoals sommige Nederlanders in het buitenland iets nieuws zoeken, zoeken sommige buitenlanders hier precies hetzelfde.

  Aan wat voor een misplaatst nationalistisch superioriteitswanen moet je lijden om werkelijk te geloven dat emigrerende Nederlanders het buitenland komen verrijken en immigrerende buitenlanders hier de boel komen verzieken?

 47. 70

  Het zou een signaal voor de overheid moeten zijn indien er sprake is van een significant aandeel van de bevolking.

  De netto emigratie bedraagt gemiddeld 13.000 autochtonen per jaar oftewel 0,1% van de bevolking.

  Het is politiek bepaald -door de VVD en PVV – dat er een probleem zou zijn. Niet dus.

 48. 71

  @60 Uit dat onderzoek van oa Harry van Dalen -die overigens ook in het boek van van Niemöller optreedt:

  Maar zij zijn ook voor het beleid van belang omdat zij de zorg om een brain drain weergeven. Dit blijkt bij nadere bestudering ook het geval: 50 procent van de emigranten (doeners) is hoogopgeleid (hbo en wo). Ter vergelijking, van de thuisblijvers is 38 procent hoogopgeleid.

  Uit wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Brain_drain :

  Human capital flight, more commonly referred to as “brain drain”, is the large-scale emigration of a large group of individuals with technical skills or knowledge.

  In belangrijke mate sprake van vertrek van mensen met een hoge opleiding dus. Er vertrekken netto 13.000 autochtonen en die vormen 12% meer hoogopgeleiden. We hebben het hier dus over 1.500 mensen extra hoogopgeleiden die weggaan.
  Nederland heeft miljoenen hoogopgeleidde autochtonen. Niks geen brain drain, tenzij bijvoorbeeld alle hartchirurgen zouden vertrekken.

  Bovendien komen er vele duizenden hoogopgeleiden vanuit het buitenland naar ons land.

 49. 72

  Helemaal met je eens Spam. Ik chargeer misschien wel, maar dit is hele punt. Als je de immigratie echt wilt leren begrijpen, moet je natuurlijk eerst de redenen van emigratie leren begrijpen anders kom je nooit ergens.

  Flip dat geloof ik eigenlijk niet. Netto emigratie is 130.000 per jaar en dat zou betekenen minder 20% van de emigranten Nederlanders zouden zijn. Klopt dat denk je?

  En waarom geef je geen exacte aantallen maar spreek je van procenten?
  Ten eerste krijgen we dan geen eerlijk of helder, exact beeld, en ten tweede opent het de deur om het als geheel af te doen als zijnde niet significant, en dat is het nu juist impliciet wel want daar gaat het hier over.

  Overigens is het migratiesaldo is voorspelbaar te maken en te beheersen door immigratie te beperken- danwel te bevorderen. Ik denk dat het duidelijk mag zijn dat het bevorderd is, waarschijnlijk mede om de terugloop van de bevolking door emigratie tegen te gaan.

  Het migratiesaldo is dus letterlijk een sturende factor in de hoeveelheid mensen in een land. Emigratie echter, dat is iets wat niet te voorspellen is, omdat mensen met hun voeten stemmen.

  En ook, mogen we het er dan op zijn minst over eens zijn dat er ieder jaar weer meer Nederlanders vertrekken dan dat er terugkomen. Meer lef dan hangende pootjes dus, over het geheel genomen. Verbaast me niets want Nederland heeft een geschiedenis wat dat betreft.

  We tellen nu namelijk alleen maar de kersverse emigranten. En dan begin ik over de afgelopen 20 jaar, terwijl je in de kranten slechts over 5/6 maanden ziet staan. Maar bedenk eens hoe er, over de eeuwen heen, al honderden jaren Nederlanders naar het buitenland verhuizen en dus letterlijk o-ver-al zitten, net als de Chinezen eigenlijk nu ik erover nadenk. Maar goed, je hebt dus menig Nederlandse kolonie zitten over de hele wereld, eigenlijk niet anders dan de immigranten hier ten lande.

  Dus heir de hamvraag: Hoeveel oorspronkelijke Nederlanderszitten er in het buitenland tot zeg de 3e generatie? Want zo spreken we toch in Nederland? Echt wel meer dan 2 miljoen volgens mij, want nu nog steeds 500,000+ stemgerechtigden.

