Quote du jour | Political correctness

Serie:

SargQdJ09

Eén reden waarom Donald Trump – die overigens dezelfde politieke ruimte, namelijk economisch links én nationalistisch/autoritair, heeft ontdekt als onze eigen PVV – het momenteel goed doet onder het Republikeinse electoraat in de VS is dat hij er een handje van heeft af te geven op ‘political correctness’.

De opkomst van Trump is dan ook eigenlijk te wijten aan de alles doordringende, verstikkende politieke correctheid van ‘links’ van de afgelopen jaren, menen sommige Amerikaanse conservatieven die The Donald liever kwijt dan rijk zijn:

Thanks to unrelenting demands by the left for increasingly preposterous levels of political correctness over the past decade, people are simply fed up. Trump survives — nay, thrives! — because he is seen as the antidote, bravely and unimpeachably standing athwart political correctness.

Overigens is het hier te lande ook al een hobby van allerlei reactionaire types om af te geven op die vermaledijde linkse ‘policor’ – én om Wilders als een ‘gezond’ antidotum tegen deze ziekelijke en doorgeslagen politieke correctheid te zien.

Kern van dat gewauwel: negers en vrouwen moeten hun bek houden.

En dat is volgens Ed Kilgore ook precies het sentiment dat achter de veelgehoorde klachten over politieke correctheid zit:

The Trump supporters and proto-Trump supporters I know are upset by things like having to listen to Spanish-language messages on customer service lines, not being able to call women “chicks” without someone frowning at them, and having to stop telling racist jokes at work. That’s what “political correctness” is code for: having to worry about the sensitivities of people who were invisible or submissive not that very long ago.

Met andere woorden: gezanik over ‘policor’ is niet zozeer een pleidooi voor algemene vrije expressie, maar brengt veeleer het ongemak van mensen tot uitdrukking die het niet kunnen verkroppen dat hun gezichtspunten, ervaringen en belangen niet langer automatisch als belangrijker worden gezien dan die van andere groepen.

Dat verklaart dan ook meteen het eeuwige slachtofferdenken van PVV’ers, MRA’s en soortgelijke figuren. Hun tere egootjes kunnen de gedachte niet aan dat hun incrowd niet langer automatisch op nummer één staat. En ja, dan worden ze link…

Reacties (24)

#1 Prediker

Eens. Jeet Heer heeft dat onlangs in de New Republic ook al scherp onder woorden gebracht:

Donald Trump is geen populist, hij is de stem van ‘aggrieved privilege’.

Blanke mannen hebben het gevoel dat ze niet langer de norm zijn en de dienst uitmaken in Amerika, omdat vrouwen en kleurlingen steeds zichtbaarder zijn geworden, en nu komt er een superrijke witte man voorbij die Mexicanen drugsdealers en verkrachters noemt, en Megyn Kelly afzeikt dat ze menstrueert, en dat vinden ze prachtig. Eindelijk iemand die al die kleurlingen en arrogante wijven hun plek wijst!

En rijkdom geldt in de VS als een deugd, als een teken van boven dat je karakter wel in de haak moet zijn. Trump walmt van het succes, dus worden behoorlijk wat blanke Amerikanen die zich slachtoffer voelen omdat white male privilege steeds meer haarscheurtjes vertoont, enthousiast van Trump.

 • Volgende discussie
#2 su

@0

economisch links

Wat is er economisch links aan het afschaffen van erfbelasting en het verlagen van belasting voor multinationals? En wat voor economisch links beleid propageert Wilders?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jeroen Laemers

@2:

Trump wil hogere belastingen voor de rijken (inclusief zichzelf) en social security ontzien van verdere bezuinigingen.

Vergelijk dat met het laatste verkiezingsprogramma van de PVV:

De Partij voor de Vrijheid ontziet zaken als de sociale zekerheid. Dat is onze keus: opkomen voor de mensen die het meest een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In deze barre tijden is een vangnet onontbeerlijk! Wij laten liever de overheid bloeden.

