Rapport Remkes gemiste kans voor woningbouw

In het rapport Niet alles kan worden geen maatregelen genomen om de woningbouw snel vlot te trekken. Marc Chavannes stelt in NRC dat het rapport een reeks bekende problemen schetst en allerlei vormen van aanpak suggereert die noch snel noch drastisch zijn. Het rapport ‘Niet alles kan‘ beschrijft wie waarvoor verantwoordelijk is en wie waarmee rekening moet houden. Het rapport-Remkes is volgens Chavannes meer een sociografisch-bestuurlijke schets van Nederland dan een advies over kortetermijnoplossingen voor de 18.000 projecten die stil zijn komen te liggen door de uitspraak van de Raad van State eind mei.

In een interview met NPO radio 1 programma 1 op 1 stelt Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB), dat de milieuschade 31 miljard Euro per jaar bedraagt*. Waarvan 6,5 miljard door de landbouw. Dat is hoger dan de Nederlandse export aan vleeswaren en zuivelproducten van 19 miljard euro. Het inkrimpen van de veestapel levert maatschappelijk gezien dus winst op. Hetzelfde geldt voor de luchtvaart, die al jaren boven z’n stand leeft. Vollenbroek zegt mild geweest te zijn voor Schiphol door slechts het schrappen van 100.000 vluchten gevraagd te hebben. Wel moet de snelheid op snelwegen terug naar 100 kilometer per uur, waardoor veel forensen paradoxaal genoeg een kortere reistijd zullen hebben.

Over de subsidie voor biomassacentrales is Vollenbroek ook helder:

Als je kolen vervangt door biomassa, gaat de CO2-emissie omhoog. De CO2 gaat binnen een week de lucht in, terwijl bomen 30 jaar nodig hebben om terug te groeien. Biomassacentrales leiden tot meer stikstofemissies en dat wordt nog gesubsidieerd ook.

Over de woningbouw, die ook stil is gevallen door de uitspraak van de rechter, zegt Johan Vollenbroek:

De woningbouw mag wat mij betreft gewoon doorgaan, want die levert geen grote bijdrage aan de stikstofuitstoot.

Naar eigen zeggen heeft Vollenbroek dit ook tegen Remkes gezegd. In de 2 minuten die Remkes uittrok voor het gesprek met Johan Vollenbroek is hier niet verder op doorgevraagd. Een gemiste kans voor de woningbouwsector, blijkbaar zijn vlees exporteren, vliegen en 130 km/uur op de snelweg voor (de ambtenaren in) de commissie Remkes nog steeds belangrijker dan een woning.

Het hele interview met Johan Vollenbroek is hier terug te luisteren.

* in een eerdere versie stond onterecht dat de landbouw 31 miljard Euro aan schade door luchtverontreiniging veroorzaakt. Aangepast n.a.v. reactie #3 door Wim.

Reacties (40)

#1 Hermie

” blijkbaar zijn vlees exporteren, vliegen en 130 km/uur op de snelweg voor (de ambtenaren in) de commissie Remkes nog steeds belangrijker dan een woning. ”

Geen idee waar je die conclusie vandaan haalt. Het advies van de commissie is duidelijk: Veestapel verkleinen en snelheid omlaag. Er zijn noodmaatregelen nodig. Volgens Remkes moet er haast worden gemaakt met het nemen van ‘harde keuzes’.

” Johan Vollenbroek stelt dat de schade door luchtverontreiniging van de landbouw op 31 miljard euro ligt. Dat is hoger dan de Nederlandse export aan vleeswaren en zuivelproducten van 19 miljard euro ”

Dus als Johan Vollenbroek het zegt dan is het zo….. We hebben een nieuw orakel en rekenwonder.

 • Volgende discussie
#2 sikbock

woningen bijbouwen om nog 3 miljoen immigranten in dit overbevolkte landje te kunnen proppen?