  Nogmaals, als je immigratie wilt leren begrijpen moet je de emigratie bestuderen. Bedankt dus Flip voor je enerverende artikel.

 50. 73

  “Als je de immigratie echt wilt leren begrijpen, moet je natuurlijk eerst de redenen van emigratie leren begrijpen anders kom je nooit ergens.”

  Niet dat ik deze zin begrijp, maar volgens mij heb je zowel de cijfers als de redenen nodig om een eindconclusie te trekken. Flips artikel ging er voornamelijk over dat de NOS met alleen de cijfers zomaar een eindconclusie trekt.

  “Flip dat geloof ik eigenlijk niet. Netto emigratie is 130.000 per jaar en dat zou betekenen minder 20% van de emigranten Nederlanders zouden zijn. Klopt dat denk je?”

  Denk jij soms dat het niet klopt omdat het niet in je straatje past?

 51. 76

  Migratiesaldo is iets anders dan de omvang van de emigratie, en die is hoog. Bovendien doe je bij het berkenen van het migratiesaldo net alsof immigranten dezelfde behoeftes hebben als remigranten en emigranten en dit topic gaat over emigratie. Het feit dat er immigratie is en dat een deel van die immigratie remigrerende Nederlanders zijn doet daar niets aan af.

  Wat wel belangrijk is, en daar ben ik het mee eens, wat de redenen zijn van de remigranten, en als die remigrantent ziek zijn dan gan ze waarschijnlijk meer kosten dan dat ze opbrengen. Het migratiesaldo laat dit alles buiten beschouwing.

  Het feit dat immigratie hoog is doet daar niets aan af.

  en ook al is er 1/3e remigratie, het doet niets af aan het feit dat er:

  1. Veel mensen vertrekken (130,000 per jaar)
  2. Meer autochtone mensen vertrekken dan dat er terugkomen

  Er onduidelijkheid lijkt te zijn over de redenen van de emigranten en de remigranten.

  Dat er over immigratie veel te doen is, en emigratie dus een belangrijk onderwerp is. Ook al is het klein in omvang, een half miljoen stemgerechtigden zijn 8 zetels die de emigranten te verdelen hebben.

  3 keer zo groot als GroenLlinks, een halve PVDA, een halve PVV.

 52. 77

  Bovendien weten emigranten als geen ander hoe ze lekker makkelijk van de zijlijn kunnen blijven roepen via internet, zonder zelfs maar in Nederland te wonen. Met andere woorden het zou mij niet verbazen als ze vrij actief zijn op internet, ze gebruiken facebook om contact met familie te houden, ze skypen, ze twitteren, ze bloggen misschien. Bovendien weten die emigranten altijd precies hoe het beter moet, of ze nu gelijk hebben of niet, dat laat ik in het midden. Maar de redenen die ze hebben om te vertrekken en de omvang van die groep vind ik tenminste verassend groot,en is groeiende.

  700,000 Nederlanders in het buitenland. 500,000 daarvan zijn stemgerechtigd. Stuur ze een kaartje misschien? :D

 53. 78

  @76 Alles goed en wel, maar jij had het over het migratiesaldo.

  Je kan immigratie en emigratie niet van elkaar los zien. Als je alleen naar de emigratie zou kijken van autochtonen dan kan je tot verkeerde conclusies komen omdat 60% ook weer terugkeerd.

  Ik heb een zwager gehad die werkte bij Hollandse Signaal als radarspecialist (HBO-opleiding). Hij is met vrouw en kinderen 3 jaar in Canada geweest in dienst van HS werkend voor de Canadese marine.
  Heeft dus in het buitenland geld opgeleverd voor zijn Nederlandse baas.

 54. 79

  Kijk hier naar 2004:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70751NED&D1=9&D2=0-4,10&D3=0&D4=a&HDR=G2,T,G3&STB=G1&VW=T

  en hier naar 2004:

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2005/2005-1659-wm.htm

  Een van die twee cijfers klopt er dan niet, maar jij zegt dus dat we alleen naar het migratiesaldo moeten kijken. Dat brengt je niet dichter bij het begrijpen van de redenen van emigratie.

  Verder heb je wel gelijk dat ik vind dat je het niet los van elkaar moet zien, alhoewel dat voor de (re-)emigranten zelf in de praktijk heel anders ligt.

