Politiek Kwartier | Sinterklaas bij de VVD

COLUMN - Deze week vraagt Klokwerk zich weer eens af wat al die VVD-stemmers toch beweegt.

Het is weer bijna verkiezingstijd en de VVD gaat cadeautjes uitdelen. Dit keer belooft de Amsterdamse VVD de onroerendezaakbelasting te halveren. Een soort herhaling van de duizend euro lastenverlichting die Mark ons ooit beloofde? Haha, gefopt.

Wie stemt er toch telkens op zo een partij? Die kiezer mogen we bedanken. De VVD is immers de Nederlandse vertegenwoordiger van de filosofie die ons de crisis injoeg. De filosofie waarin men aanneemt dat als de ondernemers de vrijheid krijgen om te ondernemen, werknemers de vrijheid om overal te werken, overheden de vrijheid om met de begroting te frauderen en banken de vrijheid om hun eigen bonusbeleid en productbeleid te voeren, de oh zo kritische klanten vanzelf het goede van het slechte scheiden, waarna het Walhalla intreedt.

Een model waarbij in de praktijk de zwartrijders winnen, eerlijke ondernemers worden weggeconcurreerd en de consument stelselmatig wordt genaaid. Maar we hoeven geen uitputtende beschrijvingen te geven van de theoretische problemen van deze gedachtegang om hem te weerleggen. Het klamme spook van de realiteit raasde door de hele wereld en heeft zich nu genesteld in Europa.

Alleen de VVD blijkt steevast in dat vrijemarktsprookje te blijven geloven. Minstens zo vervelend is het we er binnen de EU in geslaagd zijn andere landen de strenge drieprocentnorm op te leggen… en dat dit nu als een boemerang naar ons terugkomt. Terwijl iedereen met hersens inmiddels beweert dat grof bezuinigen ons alleen maar van de regen in de drup brengt, blijft de VVD op deze ramkoers zitten.

Overigens is de VVD als het gaat om het vrije marktdenken alles behalve consequent. Denk aan de hypotheekrenteaftrek. De oorzaak van de huizenbubbel, waardoor de schuldenlast groeit terwijl de woningmarkt volledig is vastgedraaid. De Achilleshiel van Nederland, waarmee we volgens sommigen zelfs de kans lopen de nieuwe Grieken te worden. De VVD blokkeert iedere serieuze aanpak.

Een cynisch bijverschijnsel daarvan is dat de zelfverklaarde partij-tegen-handophouders hiermee de hoofdsponsor is van de grootste groep handophouders in ons land. Maar handophouders gooien tenminste geen gemeenschapsgeld in een bodemloze put of drukken het niet keihard achterover, zoals binnen de VVD soms nogal gewoon leek – of lijkt. Die integriteitscode blijkt nog steeds hard nodig.

Ideologisch blind, inconsequent en onbetrouwbaar dus. Waarom stemt iemand nog op deze club? Is het een werkelijk oprecht geloof in die vrije marktfabel? Het valt steeds moeilijker te geloven.

Sommigen gooien het dan ook op kortzichtig egoïsme. Maar de meeste VVD-kiezers profiteren zelfs op korte termijn niet van dit beleid. Zijn zij dan werkelijk zo naïef om te trappen in die ronkende spierballentaal en ronduit bespottelijke beloftes om geld uit te gaan delen tijdens die verkiezingscampagnes? Ik weet het niet. Maar telkens als ik die verkiezingsbeloften hoor, dan hoor ik de volgende echo:

Hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie.

Sinterklaas bestaat ja. En hij zit bij de VVD.

 1. 1

  Ik werk als zelfstandige wel eens op plekken tussen andere zelfstandigen. Tussen hen zitten er een paar die blijven volhouden dat de VVD er ook voor hen -de kleine zelfstandige- is, ongeacht hoeveel voorbeelden die het tegendeel bewijzen ik ook opnoem. Wellicht ideologisch blind, ik noem het simpelweg te dom om te poepen.

 2. 2

  Hoewel de VVD pretendeert niet gebonden te zijn aan een religieuze stroming, hangt d’r wel een stevig calvinistisch luchtje om hun economisch beleid. Er moet geleden worden voor overmatige consumptie in het verleden, de tering moet naar de nering worden gezet, en klagende burgers zijn een teken dat het beleid werkt. In de ogen van de VVD is economie niet iets waarbij je naar economen luistert, maar naar moralisten.

 3. 3

  @2 Het zou ook neoconservatisme kunnen zijn in plaats van calvinisme: een dogmatisch geloof in een zo klein mogelijke overheid, waarbij elk excuus om te bezuinigen en daarme die overheid verder te verkleinen welkom is.

 4. 4

  De VVD verdedigt de machtspositie van de veelverdieners en de grote ondernemingen. Dit botst zo vaak met de ideologie die ze ooit hebben uitgedragen dat ze op dat gebied niet meer geloofwaardig zijn.
  Op internationaal vlak lopen ze volledig aan het handje van de Angelsaksische landen.

  In Nederland voert de VVD een ouderwetse klassenstrijd. Inperken van de vrijheden (privacy) en verworven rechten van de burgers. Steunen van bedrijven en de eigenaren van deze bedrijven op kosten van de samenleving.

