Staatssecretaris ziet snel internationaal ontgasverbod, Havenbedrijf Rotterdam niet

Foto: jpmm (cc)
Dossier:

De staatssecretaris liet de Tweede Kamer weten snel een internationaal ontgasverbod voor elkaar te willen krijgen en daarom geen ruimte te zien voor lokaal beleid. Havenbedrijf Rotterdam denkt echter dat een dergelijk internationale verbod nog lang op zich zal laten wachten.

Het zonnetje schijnt, dus tijd voor een update ontgassen. Want wie wil er nou niet weten wat je inademt als je bootjes zit te kijken op de pier bij Hoek van Holland? Om even te resumeren: vorig jaar deed CE Delft in opdracht van de verladers een onderzoek naar ontgassen door de binnenvaart. Uit dit onderzoek kwam dat de emissies van ontgassen een factor tien hoger zijn dan de officiële cijfers van het RIVM laten zien.

Begin dit jaar wist Sargasso de hand te leggen op een rapport van Antea waarin dit bevestigd werd. In het Antea-rapport staat ook dat de meetapparatuur op de schepen niet nauwkeurig genoeg is, waardoor er gezondheidsrisico’s bestaan voor personeel dat het dek op gaat terwijl er te hoge concentraties giftige dampen hangen. Deze dampen kunnen ook explosief zijn.

Naar aanleiding van de publicaties op Sargasso en het onderzoek van CE Delft stelde de Henk van Gerven van de SP en Liesbeth van Tongeren van GroenLinks verschillende sets schriftelijke vragen. In de beantwoording van de laatste set vragen gaat de Staatssecretaris wijselijk niet meer in op het gezondheidseffect van ontgassen, waar ze eerder nog stelde dat dit gering was. Ze geeft aan in te zetten op een spoedig internationaal verbod en geen ruimte te zien voor lokale maatregelen.

Ik was dan ook verbaasd toen ik deze week een interne nieuwsbrief (pdf) van het Havenbedrijf Rotterdam onder ogen kreeg waarin Ronald Paul, Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) bij het Havenbedrijf Rotterdam, het volgende aangeeft over varend ontgassen:

Varend ontgassen

Wereldwijd is het gebruik dat de binnentankvaart al varend haar lege tanks mag ontgassen. Helaas laat een internationaal verbod nog lang op zich wachten. Voor een gelijk speelveld is dit de beste oplossing.

Vooruitlopend hierop werken wij samen met de Gemeente Rotterdam, de Provincies en het Ministerie van I&M om het verbod op varend ontgassen eerder in te stellen. Het gaat dan om benzeen en benzeenachtige stoffen.

Momenteel wordt er hard gewerkt om ook Antwerpen en Amsterdam in een dergelijk verbod mee te krijgen.

In onze havens is dit verbod al van kracht. Het zou mooi zijn als dat nu ook gaat gelden op de rivier. Ik verwacht dat we binnenkort samen met de betrokkenen in de markt resultaat kunnen boeken.

Een mooi voorbeeld van hoe wij blijven werken aan een schone haven en een verbetering van de leefomgeving!

Dat betekent dus dat Rotterdam al wel lokaal beleid voert, wat ook blijkt uit artikel 10.1 lid 5 van de Rotterdamse havenverordening. Daar staat dat het lokaal gezag ontgassen (eufemistisch schoonmaken genoemd) kan verbieden, terwijl de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer antwoordt geen ruimte voor lokaal beleid te zien.

Overigens stelt de heer Paul het wat mooier voor dan het is, want het verbod op varend ontgassen geldt enkel in de havenbekkens. De Nieuwe Waterweg behoort tot de rijksvaarwegen waar het Havenbedrijf geen verbod mag uitvaardigen van Rijkswaterstaat. Ook mag in de Geulhaven nog steeds stilliggend ontgast worden.

Een ander opvallend punt is dat het Havenbedrijf Rotterdam dus geen snel internationaal verbod tot stand ziet komen. Niet zo verrassend is dat het Havenbedrijf Rotterdam zich, net als Deltalinqs (ondernemers uit de Rotterdamse haven), druk maakt om het gelijke speelveld op internationaal niveau.

Dit brengt me bij mijn laatste vraag van vandaag: Hoe lobbyen de zusterorganisaties van leden van Deltalinqs in die andere landen? Sturen alle landenorganisaties van de multinationals die lid zijn van Deltalinqs aan op een internationaal ontgasverbod of gebruiken ze het argument ‘internationaal level playing field‘ om beleid te voorkomen? Zodat de schippers, hun bemanning en de burger de rekening van ontgassen met hun gezondheid betalen?

Reacties (2)

#1 roland

Waarom deze herhaling van het 27 januari stuk aangevuld met: “In onze havens is dit verbod al van kracht”?

  • Volgende discussie
#2 Herman Vruggink

@1:Volgens mij heb je wat gemist Roland…. :)

10-12-2013: Emissies ontgassen binnenvaart veel hoger dan gedacht – samenvatting (0)
09-12-2013: Emissies door ontgassen binnenvaart veel hoger dan gedacht (13)
31-03-2014: Staatssecretaris ziet snel internationaal ontgasverbod, Havenbedrijf Rotterdam niet (1)
28-02-2014: Update Wob-verzoek dampretourinstallaties (0)
04-02-2014: Verzwijgt Mansveld rapport over ontgassen? (10)
27-01-2014: Mansveld zet in op internationaal verbod op ontgassen

Nu wil ik het niet allemaal afdoen als Groen links ge-emmer, zeker voor de bemanning niet, maar of de burger nu werkelijk schade kan oplopen? Luchtverontreiniging wordt sterk gecontroleerd in R’dam….Toch?
Het goede nieuws is dat er een relatieve daling van de emissie per schip is. Vergelijk in absolute emissies is lastig. Het rapport spreekt van een nauwkeurigheid van 55%…

  • Vorige discussie