How dare you ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Wim

@0: “de schade door luchtverontreiniging van de landbouw op 31 miljard euro ligt”
Je hebt ‘de landbouw’ er zelf bij gezet valt me op. Volgens mij weet je zelf ook wel dat de industrie ook flink bijdraagt. De grootste 10 (o.a. Tata Steel, raffinaderij Pernis) uitstoters meen ik de helft van de stikstof door industrie. Maar geen woord daarover want de boeren zijn een makkelijk slachtoffer. En hoe dat bedrag tot stand komt wordt ook niet onderbouwd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sjors

@2: nee, woningen bijbouwen zodat mensen niet meer 15 jaar hoeven te wachten voordat ze in aanmerking komen voor een betaalbare sociale huurwoning, zodat kinderen niet tot hun 35 bij hun ouders hoeven te wonen omdat er gewoon letterlijk niks voorhanden is. Ja, in de vrije sector, maar een huur van ruim 800 euro is niet te betalen als je onder modaal verdient.
Mijn oom en tante waren zo blij, bijna nog blijer dan mijn neef, toen hij vorig jaar eindelijk kon verhuizen. En dan wonen ze niet eens in de randstad.

Waarom jij er zo nodig immigranten bij moet halen… Ranzige stemmingsmakerij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Krispijn Beek

@3 je hebt gelijk. Ik heb me vergist in de kosten van de landbouw. Is aangepast, ook bron toegevoegd. Daar mag je je met @1 samen op uitleven. De schadekosten worden dus wel onderbouwd.

Wat betreft de schade door de industrie: die is bij depositie een stuk lager dan van landbouw en verkeer. Zie tabel 5.2 van het rapport Grootschalige Concentratiekaarten Nederland 2018. Industrie, raffinaderij en energiesector samen: 30 mol ha-1jaar-1. Landbouw 765 mol ha-1jaar-1. Als je bij de indicator vermestende depositie van CLO kijkt is de bijdrage van ammoniak (landbouw) ook veel groter dan de bijdrage van stikstofoxides (verkeer en industrie).

In uitstoot gemeten stoten industrie en landbouw ongeveer evenveel stikstofoxides uit met 40 a 50 kiloton, verkeer is bij de uitstoot van stikstofoxides veruit de grootste met 137 kiloton. Bij ammoniak is het beeld anders: industrie 2,1 kiloton, landbouw 113,3 kiloton. Beide voorlopige getallen voor 2018.

@2 niet onderbouwde ranzig opruiend taalgebruik. Noem 1 betrouwbare bron die het heeft over woningen bouwen voor 3 miljoen mensen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Krispijn Beek

@1 toch jammer dat het kabinet die haast niet deelt:
https://nos.nl/artikel/2304060-coalitie-akkoord-over-aanpak-stikstof-lijkt-nog-ver-weg.html
Boodschap niet overgekomen, of zijn zaken als een warme sanering van een sector wat ingewikkelder dan Remkes het doet voorkomen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 sikbock

@4 & @5: beetje kort van memorie heren? De bevolkingsgroei komt helemaal op het conto van migranten. Die mensen moeten wonen en er is daarom nu ook een woningtekort. https://www.trouw.nl/nieuws/we-denken-in-nederland-over-van-alles-na-maar-niet-over-de-bevolkingsgroei-onbegrijpelijk~b86b29e0/?

Kijk verder maar eens waar de meeste NO2 wordt uitgestoten: dat zijn de plekken waar de meeste mensen wonen ( lees: de grote steden waar veel mensen opgehokt worden) https://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/lucht/stikstofdioxide.

