Quotes van de Dag: Politie is boetes zat

Het enige contact dat we straks met de burger nog hebben is het moment dat we aan hen een bon aan het uitschrijven zijn. (…) Dat pietluttige dingen al tot boetes leiden, wordt niet meer geaccepteerd. (…) En de mensen, ja, die verliezen het respect voor ons.

Gerrit van de Kamp, politiebond ACP

Wat je nu ziet is dat inderdaad de criminaliteit afneemt. De veiligheid op straat is toegenomen. En, wees eerlijk, is het nu zo moeilijk om je ID bij je te hebben. (…) Je kunt als agent niet voortdurend uitzonderingen maken. Je moet consequent zijn in je aanpak.

Sybrand van Haersma Buma, CDA

Volgens Gerrit van de Kamp zoeken veel agenten een andere baan, omdat ze het zat zijn verplicht boetes uit te delen voor “pietluttige dingen”. En geef ze eens ongelijk: van de 100.000 boetes die sinds de invoering van de Wet Uitgebreide Identificatieplicht zijn uitgedeeld, waren er 40.000 zonder dat er sprake was van een overtreding die aanleiding gaf tot het vragen van een ID. Willekeur ligt op de loer.

Laten we eerlijk zijn, Sybrand; hebben die 100.000 boetes echt geleid tot meer veiligheid?

 1. 1

  Van Haersma Buma kletst uit zijn nek. ‘De’ criminaliteit is niet afgenomen. Want reken maar dat het niet op zak hebben van een ID wel als ‘overtreding’ in de criminaliteitstatistieken wordt opgenomen. Er is gewoon weer een nieuw soort criminaliteit bijgekomen.

 2. 3

  Nu moeten we, naast zinloos geweldenaren en ander gespuis, ook nog eens uitkijken voor geuniformeerde lieden die ons zonder aanleiding vijftig euro afhandig kunnen maken. Het probleem bij die laatste groep is dat ze je soms even kunnen opsluiten en dat niemand je ertegen kan beschermen. Ik denk niet dat dit het gevoel van veiligheid echt ten goede komt en dat realiseert de politievakbond zich gelukkig ook.

 3. 6

  De politie moet de verantwoordelijkheid voor hun gedrag niet afschuiven. In de richtlijnen staat in welke gevallen ze om een ID moeten vragen en dat het niet de bedoeling is dat ze dat doen zonder verdeking op een andere overtreding. Dat ze dat in zo’n 40.000 gevallen toch doen is gewoon fout van de agenten.

 4. 7

  Die CDA-er moet natuurlijk even wat krompraten, omdat de evaluatie van de ID-plicht eraan komt. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat hij weer afgeschaft wordt, want hoe gaat de politie dan haar boetequota halen? Fietsbel controles? voetgangers beboeten wegens binnen de 50 van een zebrapad oversteken? Band profiel/spanning controles? Kent iemand nog wat pietluttige overtredingen?

 5. 8

  @Bismarck: ik vraag me af of dat de beweegreden van Haersma Buma is. Dat is namelijk sowieso een heel eng autoritair, repressief mannetje dat nog meer dan Van Baalen (VVD) hamert op terrorisme, terrorisme en terrorisme.

  Maar goed, de evaluatie komt er inderdaad aan. Ik vraag me af of er iets aan gaat veranderen. CDA blijkt stevig vast te houden aan de identificatieplicht, de VVD vindt dat de regels (politiekant) voor identificatieplicht beter gehandhaafd worden, van PvdA heb ik nog niets gezien.

 6. 9

  @8: Ik verwacht dat de PVV tegen zal zijn (klinkt misschien inconsequent, maar ik denk dat de PVV-stemmer ook tegen ID-plicht is, behalve voor moslims). Van klein christelijk, D66 en links kennen we het standpunt al (die waren destijds al tegen, als mijn geheugen me niet in de steek heeft gelaten). Gaat het ervan afhangen of de PvdA zich weer conformeert naar CDA, of liever eens een keer met de publieke opinie meegaat.

 7. 10

  Gaat het ervan afhangen of de PvdA zich weer conformeert naar CDA, of liever eens een keer met de publieke opinie meegaat.

  Ha! Grote kans dat er weer gezocht wordt naar een oplossing zonder gezichtsverlies voor CDA. Ik denk dus dat de TK besluit tot een commissie die gaat onderzoeken de identificatieplicht leidt tot willekeur. Ik denk niet dat er knopen doorgehakt gaan worden.

