Nederlandse vliegvelden opereren zonder Natuurvergunning

Foto: copyright ok. Gecheckt 10-02-2022

NIEUWS - De afgelopen weken is een bijzonder bijvangst van de rechterlijke uitspraak dat de programmatische aanpak stikstof (PAS) niet deugt naar boven gekomen. De Nederlandse vliegvelden Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport (RTHA), Maastricht Aachen Airport, Lelystad Airport en Groningen Airport Eelde blijken allen te opereren zonder Natuurbeschermingsvergunning. Daarmee zijn ze in overtreding. Dat zegt Mobilisation for the Environment (MOB) tegen EenVandaag. MOB heeft inmiddels een handhavingsverzoek ingediend bij de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Stikstofuitstoot verkeer

Zo’n vergunning is nodig vanwege de stikstofuitstoot van het vliegverkeer, dat schade toebrengt aan de natuur.  De berekende stikstofemissie van Schiphol bedraagt 3,4 miljoen kg/jaar bij 500.000 vliegbewegingen/jaar en 3,8 miljoen kg bij 540.000 vliegbewegingen/jaar, aldus MOB. De NOx-emissie van Schiphol is daarmee bijna zo hoog als het totaal van de vier Rotterdamse raffinaderijen bij  elkaar. De stikstofemissie van het verkeer is ruim 30 maal zo hoog als de stikstofemissie van alle vijf Nederlandse raffinaderijen bij elkaar. MOB concludeert daarom dat de verkeerssector ook een belangrijke bijdrage te leveren heeft aan het terugdringen van de stikstofdepositie in natuurgebieden.

Vorige week al diende MOB een handhavingsverzoek in tegen Schiphol, omdat 100.000 starts en landingen illegaal zouden zijn door het ontbreken van de natuurbeschermingsvergunning. Deze week heeft MOB een handhavingsverzoek tegen de andere vijf vliegvelden ingediend bij de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dat betekent volgens de milieuorganisatie concreet dat het aantal vliegbewegingen terug moet naar het niveau van 2004, om te voldoen aan de uitspraak van de Raad van State. Johan Vollenbroek van MOB houdt de mogelijkheid open dat het ijkjaar 1994 behoort te zijn:

Dat is het jaar waarin gebieden zijn aangewezen als beschermde natuur conform de Europese vogelrichtlijn. Rond Lelystad Airport zijn die er in ieder geval.

Gevolgen voor de vliegvelden

Volgens EenVandaag zou handhaven vooral gevolgen hebben voor Eindhoven Airport, dat sinds 2004 gegroeid is van 11.000 naar 37.000 vluchten per jaar. Het AD meldt dat handhaven voor het aantal vluchten bij RTHA niet veel zou uitmaken, omdat het aantal vluchten in 2004 hoger lag dan nu. De GroenLinks fractie van Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld en wil weten of er nog meer grote bronnen van stikstofuitstoot in Rotterdam zijn die een Natuurbeschermingsvergunning nodig hebben en hoeveel daarvan die ook daadwerkelijk hebben.

Ondertussen houden Schiphol en Rotterdam The Hague Airport vol dat ze geen Natuurbeschermingsvergunning nodig hebben. Schiphol’s argument is dat ze langer bestaan dan de natuurbeschermingsregels. RTHA is van mening dat een natuurbeschermingsvergunning niet nodig is en baseert haar standpunt op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar onderzoekt nu of dat klopt.

Reacties (6)

#1 sikbock

Het lijkt me onwaarschijnlijk dat Schiphol en Rotterdam geen natuurbeschermingsvergunning nodig hebben. Maar vooral het argument van Schiphol vind ik wel smakelijk

  • Volgende discussie
#2 rubber

En Eindhoven Airport/Welschap is van Defensie…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 beugwant

Bovenstaand nieuws is nog niet overal doorgedrongen:
https://www.1limburg.nl/vliegveld-beek-wil-doorgroeien-naar-12-miljoen-passagiers
(Zo bezien zou ik ook wel een grotere piemel willen hebben, maar de huidige pist nog prima.)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Bismarck

@1: Ik zou zeggen, hou die als troef in je zak voor als een agent je op straat aanhoudt en vraagt naar je ID, dat je niet bij je hebt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Frank789

@3: Nou, geen 12 zoals de link suggereert, maar 1,2 miljoen.

Én… Behalve meer passagiers wil vliegveld Beek ook meer vracht vervoeren. In 2026 wil het vliegveld 250.000 ton vracht vervoeren. In 2050 is het de ambitie om door te groeien naar 390.000 ton. Dat is drieënhalf keer zoveel als nu het geval is.

[ Schiphol’s argument is dat ze langer bestaan dan de natuurbeschermingsregels. ]

Waarmee je de facto erkent dat Lelystad (1973) dus wel onder de Natuurbeschermingswet 1968 valt?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 beugwant

@5: Ach, komma’s en urls.
De uitbater van die Limburgse landingsstrip nam dit voorjaar al een voorproefje op het volledig gebruik van de verlengde baan, maar de provincie heeft de aanvraag daarvoor ingetrokken*, wat voor de omgeving aanzienlijk scheelt in de herrie en het gedreun van de grootste toestellen. Dat dat handjevol profiteurs van de luchthaven actiever zal lobbyen dan de dassen en bomen spreekt voor zich.

*Ik bedenk me net dat het Gouvernement precies in het verlengde van de baan lig, al buigen de vliegtuigen ruim daarvoor al af en volgen ze het Geuldal.

  • Vorige discussie