Migratieonzin van Bolkestein

ANALYSE - Frits Bolkestein mag ook schrijven op de nieuwe website Jalta. Hij mocht zelfs de aftrap verrichten. In een artikel getiteld ‘De volgende 35 jaar massaimmigratie’, voorspelt hij ons heel veel rampspoed. ‘Ze komen er aan’, kan je het samenvatten. En met ze bedoelt hij de Afrikanen. Tijd voor een fact check.

Bolkestein schrijft:

Tussen de jaren 2000 en 2100 daalt het Europese deel van de wereld-bevolking van 12 tot 6%; dat van Afrika stijgt van 13 tot 25%. Tussen 2000 en 2050 zal de bevolking van Afrika naar verwachting meer dan verdubbelen, van 800 miljoen tot 1,8 miljard. […]

Stel dat de immigratie aanhoudt op het huidige peil voor de langere termijn, voor de komende 35 jaar bijvoorbeeld, tot 2050. Welke gevolgen zal dat voor Nederland hebben ? Is er in Den Haag iemand die zich daarmee bezighoudt?

We pakken de nieuwste cijfers van het CBS erbij.

Massa-immigratie 1
Bron: CBS

De immigratie bedroeg over het jaar september 2013 tot en met augustus 2014 12.800 en de emigratie van eerst egeneratie allochtonen uit Afrika was 8.400. De netto-immigratie bedroeg dus 4.400. Is dat het nu?

Let wel dit zijn cijfers van heel Afrika dus inclusief de zo gevreesde Marokkanen.

OK, we hebben inderdaad een aantal Eritreeërs gehad eind april en begin mei dit jaar. Die staan nog niet als immigrant genoteerd. Daarom de asielaanvragen van het afgelopen jaar.

Massa-immigratie 2
Bron: CBS

Er waren 7.700 asielaanvragen uit Afrika, waarvan bijna de helft in april en mei van dit jaar. Sindsdien is dit aantal sterk gedaald en in augustus waren het er nog 190. Is dit nu de rampspoed? Het toont aan dat je in ieder geval niet moet kijken naar de ontwikkeling van een paar weken.

Bolkestein is ook degene van de uitspraak gedaan in 2005 in Buitenhof dat binnen tien jaar Amsterdam voor meer dan de helft moslim zou zijn.

Begin deze maand nog kwam het CBS met cijfers waaruit blijkt dat slechts een 11% van de volwassen bevolking in Amsterdam moslim is. Een hele goede voorspeller die Bolkestein. Zie ook dit artikel over de massa-immigratie uit moslimlanden.

Hoe was de ontwikkeling van het aantal Afrikanen de afgelopen jaren?

Massa-immigratie 3

Bron: CBS

Gemiddeld 1.300 per jaar was de toename van de eerste generatie Afrikanen de afgelopen tien jaar. Inclusief de gevreesde Marokkanen!

En vanuit Noord-Afrika? Al jaren wordt voorspeld een tsunami uit Afrika. Ik heb daar vier jaar geleden al een artikel over geschreven. En zie ook hier en hier.

Onheilsprofeten als Bolkestein hebben we al genoeg in dit land. Bolkestein beroept zich in zijn verhaal op andere commentatoren. Dat is inderdaad het probleem: wij hebben in Nederland veel te veel commentatoren die elkaar veel te veel napraten en zelf maar weinig onderzoek doen.

En dan moet je ook nog betalen voor deel 2 van Bolkesteins artikel. Niet dus.

Reacties (30)

#1 AltJohan

@FvD: het is misleidend om je in jouw grafiekje te beperken tot de eerste generatiemigranten. Alsof de latere generaties niet bestaan en geen invloed hebben.

Voor de rest bagatelliseer je altijd de cumulatieve effecten van migratie. Als er minder migranten binnenkomen, dat betekent niet dat ‘oude’ problemen met eerdere migranten ook automatisch minder worden.

 • Volgende discussie
#2 Sasha Berkman

We hebben als land uberhaupt veel meer last van de religie van de vrije markt en van rechtse leugenaars als Bolkenstein en Wilders dan van migranten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

@1: Daar gaat het in dit artikel niet om.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JANC

@1: Is de uitspraak uit 2005 dan waarheid geworden? Is er in Amsterdam een bevolkingsaandeel van meer dan 50% van Marokkanen? Is de uitspraak dat er de helft minder Europeanen zullen zijn en een verdubbeling van het aantal Afrikanen waar? Daar ging het om.