De Partij voor de Vrijheid houdt de AOW-leeftijd op 65 jaar en door het hanteren van een reële rekenrente van 4% blijven de pensioenen ongewijzigd. Ook laten we WW en de ontslagvergoeding in tact.

Nu zijn zowel Trump als de PVV lang niet in alle opzichten economisch links te noemen (en je kunt je zeker ook afvragen hoe oprecht ze in bovengenoemde punten zijn), maar als je kijkt naar de boodschap die Trump en de PVV aan het publiek proberen te verkopen, is het duidelijk dat daar economisch linkse elementen inzitten.

Een reden dat ze het allebei niet slecht doen is dat er niet of nauwelijks concurrentie bestaat in het politieke segment economisch links + nationalistisch/autoritair.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Amateur Commenter

Ik vind het toch wel sierend hoe Jeroen het woord nationaal socialistisch weet te vermijden ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 kevin

@3 Sorry maar als het puntje bij paaltje komt, is die gek uit Venlo gewoon een VVD’er. Wat je noemt zijn cadeautjes om stemmen te trekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 su

@3

De Partij voor de Vrijheid houdt de AOW-leeftijd op 65 jaar en door het hanteren van een reële rekenrente van 4% blijven de pensioenen ongewijzigd.

En wat liet de PVV als eerste los in de besprekingen met de VVD toentertijd? Juist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jeroen Laemers

@6:

Ik heb dan ook nooit beweerd dat Wilders oprecht is met betrekking tot zijn economisch-linkse standpunten (integendeel). Neemt niet weg dat de combinatie economisch links + nationalistisch/autoritair een gat in de markt is:

Citizens can face a difficult electoral decision when no party even broadly represents their views. In Western Europe, this applies to those citizens with left-wing preferences on economic issues and traditional/authoritarian references on socio-cultural issues. There are many voters with such ‘left-authoritarian’ views, but few parties.

Het kan toch best dat een politicus uit opportunistische motieven zijn kiezers naar de mond praat?

Dat is wat er volgens mij zowel bij Wilders als Trump aan de hand is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Nonkel

“That’s what “political correctness” is code for: having to worry about the sensitivities of people”….tot hier was de quote waar. Oversensitiviteit, lekker taboe’s plaatsen op van alles.

Geen foute grappen over negers, wel elke blanke mans carriere in twijfel trekken, want white privilige. Vrouwen mag je geen chicks noemen,maar de rekening opeisen s ook weer chauvinistisch. het is een verbod op jezelf mogen zijn. Het is een verbod op manneljike waarden. Afgedwongen door een collectivistische moraal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Cerridwen

@5: Daarmee doe je Wilders toch te kort. Uit de artikelen die Jeroen linkt wordt de aandacht gevestigd op het grote deel van het electoraat dat economisch links en nationalistisch is, en dat slecht bediend wordt door de traditionele partijen. Wilders springt in dat gat, en doet dat consequent.

Natuurlijk is hij cynisch en hypocriet. Maar uiteindelijk breekt hij wel vanwege teveel bezuinigen, een links punt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Mclovin

@8: Tis geen verbod, alleen wordt steeds minder geaccepteerd als de facto mainstream waarden die iedereen aanhangt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Krekel

Over ‘politieke correctheid gesproken, ik las vorig jaar Fahrenheit 451 (1953) van Ray Bradbury en daar moet ik nog een keer wat over kwijt …

Iedereen neemt namelijk altijd maar aan dat dat boek gaat over McCarthy en nazi-esque boekverbrandingen e.d., o.a. omdat het uitkwam in 1953, d.w.z. de periode McCarthy, en ook omdat Bradbury de nazi-tijdperk bewust heeft meegemaakt … maar daar gáát het boek dus helemaal niet over, kwam ik ook tot mijn eigen verbazing achter. Het is één lange rant tegen ‘politieke correctheid’.

(Die immers, zoals we weten, in de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen zwarte Amerikanen letterlijk nog achterin de bus moesten zitten en gelyncht werden, ontzéttend was doorgeslagen … )

Er is uiteraard wel censuur vanuit de overheid in het verhaal van het boek — waarin, zoals bekend is, ‘brandweermannen’ geen branden meer blussen, maar boeken verbranden — maar die is niet ontstaan vanuit een McCarthy-achtige beweging, maar doordat mensen steeds vaker aanstoot namen aan boeken.