Wat de ammoniak-uitstoot betreft zijn er ook veel betere oplossingen dan “de veestapel halveren” Bij D66 denken ze blijkbaar dat de boeren achterlijk zijn terwijl ze zelf nauwelijks hun veters kunnen strikken :P https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2019/9/Niet-de-veestapel-maar-de-inputs-halveren-474926E/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Karin van der Stoop

@7: Waarvan het grootste deel arbeidsmigranten. Economische groei and all.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 sikbock

@8: en de heilige vluchtelingen natuurlijk. daar kwamen er de afgelopen jaren ook 100.000 van binnen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hermie

@6: De inkt van het rapport is nog niet droog en nu al zijn de eerste snelheidsbordjes vervangen. Hoe zou Groen links het doen? Direct een brief sturen naar boeren dat ze hun bedrijf moeten sluiten? Heb je een poging gedaan om een praktische invulling te geven op een wens om het aantal boerenbedrijven te saneren? Welk regeling, welke wetgeving ga je dan ontwerpen?

Hoe dan? Waar dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 P.J. Cokema

@7: beetje kort van memorie sikbock? In je link naar Trouw staat het ook al: aantal huishoudens is toegenomen (individualisering, meer alleenstaanden en kleinere huishoudens). Daar moeten woningen voor zijn, die zijn er onvoldoende. “er is daarom nu ook een woningtekort“.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 sikbock

80.000 mensen (per jaar) erbij hoeven nergens te wonen? die 100.000 vluchtelingen van jou, willen die niet allemaal een sociale huurwoning?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 P.J. Cokema

@12: Zeker, die willen ook een woning. En net als anderen moeten ze steeds langer wachten tot er wat beschikbaar komt. Doorstroom van asielzoekers met verblijfsvergunning vanuit AZC’s vlot al tijden niet.

Los van uitbreiding van huishoudens is de woningnood ook gevolg van politieke keuzes waar o.a. de huidige MP mede verantwoordelijk voor was en is. Dus wat je daarover schreef ontbeerde relevante nuancering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Krispijn Beek

@7 andere manieren dan halvering van de veestapel om de stikstofneerslag in natuurgebieden te verlagen, zoals kringlooplandbouw? Als je de website van Mobilisation bekijkt denken zij dat het en en zal moeten zijn: en generiek korten op de veestapel (richting halvering, waarmee we nog steeds meer vlees produceren dan we op kunnen in dit land; en inzetten op verminderen van de stikstofinput (kringlooplandbouw).

@10 lees #6 nog even en kom dan zelf maar met een voorstel voor snelle warme sanering van de veesector.

Snelle maatregelen: in heel Nederland snelheid terug naar 100, scheelt 40% van de NOx uitstoot van verkeer en naar schatting 6% van de verzurende neerslag in de natuur. Rustiger rijden scheelt ook files, wat ook weer NOx uitstoot scheelt.

@12 100.000 vluchtelingen per jaar, in #2 waren het er nog 3 miljoen… Voor hoeveel jaar wil je vooruit bouwen met je 3.000.000 woningen uit #2? En hoe kom je aan je getallen? CBS heeft het in 2018 over minder dan 31.000 asielaanvragen.

En ben je zelf ook beetje kort van memorie Sickbokje? Nieuwbouwwoningen krijgen sinds 1 juli 2018 geen gasaansluiting meer, de woning zorgt dus niet voor stikstofuitstoot. Woonwijken staan ook niet zo dicht op Natura 2000 en lees #5 nog een keer over verhouding tussen stikstofoxides en ammoniak als het gaat om neerslag van stikstof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 sikbock

@14: tsja, als je mijn reacties niet goed leest en in je kokervisie blijft hangen ben ik er wel klaar mee

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Frank789

@15: [ met je 3.000.000 woningen uit #2 ]
Je vergist je, hij schreef 3 miljoen vluchtelingen, dus pakweg 1,5 miljoen woningen.