Je hebt het over de “problemen”, terwijl de insteek van de auteur is dat dat met de massaimmigratie wel meevalt. En direct is dit topic al ontspoord in de eerste reactie (niet dat er geen kritische kanttekenening geplaatst kunnen worden. Ik vind je opmerking over 2e generatie immigranten wel interessant. Welicht dat dat in een reactie of een tweede artikel ook meegenomen kan worden, zodat ook die kritiek in de prullenbak kan)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Flip van Dyke

Als je @1 nu even kan aangeven waar Bolkestein het in zijn artikel over de 2e generatie heeft dan kan ik daar op reageren.

Het verhaal van Bolkestein ging over de toestroom die we uit Afrika kunnen verwachten. Daarbij zegt hij dat we maar hoeven te kijken naar de aantallen die we het afgelopen jaar hebben binnengekregen. Ik toon in het artikel aan dat dat wel meevalt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Vipsania Agrippina maior

wij hebben in Nederland veel te veel commentatoren die elkaar veel te veel napraten en zelf maar weinig onderzoek doen.

Terechte conclusie.

Even off-topic want dit is toch verder niet interessant (want meteen afgestraft door feiten): maar niets, niet even een linkje, op Sargasso over het afgeblazen referendum in Catalonië? :(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Henk van S tot S

Interessant:
Gaat incasso nu ook nog aandacht besteden aan de erupties van een dementerende VVD-er??? ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pedro

mensen geloven tegenwoordig maar al te graag wat met hun mening overeenkomt. Nagaan of checken dat het klopt is er niet meer bij. Vroeger mochten we dat vooroordelen noemen. Of dat nu nog mag, weet ik niet. We moeten tegenwoordig zo enorm op onze woorden letten, want voor je het weet zitten we weer in een discussie of je iets wel of niet mag zeggen. Gek genoeg blijft het onderwerp dan meestal buiten schot… het onderwerp waarin dingen gezegd worden, waar vroeger nog wel kritiek op geuit mocht worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@4: Denk er eens over na, dan zie je meteen in dat die erbij betrekken alleen maar nieuwe beschuldigingen van de johans in deze wereld oplevert. Tweede generatie allochtonen kunnen namelijk alleen een negatief migratiesaldo hebben (ze zijn immers al in Nederland geboren) en zullen dus in de sommetje de getallen alleen nog maar naar beneden veranderen, waarop Flip van manipulatie beschuldigd zal worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 JANC

@9: oftewel wat je ook doet, je doet het fout.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Flip van Dyke

@ 9 en 10 geheel juist.

Overigens is het artikel op mijn site uitgebreider.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Anna

Geweldig, we hebben in ons Nederland adressen waar onze asielzoekers ondergebracht kunnen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Folkward

@9 Dat dacht ik dus ook. Maar wat #1 eigenlijk aan wil stippen, en volgens mij Bolkestein eigenlijk ook is de ‘verafrikanisering’ (of culturele verschuiving, of zoiets) van ‘Rijk’ Europa (Nederland, Duitsland, Zweden). En daarvoor zijn de tweede/derde generatie allochtonen wel van enig belang. En dan kunnen er dus wel verschillende problemen zijn (‘de cumulatieve effecten van migratie’), afhankelijk van een shitload variabelen: geboortecijfer, interculturele relaties… etc.

Dat #1 dat niet noemt, kan ik begrijpen (‘Natuurlijk gaat het daarover, dat is toch juist de centrale vraag in het stuk?! Kunnen jullie begrijpend lezen of niet?”) Bolkestein stelt die vraag -omwonden- wel: “Stel dat de immigratie op het huidige peil aanhoudt tot 2050. Welke gevolgen heeft dat dan voor ons land?”, maar door veel met cijfers te komen, blijft de vraag die hij eigenlijk stelt op de achtergrond: “Welke [culturele] gevolgen heeft dat dan voor ons land.”

Enerzijds zeg ik: het is zeker een paniekverhaaltje. Wat bedoeld is als ‘pakkende kop’, wordt gebruikt als leeshandleiding voor de rest van het stuk. Anderzijds: ik denk zeker dat het een valide vraag is hoe culturele en religieuze diversiteit zich in de komende 35 jaar ontwikkelt in de EU/Nederland (al dan niet door invloed van migratie) en hoe we daarmee omgaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 AltJohan

Migratie kan heel lang doorwerken, dat is het punt. De reis die een gastarbeider in de jaren ’60 gemaakt heeft naar ons land, die werkt nu vaak nog door op de maatschappij.

