Spanje presenteert concept klimaatwet

Foto: copyright ok. Gecheckt 10-02-2022

NIEUWS - In navolging van verschillende landen, die al een klimaatwet hebben, heeft nu ook Spanje een concept klimaatwet gepresenteerd. In vergelijking met de Nederlandse klimaatwet bevat het Spaanse wetsvoorstel meer concrete doelen. De Spaanse concept klimaatwet bevat de doelstelling om in 2050 de CO2 emissie met 90% te verlagen en om 100% van de elektriciteit groen op te wekken. De wet bevat daarnaast een verbod op nieuwe exploratie vergunningen voor olie- en gaswinning, en op winning van schaliegas.

Het Spaanse wetsvoorstel bevat verder voorstellen voor eerlijke transitiepakketten, gericht op vervroegd pensioen, bijscholing en herscholing van werknemers, en herstel van milieuschade. Een soortgelijk pakket presenteerde Spanje toen het de sluiting van zijn kolenmijnen aankondigde. De kosten hiervoor worden deels betaald uit de veiling van CO2 emissierechten. Toevoeging van deze eerlijke transitiepakketten is waarschijnlijk belangrijk om steun te verwerven voor het wetsvoorstel van Podemos. Het wetsvoorstel bevat ook een financieringsvoorstel voor klimaatmitigatie.

De Spaanse klimaatwet bevat volgens The Guardian en Euractive een tussendoel van 35% duurzame stroom in 2030. Om dit te bereiken wil de Spaanse regering de komende 10 jaar 3,000 MW wind- en zonne-energie bijplaatsen per jaar. Ik vermoed dat echter dat de 35% duurzame stroom een vergissing is en dat duurzame energie wordt bedoeld, want in 2017 bedroeg het aandeel groene stroom al 32,1% (pdf). Mijn Spaans is echter te slecht om het wetsvoorstel zelf te lezen en te controleren of ik dat juist heb, dus ik hou me aanbevolen voor verbeteringen in de reacties.

Het wetsvoorstel zet ook in op energiebesparing. De energie-efficiency moet tot 2030 met 35% verbeteren ten opzichte van nu. En overheden en publieke diensten mogen enkel nog gebouwen huren die bijna energieneutraal zijn.

Los van de klimaatwet verwacht Spanje  dat in 2030 de laatste kolencentrale gesloten zal zijn. 9 van de 14 kolencentrales zullen al in juni 2020 sluiten, omdat ze niet voldoen aan de scherpere Europese emissie-eisen voor grote stookinstallaties. Tot slot heeft de huidige Spaanse regering aangegeven dat ze de levensduur van de Spaanse kerncentrales niet wil verlengen, wat betekent dat de laatste kerncentrale rond 2028 zal sluiten.

Het is nog wel de vraag of de Spaanse klimaatwet door het parlement komt, omdat de huidige Spaanse regering slechts een kwart van de parlementszetels heeft. De regeringspartij is afhankelijk van de steun van Podemos en Ciudadanos.

Reacties (4)

#1 Raymond Horstman

90% reductie in 2050 is super ambitieus.

  • Volgende discussie
#2 Bismarck

@1: Op zich wel, maar in vergelijking met Nederland (klimaatneutraal in 2050) valt dat best mee. Maar goed, de proof is in the pudding.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 roland

@0: “in 2030 de laatste kolencentrale gesloten zal zijn. 9 van de 14 kolencentrales zullen al in juni 2020 sluiten”
– DUS over 10 jaar worden 5 kolencentrales gesloten!
@0: “overheden en publieke diensten mogen enkel nog gebouwen huren die bijna energieneutraal zijn.”
– mooi dat de overheid voorop loopt, kunnen wij nog wat van leren!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Krispijn Beek

@0 inderdaad, over uiterlijk twaalf jaar worden de laatste 5 kolencentrales gesloten (is nu de verwachting). Binnen 2 jaar sluiten de eerste 9 al.

@0 eens, hoewel Nederland op dat punt ook goede initiatieven heeft. Bijvoorbeeld deze: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/convenant/2018/09/27/green-citydeal-energierijk-den-haag
En het Rijksvastgoedbedrijf stelt dat alle nieuwbouw vanaf 2018 energieneutraal moet zien:
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/d/duurzaamheid

  • Vorige discussie