  De stemmers die uit rationele overwegingen op de VVD stemmen doen dat omdat ze denken dat ze baat hebben het vergroten van de machtspositie van BV Nederland. Verder loopt er wat dom volk nog steeds achter de VVD propaganda van de vrije markt aan. Ook bestaat er een groep Nederlanders met een enorme afkeer tegen het idee dat je welvaart die je samen tot stand brengt onder elkaar zou kunnen verdelen.

 5. 6

  @1 Maar niet alle voorbeelden hoeven voor jouw concullega’s even belangrijk te zijn. Als jij ze vraagt naar een voorbeeld van wat de VVD voor hen doet, kunnen ze dan een voorbeeld noemen of citeren ze dan slechts een campagnecliché?

 6. 7

  @3 Dat neoliberalisme zou wel eens de bizarre genius kunnen zijn waardoor de vvd veel stemmen trekt. Het neoliberalisme is in alle sectoren en type instituten binnengedrongen. Veel mensen weten niet beter meer.

  Bij het neoliberalisme hoort de idee dat je loon krijgt naar studie en werken. Iedereen kan rijk worden, als hij/zij maar wil. Mensen die tobben, of in problemen komen zijn loosers. Daar moet je afstand van nemen.
  Paul Verhaeghe, een Vlaamse psychiater schreef een verhelderend boek: De identiteit.

  Als je een goed zelfgevoel wilt hebben, dan stem je vvd. Dan ben je een winner, ook al lijkt het even wat lastig te gaan. Zo denken er velen, vermoed ik. Op zijn minst de managementlaag, maar ook de horigen onder die managers. Veel denkwerk is er trouwens niet. De werknemers onder de managers doen wat gevraagd wordt van hun (anonieme) hoofdkantoor. Bovendien zijn er door de verplichte registraties talloze controlemiddelen voor de werknemers. Een beloning kan in het verschiet liggen, mits je ‘goed je best’ doet.

 7. 8

  Als oud-lid van de JOVD en kind uit een VVD-nest kan ik je vertellen wie op de VVD stemt. Een groot deel van de VVD-stemmers heeft het vanwege de (vaak succesvolle) carrière of eigen bedrijf te druk om nieuws te volgen buiten het kijken van het NOS journaal. Zelfs uit het NOS journaal zijn de politieke malversaties van de VVD te abstraheren als mensen onthouden wat er in het verleden gebeurd of gezegd is. Korten op het pgb terwijl er 120 miljoen wordt uitgegeven om de ‘gevoelssnelheid’ te kunnen verhogen naar 130 om nog maar een voorbeeld te noemen van een gemiddeld VDD idee. Maar oude koeien uit de sloot halen of kritisch nadenken zit niet in de natuur van dit soort mensen. De blik is naar morgen gericht. De ‘We gaan het maken’-mentaliteit. Hoewel veel mensen binnen deze groep hoogopgeleid zijn, is het not done om in sociale situaties gecompliceerde gesprekken te voeren. De toon moet luchtig blijven, je wilt immers succes en macht communiceren, en niet overkomen als een persoon die met een probleem zit te worstelen, al is het een politiek-moreel probleem (‘Moet ik als rechtgeaarde liberaal wel stemmen voor een partij die meer een oog heeft voor corporaties dan voor de gemiddelde burger?’). Kortom, veel dan dit soort mensen komen a) niet aan de informatie dat de VVD ontzettend inconsequent en onbetrouwbaar is en b) zullen er niet over na willen denken mochten ze er geconfronteerd mee worden.
  Een tweede aspect van het stemgedrag van de gemiddelde VVD-stemmer is simpelweg dat ze gesocialiseerd zijn in een bekakte omgeving waarin ‘ons soort mensen’ toch tenminste licht geaffecteerd praat, zich herkenbaar kleedt (polo/overhemd) en – hoe fout het ook is om te zeggen – fysiek erg op elkaar lijken. Zij herkennen de VVD-politicus als één van hen. Een Hans Spekman of Diederik Samson zal velen in deze groep alleen al puur fysiek tegenstaan. Een Frits Bolkestein, Hans Wiegel of Mark Rutte zouden daarentegen hun buren kunnen zijn.

 8. 9

  @3 Laat dat neoconservatisme nu precies sterke calvinistische wortels hebben. Niet alleen komt het ideologisch voort uit christelijk rechts, rechtlijnige protestanten. Ook de koopmansgeest, de nadruk op traditionele gezinswaarden en het idee dat het westen de wereld moet beschaven (o.a. Irak), zijn een vertoon van sterke calvinistische neigingen.

 9. 10

  Ik heb mij als kind altijd al afgevraagd waarom kinderen van rijke pappa’s en mamma’s altijd veel meer en duurdere cadeautjes krijgen van de Sint dan kinderen van arme pappa’s en mamma’s, die soms niks krijgen. Maar nu snap ik het, Sinterklaas is een VVDer!

 10. 11

  @Stoethaspel: Als ZZP’ers alleen in hun eigenbelang stemmen (wat ik niet hoop) denk ik dat ze het best uit zijn bij D66. Of afhankelijk van de sector GroenLinks.