Nog steeds onzin natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 sikbock

@16: mijn god wat een niveau hier. lees eens wat er staat. Het gaat om 3 miljoen immigranten. lees de link naar trouw:

“Bij aanhoudende hoogconjuctuur gaan we tegen 2050 opnieuw richting 20 miljoen mensen, maar niemand maakt zich zorgen. Dat vind ik frappant. Niets doen is geen optie.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Hermie

@16: Er gaan 15 vluchtelingen in één huis las ik ergens. Maar vergis je niet. Al die vluchtelingen rijden in Pickup trucks op diesel, stichten massaal veeteelt bedrijven en sturen al dat vlees naar de achterblijvers in hun homeland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hermie

@14: Over snelle maatregelen te nemen in het verkeer zijn we het wel over eens. Maar wat te doen met de landbouw? Ik zou het niet zo snel weten, maar ik kom ook niet met verwijten. Dat doe jij wel. Onterechte verwijten die nergens op slaan. Ik stel voor dat meneer Klaver en meneer Beek eventjes naar het malieveld lopen en daar hun plannen met de boeren hardop voorlezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Frank789

@17: Excuus, inderdaad heb ik ook verkeerd gelezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 sikbock

@20: geeft niks hoor. Maar er moeten voor die 3 miljoen immigranten (bij ongewijzigd beleid) de komende jaren dus wel 1,5 miljoen woningen, met bijbehorende snelwegen, distributiedozen en startbanen op schiphol worden aangelegd.

Die 3 miljoen mensen willen behalve wonen en werken, namelijk ook consumeren, vlees eten, autorijden en af en toe een vliegreisje maken.

Verder zal het erg druk worden in die natura 2000 gebieden, want iedereen zal daar willen recreëren. Maar ik neem aan dat daar klimaatvriendelijke horeca zal worden gerealiseerd (met leuke speeltuintjes an attracties enzo) en de muziekfestivals in die gebieden zullen worden beperkt tot een beparkt aantal per jaar :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Krispijn Beek

@17 ga je nu al voorstellen om 3 miljoen woningen bouwen op basis van een scenario voor 2050? Inderdaad wat een niveau, ik mag hopen dat er bij bouwers en projectontwikkelaars betere planners werken. We hebben het nu over korte en middellange termijn problemen. Voor 2050 heb ik in een ander draadje al een keer laten zien dat er verschillende scenario’s zijn. Zowel met krimp van de bevolking als met groei.

@19 ik herhaal dat ik je adviseer om #6 nog een keertje te lezen. Welk deel van de tekst “is een warme sanering van een sector wat ingewikkelder dan Remkes het doet voorkomen?” Begrijp je niet?
Met andere woorden: we zijn het ook eens dat saneren van de veeteelt niet simpel zal zijn. Ik zie je voorstellen met belangstelling tegemoet. Dat je vragen kan stellen weet ik inmiddels wel, nu de antwoorden nog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Frank789

@21: Je hoeft mij niks te vertellen, dat er elke 10 jaar weer een miljoen mensen bij komen, ondanks afnemende geboortegetallen van de zittende bevolking, met bijbehorende extra woningen, wegen en bedrijven.
Die discussie heb ik al enkele keren fel met Krispijn Beek gevoerd.

Sommigen geloven dat die 3 miljoen netjes in hoogbouw in de steden gaan zitten, zonder auto, op metro afstand van hun werk, en nooit met zijn allen tegelijk naar Zandvoort gaan op de eerste de beste mooie dag, laat staan op tropische dagen. Die gaan naar hun eigen zwembad in hun eigen hoogbouw.

Files naar recreatiegebieden kun je trouwens makkelijk oplossen door er een F1-circuit naast te leggen. Dan mag je namelijk 8 miljoen subsidie van gemeente en rijk spenderen om één dag per jaar 200.000 bezoekers te ontvangen via bredere wegen en geüpgrade spoorlijnen. /sarcasme

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Hermie

@22: Ik heb geen enkel voorstel. Ik heb werkelijk geen idee wat je op de korte termijn kan doen (Behalve de snelheid dan) Maar ik heb het daarom ook niet over gemiste kansen. Die gemiste kansen zijn decennia geleden al gemaakt.

