Doelstelling voorgestelde klimaatwet in perspectief

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Maar liefst zeven partijen hebben gezamenlijk een voorstel voor een klimaatwet opgesteld. In dit voorstel staat ook de volgende doelstelling:

100% broeikasgas-neutrale elektriciteitsproductie in 2050

In het verleden hebben we al twee maal laten zien dat doelen een ding zijn, maar dat ze halen iets heel anders is. Ambities te over in akkoorden uit het verleden, maar ze werden nooit afgedwongen.Dus dat roept de vraag op welke lessen uit het verleden nu geleerd zijn en op welke wijze afgedwongen gaat worden dat we de doelen halen.
We plaatsen daarom ook dit “akkoord” in hetzelfde overzicht, waarbij we verder in de toekomst gaan kijken.

Hierbij dient wel aangetekend te worden dat de doelstelling “100% broeikasgas-neutrale elektriciteitsproductie in 2050” niet helemaal hetzelfde is als 100% energieproductie uit hernieuwbare bronnen. Er zou bijvoorbeeld energie met gas opgewekt kunnen worden waarbij alle CO2 opgeslagen wordt. Het werkelijke aandeel hernieuwbaar kan dus mogelijk wat lager mogen zijn, mits de techniek de juiste oplossingen biedt. En het is ook niet zeker dat alle politieke partijen maximaal in willen zetten op alleen hernieuwbare energie.

Reacties (4)

#1 roland

@: “100% broeikasgas-neutrale elektriciteitsproductie in 2050”
Naast CO2 opslag kun je ook biomassa inzetten, stroom uit het buitenland halen en vooral niet teveel “van het gas af” of e-rijden. Mogelijk telt bosaanplant ook als neutraliserend.
De term “restwarmte” wordt ook steeds opgerekt.

  • Volgende discussie
#2 Kacebee

Hierbij dient wel aangetekend te worden dat de doelstelling “100% broeikasgas-neutrale elektriciteitsproductie in 2050” niet helemaal hetzelfde is als 100% energieproductie uit hernieuwbare bronnen.

Dat kun je wel stellen: elektriciteit is slechts 20% van het totale energieverbruik.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Le Redoutable

“In het verleden hebben we al twee maal laten zien dat doelen een ding zijn, maar dat ze halen iets heel anders is. Ambities te over in akkoorden uit het verleden, maar ze werden nooit afgedwongen.” Dat komt omdat er zelden of nooit naar de technische en financiële haalbaarheid word gekeken. Ook niet van de overige consequenties daarvan overigens, lagere inkomens die in de kou zitten zullen net als vroegen veelvuldig voor gaan komen.

Roepen dat elk huishouden gasloos moet worden is makkelijk, waar iedereen die 15.000 euro plus vandaan moet halen is een hele andere vraag, die zelden of nooit gesteld wordt. En dan moet men daarnaast het liefst ook nog een elektrische auto aanschaffen en fors bijdragen aan het bouwen van windmolens om al die elektrische kacheltjes te laten draaien en die auto’s op te laden.

Gelukkig is het afdwingen van zaken bij burgers in een democratie aan beperkingen onderhevig. Voordat je de burger dwingt 15.000 Euro plus uit te geven voor iets wat de meeste niet willen en niet nodig hebben, want ze hebben al een prima werkende verwarming en auto, zullen ze toch heel erg stevig hun best moeten doen. Het gros van de huishoudens kan dat soort bedragen trouwens helemaal niet ophoesten, die zijn al blij als ze aan het eind van het jaar niet tekort komen. Elke regering die dat af gaat dwingen zal bij de eerstvolgende verkiezingen electoraal afgeslacht worden.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 roland

@3: “zelden of nooit naar de technische en financiële haalbaarheid word gekeken”
En niet naar de politieke haalbaarheid. Het beleid richt zich vooral op de kleinverbruikers 10 tot 20% van het totale gasverbruik. De grootverbruikers met meer dan 80% blijven in de luwte. Zo weet je zeker dat het doel niet gehaald wordt. Vage einddoelen zonder konkrete tussenstappen versterkt dit.

Gericht beleid maakte windmolens veel goedkoper, dat kun je ook doen met e-auto’s door uitstoot eisen te stellen en het beleid niet te versnipperen met subsidie voor biobrandstof, groen gas, waterstof … Helaas politici willen linten knippen.

  • Vorige discussie