  @Paco: Mooie schets – ik denk dat je voor een groot deel van de kiezers gelijk hebt.

  @Caute: Sluit mooi op het verhaal van Paco aan.

 11. 12

  Wat een halerhalibg van zure herkauwde argumenten. Groenlinks zeker. Moraaluitspreken over moralisten

  Its lonely on your moral highground…

 12. 13

  @9; Naar mijn idee zit het iets anders in elkaar. De combinatie van neoconservatisme en (fundamentalistisch) christendom is geen natuurlijke, maar het is een constructie die een dikke dertig jaar geleden bedacht is door de Republikeinen in de VS. Die constructie vormde de basis voor het electorale succes van Reagan. Op één of andere manier is men er in geslaagd om: “men kan niet God dienen en de Mammon” te vervangen door: “Waartoe zijn wij op aarde? Om God en de Economie te dienen”.

 13. 14

  “In Nederland voert de VVD een ouderwetse klassenstrijd.”

  Er zijn andere partijen die de klassenstrijd alleen tegen verkiezingstijd uit de mottenballen halen en die deze strijd zo snel mogelijk na de verkiezing vergeten. Dat lijkt mij eigenlijk een groter probleem.

 14. 15

  @6: ik heb al meerdere keren gehoord dat maatregelen die henzelf (zullen) treffen (bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, als dat doorgaat) van de PvdA afkomstig zijn en dus niet echt des VVD’s. Dit blijven ze herhalen, zelfs als ik ze vertel dat bijvoorbeeld die maatregel toch echt van een VVD’er (Van Dijkhuizen) komt. De kop wordt liever in het zand gestoken.
  Of dat verkiezingsbeloften niet serieus moeten worden genomen (maar ze wel op een partij hebben gestemd vanwege allerlei beloften). Het is soms echt huilen met de pet op als ik sommige ondernemers allerlei partijpraat hoor herhalen zonder even stil te staan bij wat ze eigenlijk zeggen. Zoals @8 zegt:kritisch nadenken zit niet in de natuur van dit soort mensen.

 15. 16

  ‘Is het een werkelijk oprecht geloof in die vrije marktfabel? Het valt steeds moeilijker te geloven. Sommigen gooien het dan ook op kortzichtig egoïsme. Maar de meeste VVD-kiezers profiteren zelfs op korte termijn niet van dit beleid’.
  Welnee joh; de VVD is een partij die simpele antwoorden geeft op complexe vragen: nadenken verder niet nodig. Niks ideologie maar vooral veel studentikoos gebral.

 16. 17

  Er blijven nu eenmaal altijd mensen bestaan die met liefde aan alle kanten laten naaien, zolang dat maar niet door “links”gebeurt.

 17. 18

  @ “dat grof bezuinigen ons van de regen in de drup brengt”.
  Vreemde omkering, wie wil niet van de regen in de drup geraken?

  Het is de VVD in paars gelukt om voor hun voorstellen een meerderheid te krijgen met dank aan de PvdA, die het marktdenken, forse belastingverlaging voor hogere inkomens, prestige projekten als de Betuwelijn of een nog groter Schiphol mogelijk maakte. Zonder CDA, wie steunt er dan de VVD?

 18. 19

  Ik werk als loonslaaf op een plek tussen andere loonslaven. Een groot aantal van hen blijft volhouden dat de PvdA er ook voor hen -de arrebeier- is, ongeacht hoeveel voorbeelden die het tegendeel bewijzen ik ook opnoem. Zonder twijfel ideologisch blind; ik noem ze simpelweg hersendood.

  (Vrij naar nr. 1 die 8 pluskudo’s kreeg)

 19. 22

  @2 + @3: De stevig calvinistische moraal is er om de stemmen te vangen van “de hardwerkende Nederlander” en de kleinere staat (het neo-conservatisme) is de werkelijke bedoeling.

 20. 23

  Het lijkt me duidelijk dat een partij die het eigenbelang dient, niet geschikt is om het algemeen belang te dienen. Alles wat te moeilijk is voor de VVD moet weg of bestaat niet (lees: kunnen we niet meer betalen).
  En verder, iedere partij die heult met het neo-liberalisme, legt het loodje, behalve de VVD. Maar op zijn minst is het vreemd dat de andere partijen dat niet doorhebben of dit weten om te zetten in andere (mogelijk betere) ideeën. Ik vrees dan ook dat eigenlijk iedere politicus in Den Haag stiekem een neo-liberaal is (met een flinke hypotheek).

 21. 24

  @12: “Its lonely on your moral highground…” nee hoor, op dit forum is het best gezellig met kritische, sociale en vooral genuanceerde mensen :)

 22. 25

  @23: “.. een partij die het eigenbelang dient, niet geschikt is om het algemeen belang te dienen”
  Bestaansrecht van een partij is het dienen van het eigen belang.
  Een partij die beweert voor het “algemeen belang” – te zijn, belazert je.

 23. 27

  vote for me and feel like
  a winner don’t beat me
  share the corruption like
  i know you do join me

  it’s not about committing the crime
  it is about getting away with it like
  being absolved of all sin
  by killing the Son of God

 24. 28

  @Roland ( @23 ): En toch denk ik dat een echt wijze politicus juist wel voor het algemeen belang zal moeten kiezen.

