Migratie 2013: Polen aan kop. Turken sluiten de rij

ANALYSE - Netto was de immigratie van allochtonen (eerste en tweede generatie) 25.505 mensen in 2013. Polen zorgden voor meer dan een derde van dat aantal en Turken zorgden juist voor een verlaging van netto migratiesaldo.

De netto-immigratie uit alleen Polen in 2013 was groter dan die van alle 47 moslimlanden bij elkaar.

Dit artikel geeft inzicht in het netto aantal immigranten, verdeeld naar zowel herkomstgroep als continent. En daarnaast naar eerste en tweede generatie.

In figuur 1 staan de grote herkomstgroepen en de continenten waar deze vandaan komen. De netto-immigratie van autochtonen en de totalen van westerse en niet-westerse tweede generatie-allochtonen heb ik in mijn laatste artikel uitgebreid behandeld.

Netto kwamen er 35.073 allochtonen van de eerste generatie erbij door migratie. Daarvan was ruim een derde (12.912) niet-westers en 22.161 westers. Het is verder logisch dat er meer tweede generatie-allochtonen ons land verlaten dan dat er komen, want die generatie is per definitie in Nederland geboren. Het migratiesaldo van die groep is -9.568 en daaraan heeft voor meer dan twee derde de niet-westerse tweede generatie bijgedragen.

Aan het totale (positieve) saldo van 25.505 allochtonen hebben westerse allochtonen voor driekwart (19.162) bijgedragen.

t_1
 
De netto immigratie van de eerste generatie uit Afrika was 3.901. Ik heb meerdere artikelen geschreven over de migratie uit Afrika en wat enkele prominenten (Scheffer, Bolkestein) en charlatan Niemöller daarover schreven, zodat ik kan volstaan met de constatering dat er nog steeds geen sprake is van een ’tsunami’ en dat de voorlopige cijfers van dit jaar, alhoewel er wel sprake is van een stijging (Eritreeërs), dat ook niet laten zien. Er vertrokken netto 1.869 tweede generatie-allochtonen en dat geeft 2.032 als eindresultaat.

Het leeuwendeel (21.556, 60%) van de netto-immigratie van de eerste generatie komt uit Europa en daarvan komt meer dan 90% (19.687) uit de EU.

De 47 moslimlanden hebben netto voor 6.773 meer eerste generatie-allochtonen gezorgd en de emigratie van de tweede generatie was 4.369 hoger dan de immigratie. Dat resulteert in een migratiesaldo van 2.404. In 2012 was het saldo nog negatief en dit jaar zal het waarschijnlijk flink stijgen (Syrië).

De landen

Ik heb overzichten gemaakt van de top tien van landen van de meeste netto-immigranten van de eerste generatie, tweede generatie en totaal. Bij het overzicht van de tweede generatie juist van de meeste vertrekkers.

Tabel 2 is gesorteerd op de eerste generatie:

t_2
 
Bij de tien landen met het hoogste migratiesaldo van de eerste generatie staat Polen met een straatlengte voorsprong op kop: 9.856 netto-immigranten van de eerste generatie en dat is ruim een kwart van de totale immigratie. Polen levert dus meer netto-immigranten dan alle 47 moslimlanden bij elkaar. De plaatsen zeven tot en met tien worden ook ingenomen door EU-landen. Opvallend is dat het landen zijn uit de oude EU. Polen is het enige Oost-Europese land.

Somalië en Syrië zijn de enige twee landen waarvan de immigranten voor het allergrootste deel bestaat uit asielzoekers. Het zijn ook de enige moslimlanden in het rijtje. Van de vier grootste niet-westerse groepen in ons land (Marokko, Antillen, Suriname en Turkije) vinden we de laatste drie in de top vijf van landen met een negatief migratiesaldo. Turkije staat op één. Netto is 0,2% van de eerste generatie vertrokken. Het land dat ontbreekt in de tabel is Marokko. Dat land komen we wel tegen in tabel 3.

Tweede generatie

t_3
 
Deze tabel heb ik gesorteerd op het hoogste aantal nettovertrekkers van de tweede generatie. Ver bovenaan staat Turkije met 1.925 meer emigranten dan dat er mensen terugkomen. De grote vier nemen de vier eerste plaatsen in; en dat is gezien hun omvang ook logisch, maar Turkije springt er echt bovenuit met een netto-immigratie -1.925. Dat is 1% van de populatie. Bij autochtonen is dat minder dan 0,1%. Zie ook mijn vorige artikel.

De eerste en tweede generatie bij elkaar geteld geeft het totaal.

Totaal

t_4
 
In figuur vier voor de volledigheid de som van eerste en tweede generatie en daarin staat natuurlijk Polen bovenaan en Turkije helemaal onderaan.

Totaal heeft de migratie voor 19.103 (0,12%) bijgedragen aan de bevolkingsgroei. Dat is dan het resultaat van een totale immigratie van 164.772 (een record) en een emigratie van 145.669 (ook een record). Het uiteindelijke saldo is zeker geen record. In het jaar 2.000 was het bijvoorbeeld 53.873.