Remkes niet, Vollebroek niet, Groen links niet, en ook het kabinet kan niet zomaar eventjes snelle maatregelen invoeren. De bouw heeft daar dus niets aan. En dus is de enige remedie op de korte termijn…. de noodwet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 P.J. Cokema

@21: Frank moet inderdaad beter lezen want zijn excuses slaan nergens op. Je citaat uit je #17 komt uit deze context:

Opvallend genoeg werd in de jaren zeventig wel over zulke vraagstukken nagedacht. De Nederlandse bevolking dreigde ook toen al te groeien tot 20 miljoen en een Staatscommissie Bevolkingsvraagstukken (de commissie-Muntendam), pleitte toen voor een afvlakking tot 16 miljoen. Latten: “Maar toen kwam de anticonceptiepil op, en die 20 miljoen raakte uit zicht. Bij aanhoudende hoogconjuctuur gaan we tegen 2050 opnieuw richting 20 miljoen mensen, maar niemand maakt zich zorgen. Dat vind ik frappant. Niets doen is geen optie.

En is daar niet, nergens niet gerelateerd aan 3 miljoen immigranten. Zou dhr. Latten er, net als jij (?), vanuit gaan dat het om 30 jaar x 100.000 immigranten per jaar gaat? Dan zou, inclusef de andere in het stuk genoemde factoren, de bevolking op veel meer dan 20 miljoen uitkomen.

Voor hetzelfde geld kunnen we stellen dat je uit het Trouw-artikel kunt opmaken dat de huidige dertigers bijdragen aan een bevolkingsaanwas van 3 miljioen, omdat “die vinden dat ze zelf wel uitmaken hoeveel kinderen ze nemen“.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 sikbock

@22: niks geen lange termijn hoor. we kregen en krijgen er momenteel al 80.000 immigranten netto op jaarbasis bij. Met de hele ruimtelijke impact die daarbij hoort. Maar als jij ” te druk” bent om je hoofd daarover te breken. tsja, wie ben ik dan hè?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Frank789

@25: [ Frank moet inderdaad beter lezen want zijn excuses slaan nergens op. ]

Dan moet ook jij op jouw beurt beter lezen, want Krispijn sprak van 3 miljoen woningen waar ik 3 miljoen vluchtelingen van maakte, in plaats van 3 miljoen immigranten waar Sikbock het over had.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Krispijn Beek

@23 ik sluit me m.b.t. bevolkingsgroei aan bij David Roberts. Ik hoor graag voorbeelden van je waar beleid dat zich primair richt op het tegengaan van bevolkingsgroei fijn heeft uitgepakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 sikbock

@28: te makkelijk. De man waar je naar refereert maakt eigenlijk behalve een godwin alleen een punt van het zich niet willen uitspreken tegen wereldwijde bevolkingsgroei en de gebruikelijke praat over welvaarstverdeling.

Verder merkt hij wel (dubbel maar terecht) op dat o.a. educatie van vrouwen op dat punt belangrijk is om geboortebeperking te realiseren. Hij zegt niets reëls over het onderwerp waar het hier over gaat.

Waarom zou je niet kunnen nadenken over de vraag wat de optimale bevolkingsgrootte voor Nederland is? En waarom zou het onwenselijk zijn daar beleid op te maken?

Verder ben je opeens wel heel scrupuleus. Boeren wegsaneren (waar jij zo’n voorstander van bent) lijkt mij toch ook niet heel fijn voor de boerenfamilies in kwestie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Frank789

@28: Als je onze vorige discussies nog herleest herinner je je misschien dat bij mij de trigger meer omgeving- dan milieugerelateerd is. Dat de randstad geheel wordt dichtgetimmmerd met snelwegen, woningen en distributiedozen, want die miljoen per 10 jaar gaan allemaal in de randstad wonen en niet in Groningen of Limburg, nee die lopen zelfs leeg naar de Randstad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 beugwant

