Provinciaal verbod op ontgassen benzeen door binnenvaart stap dichterbij

Dossier:

NIEUWS - Met het vaststellen van de gewijzigde provinciale milieuverordening in Zuid-Holland komt een provinciaal ontgasverbod voor benzeen door de binnenvaart een stap dichterbij.

Afgelopen donderdag hebben de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een wijziging van de provinciale milieuverordening vastgesteld. Daarmee is het verbod op varend ontgassen van benzeen door de binnenvaart vanaf 1 januari 2015 in de provincie Zuid-Holland een stap dichterbij, al moeten de Provinciale Staten nog wel instemmen met het besluit.

De Provincie Zuid-Holland loopt hiermee nationaal en internationaal voorop bij het aanpakken van varend ontgassen door de binnenvaart. Noord-Brabant werkt ook aan een provinciaal ontgasverbod, de andere provincies werken nog niet aan verboden. Een internationaal verbod op ontgassen door de binnenvaart gaat nog jaren op zich laten wachten: zoals het er nu uitziet wordt dat op zijn vroegst 2017. Waarmee het Havenbedrijf Rotterdam gelijk krijgt en Staatssecretaris Mansveld ongelijk.

Op lokaal niveau hebben vooral de VVD en GroenLinks zich jarenlang ingespannen voor het aanpakken van ontgassen door de binnenvaart aan de buitenlucht. Er zijn de afgelopen jaren vooral op lokaal niveau meermalen vragen gesteld aan bestuurders.

Mark Lensselink, voormalig deelraadslid voor de VVD in Hoek van Holland verklaart:

Dit is goed nieuws. We zijn al jaren aan het knokken om de zwaar giftige uitstoot van ontgassende schepen aan te pakken. Voor de bewoners van Hoek van Holland en de overige Waterweggemeenten betekent het door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontgasverbod een enorme gezondheidswinst. Het is nu aan de landelijke overheid om hier met regelgeving en handhaving op door te pakken.

Arno Bonte, GroenLinks gemeenteraadslid in Rotterdam, en Jeroen Ooijevaar, fractievoorzitter GroenLinks in Schiedam, stellen allebei dat dit goed nieuws is voor de gezondheid van bemanningsleden en inwoners van de regio Rijnmond. Berend Potjer van GroenLinks Zuid-Holland noemt het ontgasverbod:

…een mooie stap om de scheepvaartsector en de lucht in Zuid-Holland schoner en gezonder te maken. Wij gaan ons inzetten om dit mooie resultaat van de lokale fracties door de provinciale staten te loodsen.

Ontgassen: wat was het ook al weer?

Bij transport van natte bulklading is het soms nodig om de ruimen (of beter gezegd de tanks) te ontdoen van restanten van die lading, omdat anders geen nieuwe vracht geladen kan worden.

Wanneer het vluchtige stoffen betreft, wordt dit vaak gedaan door middel van het ontgassen van het varende schip aan de buitenlucht. Dit is wettelijk toegestaan. Het gaat vaak om schadelijke stoffen met kankerverwekkende eigenschappen. Ook zijn er stoffen bij waarvoor voor emissies op land een minimalisatie plicht geldt, zoals bijvoorbeeld benzeen.

Sargasso heeft het afgelopen jaar eerder aandacht aan dit onderwerp besteed.

Reacties zijn uitgeschakeld