  Om te beginnen is hij natuurlijk gebaat bij zoveel mogelijk stemmen. Dat kan hij bereiken door voor het belang te pleiten voor zoveel mogelijk kiezers.

  Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk ook veel tegenstrijdige belangen en daarom kiezen partijen ook voor een doelgroep.

  Een werkelijk slim politicus zal echter begrijpen dat als hij voor de doelgroep zoveel mogelijk wil bereiken, dit het best lukt als het ook strookt met de belangen van andere groepen.

  Zo valt het eigenbelang uiteindelijk steeds meer samen met het algemeen belang.

  Maar natuurlijk zijn de kiezers in praktijk niet zo wijs dat in te zien, en eerder kortzichtig, en zijn de politici op hun beurt niet zo open in hun communicatie over hun uiteindelijke belang. En daarbij spelen niet alleen stemmen een rol, maar ook en vooral geldstromen. In praktijk heb je dus helaas gelijk.

 25. 29

  @28: Klokwerk,
  Als elke politikus voor het algemeen belang is, wat is dan de zin van verkiezingen? Om zoveel mogelijk stemmen te trekken moet de politikus zijn argument / standpunt zo duidelijk mogelijk brengen, niet gaan zwabberen en zich ongeloofwaardig maken met vandaag dit, morgen dat, gelijk een windvaan.
  Dat maakt de politiek ongeloofwaardig en bevordert de afkeer.

  “valt het eigenbelang steeds meer samen met het algemeen belang”
  Als dat zo is, hebben afzonderlijke termen geen zin en zijn alleen maar verwarrend.

 26. 30

  Nou ja, je kan natuurlijk altijd van mening verschillen over wat het algemeen belang ís. Een christen zal zeggen dat het in het algemeen belang is (en niet slechts in het belang van de Christenen) dat abortus en euthanasie verboden blijven, het op zondag stil is op straat, etc. Ik denk dat dan weer anders over en zou zeggen dat het ook in het belang van de Christenen is dat iedereen die dingen zelf kan kiezen. Maar daar zullen niet alle Christenen het mee eens zijn.

  En dan nog, als we het over onze ideaalbeelden eens worden, dan nog kunnen we van mening verschillen over hoe we dat ideaalbeeld het best zouden kunnen bereiken. Stel, we willen allebei een stille zondag, de Christenbroeder en ik, dan nog kunnen we van mening verschillen of we dat het beste kunnen bereiken door middel van verboden, belasten, of een overheidscampagne. De Christen kan bijvoorbeeld pleiten voor een winkelverbod, waar ik zeg dat dit dan ondergronds weer terug komt, en pleiten voor een campagne – waarbij de Christen dan weer opmerkt dat niemand naar die campagne zal luisteren.

  Zo ben ik het vrij snel met VVD’ers eens als zij beweren voor een vrije maatschappij te zijn met zo weinig mogelijk afhankelijkheid van burgers, zo goed mogelijke winkels die producten bieden waar consumenten op zitten te wachten tegen eerlijke handelsvoorwaarden en een schappelijke prijs, en natuurlijk zonder criminaliteit… Alleen denk ik dat het vrije marktmodel in combinatie met een repressief strafklimaat daar helemaal niet toe leidt en zal pleiten voor meer regulering en preventie, waar de VVD’er dat anders zal zien.

  Nee, ook als we uitgaan van het algemeen belang is er nog genoeg ruimte voor heel veel discussie hoor ;).

 27. 31

  Toch is het volgens mij een misvatting dat het algemeen belang ook het beste is. In feite hoeft dat helemaal niet. Heel cru: je hebt op een bepaald moment geen consumenten meer nodig, slaven is genoeg. Als je de energiebronnen beheerst en zelf prima leeft, wat zou je dan nog moeilijk doen met consumenten?

 28. 32

  Haha, je bedoelt dat je in twijfel trekt of het algemeen belang ook altijd in ieders belang is? Je voorbeeld is cru, maar dat bevalt me. Ik heb er echter denk ik wel een antwoord op: volgens mij is de beste slaaf de gelukkige slaaf, die zelfs niet eens beseft dat hij slaaf is. Deze slaaf zal immers niet in opstand komen en het hardst voor je werken. Je ziet dus dat ook hier handelen in het belang van de slaaf en in het belang van jezelf samen valt ;).

 29. 33

  Het VVD denken is heel simpel, Adam Smith, The invisible Hand.
  De overheid is er voor politie, leger, rechtspraak, wat infrastructuur.
  Progressieve belastingen uit den boze, een ieder geniet hetzelfde van de overheid, een ieder betaalt dus evenveel belasting.
  Niets moeilijks aan.
  VS Libertarians verwoorden het uitstekend.
  Bijstand kan, maar uit vrijwillige liefdadigheid.

 30. 35

  Ha ja, het is heel simpel inderdaad. En het is werkelijk waar een mooie en interessante theorie, ontworpen door mensen met nobele motieven… maar in praktijk blijkt er geen barst van te kloppen is mijn stelling. Het idee bijvoorbeeld dat het beste in de vrije markt vanzelf naar boven komt drijven is niet alleen theoretisch gezien zeer problematisch, ook in praktijk is de mensheid nu al een paar keer tegen die muur opgelopen, eerst eind jaren 20 van de vorige eeuw, en nu na 2008.