@28: Geen voorbeeld maar wel een idee; Pak de kinderbijslag aan. Leg het eerste kind financieel in de watten, bij het tweede (uitgaande van een enkelvoudige worp) speel je quitte en vanaf het derde hef je een flinke accijns, voor wie zijn (m/v) verslaving niet de baas kan.
Je krijgt dan wel een paar generaties van net zulke verwende enig kinderen als dat ik er een was/ben, maar als je die n=1 als voorbeeld neemt, jongen ze daarna niet meer verder aan en kan de bevolkingsdruk per vierkante kilometer op vreedzame wijze geleidelijk tot aanvaardbare proporties zakken.
Het grootste obstakel hierbij is dat men door genetische drift en religieuze indoctrinatie niet voor zulke logica openstaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Krispijn Beek

@29 te makkelijk? Heb je je eigen reacties wel eens bezien? Van een scenario dat uitkomt op een bevolkingsgroei van 3 miljoen in de periode tot 2050 verlaag je het aantal naar 80.000 immigranten erbij. En dan roept Frank de hele tijd 1 miljoen mensen per decennium erbij, ook al een overdrijving van ten minste 20% als je terugkijkt naar de bevolkingsgroei zoals CBS die rapport over de periode 1994-2017 (laatste jaar waar voor het hele jaar cijfers voorhanden zijn). Geen enkele 10 jaarsperiode in die periode haalt de 1 miljoen.

Daarbij herhaal dan nog maar een keer vanuit het oudere draadje: prognose voor 2050 zit tussen de 16,7 en 20,5 miljoen inwoners, met een prognose van 18,6 miljoen. Huidig aantal inwoners 17,1. Ook daarmee kom ik niet op 1 miljoen extra inwoners per 10 jaar. Sterker: binnen de 95% prognoseinterval zit zelfs de mogelijkheid van daling van inwoneraantal. Bron:
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/51/prognose-18-miljoen-inwoners-in-2029

En leg maar eens uit hoe bevolkingsbeleid, zoals jij of Frank of beugwant voorstelt gaat helpen om op korte termijn de stikstofdepositie omlaag te brengen. Als we het dan toch hebben over makkelijk reageren.

@26 ga je nog een keer uitleggen hoeveel NOx die 80.000 extra inwoners veroorzaken? Bij een gemiddelde huishoudgrootte van 2,15 (prognose voor 2019) is dat minder dan 40.000 woningen. Gasvrij, dus waar is de NOx? Zorgen ze voor verkeersbewegingen: kan, komen we terug bij die andere maatregelen die ik al vanaf begin noem: 100 km/uur en bevorderen elektrisch rijden.

@30 ik vind het ‘het is hier al zo vol’ argument niet zo sterk. Wordt al eeuwen geroepen. Vol is subjectief, ja extra bewoners vraagt extra bebouwing. In de plannen die ik in de verschillende steden zie gaat het de komende jaren vooral om hoogbouw rondom het spoor of nabij andere OV-knooppunten. Heeft niet zoveel effect op het buitengebied in de randstad.

@31 met beleid gericht op minder kinderen ga je pas over 15 tot 30 jaar effect zien op de stikstofdepositie. Denk niet dat we nog zo lang hebben om aan de afgesproken milieudoelen te voldoen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 sikbock

@32: een scenario dat uitkomt op 3 miljoen immigranten erbij in 2050 is niet onwaarschijnlijk. Het punt is dat je vooraf zou moeten nadenken of een bevolkingsomvang van 20 miljoen in 2050 wel wenselijk is.

Dat je daar niet over wilt nadenken vind ik wonderlijk, want je wilt wel graag nadenken over allerlei andere (onzekere) scenario’s zoals bijvoorbeeld geprognosticeerde onzekere zeespiegelstijging en hoever we de dijken zouden moeten ophogen.

Dat jij je verder niet kunt voorstellen dat een jaarlijkse toename van 80.000 inwoners extra economische activiteit en bedrijvigheid genereert (dus stikstof), is verder niet mijn probleem. Zo stoten 80.000 auto’s jaarlijks erbij die slechts 100 km per uur rijden (of in de file staan for that matter), aanzienlijk meer NO2 uit dan wanneer die er niet zouden zijn.