 55. 81

  “In 2004 zijn 49 duizend mensen die in Nederland zijn geboren in het buitenland gaan wonen. Dit aantal is sinds 1954 niet zo hoog geweest.”

  Het is gewoon hoger ggeworden, ik zeg niet dat daar iets mis mee is. Integendeel. Het is een goede manier om iets van de wereld te zien en jezelf economisch als ook mentaal te onwikkelen. Het punt is dat dat voor de Turken, Marokanen en Polen niet anders is. Je pakt aan wat je aan werk kunt krijgen, en daar gaan echt geen jaren overheen, dat kun je in een paar maanden in principe prima ter plekke regelen. Het beeld bestaat dat het heel moeilijk is en dat men ‘met hangende pootjes’ terugkomt, maar ik moet nog steeds iemand tegenkomen voor wie dat geldt. Ook voor jou broer niet, mooi.

 56. 83

  Ja, maar Flip, even iets anders: dan kan het dus best zo zijn dat een flinke groep van de emigranten die hier in Nederland geboren zijn en over de Nederlandse nationaliteit beschikken, wel degelijk van allochtone afkomst is.

  Toch?

 57. 84

  Het zijn natuurlijk heel door elkaar heen lopende verzamelingen.

  Iemand kan naar Nederland verhuisd zijn vanuit zijn geboorteland, hier een kind gekregen hebben (dat dus de NLse nationaliteit mag hebben) en vervolgens met kind weer terug naar zijn geboorteland zijn gegaan.

  Of dat de zwager van Flip een kind kreeg in Canada en vervolgens weer naar Hengelo is verhuisd.

 58. 85

  En hoe staat het met de cijfers van de remigranten. Dat is volgens mij ook hoger geworden. In absolute termen dan, want in 1954 had Nederland natuurlijk wel wat minder inwoners.

  Het is helemaal niet moeilijk om in het buitenland te slagen (alhoewel er veel mensen abusievelijk denken dat in Nederland de regeltjes het ergst zijn vergeleken met de rest van de wereld – quod non), maar mijn persoonlijke vermoeden is dat er veel oudjes (lees: post-werkenden) terugkeren naar Nederland zodra de de eerste fysieke mankementen zich aandienen, en dat er weinigen hun verzorgingstehuis in Thailand, Curacao, Spanje of de VS hebben.

 59. 86

  Ik denk dat je daar best gelijk zou kunnen hebben A. de Man, maar ik heb er nog nooit cijfers over gezien, en ik zou best eens willen horen hoe ze dat bevalt.

  VOnd hier enkele voorbeelden:

  http://www.terugnaarnederland.org/algemeen/update-6-weeks-in-holanda

  Hier een serie radioportretten over remigratie voor Antillianen:

  http://www.radio1812.net/node/5771

  En hier in ieder geval iemand die postief is:

  http://www.terugnaarnederland.org/huisvesting/bought-a-home

  “It’s a long story but the bottom line: the government needs more money and the banks don’t want consumers to get in debt up to their neck merely because of the HRA tax incentive. And, yes they too need money to improve their balance sheet!

  So we’re just signed a contract for the above home. It’s pretty nice in itself with big roof-top terraces on the 2nd and 3rd floor but the very best is the extraordinary view of a very typical Dutch country skyline, complete with windmill.”

 60. 89

  Leuke link die terugnaarnederland.org! Bekend verhaal, en wees me de andere nummer 1 reden om terug te keren naar Nederland – de toekomst van de kinderen!

  “Hoe dan ook, als de kinderen straks gaan studeren, kunnen we altijd weer weg gaan”

 61. 90

  Een kind geboren in Nederland krijgt niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Jaarlijks moeten er voor zo’n 4.000 baby’s een verblijfsvergunning worden aangevraagd omdat het kind geen NL of EU-nationaliteit heeft.

  Die 4.000 worden trouwens door Leers meegeteld bij de gezinsmigratie (20% van de gezinsmigratie).