Dan hebben we nog Fort Europa. We hebben in het verleden akkoorden gesloten met discutabele dictators (e.g. Gadaffi) om mensen in godsnaam maar daar te houden.

Mensen worden gesmokkeld op gammele bootjes via de Middellandse zee. Duizenden mensen zijn al verdronken. De drama’s die gebeuren geven aan hoe enorm de druk is op de grenzen. Vergeet ook niet de morele druk die de drama’s opleveren voor ons (Europeanen).

Dramatische instabiliteit in landen in Afrika en Midden oosten (Arabische lente, of misschien tegenwoordig Arabische winter.)

De verschillen in geboortecijfer tussen Europa en Afrika de komende 35 jaar blijft fenomenaal. Het is dus logisch om te denken dat de druk op de Fort Europa hoog zal blijven *

* http://en.wikipedia.org/wiki/Projections_of_population_growth

Samenvattend zeg ik dat het migratiedossier veel dramatische kanten heeft. En ik vind de valt-wel-mee houding raar.

Folkward heeft het over “paniekverhaaltje”. Ik voel me een beetje als de “gelovige” tussen de sceptici hier op Sargasso. Dit keer niet tussen de klimaatsceptici.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Henk van S tot S

@14:
Aardig verhaaltje.

Maar m.i. heeft het helemaal niets te maken met het fietsverhaal, c.q. foute cijfers, van Buolkestein ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 AltJohan

@15: Wat ik zeg is dat als Bolkestein in 2005 een fout maakt (zijn 50% slaat waarschijnlijk ergens anders op*) , dat daarmee niet het hele migratiedossier weggebagitialisereerd kan worden. Zo gemakkelijk gaat het niet.

* http://www.telegraaf.nl/binnenland/20282472/__A_dam__helft_allochtoon__.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Flip van Dyke

@16 Waarom heeft hij dat dan nooit hersteld? Het heeft tot op de dag van vandaag een (belangrijke) rol gespeeld. Hoe vaak ik wel niet dat verhaal heb moeten weerspreken. Ik heb er zelfs een apart artikel aan gewijd.
Als hij de allochtonen bedoelde dan is het toch wel merkwaardig omdat hij zelf in Amsterdam woont en een (2e generatie) allochtoon is.

Het migratiedossier hoeft niet te worden weggebagitaliseerd te worden, maar de vraag rijst wel of Bolkestein wel de juiste persoon is om daarover te schrijven omdat hij blijkbaar niet weet waar hij over praat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Flip van Dyke

De discussie begint nu echt interessant te worden, maar ik heb even geen tijd. Er zijn namelijk kersverse cijfers over het aantal asielzoekers binnen. Heb al een nieuw blogje geschreven, maar ga nog verder met analyse.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 pedro

@14:

De drama’s die gebeuren geven aan hoe enorm de druk is op de grenzen. Vergeet ook niet de morele druk die de drama’s opleveren voor ons (Europeanen)

Je mag ook wel eens denken aan de drama’s, die veroorzaken dat die mensen in die bootjes stappen. We zullen die situatie dáár op moeten lossen, als we de druk op ‘onze’ grenzen willen verlichten. Dan helpt het niet om huilverhaaltjes op te hangen over al die immigranten, die ‘onze’ cultuur komen bedreigen. De meeste van die mensen zouden graag in eigen land en de plaatselijke cultuur daar een menswaardig bestaan op bouwen. Als dat daar gerealiseerd wordt, komen ze niet hierheen.

Daarnaast kan over de aantallen gediscussieerd worden, die binnen komen (enkele duizenden per jaar is niet echt van grote invloed). Het grootste probleem dat we hebben is veroorzaakt door de grote groep, die we in de jaren 60 binnen gehaald hebben voor onze werkgevers, en de afspraken, die met de herkomstlanden zijn gemaakt (stem geen VVD of CDA als u dat af wil straffen dus). Voor die groep geldt echter dat we zullen moeten accepteren dat zij deel uitmaken van onze gezamenlijke samenleving, en dat zij dus onderdeel van onze cultuur zijn.