  Kan je de stelling dat het algemeen belang niet zou bestaan onderbouwen?

 31. 36

  @8: paco bedankt.

  Op een bedrijfsborrel aan de Amsterdamse Zuid-as zal nooit iemand zeggen dat het slecht gaat.

  Verder denk ik dat mensen die succes hebben, vaak een bepaald enthousiasme/optimisme tonen, precies zoals Mark Rutte.
  Voor veel mensen is dat aantrekkelijk gezelschap.

  Denk ik.

 32. 37

  Sargasso dreigt ook al aan schoonheid ten onder te gaan. Op de een of andere manier is dat oude – de Europese cultuur – werkelijk niet weg te branden. Er is werkelijk niets mis met dit stuk en tegelijkertijd weet ik dat het niets zal veranderen. Grosso modo ziet men hier de denkende klasse die het gedrag van de heersende klasse bestudeert – er is uiteraard geen verschil tussen de evidente platheid van een Hans Wiegel (de mensen in het land, mijn god – herhaald door Mark Rutte) en de manier waarop de conservatieve liberalen (er zijn nooit echte liberalen in Nederland geweest, althans niet als partij) het stuurtje van Willem II op een beetje ‘gezellige’ manier wilden overnemen en het Thorbecke behoorlijk lastig hebben gemaakt. En dat in consensus met mensen van het houtje die Thorbecke verdachten van Spinozistische gedachten. Tot op de dag van vandaag is daar niets aan veranderd. Als Maxime Verhagen het CDA niet eigenhandig gesloopt had, dan zaten we nu nog in hetzelfde schuitje …
  Oh, pardon, we zitten in het zelfde schuitje. De PvdA heeft de serviliteit van het CDA overgenomen.

  Als er één land is, waar de ‘genetica’ van de mens goed tot uitdrukking komt dan is het Nederland. Links en rechts is niet meer dan een keuze tussen voordeel op lange termijn en voordeel op korte termijn. Uiteraard maken we die keuze op veel terreinen nogal vaak en weten we niet precies waarom we het doen. En dat zie je ook bij mij. En bij die oude beren die KPN willen redden voor Nederland. Is het wel genetica? … Stel ik wel de goede vragen …? Wil ik eigenlijk alleen een baas die goed voor me is …? Wat bedoelde Destutt de Tracy eigenlijk met ‘ideologie?…’ En hoe moet dat nu met Europa? I don’t know .. I just do not know …

 33. 38

  Wat vreemd eigenlijk dat het nieuws dat Hans Wiegel wanbestuur heeft gepleegd zo weinig aandacht heeft gekregen: Obligatiehouders bereiden een schadeclaim voor op Wiegel van bijna 11 miljoen euro. De VVD-coryfee zou in zijn bijbaan als bestuurslid onvoldoende toezicht zou hebben gehouden op het beheer van het fonds. Hij heeft en bancaire volmacht gegeven aan vastgoedbeheerder Jonald Bouwhuis. Die gebruikte een deel van het geld dat hij in beheer had voor andere doeleinden dan vastgoedinvesteringen.
  Sinterklaas bestaat, ja. Voor Wiegels vrienden.
  “Mede vanwege een ´niet onuitputtelijke opsporingscapaciteit´ heeft het OM besloten geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen.”

 34. 40

  @38 Weinig aandacht? Het stond in alle kranten en op alle nieuwssites. Niet zo vreemd want dat gebeurt met al dit soort ANP-berichten. Er valt verder nog niks over te melden, als die schadeclaim bij de rechter ligt komt het opnieuw in het nieuws.

  Of bedoel je met ‘weinig aandacht van het nieuws’ dat er dus wel sprake zal zijn van een complot? Want dat vinden complotofielen altijd, dat er te weinig aandacht is voor hun geliefde complot.

 35. 41

  @40: Nee, geen komplot. Waarschijnlijk zijn er te weinig politieke journalisten met verstand van geld in Den Haag en zijn de VVD-ers in het algemeen goed gezelschap. Ik vind het belangrijker dan de scheiding van Samsom. VVD-ers staan zich erop voor dat ze goed met geld om gaan en zakelijk zijn, maar zowel met de DSBank als nu vallen ze aardig door de mand en toch komen ze er mee weg.

 36. 42

  @ernest: cognitieve dissonantie. Mensen willen het gewoon niet horen. ‘rechts’ kan momenteel niets fout doen*, en bewijzen van het tegendeel bestaan gewoon niet. Die wil je dus ook niet in de krant lezen. Mensen willen lezen dat ‘links’ fraudeert, want dat past bij hun frames.

  * en als ze iets fout doen (zoals rutte bij de kabinetsformatie) dan is het uiteindelijk toch de schuld van die ellendige linkse partijen die de VVD erin lieten stinken.