Hier een fragment met exposé, waarin de baas van de hoofdpersoon (die zo’n ‘brandweerman’ is) uitlegt hoe het gekomen is dat brandweermannen tegenwoordig boeken verbranden:

”You must understand that our civilization is so vast that we can’t have our minorities upset and stirred. Ask yourself, What do we want in this country, above all? People want to be happy, isn’t that right? Haven’t you heard it all your life? I want to be happy, people say. Well, aren’t they? Don’t we keep them moving, don’t we give them fun? That’s all we live for, isn’t it? For pleasure, for titillation? And you must admit our culture provides plenty of these.”
“Yes.”
Montag could lip-read what Mildred was saying in the doorway. He tried not to look at her mouth, because then Beatty might turn and read what was there, too.
Coloured people don’t like Little Black Sambo. Burn it. White people don’t feel good about Uncle Tom’s Cabin. Burn it. Someone’s written a book on tobacco and cancer of the lungs? The cigarette people are weeping? Burn the book. Serenity, Montag. Peace, Montag. […] ” [mijn nadruk, of course]

Dat van ‘Little Black Sambo’ is het enige concrete en realistische voorbeeld in ‘Fahrenheit’ trouwens. Het is een kinderboek uit de 19de eeuw met illustraties die tegenwoordig in de VS niet meer zouden kunnen:

[edit: pardon, was een beetje groot plaatje]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/92/Story_of_Little_Black_Sambo.jpg

Daar was in Bradbury’s tijd discussie over, sommige mensen wilden die illustraties weghebben of aanpassen … en dáárop, op dat soort dingen, reageerde Bradbury met ‘Fahrenheit’ — ‘politieke correctheid — niet op McCarthy, de tweede ‘Red Scare’ of de nazi’s o.i.d.

Later, o.a. in interviews, heeft Bradbury ook uitdrukkelijk gezegd dat het boek niet over McCarthy of andere door de overheid gewenste censuur ging, maar over politieke correctheid. Hij schreef later zelfs nog een soort nawoord bij ‘Fahrenheit’ om dat standpunt te verduidelijken, de zogenaamde ‘Coda’, waarin o.a. staat te lezen (in zijn eigen woorden, dus niet via een fictief personage):

[fI]t is a mad world and it will get madder if we allow the minorities, be they dwarf or giant, orangutan or dolphin, nuclear-head or water-conversationalist, pro-computerologist or Neo-Luddite, simpleton or sage, to interfere with aesthetics.

De lange tenen van dolfijnen en orang-oetans, inderdaad. Die waren een groot probleem in de jaren 1950.

Overigens lijken Bradbury’s eigen woorden à propos ook weer enigszins op wat andere woorden van dezelfde brandweerkapitein die ik hierboven al aanhaalde:

Bigger the population, the more minorities. Don’t step on the toes of the dog-lovers, the cat-lovers, doctors, lawyers, merchants, chiefs, Mormons, Baptists, Unitarians, second-generation Chinese, Swedes, Italians, Germans, Texans, Brooklynites, Irishmen, people from Oregon or Mexico. […] All the minor minor minorities with their navels to be kept clean. Authors, full of evil thoughts, lock up your typewriters. They did. Magazines became a nice blend of vanilla tapioca.

Dáár komt het gevaar dus vandaan volgens ‘Fahrenheit’, niet van de nazi’s of de McCarthys, maar van de de minderheden met wier gevoelens we voorheen nooit rekening hoefden te houden (zoals verwoord in #0).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Prediker

Aardig artikeltje op Salon waarom Trump conservatieve, christelijke kiezers aanspreekt, met name ook op het platteland.