“Ze komen er aan”? Ja, wanneer we ons weer in ons eigen fort terug trekken en Afrika aan zijn lot overlaten, dan mogen we daar op rekenen. Ik constateer dat Bolk weer allerlei problemen benoemt, maar geen enkele oplossing biedt, behalve het tussen de regels door geroepen ‘grenzen dicht’. Gek genoeg constateert hij in zijn artikeltje nog wel, dat de welvaart in een aantal Afrikaanse landen toe neemt, dank zij Chinese investeringen, maar op een of andere manier en zonder enig feitenmateriaal aan te dragen, weet hij dat in een grotere stroom immigranten te vertalen. Maar OK, dat hoort nu eenmaal bij zijn ideologie, dat ontwikkelingshulp (investeren in andere landen dus) niet helpt, dus geeft ie daar maar een draai aan. Een mening, die niet met feiten ondersteund wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 ed

CBS : Afgelopen maand september 2014 is het aantal asielzoekers flink gestegen ( 2.910 in 1 maand en met een totaal van nu 23.835 per jaar).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 pedro

@20: Wat wil je zeggen Ed? Je hebt toch vast wel een argument, of kom je alleen maar een beetje stemming maken?

BTW: Het gaat niet over asielzoekers hier, en het aantal asielzoekers is hoger dan het aantal dat asiel krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 JANC

@20: Het ging toch erover dat Bolkestijn meende dat we in 2050 als blanken “ausradiert” zijn en dat de “soewarten” in de meerderheid komen en dat dat niet eerlijk is (a la Calimero). Een toename in asielzoekers in september zegt niets over de toename over een periode van 35 jaar, zeker niet of die zo “dramatisch” is als Bolkestijn schrijft. Bovendien, als we het “Afrikanen”-thema van zijn betoog aanhouden moeten we alle niet-Afrikanen uit jouw cijfers halen, dus alle uit Syrië moeten uit de cijfers. Zien we dan nog zo’n toename? En wat zegt het naakte feit dat er meer asielzoekers waren? Niets. Maar dat komt in het nieuws, niet dat er daarna veel minder asielzoekers komen (zoals na april/mei) zodat de indruk blijft dat we overspoelt worden terwijl de realiteit anders uitziet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 AltJohan

@pedro: Dat zijn natuurlijk chantage-methoden, ppur en alleen om meer ontwikkelingssamenwerkings-gelden vrij te maken.

Zo van: ” geef de Afrikanen geld, anders komen ze het hier halen.”

De geld-buidels in Europa zijn niet oneindig. We kunnen niet een steeds grotere bevolking van Afrika onderhouden via ontwikkelingssamenwerking.

Vraag me ook af hoe effectief dat zal zijn om de ‘migratiestromen’ tegen te houden.

Waarschijnlijk zal de tolerantie in Europa voor ongenodigde gasten steeds verder afnemen, net zolang tot er een nieuw evenwicht ontstaat, waarbij er evenveel immigratie als remigratie zal zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 su

@23 Het is jammer dat wij zuurrechtsen niet kunnen laten beleven hoe het is om je leven niet meer zeker te zijn en opgejaagd te worden om vervolgens bij degenen waar ze hun heil zoeken te worden behandeld als paria’s en criminelen. Al vraag ik mij af of ze dan alsnog inzien hoe onmenselijk hun standpunten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Folkward

@23 Ik denk niet dat pedro per se de oplossing aanhangt: we lossen het probleem daarop door er via ontwikkelingssamenwerking geld tegen aan te komen. Dat lijkt me een misrepresentatie. Er is een heel scala aan politieke en economische opties waardoor de situatie ‘daar’ beter wordt. (Bijvoorbeeld handelsbarrières slechten, ‘eigen’ (landbouw)subsidies korten, waardoor landbouwproducten van elders zowel daar als hier competitiever worden.)

Waarschijnlijk zal de tolerantie in Europa voor ongenodigde gasten steeds verder afnemen, net zolang tot er een nieuw evenwicht ontstaat, waarbij er evenveel immigratie als remigratie zal zijn.

Laat ik dit maar op de best mogelijk bedoelende manier interpreteren. En dat is wat ik -op een andere manier- wel even bespreekbaar wil maken: Hoe gaan we (Nederland/EU/Westen) om met een toenemende culturele, etnische en religieuze diversiteit? “Is er in Den Haag (/Brussel) iemand die zich daarmee bezig houdt?”

Gaan we groepen segregeren (wat in de VS tot op zekere hoogte lijkt te gebeuren)? Of is het huidige beleid bestendig genoeg (lijkt me niet, met enerzijds de Gouden Dageraad, anderzijds joden pesten en Sharia4BE groeperingen)? Moet we aandringen op culturele assimilatie (Dit is Sinterklaas en Zwarte Piet. HOUD VAN HEN!)? Of moeten we maar gewoon tegen (het rechtse deel van) de bevolking zeggen: ‘Mond houden, je zegt dat vroeger alles beter was, maar dat zal je altijd blijven roepen, dus dat is geen argument’? Of moet de deur op slot? Of moeten we, om #23 even te vervormen, Nederland zo onaantrekkelijk maken, dat niemand er wil wonen, behalve de mensen die er worden geboren?