 37. 46

  Ik ken een paar mensen die blindelings VVD blijven stemmen. Nu al kampen ze als kleine ondernemers met problemen die gevolg van kabinetsbeleid is. Maar de enige hun commentaar: “Crisis, hé!”
  Ze verdiepen hun niet in de materie simpelweg omdat het inderdaad luchtig moet blijven. Aan de ene kant wel verstandig en gezond van ze, zo’n blinde optimisme. Aan de andere kant het niet willen “oorzaak-gevolg” inzien zal uiteindelijk ook bij hun tot financiële fiasco leiden. Maar zolang het niet geval is zal het besef ontbreken…

 38. 48

  @24: heb het niet over dit forum. lees er veel en geniet er regelmatig van. Waar ik niet van geniet zijn makkelijke meningen zoals hierboven met argumenten shoppende nepjournalisten die in dit voorbeeld, de VVD kiezer, weg te zetten zonder de nuance die men predikt.

  Ik doe een poging inhoudelijk te reageren..

  Het begint met “weer eens”… Tja voortborduren bedoel je dan..

  -de VVD in Amsterdam kan prima met een 51% meerderheid de OZB halveren… makkelijk haalbaar.. (dat laatste dan ;-)).
  Die 1000 euro van Rutte is wat anders en enkel vergelijkbaar omdat het lastenverlagingen zijn… Verder niet… jammer. Is het voorstel van de auteur om per verkiezingsuitslag een ander programma te maken?

  -“De filosofie vna de VVD joeg ons de crisis in”. Waarschijnlijk doelt men op liberalisme.. Terwijl juist de rare regulering met name in de VS de crisis veroorzaakten.. (hypotheken aan no income no asset inwoners opdragen aan banken etc.) klopt dus ook niet. Nederland is naoolorlogs politiek vormgegeven door PVDA en CDA (en haar voorlopers).

  -de genoemde vrijheden voor ondernemers en werknemers etc bestaan niet dus daar moet de liberale filosofie nog wat werk verzetten lijkt me dan.

  -heel verhaal over een klamspook over de wereld: Volgens mij gaat het in de kapitalistische landen supergoed.. Deze nonsens klopt dus ook niet. Communistisch socialistische religieuze landen volgen? Wat is jouw voorbeeld dan? (noord korea zou te makkelijk zijn)

  -“grof bezuinigen” hahahah, dat is ons nog nooit gelukt… wat een prietpraat. wel lastenverhogen helaas. Dat is echt allemaal de schuld van 1 partijtje die nu 3 jaar de grootste is haha. De hypotheekrente is een aftrek geen subsidie, en er is niks mis met handophouders maar de kloof tussen baan en bijstand is te klein. VVD pakt dat als enige aan.

  -grapje naar de integriteitscode is wel aardig. Hoewel er ook veel bestuurders zijn is iedere zondaar 1 teveel.

  Aan het einde de conclusie van de auteur dat hij niet weet waarom mensen op de vvd stemmen. nee na het lezen van het hele verhaal blijkt dat de auteur waarschijnlijk HEEEL VEEEl niet weet.

 39. 49

  1. Geloof je nu werkelijk dat er één procent kans is dat zelfs als de VVD een absolute meerderheid krijgt de financiële ruimte er is om zo een zware lastenverlaging door te voeren midden in crisistijd?
  Het is een verkiezingsbelofte waarvan ik je nu op een briefje geef dat deze niet waar wordt gemaakt. Ga je nu beweren dat dit wel zo zal zijn? Waar wedden we om?

  2. Ik doel uiteraard op de vrije marktfilosofie, zoals uit de tekst had kunnen blijken. Ik heb niets tegen het liberalisme. Ik ben zelf liberaal. Maar de VVD is geen liberale partij. En de EU voert al decennia een vrije markt-agenda. Daardoor mist de EU nu ook zoveel controle, zowel op nationale regeringen als op het bedrijfsleven (de banken).

  3. De genoemde vrijheden waren voor de banken naar bleek een tikje te groot. We zijn het nu aan het repareren. Ook mogen overheden tegenwoordig wat meer gecontroleerd worden. Als het kalf verdronken is…

  4. Met het klamme spook wordt hier uiteraard de financiële crisis genoemd die ons teistert vanaf 2008. Gemist? Het maakt ons geen derde wereldland, maar het blijft toch jammer. Niet iedereen die het met de VVD oneens is, is overigens een aanhanger van Kim Jung Un of Marx. Er zijn gelukkig meer alternatieven voor het liberalisme en al zelfs de vrije markt dan een communistische planeconomie. Hoewel het bij de VVD retoriek behoort te veronderstellen dat dit niet het geval zou zijn.

  5. De totale overheidsuitgaven stegen onder de VVD met de werkloosheid, ja, dus in die zin is er niet bezuinigd – maar op de verschillende andere terreinen werd het mes zwaar gevoeld. Lastenverzwaring, bezuinigen, subsidie eraf en aftrek weg, noem het wat je wilt: het betekent voor de burger allemaal hetzelfde, minder voorzieningen voor meer geld. Het was andersom beloofd.