Maar goed, ik laat het hierbij want om de één of andere reden wens jij de olifant in de kamer (die trompettert dat het dat het in een dichtbevolkt land veel moeilijker is om aan milieudoelstellingen te voldoen dan in een land met minder inwoners), niet te zien

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Frank789

@32: Wow, ik heb 20 procent teveel uit de losse pols ingeschat. Voor jou maakt dat toch niet uit, jij vind 50% verkeerd schatten nog steeds aanvaardbaar als bevolkingsgroei.

[ het is hier al zo vol’ argument niet zo sterk. ]
Dan geef je dus geen zier om je leefomgeving in de Randstad.

[ Heeft niet zoveel effect op het buitengebied in de randstad. ]
Daar lul je nu echt uit je nek, sorry dat ik het zo grof moet zeggen.
Ten eerste bouwt bv Amsterdam de groene corridors naar de buitengebieden dicht.
Ten tweede plannen steden als Utrecht nog steeds de annexatie van de buitengebieden. Kleinere steden en dorpen in het Groene Hart idem dito, daar wil de bevolking absoluut geen hoogbouw en het past ook niet.
Ten derde gaan de bedrijven waar al die mensen moeten werken absoluut niet in de stad zitten en je kunt niet allemaal rond station Zuid een kantoor bouwen. Distributiedozen gaan juist langs de snelwegen buiten de stad zitten.
Ga eens rondrijden in Aalsmeer, Langs de oude en nieuwe N201, rond Schiphol Oost, langs de A4 in de Haarlemmermeer, bij Hoofddorp.
Elk laatste postzegel wordt volgebouwd met bedrijven en kantoren.

Over niet al te lange tijd ontstaat er in de zomer een “hitte-eiland” in de driehoek Leiden-Diemen-Beverwijk omdat er alle grasland is verdwenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Krispijn Beek

@32 een scenario met krimp naar 16,7 miljoen is ook niet onwaarschijnlijk. Wat betreft de stkstofneerslag, dat gaat om NOx en NH3. Kijk nog even waar de Natura 2000 gebieden en de plaatsen van woningen, en lees dan nog even #5 over welke stoffen bij welke locaties het probleem zijn voor natuurgebieden.

Wat betreft je constatering dat het in een druk bevolkt land lastiger is om aan milieudoelen te voldoen: nogal een open deur, geen olifant in de kamer. De vraag is of 80.000 inwoners per jaar erbij daarin het verschil gaan maken. Hint kijk nog even naar de locatie van Natura 2000 gebieden en naar de bronnen van stikstofdepositie (en vergeet dan niet te kijken naar het vermestende en verzurende effect van stikstofoxides in vergelijking met dat van ammoniak).

@33 je conclusies over wat ik van de leefomgeving vind en je scheldwoorden laat ik aan jou. Amsterdam: geen zicht op. Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Rotterdam: de komende 10 jaar veel inbreiding, veel hoogbouw. Ook de kleinere steden daaromheen gaan de hoogte in. Schiedam: plannen voor 2 tot 3 duizend hoogbouwappartementen tussen spoor en snelweg in. Woerden hoogbouwplannen langs zuidzijde spoor. Capelle a/d IJssel hoogbouw op Rivium. Lul ik dan uit m’n nek omdat ik de situatie in Amsterdam en Aalsmeer niet ken? Kan.

Voor wat het waard is: ik ben nooit een fan geweest van het beleid waarbij economisch sterke gebieden extra versterkt worden. Ik ben nog steeds voorstander van het oude beleid waarbij juist zwakkere regio’s geholpen werden om mensen en werkgelegenheid aan te trekken. Ik ben ook geen fan van Nederland distributieland, veel dozen schuiven weinig marges maken. Vind ik alleen een andere discussie dan de vraag hoe je op korte termijn de stikstofdepositie op natura 2000 gebieden naar beneden krijgt en hoe je de woningbouw weer vlot trekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Frank789

@35: Amsterdam heeft al aangegeven niet veel verder te kunnen “inbreien”. Nog grotere delen van het Markermeer worden al bekeken.