 62. 91

  “With the education of our kids being one of the main drivers behind our return to the Netherlands, we’re glad that after 6 weeks of school that we can say this part of our remigration has been very successful. “

 63. 92

  http://www.nmigratie.nl/nmi.php?mnu=12

  Remigratiewet

  De huidige Remigratiewet is sinds 1 april 2000 van kracht en biedt degenen die tot de doelgroep van deze wet behoren en naar het land van herkomst willen remigreren, financiële ondersteuning. Het land van herkomst is het land waar de remigrant of een van zijn ouders is geboren of het land waarvan de remigrant of een van zijn ouders de nationaliteit bezit of bezat.

  Tot de doelgroepen van de Remigratiewet behoren:
  – personen die de nationaliteit hebben (gehad) van: Turkije, Marokko, Suriname, Tunesië, Kaapverdië, Servië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Montenegro, Macedonië (FYROM), Slovenië, Kosovo, de Molukken, Griekenland, Italië, Portugal of Spanje, en die willen terugkeren naar hun land van herkomst.
  – erkende vluchtelingen en asielgerechtigden die willen vertrekken naar hun land van herkomst of een ander land naar keuze dat bereid is hen toe te laten.

  De Remigratiewet kent een Basisvoorziening en een Remigratie-uitkering. De bedragen die hieraan zijn gekoppeld vindt u in de bijlagen onder deze tekst.

  Basisvoorziening
  De Basisvoorziening is een eenmalige uitkering als tegemoetkoming voor kosten rond de verhuizing. Van de persoonlijke situatie hangt af voor welke tegemoetkomingen men in aanmelding komt. Elke tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag.

  Er is een tegemoetkoming voor:
  – de reis van Nederland naar de plaats waar men gaat wonen;
  – het vervoer van bagage;
  – het levensonderhoud tijdens de eerste twee maanden (de hervestigingskosten);
  – de opslag van spullen in het land waar men gaat wonen;
  – vervoer van hulpmiddelen voor een gehandicapte;
  – vervoer van de inboedel van een bedrijf.

 64. 93

  Het vermoeden (wordt steeds speculatiever) is dat een flink aantal mensen er juist niet aan gedacht had, en pas toen de eerste parkinson-symptomen of vreemde gezwellen zich aandienden zich realiseerden dat ze overgeleverd zouden zijn aan slechte openbare ziekenhuizen of heel dure prive-ziekenhuizen.

 65. 95

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/terugkeer-vreemdelingen/remigranten

  “Begeleiding bij terugkeer
  De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) ondersteunt migranten die uit Nederland vertrekken. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven over de terugkeer, te helpen bij het verzamelen van alle reisdocumenten en de remigrant te ondersteunen op Schiphol.

  Vergoedingen voor remigranten
  Er zijn twee soorten vergoedingen voor remigranten: de basisvoorziening en een remigratie-uitkering.

  De basisvoorziening is er voor alle remigranten die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De basisvoorziening is een eenmalige uitkering die tegemoet komt in de kosten van de verhuizing. De hoogte hiervan is afhankelijk van de persoonlijke situatie.
  De remigratie-uitkering is een maandelijkse uitkering om te voorzien in levensonderhoud. Alleen remigranten die 45 jaar of ouder zijn en aan alle andere voorwaarden voldoen, hebben recht op deze uitkering. Remigranten die nog een andere Nederlandse uitkering krijgen (zoals een WAO-, AOW- of Anw-uitkering), worden gekort op hun remigratie-uitkering. Remigranten die na de remigratie niet verzekerd zijn voor de Nederlandse zorgverzekering krijgen ook een tegemoetkoming voor een ziektekostenverzekering.

  De vergoedingen zijn aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Aanpassen Remigratiewet
  Het kabinet wil de Remigratiewet beter laten aansluiten met integratie en de arbeidsmarkt en past daarom de wet aan. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  Remigranten moeten straks minimaal 55 jaar zijn, dat is nu 45 jaar.
  Remigranten moeten minstens 8 jaar legaal in Nederland wonen, dat is nu 3 jaar.
  De remigratiewet geldt straks alleen nog voor allochtonen van de 1e generatie, nu geldt de wet ook voor de 2e generatie.
  De remigratiewet geldt straks uitsluitend voor uitkeringsgerechtigden in een uitzichtloze positie.
  De voorwaarde blijft dat remigranten afstand doen van het Nederlanderschap.

  Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 14 november 2011 het voorstel tot wijziging van de Remigratiewet naar de Tweede kamer gestuurd. “

 66. 99

  “Het aantal aanvragen van kennismigranten steeg vorig jaar met 13 procent: van 5.880 naar 6.640. Het aantal aanvragen van arbeidsmigranten steeg met 15 procent van 3.300 naar 3.810. Deze migranten zijn over het algemeen vakmensen. Zij worden alleen toegelaten als er geen mensen met gelijkwaardige vakkennis op de Nederlandse of Europese arbeidsmarkt beschikbaar zijn.”

  Behoorlijke tekorten op de arbeidsmarkt dus?

 67. 100

  Zullen er ook niet gewoon een hoop na een jaartje of 5-10 lekker elders in de wereld werken, weer eens terugkeren naar je geboortegrond. De wereld gezien, lekker terug naar huis.

  Kunnen de kinderen ook mooi in Nederland naar de middelbare school. Niet omdat die beter is, maar gewoon omdat papa en/of mama ook op een Nederlandse middelbare school hebben gezeten.

 68. 102

  ook niet onbelangrijk:

  “De emigratiecijfers zijn gebaseerd op de hoeveelheid mensen die zich hebben uitgeschreven bij de gemeente. Tegenwoordig moet je je 5 dagen voor vertrek uit laten schrijven uit het bevolkingsregisteren.

  En zo zijn de remigratiecijfers gebaseerd op de hoeveelheid mensen die zich opnieuw inschrijft in het bevolkingsregister.

  Dit lijkt erg makkelijk te meten maar zijn deze cijfers dan wel correct? Helaas moet gezegd worden dat dit niet juist is. Er zijn namelijk veel Nederlanders die zich niet uitschrijven voor vertrek. Dit komt omdat sommige mensen hier niet bij nadenken omdat ze de sprong in het diepe nemen en zich niet eerst goed voorbereiden voor emigratie. Maar er zijn ook vele die denken dat het niet nodig is om je uit te schreven als je binnen Europa verhuist. Een ander groep wil zich niet uitschrijven omdat ze afhankelijk zijn van een uitkeringen.”

 69. 103

  Ziekenzorg in Brazilie is blijkbaar ook al niet zo goed(koop) als in Nederland…
  http://www.emigrerenforum.nl/archive/index.php/t-66773.html

  Of deze, elders op die site:
  “wij hebben een probleem en zoeken een manier om onze opa en oma terug naar nederland tekrijgen.
  ze wonen nu al heel wat jaren in spanje , maar ze gaan nu heel erg achter uit , zelf zo erg dat opa eigelijk naar een verzorgings tehuis moet want oma kan hem zelf niet meer alleen verzorgen.”

  Ook Spanje is niet meer wat het was toen je jong was…

 70. 104

  Het niet uitschrijven (en niet inschrijven) vormt een groot probleem voor de bevolkingsstatistiek. Er worden heel veel mensen ook administratief uitgeschreven en eventueel weer opgenomen als de uitschrijving niet klopt. Ik produceer altijd cijfers inclusief administratieve correcties.

 71. 105

  Nu krijgen niet-uitschrijvers een boete van 350 euro. Ben je lekker mee als je weer terugkomt. Geef die remigranten die aan kunnen tonen elders belasting te hebben betaald en minimaal 12 jaar in het buitenland hebben gewoond lekker een 1000 euro opstartbonus mee in plaats van ze met boetes om de oren te slaan. Vertel je dat er gelijk bij als ze zich uit komen schrijven, dat ze 1000 euro kunnen verdien door 12 jaar weg te blijven, denken ze gelijk 2 keer na.

 72. 106

  Remigranten, dat zijn die types die eerst met veel misbaar nederland verlaten omdat ze denken dat ze het elders beter hebben, vervolgens daar de rechtse bal uithangen die de mond volhebben van ‘keihard aanpakken’ en hoe hard ze wel niet gewerkt hebben terwijl ze in het buitenland de hele tijd op hun reet zitten, ‘want daar hebben ze recht op’, en dan als het geld op is terugkomen naar nederland?

  Niks remigreren. Niks 1000 euro opstartbonus. Gewoon aantonen of je een positieve bijdrage kunt leveren aan nederland. En alleen maar kankeren en PVV stemmen is dat niet.