  Je doet alsof de VVD de enige partij is die weet wat de armoedeval is. Grote onzin. Iedere partij heeft daar punten voor, alleen niet dezelfde als de VVD. En in hoeverre is de VVD ook hier consequent? De VVD wilde voor de verkiezingen de kloof tussen baan en bijstand officieel wel aanpakken door lastenverlagingen voor werkenden. Dat bleek een beetje te duur. Nu zijn er voor zelfstandigen zelfs lastenverzwaringen aangekondigd. Hierdoor zullen juist veel ZZP’ers eerder in de bijstand verdwijnen (je kan de cijfers terugzien in het stuk over ZZP’ers in deze serie van een paar weken terug). Ook de regelmatige aanvallen op het minimumloon helpen niet echt voor de kloof tussen baan en bijstand.

  Het is klaarblijkelijk vooral de toon van het stuk waar je je aan stoort. Ach, wen er maar aan. Het oogst zo te zien van de meeste mensen hier wel waardering. Over het algemeen wordt de VVD door iedereen met fluwelen handjes aangepakt terwijl de VVD uitbarst in ronkende retoriek over “handophouders”, “socialisten” en wat al niet meer. Een koekje van eigen deeg zeg maar.

  De vraag aan het eind van het stuk was met name om de mensen die reageren nog wat over te laten, en dat is gelukt. Ik vind het stuk niet het sterkste dat ik ooit schreef, maar ben wel blij met de reacties.

  Maar mocht je onderbouwing missen: verder lezen kan hier:
  https://sargasso.nl/vvd-is-alles-behalve-liberaal/
  https://sargasso.nl/de-puinhopen-van-twee-decennia-vvd/

  Hoe dan ook dank voor je reactie. In je eerste miste ik iedere inhoud – deze heeft het wel, ondanks de duidelijk nog gebelgde toon en vele niet-onderbouwde verwijten waar je mee strooit.

 40. 51

  bedankt voor je inhoudelijke reactie. de andere stukken kende ik al en wat dus ook veel beter gewend. het liberalisme is helaas een ideologie welke makkelijk ingeleverd wordt om te kunnen regeren ook getuige het huidige kabinet. Echter in het bestuur bereik je wel meer dan als gelijkhebber in de oppossitie. De keuze om met de pvda iets te gaan doen begrijp ik dan ook. de grens is wel bereikt lijkt me.

  De toon van mij is gewoon doorgetrokken zoals de toon in het artikel is. met name richting de kiezer. Dat zou dus spiegelkijken moeten zijn maar heb geen stukjestikker als hobby of beroep

 41. 52

  Geen probleem – ik houd wel van een beetje bekvechten op zondagavond ;). Maar het probleem is naar mijn idee juist dat de VVD het vrije marktideaal (en een conservatieve PVV-agenda als het gaat om buitenlandbeleid en justitie) veel en veel belangrijker vindt dan de liberale idealen van vrijheid en zelfbeschikking, en verworvenheden als de mensenrechten.

 42. 53

  @Klokwerk:

  1. “…. zware lastenverlaging door te voeren …”
  Ook al lukt het niet om lastenverlaging door te voeren, hun taak is wel om op de rem te trappen als de linkse partijen zware lastenverzwaringen in wil voeren.

  2. … de VVD is geen liberale partij
  Dat is de VVD wel. Alleen zijn de links-achtige vrijheden minder populair. Het klopt dat de VVD wel een beetje een law-and-order partij is, maar enige maatschappelijke orde wordt essentieel geacht voor de vrije samenleving zoals de VVD die voorstaat. Zonder law-and-order van de overheid krijg je warlord-achtige toestanden zoals in Afganistan.

  3. vrijheid van de banken was te groot
  En de economie draaide 15 jaar als een trein ermee. Op dat moment wezen weinig mensen met een beschuldigende vinger naar de banken. Nu wordt er wel gewezen naar de bankiers en hun imago heeft een flinke deuk opgelopen. Dat hebben ze wat mij betreft verdient, maar ik vind veel van die kritiek hypocriet. Het heeft vaak een hoog krokodillentranen-gehalte.

  4. ” Er zijn gelukkig meer alternatieven voor het liberalisme en al zelfs de vrije markt “
  ja, die lijken nu aantrekkelijk, maar dat past precies bij de fase die we zitten in de varkenscyclus van de economie. Wat je ook kan doen is andersom denken, Anticyclisch, dus meer vrijheid in de markt, juist op dit moment!
  Waar ik bijvoorbeeld aan denk is om de bankvergunningen te democratiseren. Waarom zo’n privilege beperken tot zo’n select en incestueus klein clubje van bank-instellingen?

  5. “minder voorzieningen voor meer geld.”
  Ja, dat is het goede van de PVV, die zeiden gewoon, tot hier en niet verder.

 43. 54

  “Zonder law-and-order van de overheid krijg je warlord-achtige toestanden zoals in Afganistan.”

  Wat is het toch met die VVD-ers dat ze denken dat de enige alternatieven voor hun partij gelijk moeten leiden naar Noord Korea of Afganistan?

  Je kan vinden van het strafbeleid van Nederland tot het eerste kabinet Rutte of daarvoor wat je wilt, maar het was hier géén Afganistan.

  Verder is de VVD niet alleen niet-liberaal vanwege het beleid op justitie en buitenlandpolitiek, maar ook als het gaat om economisch beleid is de VVD niet consequent liberaal, met als schandaligste voorbeeld wel de huizenbubbel en de weigering iets zinvols te doen aan de hypotheekrenteaftrek.