Wat Bolkestein met zijn cijfertjes -volgens mij- aan wil tonen, is dat die ‘witte’ jaren 50 nooit meer terugkomen: noch de kleur, noch de ‘joods-christelijke-humanistische’ monocultuur. Nooit meer alleen bruine bonen en aardappels op tafel, soms ook eens pizza, pasta, chinees, couscous, döner kebab of roti. We vinden dat -als samenleving- ergens wel erg (gezien de vele fricties). Hoe voorkomen we meer van die fricties? Hoe voorkomen we dat Nederland in 2050 een schizofreen land is, waarbij de samenleving is ontwricht, omdat we niet meer met elkaar kunnen communiceren vanwege zulke uiteenlopende culturele achtergronden?

Alarmistisch? Een beetje wel. Maar niet te veel om op voorhand al te zeggen: dat is belachelijk, daar moet je niet eens over nadenken. (Immers, heeft een stijgende zeespiegel, en andere klimaatproblemen, ook niet een enorme vluchtelingenproblematiek tot gevolg?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 pedro

@23: ik denk niet dat de Afrikaan die 1000 euro heeft betaald om in een gammel bootje te proberen Lampedusa te bereiken aan chantage heeft gedacht, om op die manier meer ontwikkelingsgeld los te peuteren. En dat moet het toch zijn, als je van chantage wil spreken?

Daarnaast hoef je je niet alleen op ontwikkelingssamenwerking te focussen hoor. Ik noemde dat tussen haakjes al investeringen. We kunnen dus ook gewoon net als de Chinezen gaan investeren in die landen en op die manier de welvaart daar omhoog helpen. Dat is de enige manier om er voor te zorgen, dat individuele mensen uit die contreien niet naar Europa, of de VS zullen proberen te ontsnappen, om een beter leven te krijgen.

Btw: ik gaf alleen aan dat ik vermoed dat de ontwikkelingssamenwerking het punt is waarop Bolkestein doelt, wanneer hij liever over gesloten grenzen praat dan over investeringen in Afrika. Het is Bolkestein, die de boude bewering doet, dat als die mensen rijker worden, ze meer naar Europa zullen trekken, omdat ze het dan kunnen betalen. Zonder enig bewijs, en volgens mij ook klinkklare nonsens. Kijk maar naar Nederland… In de jaren 50 waren we heel arm, en hele volksstammen zijn naar andere landen gegaan om daar een beter leven op te bouwen. Toen we het wat beter kregen, gingen er veel minder mensen weg. En dat is ook logisch ook. Als je het thuis goed hebt, ga je niet naar een buitenland om daar een onzekere toekomst tegemoet te gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 AltJohan

@pedro: Door het betalen aan criminele smokkelaars houden ze de smokkel wel in stand. Ze huren criminelen in om via de achterdeur Europa binnen te komen. De ” investering” van de oversteek wil men in Europa weer terugverdienen.

ik snap de beweegredenen van de vluchtelingen, maar onze gastvrijheid is begrensd. De politieke reuring van de laatste 13 jaar laat volgens mij zien dat die gastvrijheid “overstretcht” is.

Nederlanders staan sowieso niet bekend om hun gastvrijheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 JANC

Nederlanders staan sowieso niet bekend om hun gastvrijheid.

lijkt me dan niet een reden om niet gastvrij te zijn, eerder het tegenovergestelde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Flip van Dyke

Aan mijn nieuwste artikel, gelinkt @18, heb ik toegevoegd een stukje over de herkomstlanden van asielzoekers.

Opvallend is dat geen land uit Noord-Afrika voorkomt in de top-15. Dat was de afgelopen jaren telkens niet het geval ondanks de moslimbroederschap en nu de grote problemen in Libië.
Alleen uit Syrië komen vluchtelingen.
Uit de rest van Afrika komen nauwelijks mensen en dat is nu juist datgene dat ik zo zwak vindt in het betoog van Bolkestein.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Flip van Dyke

In dit prima artikel van Asha ten Broeke wordt ook de kachel aangemaakt met Sommer die dezelfde onzin beweerde.

 • Vorige discussie