 73. 107

  Je moet bij deze groep denk ik voornamelijk denken aan buitenlandse werknemers van multinationals. Voor multinationals geldt een gunstiger regime. Zij kunnen mensen -onder bepaalde voorwaarden- overplaatsen zonder toets op de Europese arbeidsmarkt.

 74. 108

  Hehe ben het helemaal met je eens Gronk, als het tenminste waar was. Wat bedoel je precies met veel misbaar Nederland verlaten? Hoe doe je dat? En zeg je nu dat remigranten kankeren en PVV stemmen? Is dat aan te tonen?

 75. 109

  Ook belangrijk, remigranten hebben misschien wel decennialang belasting in Nederland betaald maar hebben geen enkele rechten, behalve om te stemmen. Niemand behartigt de belangen van deze groep van 500,000 stemgerechtigden, terwijl ze in ieder geval vooralsnog niet uit de staatsruif eten en mogelijk inderdaad een goede bijdrage zouden kunnen leveren. Zeker als ze in het buitenland kapitaal zelf hebben opgebouwd, zouden ze kunnen helpen om een extra impuls aan de woningmarkt te geven nu de prijzen laag zijn. Vraag daarbij om werkgeversverklaringen, inkomensoverzichten. Je zou kunnen denken aan extra hulp bij bemiddeling van dat proces, zoeken van eenwoning. Misschien iets voor makelaars om als extra service aan te bieden.

 76. 110

  ‘remigranten hebben misschien wel decennialang belasting betaald’

  So fucking what? Je betaald op moment X belastingen, en op moment X (als je in nederland woont) geniet je daar de vruchten van. En that’s it. Ik zie niet waarom dat een eeuwigdurende verplichting schept als je niet meer in nederland woont en ook geen nederlandse belastingen betaald.

  Het zou een ander verhaal zijn als je door je werkgever in het buitenland gedetacheerd bent maar gewoon nederlandse inkomstenbelasting betaald. Maar ik zie niet waarom we voor remigranten allerlei fantastische regelingen en vangnetconstructies moeten bedenken. Als zoiets gebeurt voor polen, turken of marokkanen dan lopen de reaguurpanelen van GS en de telegraaf ook vol.

  als het tenminste waar was

  Het is waar. Wel even een nuancering: de ergste gevallen zijn vijftig/zestigplussers. Bron: vrienden die geemigreerd zijn naar portugal en spanje, en de pensionado’s daar kotsbeu zijn vanwege hun rechtse borrelpraat en gekanker op de jeugd ‘die te lui is om te werken’. Terwijl ze zelf van een uitkering rondkomen en niet weten wat voor onzin ze hun geld nu weer uit moeten geven. Maar daar hebben ze recht op, op dat geld. Want zij hebben wel hard gebikkeld. Tot hun vijftigste, en daarna wisten ze zichzelf d’r uit te weaselen met een mooie regeling.

  Dat soort types mogen van mij verrekken. Die uitzuigers hebben lang genoeg geprofiteerd, verkankeren de maatschappij maar, en leveren geen enkele nuttige bijdrage (buiten dan dat ze consumeren, maar pfah, dat kan ik ook).

 77. 111

  Klinkt nieuw voor mij, interessant. Ik dacht meer aan hoogopgeleiden met geld om ze een belastingvoordeel te gevenals ze een huis kopen bijvoorbeeld, maar daar uiteraard wel gewoon aan een aantal voorwaarden zouden moeten voldoen. Hoe kun je ergens op je vijftigste stoppen met werken dan op pensieon? Nooit van gehoord behalve in het leger geloof ik met 55 jaar?

 78. 113

  Ooit gehoord van wachtgeld?

  Daarnaast: van een WAO-uitkering kun je ook prima rondkomen in een land als Portugal of een echt derdewereldland. Goeie zaak dus dat Kamp (toch ook een rechtse bal) de uitkeringen laat onderwerpen aan het woonlandbeginsel. Enige jammere is dat ie de AOW er niet onder laat vallen…

 79. 115

  Geen manieren geleerd? Nooit een vraag beantwoorden met een wedervraag. Dus, nogmaals: op grond waarvan verdienen ‘remigranten’ van nederlandse herkomst allerlei voorrechten zoals belastingvoordelen?

 80. 116

  “Dus, nogmaals: op grond waarvan verdienen ‘remigranten’ van nederlandse herkomst allerlei voorrechten zoals belastingvoordelen?”