Alleen Woerden eens er uit lichten? De buren protesteren tegen uitbreiding van het bedrijventerrein. Kavels genoeg nota bene in de recreatieplas.
Je klampt je vast aan enkele hoogbouwprojecten die het verschil niet gaan maken.

https://www.nieuwbouw-woerden.nl/projecten/?fs=
https://www.woerden.nl/inwoners/bouwen-verbouwen-en-slopen/bouwprojecten-de-gemeente
http://waterrijkwoerden.nl/vrije-kavels/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Krispijn Beek

@35 je mist plannen voor ruim 2.000 woningen en kijkt enkel naar de vrije kavels voor grondgebonden woningen.
Snellerpoort: https://www.nieuwbouw-woerden.nl/project/11651/snellerpoort/
Middelland-Noord: 1.800-2.400 woningen
Gemeente Utrecht Merwedekanaal zone: 6 – 10 duizend woningen https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/merwedekanaalzone
Schiedam 3500 woningen https://www.rijnmond.nl/nieuws/174089/Schiedam-krijgt-wolkenkrabbers-langs-A20

Of deze hoogbouw projecten het verschil gaan maken? We zullen het zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Frank789

@37: Ik miste de plannen voor hoogbouw niet, het was juist mijn opzet aan te tonen dat Woerden nog gewoon uitbreidt in de weilanden, ondanks geplande hoogbouw. Zelfs bedrijventerreinen met huizen bouwen en elders weer bedrijven in de weilanden bouwen is voorgesteld. En deze opmerking “Woningen ontwikkelen en verkopen aan mensen uit de gehele Randstad is momenteel geen kunst” sluit aan bij jouw opmerking over de hopeloze concentratie van alle activiteiten in de randstad.

https://www.ad.nl/woerden/monumentenstichting-vorm-middelland-niet-om-tot-een-woonwijk~a64198e6/

Ik weet niet of jij 2.000 hoogbouwwoningen alleen al in Snellerpoort ziet, want “Op een oppervlakte van ruwweg 13,5 hectare is ruimte voor 700 tot 800 woningen, variërend van klassieke rijwoningen en kleinschalige appartementsgebouwen tot woontorens” is veel en veel minder hoogbouw dan 2.000.

https://www.nieuwbouw-woerden.nl/project/11651/snellerpoort/
https://www.dearchitect.nl/projecten/arc19-woerden-snellerpoort-od205?vakmedianet-approve-cookies=1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Co Stuifbergen

@31: Er wordt op dit moment al een effectiever beleid tegen bevolkingsgroei gevoerd: onzekerheid over werk en woonruimte.

Hierdoor stellen mensen het krijgen van kinderen alvast uit, tot ze minder vruchtbaar zijn, of er niet meer aan toe komen.

Onzekerheid over werk wordt gecreëerd door geen vaste contracten te bieden.
Onzekerheid over woonruimte komt door allerlei tijdelijke huurcontracten (anti-kraak, of tijdelijke huur) of doordat huren sneller omhoog gaan dan inkomens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Krispijn Beek

@38 mijn fout, 2.00 woningen is wat in mijn hoofd zat voor middelland-noord en snellerpoort samen.

En eens dat het van de zotte is om te doen alsof alle economische activiteiten in de Randstad moeten zitten, met daarbij dus ook de volledige woon- en mobiliteitsopgave. Nadenken hoe je krimpregio’s overeind kan houden (in bewonersaantal en economisch) lijkt me veel zinvoller. Al zal dat aan de grachtengordel vast verkeerd vallen ;-)

 • Vorige discussie