Ze zijn nooit over het verdwijnen van het Amerika van vóór de jaren zestig heen gekomen, toen ‘Amerikaans’ nog betekende dat blanke, christelijke mannen thuis, op het werk en in de politiek nog de dienst uitmaakten:

[Trump] appeals to a large swathe of Americans who have not only lived through massive social disruption — the Great Depression and the Civil Rights Movement, respectfully — but who have had their fundamental assumptions about Americanness, and therefore themselves, challenged in the process. When his fans speak of “taking” their country back, they are not being tongue-in-cheek. They are deathly serious. (…)

..it’s been 50 years since President Johnson liberalized U.S. immigration law, and the younger generations (Millennials and Generation X, especially) are different. They’re less white, less religious and less rural. They’re more supportive of big government in the economy and small government in the bedroom, too. The country that Trump’s supporters grew up in really is evaporating. And they’re coming to find that many of their basic assumptions of what it means to be a “real American” are no longer allowed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Mitzi

Pfft hahaha @8. Er is dunkt me nog wel wat ruimte om je mannelijke waarden uit te dragen, hoor.

Als het ooit zover komt dat jij als man op de werkvloer moet kiezen tussen de rol van lekker ding of vrieskist, dan zal ik je mannelijke slachtofferschap serieus nemen. Maar zover is het nog niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 børkbørkbørk

@0: Je hebt kennelijk nooit ook maar kunnen bevroeden dat je ook gewoon vanuit liberale of sociaal-democratische standpunten bezwaren tegen politieke correctheid kan hebben. Of veeg je iedereen in de hoek van de PVV omdat dat je gemakkelijker uitkomt? Omdat je je beter dan de rest kunt voelen zonder je conformisme aan de opvattingen uit je sociale kring op te hoeven geven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 peinzer

Ik krijg de indruk dat het tegenwoordig politiek correct is om te zeggen dat de overheid (politie en veiligheidsdiensten) meer bevoegdheden moeten krijgen om ons te beschermen tegen terrorisme en tegen kinderporno.

Ook lijkt het politiek correct om te zeggen dat de burger zijn verantwoordelijkheid moet nemen.
Daarmee wordt bedoeld dat de overheid pechvogels niet helpen wil, en daarover is niet veel ophef.

De ernstigste moderne politieke correctheid lijkt mij dat pedofielen (ook zij die geen overtredingen begaan) niet van de overheid dezelfde rechten mogen genieten als andere burgers.
Het gaat dan om:
– privacy (een burgemeester van Amersfoort stuurt een brief naar de buurtbewoners)
– vrijheid van meningsuiting (de vereniging Martijn werd opeens verboden)
en
(vermoed ik, maar misschien is de politie bij bedreiging zowiezo laks of onmachtig)
– weinig actie bij bedreigingen (via internet, of als boze mensen in iemands tuin staan en daarvan een foto is).

Overigens denk ik illegalen nog slechter behandeld worden, maar dat wordt liever verzwegen, dus dat is nog niet “politiek correct”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Le Redoutable

Er is natuurlijk wel een groot verschil, Wilders betrekt zijn zetels grotendeels uit ontevreden oud kiezers van de SP en PvdA. Kiezers die sociaal-economisch links zijn, maar die niets hebben met politiek correcte hobbies als cultuur, milieu en immigratie. Met name immigratie is voor hun zelfs een regelrechte bedreiging voor hun werkgelegenheid, hun sociale zekerheid en hun leefomgeving. Slachtoffer denken, dat is niets nieuws voor ze, kapitalisme, banken, multinationals, Amerika, Brussel, jaar na jaar is ingeprent door de Joop den Uyls van deze wereld dat ze daar het slachtoffer van waren, Wilders borduurt daar gewoon slim op voort.

Trump daarentegen heeft geen linkse kiezerspoel om in te vissen, ook heeft hij geen linkse politieke partij van enige betekenis om zich tegen af te zetten. En als die al zou bestaan, dan zouden die kiezers niet op een selfmade miljonair stemmen. Je kan in Amerika kiezen uit een beetje rechts of heel erg rechts, Trump is gewoon oer conservatief heel erg rechts, alleen met het besef dat vele Amerikanen heel hard moeten werken voor heel weinig geld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Prediker

Trump daarentegen heeft geen linkse kiezerspoel om in te vissen…

@16 Het gekke is dan wel dat al die rechtse kiezers fan zijn van linkse verworvenheden zoals het behoud of zelfs de uitbreiding van een sociaal vangnet, medicare/medicaid en het belasten van lieden die vele miljoenen binnenharken met kapitaalbeheer ipv met noeste arbeid.