  In zulks geval dat het in het belang van Nederland zelf zou zijn natuurlijk, dat probeer ik de hele tijd al uit te leggen.

  Of je nou woningbezitters, werkelozen, immigranten, buistandsgerechtigden, ouders, oudenvan dagen en slecht ter been zijnde mensen ondersteunt, of mensen die potentieel iets daadwerkelijk toevoegen aan de samenleving. Zoals als brain-and capital gain dus, zelfde als voor buitenlandse kenniswerkers.

  Voorbeeld. Iemand vertrekt op 23 jarige leeftijd naar Amerika en is nu professor aan het MIT, of heeft 10 jaar lang als piloot in Azie gevlogen.

  Mensen die, als ze naar Nederland zouden terugkomen, geld mee brengen en en met bewezen werkhistorie daadwerkelijk netto iets toe zouden kunnen voegen.

  Ik snap niet waarom er altijd van het negatieve wordt uitgegaan, daar kun je nu juist voorwaarden voor opleggen. Zo profiteer je als land mee op internationaal gebied en op de hoeveelheid kaptiaal wat op de lokale markt aanwezig is, terwijl mensen ook gewoon weer ‘thuis kunnen komen’.

  Je zou ze inieder geval niet, zoals nu, met een boete om de oren moeten slaan omdat ze zich 20 jaar gelden niet hebben uitgeschreven, en er een ronduit negatief beeld rondom remigranten en ‘hangende pootjes’ schijnt te bestan. Die moet je er wel tussen uit filteren natuurlijk, maar zelfs dan, waarom zouden die geen recht hebben op iets van ondersteuning als ze Nederlander zijn? Zonder hulp aan hun lot overlaten dus?

  Wat betekent het dan nog om Nederlander te wijn als je niet eens meer welkom bent in eigen land? Speelt er ook niet zoeits rondom andere remigranten?

  Begrijp me goed, ik zeg alleen dat er voor deze aanzienlijke groep van 700,000 mensen geen enkele regelingen bestaan, en dat is gezien de immigratiewetten nogal opvallend. Bovendien zijn 500,000 daarvan stemgerechtigd, dus daar liggen potentieel electorale kansen (waar kan ik het daadwerkelijk bewijs vinden dat dat allemaal PVV stemmers zouden zijn?)

  Je zou zeggen, in tijden van crisis, even met zijn allen de schouders onder die economie zetten, nieuwe bedrijven opzetten, kansen benutten die er ook in crisis tijd altijd zijn, maar waar wel vaak doorzetters voor nodig zijn. Kortom, ik zou Nederlands talent scouten in het buitenland, in het belang van Nederland zelf. Maar goed, als dat WAO-ers zijn met bestaande uitkeringen dan is dat daar niet voor bedoeld nee.

  Ik denk alleen dat hier de kennis en kunde van Nederlanders in den vreemde een beetje wordt onderschat.

  Het CDA en de VVD schijnen er in ieder geval nog wel oog voor te hebben:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3254248/2012/05/11/Wij-Nederlanders-in-het-buitenland-zijn-ook-het-landsbelang.dhtml

 81. 117

  Hoe komt de V0lkskrant aan 850,000?

  “Tijdens deze campagne werd een ander groot pijnpunt van de naar schatting 850.000 Nederlanders in het buitenland duidelijk. Het mógen stemmen betekent nog lang niet altijd dat je ook kúnt stemmen: door gebrek aan tijd om alle vereiste documenten in huis te krijgen, door slecht functionerende postdiensten en door onvolledige of te late informatie vanuit de overheid worden Nederlanders in het buitenland vaak geconfronteerd met een thuisdemocratie die hen niet binnenlaat. Dit is met name het geval bij het vallen van een kabinet waar snel verkiezingen moeten volgen.”

 82. 118

  Als dat getal van de Volkskrant zou kloppen, zouden 850,000 Nederlanders in het buitenland over een periode van 50 jaar gemiddeld 17,000 Nederlanders per jaar moeten vertrekken.

  Als het daadwerkelijk 13,000 Nederlanders gemiddeld per jaar zijn die NETTO vertrekken, zou dat over een periode van ruim 65 jaar moeten zijn om tot zo’n aantal te komen. Er worden natuurlijk ook kinderen van Nederlanders geboren in het buitenland.