 8. 11

  @10: Tja die vraag is toch eigenlijk al (objectief) beantwoord, met 40.000 boetes voor geen ID, zonder dat die vergezeld gingen van een andere overtreding? Lijkt mij dat je er wel vanuit kan gaan dat er een veelvoud van die 40.000 keer naar een ID is gevraagd zonder goede aanleiding (Ik neem aan dat de meeste mensen meestal wel een ID bij zich hebben).

  Verder tonen bv. filmpjes op Geenstijl vaker aan dat de politie om een ID vraagt, omdat mensen als lastig ervaren worden (als een soort dreiging, vaak ook vergezeld van een verbale bedreiging). Dat is gewoon ronduit machtsmisbruik, dat door deze maatregel ook in de hand wordt gewerkt.

 9. 12

  De IDplicht is natuurlijk onzin, iedereen die kwaad in de zin heeft, heeft natuurlijk een ID bij zich, al dan niet vals. Juist de ‘brave burger’ vergeet dat ding wel eens, juist omdat hij waarschijnlijk niet van plan is in een positie te komen waarin hem om een ID gevraagd mag worden.

  Een ID is alleen voor ‘boeven’ makkelijk, zij kunnen zich er immers een schijn van legitimiteit mee verschaffen, en de ID gebruiken om te bewijzen dat zij een ander zijn dan ze zijn.

  Maar ja, waar moet het geld anders vandaan komen? Prestatiecontracten leiden niet tot een vermindering van criminaliteit maar juist tot de neiging alleen die zaken ‘op te sporen’ die makkelijk op te lossen zijn, en dat zijn slachtofferloze delicten als verkeerd parkeren, je ID niet bij je hebben ed nu eenmaal, zonder betrapping geen criminaliteit, en met betrapping is het delict gelijk opgelost. Kortom, de oplossingspercentages gaan op papier omhoog, prestatie geleverd.

  En ja, dan schieten ouderwetse scheldwoorden als ‘juut’ en ‘kip’ al snel te kort, en hup, weer een opgelost delict.

 10. 13

  De plicht, om je in geval van overtredingen e.d. te identificeren, bestond altijd al. De huidige identificatieplicht is iets heel anders: het is de verplichting om ten alle tijden een identificatiebewijs bij je te dragen. Daarom kan het onze agenten moeilijk kwalijk genomen worden, dat zij niet goed weten wanneer zij wel en wanneer zij niet naar identificatie mogen vragen. De wet is wat dat betreft behoorlijk vaag. Het enig wat zeker is, is dat als iemand geen bewijs kan of wil tonen, wanneer daar naar gevraagd wordt, dat een overtreding van deze wet is. En de vraag kan gesteld worden, of de 60.000 boetes, die wel betaald zijn, ook terecht uit zijn gedeeld. In het artikel lezen we immers: “In eveneens veertigduizend gevallen werd de ID-bon gecombineerd met een andere overtreding zoals rijden zonder licht, het niet dragen van een helm, wildplassen of het ‘zonder redelijk doel in een portiek liggen'”. Dit betekent dus sowieso, dat minimaal 20.000 boetes betaald zijn zonder dat gecontroleerd is of zij terecht uit zijn gedeeld. En, voor zo ver ik de wet bij de parlementaire behandeling heb begrepen, is de vraag naar het identificatiebewijs in een heleboel van de genoemde gevallen ook onterecht gesteld en de boete dus ook onterecht uitgedeeld.

 11. 14

  Even een vraagje tusendoor:

  Ik weet dat een agent zich desgevraagd ook moet legitimeren, maar moet hij ook aangeven van welk feit hij je verdenkt voordat ie je ID kan vragen?
  Zo ja, kan je dus niet om een ID worden gevraagd als je verder nergens van verdacht wordt, toch?

 12. 15

  @9 denk je? Mijn inschatting van het grootste deel van de PVV-stemmers is eerder dat ze van de “ik-heb-niks-te-verbergen-dus-niks-te-vrezen” kant zijn…

 13. 17

  @jay#9: “Mijn inschatting van het grootste deel van de PVV-stemmers is eerder dat ze van de “ik-heb-niks-te-verbergen-dus-niks-te-vrezen” kant zijn…”

  Interessante stelling. Heb je daar ook bewijzen voor, of ken je alle PVV stemmers persoonlijk? Of eigenlijk is de stelling op zich niet erg interessant, want dat geldt voor de PVV stemmers natuurlijk net zo goed als voor iedere andere groep in onze samenleving.

  En dat je nu niets te vrezen hebt, wil nog niet zeggen, dat dat ook altijd zo zal zijn. Als de grote vrees van de PVV bewaarheid wordt (ik zie niet in hoe dat kan, maar ze roepen het zelf voortdurend) en de islamisering zo ver oprukt, dat we hier een islamitische republiek krijgen, hebben de PVVers dan nog steeds niets te vrezen, jay?