Maar verder heb je gelijk, de gemiddelde Amerikaan is verslaafd aan de opium van de Amerikaanse Droom, dat als je maar hard werkt, je een welvarend bestaan op kunt bouwen.

Ook die Amerikanen zien echter dat hun kinderen het niet beter, maar minder hebben dan zijzelf, dat naar de universiteit gaan niet langer voor hen is weggelegd (want onbetaalbaar geworden); alleen geven die domkoppen daar progressief-links en immigranten de schuld van.

Net zoals hier dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 AltJohan

Links wordt vaak geassocieerd met “links lullen, rechts zakkenvullen” en rechts met “rechts lullen, rechts zakkenvullen”.

Rechts wordt daardoor vaak meer vertrouwd. Zo werkt het ook hier in Nederland. Met de VVD.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Joop

@18

Wat een wijsheid, sjemig, dat je dat zomaar kan bedenken.

Je hebt nog ongelijk trouwens ook. Want het CDA is niet volledig rechts, maar meer christelijk, en dat opgeteld met de linkse partijen geeft dat een meerderheid. Dus nog leugens ook, dat geeft meer vertrouwen.

AltJohan je bent een typische rechtse leugenaar zoals we ze elke dag horen, maar ja , hou het volk dom, dan geloven ze je wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Thallman

De gevoeligheden van links niet als algemeen dictaat accepteren, dus. Links, niet vrouwen. Vrouw zijn impliceert geen policor, en één vrouw uitschelden maakt van een persoon geen vrouwenhater.

@1
Een man die zichzelf niet verontschuldigd voor zijn bestaan, geen links onderkruipsel die zijn blanke huid er het lieft afpeutert… hij durfde zelfs een journaliste van een weerwoord te bedienen, in plaats van zijn verzonnen zonden op te biechten bij een pastoor uit de linkse kerk..

De linkse mannen hier zijn eigenlijk net als dikke vrouwen die klagen over dunne modellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Prediker

..hij durfde zelfs een journaliste van een weerwoord te bedienen..

@20 Niks ‘weerwoord’: haar kritische vragen tijdens het debat bevielen meneer niet, en dan valt hij haar achteraf aan op het feit dat ze een vrouw is (want argumenten heeft die pummel niet).

Referring to Kelly’s questions during the debate, Trump said, “There was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joop

@20.

Als je jezelf heb genoemd naar een communistenleider vermoord door nazi’s, wat jij bejubeld. Ach, dan is dat gekeuvel van jou niet meer dan een echo uit een duister verleden.

Politieke correct is een verzinsel, en dat weet je zelf ook wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Sander

Vind het nogal een inductieve vergelijking met Wilders, en ook een prille/premature vergelijking alsof je niet kon wachten tot er genoeg ‘overeenkomsten’ binnen zijn om je statement te kunnen maken.

inductief:
“Trump gebruikt dezelfde ruimte als PVV, dús zijn ze gelijk”
“Trump is anti-policor, PVV ook, dús zijn ze gelijk”

Als je nu naar verschillen gaat zoeken tussen Trump en Wilders, gok ik dat je eenzelfde hoeveelheid (zo niet, meer) verschillen zult aantreffen.

Verder hebben er behoorlijk wat mensen op PVV gestemd, en een onbekend (grote) hoeveelheid zou het willen als Wilders niet zo radicaal op de Islam zou zijn + niet het enige PVV-lid zou zijn, vermoed ik sterk.. dan zou hij nog meer stemmen hebben gehad. Om hen allemaal als slachtoffers af te serveren, dát vind ik nu niet helemaal correct.