  Vermoed dat het getal in de Volkskrant incorrect is.

 83. 119

  En Gronk, jouw manieren zijn niet noodzakelijkerwijs de mijne. Dat wil niet zeggen dat ik geen manieren heb, het wil enkel zeggen dat jij blijkbaar aanstoot neemt aan iets wat ik geschreven hebt. Dat lijkt aan een verschillend beeld te liggen dat jij en ik van zowel emigranten als potentiele remigranten hebben. Daar kan ik verder niets aan doen, sorry. Soms moet je eenmaal enigzins chargeren om een punt te maken als je gehoord wil worden. Zeker op internet waar je met een overvloed aan informatie word overspoeld waarvan je weet dat iets niet correct is. Ik maak me dan altijd druk om dan in ieder geval om te beginnen de cijfers op een rijtje te zetten en te hebben voordat ik een beslissing neem.

 84. 120

  Het is wat dat betreft vanuit het buitenland steeds leuker op via internet huizen in nederland te kijken, ik zou er zomaar eentje contant zou kunnen kopen. Maar waarom zou ik als de prijzen nog verder omlaag gaan als iedereen je met de nek aankijkt en groen ziet van jaloezie? Wel meteen even 1,2% vermogensbelasting aftikken natuurlijk vanf dag 1.

  Geef ze, bijvoorbeeld, als ze 12 jaar weg zijn geweest, het eerste jaar vrijstelling van vermogensbelasting zodat ze eerst kunnen huren en dan pas een beetje leuk huis uitzoeken. Scheelt toch weer en kost de belastingbetaler niets extra’s.

 85. 122

  In de VS hebben ze aardig laten zien dat ‘trickle down’ niet werkt, en dat -naast dat het de inkomensongelijkheid vergroot- er alleen maar voor zorgt dat de 0.1% *nog veel meer* belastingvrijstellingen wil.

  Daarnaast, al die ‘briljante hoogopgeleide emigranten’ keren echt niet terug naar het kneuterige nederland. Waarom zouden ze? Met name in de VS hebben ze veel betere mogelijkheden — zolang het goed gaat.

  Wat komt d’r dan wel terug? Degenen die het niet redden, de kneuzen met een grote bek die ontdekken dat het gras elders echt niet groener is (en als dat wel het geval is, dan ontdekken ze ook waarom dat gras zoveel groener is– stront is prima bemesting), en de lui die niet kunnen aarden omdat ze toch teveel nederlander zijn. Tsja, jammer, moet je maar met je billen op de blaren zitten. Eigen verantwoordelijk, of is die d’r alleen voor anderen?

 86. 123

  Je klinkt jaloers Gronk. En boos ook op mensen die het lef hebben te emigreren. Zit er een hoop frustratie daar bij je?

  Ik wil eerst wel eens wat bewijzen zien want vooralsnog zijn het je eigen vooroordelen die je daar opsomt. Het is een bepaald beeld dat je schetst maar niet onderbouwd met cijfers, dus kan ik het niet voor waar aannemen.

  Ik begrijp hieruit dat jij zowel emigratie als remigratie kwalijke zaken vindt. Wat zegt dat over jou?

 87. 124

  … het is alles niet zo negatief. Heel regelmatig word er enthousiast gereageerd op emigratieplannen, uit onverwachte hoeken. Een grote stimulans voor lef en doorzettingsvermogen, en nieuwe vrienden en connecties. Komt allemaal goed

 88. 125

  Hoogopgeleiden hebben toch al een belastingvoordeel als ze een huis kopen? Ze krijgen hypotheekrenteaftrek.
  Als jij, zoals ik hier ook ergens lees, een huis cash kan kopen, dan denk ik dat je geen extra voordeeltjes naast het HRA-voordeel hoeft te hebben.

  Overigens, de jaren na je 18e die je uitgeschreven uit het GBA hebt doorgebracht worden in mindering gebracht op je aow, wist je dat? En dat geldt ook als je wel nog belasting in Nederland betaalt…

 89. 126

  “Bovendien zijn 500,000 daarvan stemgerechtigd, dus daar liggen potentieel electorale kansen (waar kan ik het daadwerkelijk bewijs vinden dat dat allemaal PVV stemmers zouden zijn?)”

  Eerder VVD, want “ze” hebben geld.