  Verder heeft de hele internationale gemeenschap inmiddels wel door dat het niet heel handig was de banken volop de vrijheid te geven en nul controles daarop te leggen, en ook dat het huidige cijferfetisjisme qua begrotingsbeleid nou niet zo handig is. Alleen de VVD-ers willen per se met hun koppen tegen dezelfde muur aan blijven beuken.

  Waarom? Omdat het zo lekker klinkt om anticyclisch te zeggen? Jammer, maar anticyclisch betekent niet dat je moet gaan doen wat iedereen je afraadt te doen, anticyclisch is de term die hoort bij het investeringsbeleid van de Keynesianen. Misschien dat de VVD-ers daar eens wat meer naar mogen luisteren.

  “En de economie draaide 15 jaar als een trein ermee. ”

  Een oververhitte bubbel was het, en nu de bubbel barst, blijft de VVD nog steeds pompen.

 44. 55

  @Klokwerk: VVD-ers denken gewoon zoals ze denken. Als je die gasten wilt overtuigen zul je toch echt wat meer inlevingsvermogen moeten oefenen.

  Veel van links zien in de crises een prachtige kans om die VVD-ers er eens van langs te geven. Sommigen lijken daarom zelfs te genieten van de crises. Dat werkt aversie bij veel kiezers die daardoor juist gemotiveerd worden om wel te gaan stemmen. Vaak op de VVD.

 45. 56

  @altjohan: vvd’ers zijn een heel apart slag mensen. Ga eens naar een vvd-bijeenkomst en verbaas je erover dat ze *echt* parelkettingen dragen. Je ziet aan die mensen dat ze nooit armoede hebben gekend — succes is niet zozeer een keuze, maar eerder een kwestie van handig opereren, en als het niet de eerste keer gaat, dan de tweede keer wel. Die mensen leven in een eigen ‘bubble’, en het gaat je niet lukken om daarin binnen te komen met een beter verwoord links verhaal.

 46. 57

  @35: “Kan je de stelling dat het algemeen belang niet zou bestaan onderbouwen?””

  Het antwoord geef je zelf in @28 “valt het eigenbelang uiteindelijk steeds meer samen met het algemeen belang”.
  Wat als algemeen belang heet te zijn, is verhuld eigen belang

 47. 58

  @53: Aha, er bestaat tegenwoordig een linkse en een rechtse vrijheid, da’s nieuw voor mij.

  3. vrijheid van de banken was te groot
  “En de economie draaide 15 jaar als een trein ermee.”

  Als iets langer dan drie dagen goed gaat, is het dan een succes? Hoe lang zoiets goed gaat hangt af van de hoeveelheid geld die je er mee weet te mobiliseren. En de grootte van de uiteindelijke schade is omgekeerd evenredig daaraan.

 48. 62

  @AJ: Maar dit stukje is ook helemaal niet voor VVDers geschreven. Het gaat óver VVDers. Ik vind het verder wél leuk als ze reageren, maar ik snap heel goed dat ik ze zo niet overtuig. Zoals Mark Rutte ook vast wel doorheeft dat hij door te schelden op de socialisten vast SP’ers over de drempel trekt.

  @Roland: Dat algemeen belang te rechtvaardigen is vanuit eigenbelang is nog geen bewijs voor dat het niet bestaat. Zeker niet wanneer het geheel anders blijkt te zijn dan een simpele optelsom van de samenstellende delen, wat naar mijn idee zeker het geval is.

 49. 64

  [… en verder helpt het ook als je geboren bent met een goede gezondheid en een goed stel hersens. Dit wordt in sommige kringen wel als een verdienste gezien, maar dat is raar, want ook daar heb je nooit wat voor hoeven doen. ]

 50. 65

  Gisteren in Buitenhof zat Lodewijk Asscher met VVD-taal, en een Rutte-grijns op zijn gezicht. De interviewer vroeg terecht naar wat nu nog PvdA was aan de man.

 51. 67

  @62: @Klokwerk, Algemeen belang dat “geheel anders blijkt te zijn dan” eigen belangen is mij onbekend en is ook heel vreemd.
  Algemeen belang ontkent het bestaan van deelbelangen, die vaak strijdig zijn. Door de “algemene” duiding, verhul je de keuze voor bepaalde belangen en het negeren van andere belangen.

 52. 68

  Ik zie het algemeen belang juist als dat overkoepelende waarin de tegenstrijdigheden van deelbelangen opgelost zijn. Een voorbeeld om een en ander duidelijk te maken. Stel dat ik een visser ben, en jij een vissenliefhebber (dus een liefhebber van vissen, niet van vis). Het is dan in mijn belang dat ik veel vis vang, en ik jouw belang dat ik juist niets in mijn netten vindt. Maar het is in het belang van ons beide dat de visstand op peil blijft en met dat als uitgangspunt kunnen wij elkaar vinden.

 53. 69

  @68: Behoud van de visstand is een gezamenlijk belang, het overkoepelende zie ik niet.
  De een zal de visstand willen behouden met zomin mogelijk vangst, de andere met zoveel mogelijk vangst.