Niet iedereen is communicatief even sterk, en ja er komt idd vaak in borrelpraat-achtige toon onzin uit sommige PVV stemmers (die linkse journalisten maar wat graag op TV brengen), echter dan nóg is dat hun beleving in hun (vaak kleine) wereldje.. voor hen is het waarheid, zij zijn net zo kiesgerechtigd als jij en ik, en je zal met deze mensen moeten dealen.. ze zijn er, gaan niet weg, én hebben recht van spreken én iets te zeggen over hun omgeving.

Bedenk, dat stemmen het laatste en énige sprankeltje invloed is wat een ontevreden iemand nog heeft, ofwel 1x in de 4 jaar een bolletje kleuren.. wil je hen dát dan ook nog afnemen en ze afserveren als slachtoffer? Vind dat nogal ver gaan, zeker als ze letterlijk hun wijk (leefomgeving) hard achteruit hebben zien gaan ; ja, ik bedoel hier de verpaupering door mensen die niet zijn opgevoed om voor hun omgeving te zorgen zoals wij dat doen.

Wat die mensen, ja, ook de simpele zielen, met hun eigen ogen zien in hun eigen wijk.. tjsa, knappe jongen die hen overtuigd dat het niet zo is. Dat is de policor en struisvogelen voorbij, dan is het liegen.

Denk eerlijk gezegd dat het meer een anti-‘zachte heelmeesters’-achtige gedachte is, ipv het anti-policor bij de PVV kiezers. Het gaat mensen veel te traag en áls er dan eens iets verandert is het doorgaans half werk.. sommige veranderingen doe je 100%, of beter doe je ze niet. Omdat half werk alleen maar héél veel geld kost, en nog niet half het beoogde effect soorteert.

Waar in de politiek juist schérpe keuzes werden verlangd bij laatste verkiezingen, kreeg men het ieder bekende 50/50 compromis waar eigenlijk niemand op zat te wachten, en daarmee een recept voor besluiteloosheid, in een tijd dat dat zeer slecht uitkomt.

Of Wilders nu wel of niet hét anti-dote is boeit mij niet zo, maar dat er een anti-dote nodig ís twijfel ik geen moment aan.. echt heel goed gaat het op dit moment niet met NL, of wel soms???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Sander

Nog een toevoeging, ik vind het pas eerlijk om iemand van slachtofferen te betichten, als diegene ook reëele mogelijkheden heeft om wat aan de situatie te doen ; de situatie waar diegene dan schijnbaar ontevreden over is.

Bijv het argument “moet je maar goed stemmen” vind ik in NL, daarom per definitie altijd kolder. Je stem gaat binnen no-time op in de compromissen-poel, als 1 druppel verf in 1000 liter water.. je herkent er níks meer van terug.

Bijzonder flauw om mensen, in zo’n feitelijk machteloze toestand, te betichten van slachtofferen. Waarom zou je overigens van wanbeleid geen slachtoffer kunnen zijn? Neem bijv massa-schade door wanbeleid.. bijv. 1 euro schade p/maand p/inwoner.. dus bij ~17 miljoen Nederlanders door wanbeleid.. is nog steeds 17 miljoen euro schade per maand. Daar kan je een hoop goede dingen van doen.

Wil jij dan beweren dat iemand die klaagt over (díe ene) 1 euro schade, een zeurpiet is die slachtoffert? Da’s een gekke situatie.. het ís dat de politiek de schade aan samenleving door wanbeleid, kan uitspreiden over ons allen, waardoor het de noodzaak om er iets aan te doen absorbeert. Anders waren er rellen..

Als onze democratie ‘anders’ (strikter, robuuster, drastischer, uitgebreider, enz) zou zijn gehanteerd, wie weet hadden we nu nog met guldens betaald, dat is, als het aan vele Nederlanders toen had gelegen toch?

En ja, wie weet hadden we dan nu op onze blaren moeten zitten als behoud van de gulden desastreuze keuze was..

Maar hey, wat is vervelender : Op de blaren zitten omdat je zélf stom bent geweest, of omdat een ander dat is geweest tegen ieders zin in?

Nee, deze onvrede (die PVV voedt) gaat véél verder dan Policor, en heeft imho zeer weinig vergelijkbaars in zich met Trump.

 • Vorige discussie