Bron: CBS

Bevolkingsontwikkeling; herkomstgroepering en generatie
Bevolkingsontwikkeling; herkomstgroepering en generatie

Zie ook de volgende artikelen:

Recordemigratie uit onvrede? Loopt Nederland leeg?
Toch weer de joker van de massa-immigratie
Sterke stijging emigratie van mensen geboren buiten Nederland.

Via flipvandyke.nl

Reacties (9)

#1 frankw

Flip, ik ben blij dat we jou ontnuchterende conclusies toch niet hoeven te missen. Duidelijke cijfers ter bestrijding van de heersende politieke desinformatie, dank.
Overigens heb ik wat moeite met tabel 1 te lezen omdat je onderaan een totaal aantal geeft die een som is van alleen de twee bovenste groepen. Misschien de moeite de tabel te splitsen voor de leesbaarheid? Klein detail :)

 • Volgende discussie
#2 Emile M
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Flip van Dyke

@Frank Dank.
Inderdaad het totaal is autochtonen + allochtonen en dat is het onderste cijfer. Normaal zet ik altijd een lijntje boven totaal. Gewoon vergeten.

@ Emile. Interessante link. Die mensen komen waarschijnlijk niet in de migratiestatistieken terecht van het CBS omdat vaak dit soort arbeid korter dan vier maanden is. Ook eventueel geen uitkering.

Het is inderdaad niet te geloven. Mensen worden verloot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Willem

Het gegeven dat we op dit moment met recordaantallen emigratie en immigratie te maken hebben vind ik wel reden tot zorg en lijkt me verdere bestudering zeker waard.

Bij een bedrijf waar het verloop onder het personeel groeit is bijna per definitie iets mis. Waar mensen dan vandaan komen of naartoe gaan vind ik in principe minder interessant. Ik wil graag weten waarom mensen vertrekken, en hoe en waarom deze aantallen direct correleren met de immigratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 pedro

@4: jij wilt weten waarom een toenemend aantal allochtone mensen emigreert, vooral uit niet westerse landen?

Ik ben bang dat als ik de reden daarvan ga benoemen, we weer tot ver over de 100 reacties gaan, en dat we het dan al heel erg snel niet meer over de cijfers van Flip hebben.

Misschien is het dus beter eerst over de cijfers hier te praten om vast te stellen waar de huidige “massa immigratie” vandaan komt, want er zijn nog heel wat mensen die daar gevoelsmatig een verkeerde voorstelling van hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Anna

Zijn die bad bed en breakfast daarbij inbegrepen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@4: Een land is geen bedrijf en het verloop betreft geen personeel (en het lijkt me ook een bijzonder slechte analogie, los van het feit dat het verloop binnen bedrijven van een heel veel grotere orde is dan dat van Nederland). Duidelijk is dat we minder drempels opwerpen tegen verhuizen binnen de EU (voor verhuizen van buiten de EU geldt precies het tegenovergestelde) en dat heeft logischerwijs zijn weerslag in de migratiecijfers. Er zullen altijd mensen zijn die (tijdelijk) willen migreren en nu het wat makkelijker kan, zetten mensen ook sneller die stap. Mijn instelling is bijvoorbeeld goed voor circa 2% van die record-immigratie (bijna 3000 buitenlandse studenten instroom plus jaarlijks enkele tientallen nieuwe medewerkers vanuit het buitenland), allemaal dankzij Europese wederzijdse erkenning van diploma’s en minder administratieve rompslomp voor studenten die graag in het buitenland (mits binnen de EU, voor studenten van buiten de EU zijn papierwinkel en eisen alleen maar uitgebreid) willen studeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Flip van Dyke

@7 In de Nederland is alleen maar aandacht voor voor het totaal aantal immigranten. Wie dat zijn is natuurlijk voor iedereen duidelijk: het zijn kansloze sloebers/gelukszoekers/criminelen etc., etc. Voor de emigratie is weinig aandacht of het moet zijn met de conclusie dat het allemaal toppie Hollandse jongen en meisjes zijn. Zie bijvoorbeeld het door mij gelinkte artikel: http://www.flipvandyke.nl/2013/02/loopt-nederland-leeg-record-emigratie/

Dat deze eeuw de studie- en kennismigratie enorm is toegenomen is vrijwel onbekend. Gemiddeld hebben wij de afgelopen jaren meer studenten binnengekregen dan asielzoekers om maar wat te noemen.

Of je de asielstromen nu hoog of laag vindt is een kwestie van smaak. Al jaren bevindt die zich op een niveau van 1% van de bevolking en de netto immigratie van autochtonen is over de afgelopen 20 jaar gemiddeld 0,1%.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Weerman

Wat ik in m’n omgeving zie is dat iedereen met een kleurtje het politieke klimaat zat aan het worden is. Dus deze cijfers verbazen mij niets. Sterker: als deze anti-alles-wat-niet-100%-wit is wind niet gaat liggen, voeg ik mij ook bij de vertrekkers. Dan ga ik wel de allochtoon uithangen in een land waar het in ieder geval elke dag mooi weer is.

 • Vorige discussie